Участник:Vitalik/Индекс/Латышский язык/O

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

Index[править]

Латышский индекс

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

↓ · ob↓ · oc↓ · ↓ · od↓ · oe↓ · of↓ · og↓ · ↓ · oh↓ · oi↓ · oj↓ · ok↓ · ↓ · ol↓ · ↓ · om↓ · on↓ · ↓ · oo↓ · op↓ · or · os · ↓ · ot↓ · ou↓ · ov↓ · oz↓ · ↓⁣

Латышский язык

[править]

 • oāze NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004. Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oāzis Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.

ob[править]

 • obada Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • obāde Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • obangs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obans Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obaža Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • obbligato Kārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
 • obdormīcija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • obducents Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • obducēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • obdukcija NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • obduriķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • obe Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • obēdiencija Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • obehess Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • obeja Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • obele Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • obeļevieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • obelia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • obēlija Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • obelions Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • obelišķieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • obelisks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • obelisms Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • obeļovieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • oberburggrāfs Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. Rīga, SIA «Divergens», 2001.
 • obereks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oberģēģeris Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • oberis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • oberiuti Kursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2002.
 • oberleitnants Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • obers Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • obertoņi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obertonis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obezjana Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • obezjaņņiks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • obezofobija
 • obezogēns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • obezžirka Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • obfuskācija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • obi Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obiit X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obione Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obīt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obīties Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obituāriji Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • obiženka Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • objebons Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • objektdatne Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • objektīvais Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • objektīvisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • objektīvistisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • objektīvists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • objektivitāte NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • objektivizācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • objektivizēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • objektīvs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • objektīvs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • objektkods Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • objektmikrometrs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • objektmodulis Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • objektprogramma Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • objekts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007. Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • objektsaites Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • objektvaloda Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • obkataķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • obkonisks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oblācija Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • oblast Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oblāta NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oblāte Garīgo terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2002.
 • oblāti Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008. Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • oblātorija Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • obļava Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • obligācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • obligacionārs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • obligātorisks Lauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
 • obligāts Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • obligātums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • obligo Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • obļiķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • obļimoniķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • obliterācija NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • obliterēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oblomovisms Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • obloms Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • obmiķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • obnubilācija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • obo X Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • obodi Ūsele V. Tilžas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 1998.
 • obodriti Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • oboe Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • oboja NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • obojists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • obolos Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • obols Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obolus Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obors Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • oborūnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • oborvatsja Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • obra Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • obraks Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • obrāliespiedums Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • obrēta Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • obrezs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • obrivs Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • obrogāciia Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • obroks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • obrusa Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • obščaks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • obscēniji Kursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2002.
 • obscēns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obščina NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • obsekvencija Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • obsenieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • observācija NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • observance Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • observanti Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Johansons A. Latvijas kultūras vēsture, 1710.–1800. Rīga, Jumava, 2011.
 • observatorija NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • observators NOUN Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • observēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • obsesija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • obsidiāns NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • obskurantisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • obskurants NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • obskurīns Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • obskūrs Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • obsolēts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obss Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obstaviķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • obstinato Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obstināts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obstipācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • obstruentia X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obstruents Muižniece L. Latviešu valodas praktiskā fonoloģija. Rīga, Rasa ABC, 2002.
 • obstrukcija NOUN Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • obstrukcionisti Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obstruktīvs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obstruktors Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • obturācija Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008. Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • obturators Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • obuķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • obuls Markus D., Raipulis J. Radošie malēnieši un viņu valoda. Rīga, Apgāds «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis», 2010.
 • obuls Markus D., Raipulis J. Radošie malēnieši un viņu valoda. Rīga, Apgāds «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis», 2010.
 • obužāt Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • obveņčaķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • obvencija Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • obverse Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obverss Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • obviņilovka Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • obžaķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • obzovisj Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.

oc[править]

 • ocarina Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • occulta Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • occupatio Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oceanodroma X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oceanogrāfija Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • oceans Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • ocelots Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • ochlodes X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ochotonidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ochrana Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ochranka Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ochrolechia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ochroma X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ochroma X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ochromonadaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ochromonas X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ochropsora X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ochsenheimeria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ochsenheimeriidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ocimum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • octava Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • octavo Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • octidi X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • octiduum X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • octo X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • octocorallia X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • octodiceras X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • octolasium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • octopodidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • octroi X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oculus X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.

[править]

 • oča Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • očeņ Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • očerede Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • očereds Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • očkanuķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • očkas Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • očko Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • očkomjot Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.

od[править]

 • oda NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • odacantha X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • odacanthinae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • odaliska NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • odāls Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. Rīga, SIA «Divergens», 2001.
 • odds Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • ode Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • odeions Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • odeklis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • odekoloņa Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • odekolons NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • odelstings Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • odeons Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • odera Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • oderāda NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oderains Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • oderaiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • oderdrāna Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • oderdrēbe NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • odere NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000. Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • oderējums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oderēt Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • oderēt Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • oderēts Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • oderkule NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oderpakaļa Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • odērs Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • odervate Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • odi Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
 • odierēties Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • odieris Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • odiers Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935. Markus D., Raipulis J. Radošie malēnieši un viņu valoda. Rīga, Apgāds «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis», 2010.
 • odigāni Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • odigānieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • odinakūze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odinisms Angļu-latviešu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • odinofāgija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odinolīze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odiņš
 • odinūrija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odiozs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • odisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • odīts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odium X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • odķērājs Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • odne Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • odnohodka Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • odobenidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • odobenus X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • odols Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • odometrs Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • odonata X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • odonatoloģija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • odontagra Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontalģija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • odonteksēze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontektomija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontiatrija Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • odontiāze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • odontinoīds Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontites X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • odontīts Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • odontjatrogēns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontoblastoma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontoblasts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontocēle Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontoceti X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • odontofobija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontoģenēze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontogēns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontoglifs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontoglossum Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • odontogrāfija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • odontogrāfs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontogramma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontogrātija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontohiperestēzija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontoklasts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontoklāze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontoknēze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontolitiāze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontolīts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • odontolīze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontoloģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • odontologs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • odontoloksija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontoma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontoms X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • odontoneiralģija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontonekroze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontopātija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontoplastika Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • odontopleroze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontorāģija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontornithes X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • odontortoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontoseize Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontoshisma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontoskopija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontoskops Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontospermum Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • odontosteofīts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontotehnija Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • odontotehnika Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • odontoterapija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • odontotomija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontotripija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontotripsija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odontoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odor X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • odoramenta X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • odorants NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • odorimetrija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odorivektors Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odorizācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • odorizēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • odorogrāfija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • odoroloģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • odoroloģisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • odorologs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • odors Lācītis V. Stroika ar skatu uz Londonu. Rīga, Mansards, 2010.
 • odrenieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • odrnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ods NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • odumiņi Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • odveida NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • odveidīgie Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • odveidīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • odžass Rampa T. L. Senču gudrība. Rīga, Alberts XII, 1998.
 • odžčūskas Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • odze NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • odzenājs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • odzēnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • odžibvi Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • odzienieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • odziens Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • odziņa NOUN Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • odzinīca Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • odzinieks Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • odzis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • odzīte Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.

oe[править]

 • oeciacus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oecophoridae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oedemera X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oedemeridae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oedipoda X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oedogoniaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oedogonium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oenanthe X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • oenanthe X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • oenothera X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • oenotheraceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oersteds Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oestridae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oestrs Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • oestrus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oeuvre X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • oeuvres X Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.

of[править]

 • ofensīva NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ofensīvs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ofensīvtorpēda Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • oferents Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oferte NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Roldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
 • ofertorija Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • ofertorijs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • office X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • officium X Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • offise Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • offroad X Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • ofiāze Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ofic Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ofices Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oficiālis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oficiāls ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • oficiālums
 • oficiants NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oficieris NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oficiers Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • ofīcijs Kursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2002.
 • oficīna Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oficīnālijas Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • oficināls Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oficiozs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oficiozs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ofidiofilija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ofidiofobija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ofidisms Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ofiķis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ofikleīde Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ofiņš Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ofiocitija Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ofiolatrija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ofiolīti Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • ofioloģija Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • ofiostoma Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ofise Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • ofiss Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ofiti Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ofits Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ofiūra Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • ofloksacīns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oforta Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • oforte Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • ofortists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oforts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ofrīda Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ofriīts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ofrions Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ofrioze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ofsetiespiede Garīgo terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2002.
 • ofsetiespiedums Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • ofsetmašīna NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ofsetpapīrs Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • ofsets NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ofsetspiede Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • ofsetspiedums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ofšora Grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • ofšors Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • oftalmagra Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmalergoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmalģija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmatrofija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmekhimoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmencefalons Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmiatrija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • oftalmisks Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • oftalmoblenoreja Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmodesmīts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmodiafanoskops Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmodiagnoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmodiastimetrs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmodinamometrs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmodonēze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmoeikonometrs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmofakometrs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmofantoms Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmoflebotomija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmofobija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmofundoskops Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmogrāfija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmoksisters Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmoksize Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmoksīze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • oftalmoleikoskops Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmoloģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oftalmoloģisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oftalmologs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oftalmomalācija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmometrija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmometroskops Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmometrs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmomiāze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmomikoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmomikrija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmomiotomija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmomiozīts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmoneirīts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmopātija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmoplastika Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmoplēģija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmorāģija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmoreakcija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmoreja Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmorekse Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmorinostomatohigroze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmoskopija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oftalmoskopisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oftalmoskops NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oftalmospektroskopija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmostatometrs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmostats Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmosterēze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmotermometrs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmotoksīns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmotomija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmotonometrija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmotonometrs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmotropometrija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmotropometrs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmotrops Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oftalmula Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.

og[править]

 • oga NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ogābele X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ogains Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ogājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ogassēnes Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ogaugs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ogdoāde Pasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
 • ogia Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ogive Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • oglainieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • oglains Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • oglaiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ogļains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ogļdedzis Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • ogļdeģis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ogļdioksīds Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ogle NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ogleklis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ogļhidrāti NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ogļhidrātmaiņa Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • oglinieks Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ogļinieks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ogļmelns ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ogļoksīds Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ogļošanās Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • ogļpapīrs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ogļplasti Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • ogļracis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ogļradis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ogļraktuve NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ogļrūpniecība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ogļskābe NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ogļskāblis Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • ogļskābs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ogļūdeņi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ogļūdeņradis NOUN Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 1987.
 • ogļūdeņraži NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ogļūdņi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ogoļecs Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • ogot VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ogotāja Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 1987.
 • ogotājs Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 1987.
 • ogrēnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ogresgalieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ogreskalnēnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ogreslīcieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ogrinieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ogturza Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ogulājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ogumaize Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ogūrči Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ogureckajieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ogureckieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ogurks Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • oguzi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • ogveida NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ogveidīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.

[править]

 • oģeris Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • oģeržatsja Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.

oh[править]

 • oh INTJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ohlēze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ohlofobija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ohlokrātija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • ohm Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • oho INTJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ohota Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ohrana Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ohranka NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ohraņņiks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ohriāze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ohrodermatoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ohrolehija Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ohrometrs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ohromonāde Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ohronoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ohropsora Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.

oi[править]

 • oi INTJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oidēma Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • oidijas Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • oidiopsis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oidium Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oidogoniji Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oigarhs Mīlestības vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
 • oikāt Kagaine E. Lokālie somugrismi latviešu valodas Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2004.
 • oikodomonīms Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • oikoloģija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oikonīms Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • oikonomija Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oikonomisks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oikonomists Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • oikonoms Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • oikumene Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • oikumenicitāte Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oikumenisks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oil Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oinilisms Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oinīns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oinografija Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • oinohoja Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • oinoloģija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oinomanija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oinometrs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oionoskopija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oirati Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oiroti Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • oithona X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.

oj[править]

 • ojaga Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ojāgs Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • ojars Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

ok[править]

 • oka Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • okamisms Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • okapi Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • okapia X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • okarīna Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • okarīne Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • okazačiķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • okāzija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Lācītis V. Stroika ar skatu uz Londonu. Rīga, Mansards, 2010.
 • okazionālisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okazionālistisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okazionāls ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okcidentāls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • okcidents Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • okcionārs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • okcions Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • okcipitāls Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • okcipitofaciāls Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • okcipitomentāls Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • okcipitotalāmisks Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • okē Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • okeanārijs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okeanīda Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • okeānisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okeāniskums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okeanogrāfija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okeanogrāfisks Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okeanogrāfs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okeanoloģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okeanoloģisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okeanologs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okeanonīms Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • okeāns NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okei Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • okeins Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • okej Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • okerdzeltens ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okerīgs ADJ Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • okerkrāsa Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • okerkrāsas NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okers NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okestrols Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • okibai Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • okidoki Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • okija Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • okinomo X Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • oklematsja Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • oklūzija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okluzivpesārijs Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • okluzīvs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okno Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • okoļicieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • okoļņičijs Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. Rīga, SIA «Divergens», 2001.
 • okonīcas Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • okops Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • okota Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • okotnai Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • okotns Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • okra Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • okraska Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • okris Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • okroška NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okruķiķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • oksacilīns Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • oksalāts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oksalēmija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksāletiķskābe Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksālisms Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksālskābe Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oksalūrija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksalūrskābe Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksamīds Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksandrolons Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksazepāms Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksazīnkrāsvielas Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • okšerēt Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • okšeris Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • okšermanis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • oksers Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • oksfords Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • oksfordširdouni Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • oksfordšires Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • oksfordšīri Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • oksfordšīrieši Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • oksiafija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksiahrestija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksiakoja Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksiantrahinoni Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oksibenzoskābes Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oksiblepsija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksicelluloza Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oksidācija NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • oksidāze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksidāzes Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • oksidēšana NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksidēšanās NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oksidēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oksidētājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oksidēties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oksidēze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksīdi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • oksidifenils Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • oksidimetrija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • oksidoreduktāze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksidoreduktāzes Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • oksīds NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oksiduls Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • oksietiķskābe Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oksifenbutazons Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksifonija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksigeizija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksigenators Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksigenāze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksigenēšana Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksigenoterapija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksigens Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • oksigēnterapija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • oksihaimoglobīns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oksihematīns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksihematoporfirīns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksihemoglobīns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • oksihemogrāfs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksihidrocefālis Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksihromatīns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksikalorimetrs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksikodons Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksilālija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksilikvīts Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • oksilīti Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • oksilofīti Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • oksilorfāns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksimetolons Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksimetrija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksimetrs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksīmi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • oksimioglobīns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksimorons NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oksīms Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksinarkotīns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksiopija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksiopters Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksipātija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksiplazma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksipropionskābes Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oksiskābes Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • oksitetraciklīns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksitiamīns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksitocīns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • oksitonēt Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • oksitons Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • oksitropis Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
 • oksitropisms Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksiuriāze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksiuroze Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • okšķerēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okšķerētājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okšķerētājsuns NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okšķerēties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okšķeris NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • okšķernieks Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • okšķis Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • okslenieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • oksolīnskābe Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksols Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 1987.
 • oksopurīns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oksotons Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • okstenieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • okstiņš Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • okstiņš Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • okstīt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • okstoņi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • okstonis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • okstot Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oksts Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998. Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • oktadrahma Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oktaedrs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oktagons NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oktaktīnijas Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oktandrijas Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • oktāns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oktāns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oktānskaitlis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oktants Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • oktastils Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oktāva NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • oktāve Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • oktāvfleite Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oktāvists NOUN Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • oktāvs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oktebris Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • oktets NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • oktidijs Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • oktilaldehīds Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oktilalkohols Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oktiljons NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • oktilsalicilāts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oktli Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • oktoberis Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983. Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • oktobers Markus D., Raipulis J. Radošie malēnieši un viņu valoda. Rīga, Apgāds «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis», 2010. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • oktobols Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oktobrēnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • oktobrēns Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 1987.
 • oktobrieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • oktobris NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oktobristi Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • oktobrs Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • oktode Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • oktodecs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oktodontidi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oktods Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • oktofobija Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • oktogēns Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • oktogonāls Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • oktogons Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • oktoihs Kārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
 • oktokoraļļi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oktole Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • oktopodi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oktostilons Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • oktoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oktreotīds Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oktroajēt Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • oktroēt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oktrojēt Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • oktrua Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • okulācija Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • okulanti Lauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
 • okulāri Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • okulārmikrometrs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • okulārs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okuleri Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • okulēšana Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • okulēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okuli Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • okulists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okulofaciāls Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • okulokutans Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • okulokutāns Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • okulometroskops Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • okulonazāls Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • okulopupilārs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • okulospināls Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • okulozigomātisks Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • okultācija Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • okultisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okultistisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okultists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okults Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • okuņs Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • okunuķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • okupācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • okupants NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okupēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • okušerka Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • okusivatsja Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • okutnis Markus D., Raipulis J. Radošie malēnieši un viņu valoda. Rīga, Apgāds «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis», 2010.
 • okutns Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.

[править]

 • oķeanogrāfija Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • oķeāns Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • oķene Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • oķis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.

ol[править]

 • ola NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Ernstsone V., Tidriķe L. Jauniešu valoda. Rīga, LU, 2006.
 • olaine NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olainieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • olainiņa Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • olainīte Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • olains Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • olājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olakne Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • olaknis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • olāknis Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • olalā Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • olātnis Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • olbaltummaiņa Aldersons J. Cilvēka anatomijas, fizioloģijas, higiēnas skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. // Bioloģija pamatskolai. Cilvēks skaidrojošā vārdnīca (ar interneta atslēgvārdiem). Anatomija. Fizioloģija. Higiena. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • olbaltumplasti Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • olbaltums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olbaltumviela NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olbaltumvielmaiņa Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • olberzis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • olburis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • old Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oldēja Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oldējējs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olderēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • olderis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • oldermanis Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • oldermenis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • oldskūl Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ole Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • olea X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • oleaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oleales X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • oleamens Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oleanders Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • oleandomicīns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oleandraugi Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • oleandris Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • oleandrisms Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oleandrs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olearia X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • oleārija Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • oleāts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oleāze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • olefīni Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • olefīns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oleīns Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • oleīnskābe NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olējāds Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • olekranartrīts Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • olekranartropātija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • olekranons Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • olekšmērs
 • olekte Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • olektkoks Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • olekts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935. Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • olenču Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • oleņču Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • olenders Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • olendžs Bušmane B. Piena vārdi. Rīga, LU LVI, 2007.
 • olenellus Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • olēnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • olenis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olenus Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oleoartroze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oleogrāfija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oleogrāfisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oleogranulema Mīlestības vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
 • oleohrizoterapija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oleoma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oleomargarīns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oleometrs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oleonafta Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • oleoperitoneogrāfija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oleoterapija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oleotorakss Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • olerieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • olēties Kagaine E. Lokālie somugrismi latviešu valodas Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2004.
 • oleum Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oleums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olfactus Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • olfakte Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • olfaktometrija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • olfaktometrs Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • olfaktorisks Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • olfakts Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • olga Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • olgrauzis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • olgriezis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oliens Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • olifants Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • oligaerobs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligakiūrija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligarchija Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • oligarchs Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • oligarhija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oligarhisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oligarhizācija Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • oligarhs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • oligēmija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • oligergāzija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • olighidrija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • oligidrija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligoastrocitoma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligoblennija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligocēns NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oligochaeta X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oligocistisks Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligocitēmija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligodakrija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligodaktilija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligodendroblastoma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligodendrocīts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligodendroglija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • oligodendroglioma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligodendrogliomatoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligodinamisks Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligodipsija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligodontia Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligodontija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • oligofāgi Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • oligofāgija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oligofalangija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligofosfatūrija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligofrēnija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oligofrenopedagoģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oligofrenopedagoģisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oligofrenopedagogs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oligofrēns ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oligogalaktija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligogēns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligohidramnijs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligohidrūrija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligohilija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligohīmija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligohipermenoreja Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligohipomenoreja Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligoholija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligohromēmija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligokains Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • oligoklazs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • oligokrātija Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • oligolecitāls Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligomastigoti Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligomeganefronija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligomels Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligomenoreja Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligomēri Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • oligomorfs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligonatalitāte Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligonekrospermija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligonukleotīdi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • oligonukleotīds Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligopepsija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligoplazmija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligopnoja Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligopols Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • oligoporus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oligopozija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligopsons Likumdošanas aktu terminu vārdnīca. Rīga, Senders R, 1999.
 • oligorija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • oligosaharīdi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • oligosaharīds Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligosaprobi Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • oligosialia Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligosiālija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • oligosiderēmija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligospermija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • oligosteatoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligotrihija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligotrofija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oligotrofs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oligotrofs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • olīgs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oligūrija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olim Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • olimpiada Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • olimpiāde NOUN Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olimpietis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olimpisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oliņa NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olinājums Cielava S. Vispārīgā mākslas vēsture. 1.–4. Rīga, Zvaigzne ABC, 1998.–2001.
 • oliņas Bušmane B. Piena vārdi. Rīga, LU LVI, 2007.
 • olinīca Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • olinieks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998. Bušmane B. Piena vārdi. Rīga, LU LVI, 2007.
 • olinieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • oliņspēle Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • olis Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olīt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • oliti Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • olīties Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • olīva NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • olīvbrūns ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olīve NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olīveļļa NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olīvetes Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • olivifugāls Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • olivinīts Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • olivīns NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olivipetāls Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • olīvkoks NOUN Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olīvzaļš ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ollēties Kagaine E. Lokālie somugrismi latviešu valodas Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2004.
 • ollraund Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • olmeki Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • olnēsātājkrupis Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • olnēsātājkrupji Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • olneši Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • olnesis Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • olneškrupis Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • olneškrupji Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • olnīca NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • olnīcas NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olodns Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • olonhosuts Kursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2002.
 • olpidiaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • olpīdija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • olpidiopse Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • olpidiopsidaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • olpidiopsis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • olpidium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • olplūma Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • olplūme NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olrait Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • olreit Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • olšūna NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olsvēki Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • olsvētki Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • olūksna tēzaurs.lv
 • olupīte Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • olūts Ūsele V. Tilžas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 1998.
 • olva Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • olvadi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olvāris NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olveida NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olveidīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • olveidīgums
 • olzoste Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.

[править]

 • oļains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oļājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oļi Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • oļiezis Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oļļāt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

om[править]

 • om Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • oma Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • oma Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • oma Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • omacefālis Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omacene Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • omagra Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omalģija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omaliņš Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • omalotheca X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • omamma Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • omānieši Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991. Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmata. Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs. 2011.
 • omārs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • omartrīts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • omaša Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • omatīdija Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • omatīdijs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • omatnīks Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • omats Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • omaža Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ombona Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ombonija Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ombrofili Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • ombrofobi Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • ombrofobija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ombrogrāfs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • ombrometrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ombuds Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • ombudsmanis Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ombudsmans Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • ombudsmenis Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • ombudsmens Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • ombumija Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ome Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ome Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • omefīns Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • omega NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • omens Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • omentektomija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omentocēle Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omentopeksija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omentoplastika Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omentorāfija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omentotomija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omeprazole Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omerta Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • omfalektomija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omfalelkoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omfalīts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omfalode Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • omfaloģenēze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omfaloma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omfalopāgs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omfalopioreja Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omfaloproptoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omfalorāģija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omfaloreja Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omfalorekse Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omfalosotors Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omfalotakse Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omfalotomija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omfalozīts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omfals Džoiss Dž. Uliss. Tulkojis Dzintars Sodums. Rīga, 2012. Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • omīgs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • omikrons Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • omisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • omīte Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • omladina Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • omlete NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ommastrephes X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ommatidijs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ommetrs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • omni X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • omnibuss NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • omnipotencce Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • omnipotence Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • omnipotents Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • omniprezence Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • omniprezents Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • omnis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • omniscience Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • omnitipija Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • omniums Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • omnivors Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omnopons NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • omocefāls Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omocestus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • omofāģija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omofāgs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • omoforions Džoiss Dž. Uliss. Tulkojis Dzintars Sodums. Rīga, 2012.
 • omofors Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • omohioīds Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omoklavikulārs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • omonietis Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • omons NOUN Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • omophron X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • omosita X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ompadi Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • omphalina X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • omphalodes X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • omra Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • oms Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • oms Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • oms Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • omtatsat Rampa T. L. Senču gudrība. Rīga, Alberts XII, 1998.
 • omulība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • omulieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • omuliešos Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • omuliete Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • omulietis Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • omulīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • omulīgums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • omulis Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
 • omulis Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.

on[править]

 • onagra Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • onagraceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • onagrs X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • onanēt
 • onānija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • onānisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • onānists Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • onanofobija Mīlestības vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
 • onbaši Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • onbešliks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • onbuhimo
 • oncia Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oncīdija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • oncidium X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • oncophorus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oncorera X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ondatra X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ondatra X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ondogrāfs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • ondulācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ondulārs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • ondulators Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • ondulējums Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • ondulēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ondzulieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • oneirisms Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oneirodīnija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oneirofrēnija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oneiroīds Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • oneiroloģija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005. Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • oneirologs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oneiromantija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • oneiromants Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oneironoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oneiroskopija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onera X Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1906.
 • onestep Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • onēties Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ongusti Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • onhocerkoma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onhocerkoze Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • onhocerks
 • oni Pasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
 • onigenas X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • onihalakse Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihalģija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihatrofija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihaukse Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oniheksalakse Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihektomija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • onihofāgija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihofīma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihogēns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihogrāfs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihogramma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihogripoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihohelkoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihoheterotopija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihohifoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihoids Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihoklāze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oniholīze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihoma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihomalācija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihomikoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihomikozes Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • onihopātija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihopatoloģija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihoptoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihorekse Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihoshīze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihotillomānija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihotomija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihotrofija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onihoze Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • onija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • onijsavienojumi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • onikofagija Mīlestības vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
 • oniks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • onikss NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • onīmi Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • onīmija Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • onimizācija Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • onimizēšanās Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • onīms
 • onīns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oniomānija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oniscoidea X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oniscus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • onka Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • onkocitoma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onkocīts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onkofetāls Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onkoģenēze Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • onkogēnisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • onkogenitāte NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • onkogēns ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onkogrāfija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onkogrāfs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onkohematoloģisks Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • onkoimunoloģija Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • onkolipīds Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onkoliti Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • onkolīze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onkolkonts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • onkolkredīts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • onkoloģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • onkoloģisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • onkologs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • onkolrēķins Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • onkols
 • onkoma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onkometrija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onkometrs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onkopacients Lauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
 • onkosfēra Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • onkoterapija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onkotisks Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onkotlipse Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onkotomija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onkotropisms Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onkovīrusi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • onkovirusoloģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • onkovirusoloģisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • onkovīruss Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onkoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onkulis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • onlains
 • onli Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • onliks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • onnia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • onniots Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • onoclea X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • onocleaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • onokentaurs
 • onokleja Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • onolatrija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • onoma Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • onomantija
 • onomasioloģija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • onomastika NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • onomastikons Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • onomastisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • onomatika Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • onomatofobija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onomatolālija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onomatoloģija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • onomatomānija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • onomatopeja Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • onomatopoētika Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • onomatopoētisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • onomatopoētisms Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • onomatopoēze NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • onomatopoija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ononis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • onopordon X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • onopordum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • onsteps Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • ontelīgi Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ontelīgs Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ontholestes X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • onthophagus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ontisks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ontlīgi Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ontlīgs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ontoģenētisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ontoģenēze NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ontoģenija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ontoloģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ontoloģisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ontoloģisms Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ontopsiholoģija Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • ontosofija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ontulīgs Markus D., Raipulis J. Radošie malēnieši un viņu valoda. Rīga, Apgāds «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis», 2010.
 • onus X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • onza X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.

[править]

 • oņera Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • oņeris Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

oo[править]

 • oocardium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oocista Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • oocīts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • ooforāģija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ooforalģija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ooforīts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ooforocistektomija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ooforoma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ooforoplastika Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ooforostomija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oogāmija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ooģenēze Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • oogonijs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • oogons Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ookineta Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ookinēze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oolīti NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oolītisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oolīts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ooloģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ooloģisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oomantija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oomicēte Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • oomicēti Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oosperma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • oospora Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • oosporas Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ootēka Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ootheca Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.

op[править]

 • op INTJ Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • opa Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • opā INTJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • opaks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • opalescējošs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opalescence NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • opalina X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • opalīna Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • opalizēt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • opalogrāfija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • opalogrāfs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • opalotipija Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • opals Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • opāls NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • opālstikls Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • opapa Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • opaps Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • oparnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • opārts NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • opatrum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • opcija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • opcions
 • opegrafa Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • opegrapha X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • opegraphaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • opeidoskops Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opelis
 • openīši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • opera NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • operācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • operācijpastiprinātājs Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • operacionālisms Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • operacionāls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • operands Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • operativitāte NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • operatīvs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • operatīvums NOUN
 • operatorpults NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • operators NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Roldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
 • operatskaņojums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • operdziedātājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • operdziedonis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • operējams Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • operēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • opereta Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • operētājsistēma Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • operete NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • operetisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • operfilma NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • opergrafas Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • operisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • operita Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • operkultūra NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • operliteratūra NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • opermāksla NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • opermūzika NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • operons Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • operophtera X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • opersoss Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • operteātris NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ophidia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ophiobolus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ophioglossaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ophioglossales X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ophioglossum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ophiophagus X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ophiopogon X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ophiostoma X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ophiostomaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ophisaurus X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ophiuroidea X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ophonus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ophris X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • opiānskābe Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opiāti Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • opiāts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opicieris Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • opijisms Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opijs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • opilācija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opilio X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • opiliones X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • opinio Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • opiofāgija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opiofils Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opioīdi Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • opioids Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opiomānija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • opiracija Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • opis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • opisthocomidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • opistions Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opistobranchia X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • opistodoms Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • opistogēnija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opistokranions Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opistons Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • opistoporija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opistorhi Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opistorhoze Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • opistotisks Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opistotonuss Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opītis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • opiums Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • oplams Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • oplopanakss Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • opobalsams Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • opobalzams Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • opocefāls Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opodeldoks Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005. Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • opodidīms Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opojaz Kursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2002.
 • opoka Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • opolieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • opolka Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • oponents NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oponēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • opopanaks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • oportūnisks ADJ Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • oportūnisms NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • oportūnistisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oportūnists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oportūns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • opostega X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • opostegidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • opostegīdi Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oposums Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • oposumžurkas Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • opoterapija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opozīcija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • opozicionāls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • opozicionārisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • opozicionārs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • opozicionārs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oppioidea X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • oprafiniķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • opravili Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • opresija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opričņiki Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • opričņina Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • oprihodovaķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • opriški Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • oprišņina Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • opsā Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • opsapsā Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • opse Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • opsitocija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opsiūrija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opsofāgija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • opsomānija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • opsomenoreja Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opsonīni Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • opsonīns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opsonizācija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opsonocitofāgisks Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opsonofilija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opsonometrija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opsonoterapija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • opss Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • optācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • optants NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • optatīvs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • optestēzija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • optēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • optika NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • optiķis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • optikohiazmatisks Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • optikonazions Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • optikopupilārs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • optimalitāte NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • optimalizācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • optimalizēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • optimāls ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • optimāti Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • optime Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • optimetrs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • optimisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • optimistisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • optimistiskums
 • optimists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • optimizācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • optimizators NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • optimizēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • optimums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • optisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • optoblasts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • optoelektronika NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • optoelektronisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • optofons Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • optogramma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • optohins Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • optom Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • optometrija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • optometrists Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • optometrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • optopāris Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • optotipi Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • optronika Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • optrons Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • opūdzieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • opulence Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • opulents Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • opuncija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • opuntia X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • opuntiales Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • opus Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • opuščenijs Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • opusculum Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • opuss NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.

or[править]

см. or

os[править]

см. os

[править]

 • oša Valodas prakses jautājumi. Rīga, Ramave, 1935.
 • oša Valodas prakses jautājumi. Rīga, Ramave, 1935.
 • ošaiņi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ošamņiķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • ošānieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ošeiņiks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ošenieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • oši Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oši Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ošiens Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oškalnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • oškalnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ošķi Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ošķis Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • oškoka NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ošlapa Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ošlapains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ošlapas Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ošlapiņas Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ošlapīnas Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ošlapiņi Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ošlapīši Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ošlapu NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ošņa NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ošnāsis Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • ošņāt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ošņātājs Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • ošņāties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ošnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ošperve Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ošs Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ošulājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ošūnes Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ošupieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ošus Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.

ot[править]

 • ot Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ota NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • otagra Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • otainis Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • otaļa Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • otalģija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otaņķnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • otardien Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • otardiene Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • otariidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • otariinae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • otarniek Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • otarnieks Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • otavi Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • otboji tēzaurs.lv
 • otcokaķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otdolbiķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • ote Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • otējums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • oteņbērzs Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • otene Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • otenis Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983. Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • otenīts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • oteņķnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • oternieks Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.
 • otertralis Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • otēšana Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • otēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • othariķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • othematoma Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • othods Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otiatrija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • otiatrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • otidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • otidea X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • otididae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • otigratsja Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otiņmēļi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • otiņmēļputni Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • otiņmūķene X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • otis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • otīts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otkaļakatsja Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otkaļivaķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otkidons Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otkinutsja Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otkirkatsja Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otkļučitsja Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otkļučka Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otkolotsja Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otlomiķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otmahnutsja Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otmazatsja Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otmazivaķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otmazka Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otmočiķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otmorozoks Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otnačiķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otoantrīts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otocista Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otodectes X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • otoencefalīts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otofaringeāls Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otofons Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • otognaķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otogrāfija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otokalorimetrs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otokrānijs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otolaringoloģija NOUN Oxford Dictionary of English
 • otolaringologs NOUN Oxford Dictionary of English
 • otolīti Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • otoloģija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otologs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otomane Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • otomaņi Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • otomans Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • otomastoidīts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otomiastēnija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otomikoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otoneiroloģija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • otopātija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otopioreja Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otopioze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otoplastika Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otorāģija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otoreja Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otorinolaringoloģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otorinolaringoloģisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otorinolaringologs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otorva Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otorvatsja Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otoskleroze NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otoskopija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otoskops Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • ototomija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otovariķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otovaritsja Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • otrādīgi Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • otrādiņ Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • otrādiski Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • otrāds ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otrais NUM Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • otram Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • otramējs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • otrāpus Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • otrapuse Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • otratik Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • otrava Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otrdien ADV Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otrdiena NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otrdienējs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • otrējāds ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otrēji Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • otrējs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otrenieks Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • otrgadība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otrgadniecība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otrgadnieks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otrgalietis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • otricala Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otricalovka Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otrinieks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • otrivs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • otrkārt ADV Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otrklasnieks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otrkursnieks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otrmal Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • otrmutnieki Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • otrnieks Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • otrobas Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • otrodien Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • otrodiena Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • otrpiene NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otrpus Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otrreiz ADV Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otrreizējs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otrrīt Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • otrsaimnieks Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • otrsēta Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • otrsgals Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • otršķirīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otrtik ADV Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otrup ADV Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • otrziemnieks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ots Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • otsaživaķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otstoiņiks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ottava Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • ottavino Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • ottetto X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • ottiriķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • ottone Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • ottopiritsja Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otūls Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • otus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • otvaļiķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otvaļitsja Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otvod Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otvoģiķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otžariķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otžarivaķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • otzovisti Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.

ou[править]

 • ouinisms Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • outlet X Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • outsaiders Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • outsaidrs Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • outseiders Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • outsideris Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • ouvert Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ouverture Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • ouzas Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • ouzo Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.

ov[править]

 • ovācijas NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • ovaherero Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ovalbumīns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ovāli Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • ovaloīda Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ovāls ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ovāls ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ovālums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ovālveida NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ovālveidīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ovambo Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ovarialģija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovariektomija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovārijs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ovariocēle Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovariocentēze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovariodisneirija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovarioektomija Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • ovariogēns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovariohisterektomija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovariopātija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovariopeksija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovariosalpingektomija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovariotomija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovariotubārs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovarīts Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • ovca Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • ovčina Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • ovenisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • overāls Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • overdrafts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • overleji Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • overlokmašīna Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • overloks Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • overols Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • overštaga Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • overtaims Lācītis V. Stroika ar skatu uz Londonu. Rīga, Mansards, 2010.
 • ovi Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • ovibos X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ovicīdi Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • ovimbundi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • ovipari Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • oviparija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • ovipars Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovipārs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • ovis X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ovišnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ovisti Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • ovists Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovivīviparija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ovocentrs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovocista Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • ovocīts Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovoflavīns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovogāmija Bioloģijas jēdzienu skaidrojoā vārdnīca. Rīga, Mācību apgāds NT, 1997.
 • ovoģenēze Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ovogonijs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovoīds Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovolaktoveģetārisms Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovolizīns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovomaltīns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ovomucīns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovoprecipitīns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovoskopēšana Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • ovoskopēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ovoskops NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ovoveģetārisms Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovovitelīns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovulācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ovularia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ovulariopsis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ovulārs Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ovulisms Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ovulisti Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.

oz[править]

 • oz Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
 • ozaina Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • ozals Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ozazons Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ozbacnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ozbōrs Ūsele V. Tilžas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 1998.
 • oze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ozena Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ozēna Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ozerings Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950. Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • ozeriņš Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • ozero Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ozianna Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ozis Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • ozītis Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • ozo Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • ozobroms Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ozokerīts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ozokerītterapija Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • ozolaine NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ozolainieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ozolainieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ozolājieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ozolājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ozolapakša Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ozolapuža Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ozolbeka Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ozolbirzs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ozolbluķis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ozoldurvis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ozolene Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ozolēnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ozoliena Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • ozoliens NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ozolieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ozolinieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ozolinis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ozoliņnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ozoliņš NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ozolis Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ozolīte NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • ozolītes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ozolītis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ozolkalnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ozolkoks NOUN Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • ozollapa NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ozolmežnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ozolmiza NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ozolmuca Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ozolmuizieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ozolnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ozolnieks Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ozolpaparde NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • ozolpeka Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ozolpiepis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ozolpilnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ozols NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • ozolsalieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ozolvabole Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • ozolvaboles Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ozolvārti NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ozolvīrs Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • ozolzars NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ozolzīle NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ozolzīļveida NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ozolzīļveidīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ozonators NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ozonēšana Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • ozonēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ozonīds Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ozonīns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ozonizācija Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • ozonizēt VERB Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 1987.
 • ozonofors Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ozonometrs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ozons NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • ozonterapija Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • ozopilenieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ozosalēnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ozotipija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ozs Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • ozs Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • ozulmuizieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ozuls Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ozulus Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ozulzīle Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.
 • ozupieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.

[править]

 • oža NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ožamais Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • ožive Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • ožragis Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.