Участник:Vitalik/Индекс/Обратный словарь русского языка/-ка

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

Index[править]

Индекс

-п

· --а · -аа · -ба · -ва · -га · -да · -еа · -ёа · -жа · -за · -иа · -йа · -ка · -ла · -ма · -на · -оа · -па · -ра · -са · -та · -уа · -фа · -ха · -ца · -ча · -ша · -ща · -эа · -юа

-ка↓ · -ка · -ака↓ · -бка↓ · -вка · -гка↓ · -дка · -ека↓ · -ёка↓ · -жка · -зка · -ика · -йка · -кка↓ · -лка · -мка · -нка · -ока↓ · -пка↓ · -рка · -ска · -тка · -ука↓ · -фка↓ · -хка↓ · -цка↓ · -чка · -шка · -ыка↓ · -ька · -эка↓ · -юка↓ · -яка↓⁣

Русский язык

-ка[править]

 1. Ка
 2. ка

--ка[править]

 1. б-ка
 2. нуте-ка
 3. давай-ка
 4. стой-ка
 5. сём-ка
 6. ну-ка

-ака[править]

 1. Ака
 2. альбаака
 3. Бака
 4. бака
 5. Абака
 6. абака
 7. Сабака
 8. табака
 9. ебака
 10. полбака
 11. Собака
 12. собака
 13. рыба-собака
 14. медведесобака
 15. волкособака
 16. Дашобака
 17. рубака
 18. задавака
 19. зевака
 20. Блевака
 21. плевака
 22. Ивака
 23. чарвака
 24. неунывака
 25. Миявака
 26. Адегака
 27. мангака
 28. Хидака
 29. Джака
 30. ржака
 31. ужака
 32. служака
 33. Зака
 34. Мазака
 35. Гушмазака
 36. Дзака
 37. Судзака
 38. Гаджиака
 39. Кака
 40. кака
 41. макака
 42. Лака
 43. лака
 44. Малака
 45. салака
 46. Гуосалака
 47. фалака
 48. Илака
 49. Милака
 50. тилака
 51. клака
 52. Атлака
 53. Мака
 54. Чамака
 55. ломака
 56. нашармака
 57. Тьмака
 58. мадхьямака
 59. Нака
 60. нака
 61. ванака
 62. Канака
 63. ханака
 64. Тоёнака
 65. Минака
 66. Хитатинака
 67. Аннака
 68. Ларнака
 69. Берснака
 70. Мартнака
 71. клоака
 72. Пака
 73. тапака
 74. Хапака
 75. кипака
 76. изоопака
 77. альпака
 78. Рака
 79. рака
 80. арака
 81. полбарака
 82. варака
 83. Марака
 84. бумагомарака
 85. жарарака
 86. драка
 87. Жрака
 88. срака
 89. конхострака
 90. Сака
 91. Асака
 92. масака
 93. Мимасака
 94. писака
 95. Осака
 96. Хигасиосака
 97. ссака
 98. массака
 99. кусака
 100. мусака
 101. Мацусака
 102. Така
 103. така
 104. атака
 105. медиа-атака
 106. химатака
 107. информатака
 108. Карнатака
 109. биоатака
 110. криптоатака
 111. патака
 112. кибератака
 113. тратака
 114. контратака
 115. тики-така
 116. Митака
 117. Ёситака
 118. Минтака
 119. мутака
 120. Уака
 121. Гуака
 122. Иуака
 123. Куака
 124. Хуака
 125. Хака
 126. хака
 127. Оахака
 128. Тахака
 129. Цака
 130. Чака
 131. Шака
 132. разбышака

-бка[править]

 1. Бабка
 2. бабка
 3. прабабка
 4. прапрабабка
 5. швабка
 6. Жабка
 7. жабка
 8. арабка
 9. прорабка
 10. антабка
 11. Чабка
 12. вебка
 13. свадебка
 14. усадебка
 15. Сяньдебка
 16. служебка
 17. выгребка
 18. выжеребка
 19. лечебка
 20. учебка
 21. ёбка
 22. наёбка
 23. Молёбка
 24. кровохлёбка
 25. похлёбка
 26. расхлёбка
 27. поёбка
 28. Загрёбка
 29. подгрёбка
 30. огрёбка
 31. скрёбка
 32. въёбка
 33. подъёбка
 34. взъёбка
 35. гибка
 36. загибка
 37. подгибка
 38. отгибка
 39. выгибка
 40. Дзибка
 41. скибка
 42. карибка
 43. трибка
 44. ошибка
 45. сшибка
 46. вышибка
 47. Андобка
 48. отсдобка
 49. скобка
 50. подскобка
 51. широколобка
 52. воробка
 53. Коробка
 54. коробка
 55. хлопкоробка
 56. пробка
 57. кроненпробка
 58. калибр-пробка
 59. фильтр-пробка
 60. предохранитель-пробка
 61. вентиль-пробка
 62. двуутробка
 63. подсобка
 64. обособка
 65. антобка
 66. спидофобка
 67. юдофобка
 68. гомофобка
 69. украинофобка
 70. коинофобка
 71. славянофобка
 72. русофобка
 73. коитофобка
 74. сербка
 75. Бубка
 76. бубка
 77. губка
 78. душегубка
 79. дубка
 80. Стародубка
 81. стародубка
 82. Жубка
 83. беззубка
 84. мелкозубка
 85. белозубка
 86. бурозубка
 87. землеройка-бурозубка
 88. опалубка
 89. распалубка
 90. Неглубка
 91. голубка
 92. Рубка
 93. рубка
 94. зарубка
 95. нарубка
 96. обрубка
 97. врубка
 98. надрубка
 99. подрубка
 100. перерубка
 101. разрубка
 102. прирубка
 103. дорубка
 104. радиорубка
 105. порубка
 106. лесопорубка
 107. прорубка
 108. мясорубка
 109. электромясорубка
 110. срубка
 111. трубка
 112. телефон-трубка
 113. отрубка
 114. теплотрубка
 115. нанотрубка
 116. однотрубка
 117. вырубка
 118. Хубка
 119. шубка
 120. зыбка
 121. глыбка
 122. улыбка
 123. полуулыбка
 124. Рыбка
 125. рыбка
 126. накладка-рыбка
 127. змеерыбка
 128. юбка
 129. миди-юбка
 130. мини-юбка
 131. супер-мини-юбка
 132. макси-юбка
 133. Любка
 134. любка
 135. жизнелюбка
 136. правдолюбка
 137. человеколюбка
 138. самолюбка
 139. однолюбка
 140. гипсолюбка
 141. себялюбка
 142. микроюбка
 143. Рябка

-вка[править]

см. -вка

-гка[править]

 1. Гагка
 2. Дзегка
 3. слегка
 4. Григка
 5. Хоруонгка
 6. Гогка

-дка[править]

см. -дка

-ека[править]

 1. Бека
 2. бека
 3. шебека
 4. века
 5. извека
 6. сызвека
 7. полвека
 8. дека
 9. Жека
 10. Кека
 11. Лека
 12. издалека
 13. сдалека
 14. калека
 15. неумека
 16. Айнека
 17. шнека
 18. опека
 19. гипоопека
 20. гиперопека
 21. река
 22. арека
 23. Варека
 24. Москва-река
 25. кукарека
 26. Робрека
 27. Поврека
 28. Погрека
 29. Мягрека
 30. берека
 31. Авнерека
 32. Кушерека
 33. Педажрека
 34. Ежрека
 35. Валазрека
 36. Кизрека
 37. Кузрека
 38. Ирека
 39. Адамрека
 40. Гимрека
 41. Кимрека
 42. Сонрека
 43. Саморека
 44. Матиморека
 45. Чусрека
 46. Святрека
 47. Кукурека
 48. Сека
 49. засека
 50. насека
 51. пасека
 52. подсека
 53. замгенсека
 54. Фонсека
 55. дровосека
 56. просека
 57. лесосека
 58. сусека
 59. Тека
 60. тека
 61. медиатека
 62. синематека
 63. сперматека
 64. каратека
 65. Викитека
 66. эпитека
 67. видеотека
 68. изотека
 69. экзотека
 70. библиотека
 71. музей-библиотека
 72. онлайн-библиотека
 73. аудиобиблиотека
 74. криптобиблиотека
 75. интернет-библиотека
 76. кариотека
 77. котека
 78. пинакотека
 79. лекотека
 80. дискотека
 81. гала-дискотека
 82. клуб-дискотека
 83. рейв-дискотека
 84. гей-дискотека
 85. видеодискотека
 86. супердискотека
 87. детскотека
 88. осмотека
 89. фильмотека
 90. микрофильмотека
 91. винотека
 92. кинотека
 93. иконотека
 94. фонотека
 95. видеофонотека
 96. энотека
 97. ипотека
 98. гипотека
 99. соципотека
 100. игротека
 101. гидротека
 102. литотека
 103. эктотека
 104. лентотека
 105. фототека
 106. глиптотека
 107. артотека
 108. картотека
 109. видеокартотека
 110. рамфотека
 111. аптека
 112. госаптека
 113. амбулатория-аптека
 114. стека
 115. Уека
 116. Чека
 117. чека
 118. губчека
 119. Рязгубчека
 120. Башека
 121. щека
 122. пащека

-ёка[править]

 1. кёка
 2. издалёка
 3. подоплёка
 4. припёка
 5. Самотёка

-жка[править]

см. -жка

-зка[править]

см. -зка

-ика[править]

см. -ика

-йка[править]

см. -йка

-кка[править]

 1. Акка
 2. акка
 3. граувакка
 4. Дакка
 5. Дадакка
 6. Мурзакка
 7. Малакка
 8. Макка
 9. Ракка
 10. Сакка
 11. хакка
 12. Екка
 13. Алекка
 14. Мекка
 15. Гикка
 16. Аликка
 17. Ауикка
 18. Дзибокка
 19. Петкка
 20. Дукка
 21. Будзукка
 22. Мукка
 23. сукка
 24. Тукка
 25. юкка

-лка[править]

см. -лка

-мка[править]

см. -мка

-нка[править]

см. -нка

-ока[править]

 1. Ока
 2. Нагаока
 3. Такаока
 4. Сираока
 5. Касаока
 6. Бока
 7. бока
 8. лежебока
 9. Авока
 10. Гока
 11. дока
 12. айкидока
 13. дзюдока
 14. Нобеока
 15. Камеока
 16. Тоёока
 17. Фудзиока
 18. Томиока
 19. маниока
 20. тапиока
 21. Мориока
 22. Исиока
 23. Кока
 24. кока
 25. Моркока
 26. Скока
 27. Шкока
 28. лока
 29. пол-яблока
 30. склока
 31. заволока
 32. наволока
 33. паволока
 34. подволока
 35. Переволока
 36. переволока
 37. приволока
 38. поволока
 39. проволока
 40. электрод-проволока
 41. эмалепроволока
 42. бронепроволока
 43. микропроволока
 44. отволока
 45. суволока
 46. Голока
 47. молока
 48. толока
 49. притолока
 50. Сутолока
 51. сутолока
 52. плока
 53. катаплока
 54. симплока
 55. Нока
 56. Анока
 57. инока
 58. Моока
 59. Пока
 60. пока
 61. опока
 62. Рока
 63. рока
 64. морока
 65. сорока
 66. торока
 67. строка
 68. матрица-строка
 69. подстрока
 70. мелострока
 71. стоп-строка
 72. вектор-строка
 73. пол-урока
 74. Сока
 75. пасока
 76. подсока
 77. осока
 78. свысока
 79. Тока
 80. Атока
 81. патока
 82. перетока
 83. Протока
 84. протока
 85. Тутока
 86. Этока
 87. Сидзуока
 88. Фукуока
 89. Цуруока
 90. Фока
 91. Хока
 92. Чока

-пка[править]

 1. Чижапка
 2. Лапка
 3. лапка
 4. босолапка
 5. Тлапка
 6. Анапка
 7. папка
 8. бизнес-папка
 9. Шпапка
 10. Рапка
 11. арапка
 12. царапка
 13. сапка
 14. тапка
 15. охапка
 16. цапка
 17. кацапка
 18. шапка
 19. нардепка
 20. Тозепка
 21. кепка
 22. лепка
 23. залепка
 24. облепка
 25. влепка
 26. перелепка
 27. разлепка
 28. прилепка
 29. выклепка
 30. долепка
 31. отлепка
 32. вылепка
 33. репка
 34. закрепка
 35. скрепка
 36. вытрепка
 37. сурепка
 38. Подстепка
 39. Цепка
 40. цепка
 41. зацепка
 42. нацепка
 43. подцепка
 44. перецепка
 45. прицепка
 46. корень-прицепка
 47. сцепка
 48. расцепка
 49. автосцепка
 50. отцепка
 51. Чепка
 52. щепка
 53. защепка
 54. прищепка
 55. клёпка
 56. заклёпка
 57. электрозаклёпка
 58. наклёпка
 59. вклёпка
 60. надклёпка
 61. подклёпка
 62. переклёпка
 63. приклёпка
 64. электроклёпка
 65. склёпка
 66. расклёпка
 67. отклёпка
 68. шлёпка
 69. нашлёпка
 70. трёпка
 71. нервотрёпка
 72. растрёпка
 73. встрёпка
 74. Стёпка
 75. Липка
 76. липка
 77. пипка
 78. дрипка
 79. Скрипка
 80. скрипка
 81. акваскрипка
 82. электроскрипка
 83. потрипка
 84. штрипка
 85. Антипка
 86. антипка
 87. Ципка
 88. щипка
 89. защипка
 90. общипка
 91. прищипка
 92. ощипка
 93. расщипка
 94. жопка
 95. эфиопка
 96. чернушка-эфиопка
 97. копка
 98. закопка
 99. обкопка
 100. вкопка
 101. подкопка
 102. перекопка
 103. прикопка
 104. окопка
 105. покопка
 106. прокопка
 107. раскопка
 108. вскопка
 109. откопка
 110. выкопка
 111. Холопка
 112. холопка
 113. кнопка
 114. телекнопка
 115. макрокнопка
 116. попка
 117. Тропка
 118. тропка
 119. мизантропка
 120. филантропка
 121. сопка
 122. Топка
 123. топка
 124. затопка
 125. подтопка
 126. перетопка
 127. отопка
 128. воскотопка
 129. салотопка
 130. протопка
 131. стопка
 132. растопка
 133. истопка
 134. штопка
 135. вытопка
 136. группка
 137. труппка
 138. вычерпка
 139. Упка
 140. закупка
 141. госзакупка
 142. перекупка
 143. прикупка
 144. новокупка
 145. докупка
 146. покупка
 147. скупка
 148. селькупка
 149. лупка
 150. Алупка
 151. залупка
 152. канталупка
 153. заколупка
 154. скорлупка
 155. Пупка
 156. групка
 157. Крупка
 158. крупка
 159. ступка
 160. заступка
 161. приступка
 162. оступка
 163. уступка
 164. переуступка
 165. выступка
 166. скрыпка
 167. Засыпка
 168. засыпка
 169. насыпка
 170. обсыпка
 171. всыпка
 172. надсыпка
 173. подсыпка
 174. пересыпка
 175. присыпка
 176. осыпка
 177. досыпка
 178. недосыпка
 179. посыпка
 180. ссыпка
 181. рассыпка
 182. отсыпка
 183. высыпка
 184. Цыпка
 185. цыпка
 186. шлюпка
 187. дубель-шлюпка
 188. оляпка
 189. шляпка
 190. тряпка
 191. хряпка
 192. тяпка
 193. культяпка

-рка[править]

см. -рка

-ска[править]

см. -ска

-тка[править]

см. -тка

-ука[править]

 1. Ука
 2. наука
 3. паранаука
 4. метанаука
 5. педнаука
 6. лженаука
 7. сельхознаука
 8. квазинаука
 9. антинаука
 10. псевдонаука
 11. нанонаука
 12. технонаука
 13. агронаука
 14. нейронаука
 15. бизнес-наука
 16. Бука
 17. бука
 18. Кабука
 19. азбука
 20. радиоазбука
 21. самбука
 22. тумбука
 23. Дука
 24. падука
 25. Джука
 26. базука
 27. Дзука
 28. Такарадзука
 29. Иидзука
 30. Кайдзука
 31. Судзука
 32. Кука
 33. Лакука
 34. докука
 35. скука
 36. Лука
 37. лука
 38. Алука
 39. фелука
 40. разлука
 41. излука
 42. Джанлука
 43. Чорлука
 44. Улука
 45. Дошлука
 46. мука
 47. Мамука
 48. фосмука
 49. Анука
 50. Ханука
 51. Шанука
 52. внука
 53. правнука
 54. Пука
 55. пука
 56. Апука
 57. запука
 58. вампука
 59. лампука
 60. Импука
 61. Опука
 62. рука
 63. зарука
 64. порука
 65. Сука
 66. сука
 67. Йокосука
 68. Тука
 69. тука
 70. Кайтука
 71. антука
 72. Шаптука
 73. штука
 74. Фука
 75. фука
 76. Хирацука
 77. Чука
 78. Шука
 79. Машука
 80. шакшука
 81. Щука
 82. щука
 83. макрелещука
 84. колбнещука

-фка[править]

 1. разграфка
 2. прографка
 3. Шафка
 4. гифка
 5. проолифка
 6. фифка
 7. Екатерингофка
 8. Дудергофка
 9. Дофка
 10. теософка
 11. антропософка
 12. Варзуфка
 13. Фуфка
 14. Фыфка
 15. юфка

-хка[править]

 1. ахвахка
 2. нивхка

-цка[править]

 1. Цацка
 2. цацка
 3. клёцка
 4. Ицка
 5. Крицка
 6. Цицка
 7. плоцка
 8. Бубуцка
 9. Цуцка

-чка[править]

см. -чка

-шка[править]

см. -шка

-ыка[править]

 1. Быка
 2. Шобыка
 3. кавыка
 4. закавыка
 5. подковыка
 6. Дыка
 7. бладыка
 8. владыка
 9. домовладыка
 10. Удзыка
 11. музыка
 12. даб-музыка
 13. рейв-музыка
 14. немузыка
 15. кантри-музыка
 16. антимузыка
 17. брейк-музыка
 18. фолк-музыка
 19. панк-музыка
 20. рок-музыка
 21. дроун-музыка
 22. псевдомузыка
 23. стереомузыка
 24. радиомузыка
 25. диско-музыка
 26. киномузыка
 27. этномузыка
 28. техно-музыка
 29. светомузыка
 30. цветомузыка
 31. поп-музыка
 32. хип-хоп-музыка
 33. рэп-музыка
 34. данс-музыка
 35. бит-музыка
 36. Кыка
 37. Лыка
 38. лыка
 39. мурлыка
 40. Мыка
 41. горемыка
 42. Пыка
 43. мандрыка
 44. Сосыка
 45. Атлапсыка
 46. Тыка
 47. Хатыка
 48. недотыка
 49. Фыка
 50. Хацыка
 51. Мцыка
 52. Чыка
 53. Хучыка

-ька[править]

см. -ька

-эка[править]

 1. Эка
 2. дэка
 3. зэка

-юка[править]

 1. Наюка
 2. гадюка
 3. рыба-гадюка
 4. змеюка
 5. узюка
 6. грязюка
 7. калюка
 8. подлюка
 9. сабелюка
 10. фелюка
 11. злюка
 12. клюка
 13. Заклюка
 14. пылюка
 15. сатанюка
 16. каменюка
 17. закорюка

-яка[править]

 1. Яка
 2. бяка
 3. кулебяка
 4. холодяка
 5. железяка
 6. морозяка
 7. кукузяка
 8. музяка
 9. забияка
 10. каляка
 11. маляка
 12. каляка-маляка
 13. кривляка
 14. Гёляка
 15. гуляка
 16. пыляка
 17. кожемяка
 18. шмяка
 19. коняка
 20. хороняка
 21. наверняка
 22. коммуняка
 23. бояка
 24. вояка
 25. раскаряка
 26. водокряка
 27. раскоряка
 28. куряка
 29. гусяка
 30. чертяка
 31. хуяка
 32. араньяка