Участник:Vitalik/Индекс/Латышский язык/E

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

Index[править]

Латышский индекс

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

ea↓ · eb↓ · ec↓ · ↓ · ed↓ · ee↓ · ↓ · ef↓ · eg↓ · ↓ · eh↓ · ei↓ · ej↓ · ek · ↓ · el · ↓ · em↓ · en · ↓ · eo↓ · ep↓ · er↓ · es↓ · ↓ · et↓ · eu↓ · ev↓ · ez↓ · ↓⁣

Латышский язык

ea[править]

 • earbags Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.

eb[править]

 • eba Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ebenaceae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ebenales X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ebenaugi Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ebene Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • ebeni Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ebenīte Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • ebenkoks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ebens Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • ebertella Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ebertisti Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • ebionīti Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • ebola Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004. Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • ebolavīrusi Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • ebols Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ebonasfalts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ebonīts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ebreji NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • ebrejisks ADJ Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • ebrians Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ebrietas Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ebudzis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ebuliņš Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ebulioskopija Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • ebullioskops Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ebuls Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ebur X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eburnācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eburoņi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.

ec[править]

 • ecaudata X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ecballium X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ecbolica X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ecclesia X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • ecco X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eccremocarpus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ece Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • ecējums Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ecēklis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
 • ecēkšas Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • eceksnīši Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ecektiņas Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ecēša Strautiņa M. Mārcienas izloksne. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2007.
 • ecēšana Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • ecēšas NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ecēši Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ecēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ecētājs Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ecētava Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ecēties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ecētīs Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • ecēža Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ecēžas Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • eceži Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • echeneiformes X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • echeveria X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • echinacea X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • echinobotrium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • echinocactus X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • echinocephala X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • echinocererus X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • echinochloa X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • echinococcus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • echinodermata X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • echinoidea X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • echinops X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • echinopsilon X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • echinopsis X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • echis X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • echium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • ecīdija Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ecīdijsporas Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ecīgs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ecīgums Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ecināt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ecis Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • eckur INTJ Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ecole X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ecriture Kursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2002.
 • ecru X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ectinosoma X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ectobius X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ectobranchiata X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ectocarpales X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ectocarpus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ectognatha X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ectopistes X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ectostroma X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ectothiorhodospira X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ectothiorhodospiraceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.

[править]

 • Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

ed[править]

 • edafisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • edafons Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • edamīns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • edēma Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • edentata X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • edeokolpīts Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • edestīns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ediakarans Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • edicija Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ediderunt X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • edidit X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • edifikatori Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • edikts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996. Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • edikula Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • edils Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • edipisms Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • edisks Kursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2002.
 • editor X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • edmundiņš Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • edo Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • edogonija Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • edu Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
 • edukacija Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • edz INTJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • edžeoskopija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • edzku INTJ Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.

ee[править]

 • ee Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

[править]

 • INTJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.

ef[править]

 • ef Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • efa Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Torgāns J. Mūzikas terminu vārdenīte. Rīga, Zinātne, 2010.
 • efapse Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • efēbi Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • efēbija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • efēbofilija Mīlestības vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
 • efeboģenēze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • efeboloģija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • efedra Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • efedrīns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • efef Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • efeja NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • efejs Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • efejvīns Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • efektdzija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • efekti Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • efektīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • efektīgums
 • efektivitāte NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • efektivizēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • efektīvklauzula Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • efektīvs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • efektors Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • efekts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • efemera Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • efemeri NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • efemerīdas NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • efēmeridi Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • efemērisks Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • efemeroīdi Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • efemers Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • efemērs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • efeminācija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • efeminēšana Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • efeminēts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • efendi Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • eferentācija Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • eferents Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007. Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • efervescēt X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • efesieši Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • efezieši Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • effata Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • eficience Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • eflerāža Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eflorescence Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • efluēt X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eflūvijs Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • efods Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • efors Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • eftalīti Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • efūzāts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • efūzija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • efuziometrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • efuzīvs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.

eg[править]

 • egal Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • egalitārisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • egalitārs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • egalite X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • egalizēt X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • egāls X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • egeria X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • egērija Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • egestija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • egīda Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • egilopss Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • egiptopiteks Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • egirīns Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • eglaiņa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • eglaine NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eglainieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • eglainis Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • eglājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • egļapuža Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • egļavieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • egļciemieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • egle NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • eglene Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eglenes Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • eglenieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • eglēnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • egļi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • egliena NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • egliene NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • egliens NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eglinis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • eglis Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • eglīši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • eglīte NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • eglītes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • egļkalnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • eglonis Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • egļuciemieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • egļukalnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • eglūnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ego Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • egocentrisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • egocentriskums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • egocentrisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • egodistonisks Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • egoicisms Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • egoisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • egoistisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • egoists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • egomānija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • egopātija Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • egosintonisks Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • egoteisms Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • egotisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • egregors Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • egrete Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • egretta X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • eguale Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • eguters Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • egutieris Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.

[править]

 • eģe NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eģiptoloģija NOUN Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991. tēzaurs.lv
 • eģiptologs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. tēzaurs.lv
 • eģis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.

eh[править]

 • eh INTJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ehe INTJ Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • ehē INTJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ehei INTJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eheoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ehidna Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • ehidnāze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ehidnīns Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ehidnotoksīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ehidnovakcīna Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ehināceja
 • ehinācija tēzaurs.lv Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • ehinocerejs X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • ehinocīts Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ehinokaktuss Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • ehinokokotomija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ehinokokoze Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • ehinokoks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ehinopanakss Mīlestības vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
 • ehinopsīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ehinopsis Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • ehinorinhs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • ehīns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • ehiurīdi Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • ehmeja Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • eho Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ehoakūzija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ehoencefalogrāfija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ehoencefalogrāfs Diagnostikas terminu skaidrojošā vārdnīca tiem, kas rūpējas par bērniem slimnīcā. Rīga, VSIA «Bērnu klīniskā universitātes slimnīca», 2008.
 • ehofonija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ehofotonija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ehogrāfija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ehogrāfs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ehokardiogrāfija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • ehokardiogramma Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ehokardioskopija Diagnostikas terminu skaidrojošā vārdnīca tiem, kas rūpējas par bērniem slimnīcā. Rīga, VSIA «Bērnu klīniskā universitātes slimnīca», 2008.
 • eholālija Psiholoģijas vārdnīca. Rīga, Mācību grāmata, 1999.
 • eholāls Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eholote NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eholucents Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ehopātija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ehopraksija Psiholoģijas vārdnīca. Rīga, Mācību grāmata, 1999.
 • ehopulsogrāfija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • ehotestēt Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • ehovīrusi Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.

ei[править]

 • ei INTJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • eiastra Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eibiotika Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eibolisms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eicā INTJ Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • eichhornia X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • eidaimonisms Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • eidāties Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eideliski Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • eidemonisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • eidene Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eidenieks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eideniski Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • eidens Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • eiderpīle Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eidētika Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996. Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • eidētiķis Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • eidētisks Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • eidētisms Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • eidiaforēze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eidialīts Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • eidille Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • eidiometrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eidiometrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • eidis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • eidolons Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • eidols Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eidoptometrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eidos Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eidoss Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • eidotropija Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • eiduks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eidžisms Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • eiēmināts Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • eiestēzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eifēmisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eifēmistisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • eifilīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eifonija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eifonijs Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004. Torgāns J. Mūzikas terminu vārdenīte. Rīga, Zinātne, 2010.
 • eifonisks Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • eifonists Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • eiforbiācejas Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eiforbija NOUN Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • eiforbijs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eiforbisms Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eiforija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eiforistisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eiforizēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eiforopsija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eifuisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • eigēnika NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eigēnisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eigenols Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • eiglēna Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eiglēnaļģe Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • eiglenoidida Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • eiglenoididas Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • eiglifa Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eiglobulīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eignātija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eigonisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eihāre Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • eiharistija Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • eiharistisks NOUN Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • eihelaions Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • eihēmerisms Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • eihilija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eihlorhidrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eihofobija
 • eiholija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eihologions Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • eihornija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • eihromatīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eihromatopsija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eija Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • eijāt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • eiju Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • eikalipteļļa Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eikaliptols Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eikalipts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Populārā medicīnas enciklopēdija. Rīga, Zinātne, 1976. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • eikapnija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eikarīdi Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eikarioti Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • eikazieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • eikeratīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eikinēzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eiklīdija Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eikome Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • eikomija Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • eikomīnija Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • eikonogens Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eikortisms Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eikozāns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eikozānskābe Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eikozapentaēnskābe Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • eikrazija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eikss Ūsele V. Tilžas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 1998.
 • eikstiņa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • eila Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eilema X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eiletons Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • eiliņa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • eiloģija Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • eima Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • eimenīdas Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • eimenoreja Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eimeria X Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • eimeriidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eimērijas Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • eimerioze Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • eimicīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eimiši Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • eimorfisms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eimurieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • einheriji Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • einoja Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • einotija Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • einšteinijs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • einuhisms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • einuhoīdisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • einuhoīds Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • einuhs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • einuks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • einzaci Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • eiosmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eipareinija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eipatrīdi Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • eipepsija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eipeptisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eiperistaltika Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eipireksija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eiplastisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eiplieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • eiploīdija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • eipnoja Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eipraksija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eira Grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • eirēni Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • eirēniķi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eiribats Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • eiribionts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969. Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • eiricefālija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eirifāgi Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • eirifotisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eirignātisms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eirignāts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eirihalīni Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • eirihasms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eirinters Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eirions Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eiriopija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eirisomija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eiritermisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eiritmija Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eiro Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmata. Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs. 2011.
 • eirobudžets Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LR Ekonomikas ministrija, 2008.
 • eiročeks Grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • eirocentrisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • eirocents
 • eirocija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eirodolāri Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • eirofils Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • eirofobija Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • eirokomunisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • eirokrāts Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • eirokredīti Roldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
 • eironija Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • eiroobligācija Roldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
 • eirooptimisms Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • eirooptimists Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • eiropeāde Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • eiropeīdi NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • eiropeīds ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eiropeisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eiropeizēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • eiropejisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eiropieši NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eiropijs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • eiropisks Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • eiroplāns Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • eiroremonts Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • eiroskepticisms Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • eiroskeptiķis Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • eirotirgus Roldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
 • eirovalūtas Roldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
 • eirozona Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • eirs Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • eis Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • eisakieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • eisēmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eisenia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eiseniella X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eisistole Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eisocialitāte Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • eisplēnija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eiss Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • eistahīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eistatisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • eistēle Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eistēnija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eists Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • eisumi Ūsele V. Tilžas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 1998.
 • eita Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • eitanazēt tēzaurs.lv
 • eitanāzija Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • eiteksija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eitektika Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • eitektiks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eitēnika Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eitīmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eitocija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eitonija X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eitopija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eitrihoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eitrofija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eitrofikācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • eitrofisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • eitrofs Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • eituve Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • eituvis Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • eiza Šmidts P. Valuodas kļūdas un gŗūtumi. Rīga, Izdevis A. Gulbis, 1921.
 • eizbahovieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • eizenahieši Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • eizenbānis Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • eizēt Džūkstes pasakas. Rīga, Zinātne, 1980.
 • eizitija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eizoptrofobija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.

ej[править]

 • ej INTJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • eja NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ejakulācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • ejakulāts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ejiņa Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • ejkājas NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ejo INTJ Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ejošs Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ejū INTJ Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.

ek[править]

см. ek

[править]

 • eķengrāvieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • eķitieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.

el[править]

см. el

[править]

 • eļektrička Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • eļļa NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eļļainība
 • eļļains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eļļainums
 • eļļaspalma Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • eļļasvabole Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eļļāt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • eļļe Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • eļļīgs Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • eļļjaka NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eļļnoturība Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • eļļošana Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • eļļot VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eļļotājs Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • eļļoties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eļļtveris Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 1997.
 • eļļveidīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.

em[править]

 • emakulācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • emaļa Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • emaļēt Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • emalīts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • emalja NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • emaljēšana Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • emaljēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • emaljēts Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • emanācija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • emanatorijs Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • emancipācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • emancipēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • emancipēties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • emancipēts Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • emanometrs Pandalons V., Pelēce I. Meteoroloģijas terminu vārdnīca. Jelgava, LLU, 2003.
 • emanoterapija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • emans Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • emaskulācija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • emba Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • emballage Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • embargo Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • embatērija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • embates Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • embelīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • emberiza X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • emberizidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • emberizinae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • emblēma NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • emblemātika Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • emblemātisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • embolektomija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • embolēmija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • embolija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • embolizācija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • emboloīds Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • embololālija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • embols NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • embonpoint Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • emboši Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • embotes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • embotiņš Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • embriektomija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • embrijs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • embrioblasts Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • embrioģenēze Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • embriokardija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • embrioktonija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • embrioloģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • embrioloģisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • embriomorfisks Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • embriomorfs Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • embrionālisms Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • embrionāls ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • embrionisms Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • embrionizācija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • embrions Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • embriopātija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • embrioplastisks Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • embriotoksons Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • embriotomija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • embriotoms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • embriotrofija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • embriulcija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • embrokācija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • embuļi Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • emburdznieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • emburti Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • embute Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • embutes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • embuti Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • embūtnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • emeklis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • emenagogs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • emendācija Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944. Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • emendēt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • emenoloģija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ementāles NOUN Eponīmu vārdnīca. Sast. B. Bankava, Rīga, Madonas poligrāfists, 2007. Jaunā eponīmu vārdnīca. Precizēts un papildināts izdevums. Sast. A. Bankava, Rīga, Latviešu valodas aģentūra, 2012.
 • emerdžents Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • emerģence Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • emerģences Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • emericella X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • emeritēt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • emeritēties Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • emeritēts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • emerītis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • emerits Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • emeritūra Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • emeritus Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • emers Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • emetamīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • emetatrofija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • emetica Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • emetīns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • emētisms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • emetofobija Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • emetropija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • emetrops Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • emfātisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • emfāze NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • emfiteuze Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • emfizēma NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • emfizemātiķis Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • emflīze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • emigrācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • emigrants NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • emigrēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • emīlija Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • eminence Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • eminents Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • emirāts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • emīrs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • emisārs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • emisija NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996. Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989. Latviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009.
 • emitents NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • emiters Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • emitēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • emitētspēja Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • emka Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • emma Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • emmenagoga Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • emmetropija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • emo Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • emocijas NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • emocijzīme Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • emocionālisms Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • emocionalitāte NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • emocionāls ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • emocionālums
 • emodi Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • emodīns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • emolains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • emolājs Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • emols Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • emotikons Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • emotīvisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • emotīvitāte Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • emotīvs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • empātija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • empetraceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • empetrum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • empididae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • empiēma Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • empiēze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • empire Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • empireima Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • empirejs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • empīrēm Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • empīreumatisks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • empīricists Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • empīrija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • empīriķis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • empiriokriticisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • empiriokritiķis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • empiriomonisms Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • empiriosimbolisms Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • empīrisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • empīriskums NOUN
 • empīrisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • empīristisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • empīrists Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • emplektons Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • emporas Cielava S. Vispārīgā mākslas vēsture. 1.–4. Rīga, Zvaigzne ABC, 1998.–2001.
 • emprostotonuss Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • emprostozigoze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • empusa X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • emu Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • emuārs
 • emulācija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • emulators Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • emulēšana Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • emulganti Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • emulgators NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • emulgens Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • emulģēšana Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • emulģēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • emulģēties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • emulis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • emuļoties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • emulsija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • emulsīns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • emulsoīds Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • emulsors Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • emundācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • emunktorijs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • emus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.

en[править]

см. en

[править]

 • eņģe NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • eņģele Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.
 • eņģelis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • eņģelisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eņģelītis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • eņģeļtaure Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. Dorisas Šnē redakcijā. Rīga, Avots, 2012.
 • eņģēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • eņģēties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • eņģīgs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

eo[править]

 • eo INTJ Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • eocēns NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eocīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eodem Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eohipi Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • eohippus X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • eokains Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • eolieši Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eolipils Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • eolisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eolītisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eolīts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eolophus X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • eols ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • eomaja tēzaurs.lv
 • eona Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • eonija Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • eonotēma Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • eopleistocēns Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • eosentomon X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eozinoblasts Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eozinofili Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • eozinofilija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eozinofils Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eozinofilūrija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eozinopēnija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eozīns Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • eozofobija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eozojs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eozoons Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • eozuhijas Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.

ep[править]

 • epā Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • epakme Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epaksiāls Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epakta Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epaktas Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epakti Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • epalobioze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epanortoze Kursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2002.
 • eparhija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eparhs Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • eparsalģija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eparteriāls Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epatāža Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • epatējošs Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • epatēt Mīlestības vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
 • epeiroforēze Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • epeiroģenēze Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • epeirogēns Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • ependīma Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ependimīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ependimoblastoma Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ependimoblasts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ependimocīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ependimoma Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ependimopātija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epentētiski ADV Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • epentētisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • epentēze Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • epermenia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • epermeniidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ephedraceae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ephemera X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ephemeraceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ephemeroptera X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ephemerum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ephesia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ephestia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • epiagnāts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epiblasts Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • epiblefarons Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epiblēma Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • epicēdija Kursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2002.
 • epiceloms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epicentrs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epicerebrāls Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epichloe X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • epicikloīda Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • epicikls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • epicistīts Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epidēmija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epidemiogrāfija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epidemioloģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epidemioloģisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epidemiologs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epidēmisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epidēmiskums
 • epiderma NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epidermatoplastika Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epidermatozoonoze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epidermikula Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epidermīts Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epidermizācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epidermofiti Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epidermofitīdi Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epidermofītija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • epidermofitoni Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epidermoidoma Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epidermoīds Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epidermolīze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epidermoma Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epidermomikoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epidermoplastika Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epidermoptidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • epidermoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epiderms Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • epidiaskopija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epidiaskops NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epididimektomija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epididimīts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • epididimoorhīts Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epididimotomija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epidots Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • epidurāls Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973. Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • epidurogrāfija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epiēcija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epifānija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996. Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • epifasciāls Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epifenomens Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epifilakse Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epifīļi Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • epifītisks Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • epifitotija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • epifīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epifīze Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • epifizeonekroze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epifiziodēze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epifiziolistēze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epifiziolīze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epifizionekroze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epifiziopātija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epifizīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epifolikulīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epifora NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epiforisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epifrenāls Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epigāmija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • epigastralģija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epigeisks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epiģenētisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • epiģenēze Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • epiglotektomija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epiglotīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epiglotoplastika Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epiglottis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epignātisms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epignāts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epigoņi Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • epigonis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epigonisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epigonisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epigons Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • epigrāfija Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • epigrāfika NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epigrāfiķis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epigrāfs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epigrama Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • epigramma NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • epigrammatiķis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epigrammatisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • epiguanīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epiheirēma Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • epihordāls Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epihoriāls Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epika NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epikants Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • epikardija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epikards Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • epikasīts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epikaustorijs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epiķis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epikondilalģija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epikondilīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epikontinentāls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • epikostāls Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epikotils Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • epikrānijs Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epikrīze Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • epikūreisms Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epikūrietis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epikūrisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epikūrisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epilācija Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • epilators Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • epilemma Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epilepsija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epileptiforms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epileptiķis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epileptisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epileptoloģija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epīlijs Kursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2002.
 • epilimnijs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • epilobium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • epilogs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epimēdija Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • epimedium X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • epimenorāģija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epimenoreja Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epimiokards Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epimītija Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • epimīzijs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epimorfisms Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • epimorfoze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epinastija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epinefrīns Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • epineirijs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epineolīts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epinette Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • epinīkija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epinotia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • epinoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epiorniss Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • epiornisveidīgie Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • epiotisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epipactis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • epipalaiolits Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epipalātisms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epipaleolīts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • epiploīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epipogija Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • epipogium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • epipremna Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • epipremnum X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • epīra Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • epirācija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • epirāts Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • epirhoe X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • episcia X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • episcija Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • episklēra Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • episklerīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • episkopālis Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • episkopālisms Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • episkopāls Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • episkopālsistēma Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • episkopāts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • episkops Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • episks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • episoma Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • epispādija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epispināls Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • episplenīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epistakse Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epistāsija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epistāze Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • epistāzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epistēma Vilks A. Vārdnīca filozofijā vidusskolām. Rīga, RaKa, 2000.
 • epistemoloģija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • epistemoloģisks Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • episternāls Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epistilijs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epistils Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • epistola Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epistolārs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epistrofa Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • epistrofejs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epistula Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • epistulārs
 • epitāfija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epitafions Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • epitafs Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • epitaksija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • epitalaksija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epitalāma Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • epitalāmija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • epitalāms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epitēka Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • epitēlijaudi Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • epitēlijķermenīši Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • epitēlijmuskuļšūnas Bioloģijas jēdzienu skaidrojoā vārdnīca. Rīga, Mācību apgāds NT, 1997.
 • epitēlijs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epitēlijšūnas Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • epitelioblastoma Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epitelioceptors Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epiteliofibrilla Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epitelioģenēze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epiteliohoriāls Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epitelioīds Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epiteliolīze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epitelioma Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • epiteliomatoze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epiteliotoksīns Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epitelīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epitelizācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epitēlķermenīši Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epitēma Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epitemija Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • epitets NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epitēze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epithelom Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epithemia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • epithemiaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • epitīmija Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008. Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epitome Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epitonuss Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epitrachelijs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • epitrihijs Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epitrohoīda Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • epituberkulozs Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epiziocēle Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epizioklīzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epizioperineoplastika Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epiziorāfija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epiziorāģija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • epiziostenoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epiziotomija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epizode NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epizodisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epizodiskums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epizods Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • epizoicīds Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epizojs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epizoohorija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • epizootija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epizootoloģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epizootoloģisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epocha Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • epods Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • epoha NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • epohāls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • epohē Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • epoksīdi Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • epoksīdlakas Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • epoksīdlīmes Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • epoksīdsveķi Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • epoletes Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • eponihijs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eponīmisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • eponīms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • epopeja NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • epopejisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eposs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epotoponīms Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • eps NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • epsīgs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • epsilons Ceplītis L., Miķelsone A., Porīte T., Raģe S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga, Avots, 1995.
 • epsomīts Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • epte Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • eptesicus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • epulis Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epuliss Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • epulofibroma Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • epuraea X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.

er[править]

 • er Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • eradikācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eragroste Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eragrostis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • erannis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • erans Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • erante Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • eranthis X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • erāriji Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • erārijs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • erastisms Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • eratēma Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • erātisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • erāzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • erbijāties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • erbijs Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • erbīt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • erbīties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ercbīskaps Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • ercdāma Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ercene Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • erceņģelis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ercens Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ercēties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • erchercogs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ercinīgs Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ercīns Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ercis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ercs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ercuks Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • erdeils Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • erdels Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • erdelterjers Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • erdzēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • erdzīgs Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • erebia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ereitofobija
 • ereitopātija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • erekcija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • erektils Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • erektors Mīlestības vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
 • erektoterapija Mīlestības vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
 • erelieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • erelis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • erelis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • eremiofobija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eremīts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • eremofīti Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • eremofobija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eremophila X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eremopīre Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eremūrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • eremurus X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • erepsīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ereptorija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ererūts Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • erētisks Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • eretisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • erētisms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eretizofrēnija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • erg Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • ergamils Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ergas Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • ergasilus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ergastēnija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ergastērijs Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • ergastes Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ergastoplazma Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ergastuls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • ergāt Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • ergates X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ergatīvs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ergāzija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ergaziofobija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ergaziomānija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • erģelēties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • erģēties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • erģīgs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ergīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • erģis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • erģīt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • erģīties Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • ergo X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • ergodermatoze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ergodinamogrāfija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ergoesteziogrāfija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ergofors Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ergogrāfija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ergogrāfs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • ergokalciferols Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ergokarnīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ergokornīns Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • ergokriptīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ergokristīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ergoloģija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ergometrija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ergometrīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ergometrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ergonīms Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • ergonomija Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • ergonomika NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ergonomisks Psiholoģijas vārdnīca. Rīga, Mācību grāmata, 1999.
 • ergosterīns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • ergotamīns Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • ergoterapija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ergotīns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • ergotioneīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ergotisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • ergotoksīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ergozīns Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • ergs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ergs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ergt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ergties Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • erhu Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • erica X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • ericaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ericales X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • erickiņš NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • erigeron X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • erigone X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • erigonidium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • erinaceidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • erinaceus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eringija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • erinieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • erīnijas Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • eriocaulaceae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • eriocheir X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eriocrania X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eriocraniidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eriodiktīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eriokaulonaugs Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • eriophorum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eriškiņš Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.
 • eristalis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eristika Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • eritēma Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • eritematoīds Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritēmspuldze Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • erithacus X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eritrasma Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritrazma Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • eritrejieši Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmata. Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs. 2011.
 • eritrēma Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • eritrēmija Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • eritrens Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eritrīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritrīts Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • eritroblastēmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritroblasti Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • eritroblastoma Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritroblastomatoze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritroblastopēnija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritroblastoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritroblasts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritrocianoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritrocītaferēze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritrocīti NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eritrocitorekse Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritrocitoshīze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritrocitotropisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritrocitoze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritrocitūrija Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • eritrodekstrīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritrodermija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritrofāgija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritrofāgs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritrofils Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritrofobija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eritrofors Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritrofoze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritroģenēze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritrohloropija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritroidīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritrokeratodermija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritroklasts Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritroklāzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritrokonts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritrolabs Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritroleikēmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritroleikoblastoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritromelalģija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritromēlija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritromicīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritromieloze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritroneocitoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritronija Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • eritropātija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritropēnija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritropiknoze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritroplakija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritroplāzija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritropoetīns Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • eritropoēze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritroprozopalģija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritropsija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritrostāze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eritroze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eritrozīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • erizimīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • erizimotoksīns Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • erizimozīds Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • erizipeloīds Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • erizipelotriksi Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • erka Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • erkensators Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • erkers Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • erkšis Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.
 • erkšķis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ermaks Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ermandada Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • ermība Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ermīgs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ermitāža Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ermonikas NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ermoņikas NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ermoties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ermots Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • erms Šmidts P. Valuodas kļūdas un gŗūtumi. Rīga, Izdevis A. Gulbis, 1921.
 • ermūnika Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ermūņika Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ermunikas Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ernekājas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ernekājs Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ernestia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ernestnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ernika Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ernikājs Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ernikas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ernikoja Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ernolits Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ero X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • erodēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • erodium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • erogēnisks Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • erogēns Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • erogs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • eroico Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • erophila X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eross Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • erotematisks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • erotica Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • erotika NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Eponīmu vārdnīca. Sast. B. Bankava, Rīga, Madonas poligrāfists, 2007. Jaunā eponīmu vārdnīca. Precizēts un papildināts izdevums. Sast. A. Bankava, Rīga, Latviešu valodas aģentūra, 2012.
 • erotiķis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • erotisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • erotiskums
 • erotisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • erotofobija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • erotoģenēze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • erotoģens Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • erotografomānija Mīlestības vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
 • erotomānija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • erotomāns Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • erotopātija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • erots Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • erozija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • erps Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • errare Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • erras Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • errastība Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • errastības Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • errata Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • errātisks Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • erreklis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • errestība Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • errība
 • errīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • errīgums
 • errināt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • error Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • errot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • erroties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ersatz Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ersināt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • erskas Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • erskas Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • erskoties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ersla Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • erslakas Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • eršlakas Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • eršļaks Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ersteds NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • eršuks Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ertrēmija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • ertugs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eruca X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • erucastrum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • erudēts Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • erudīcija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • erudīts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009.
 • erudīts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009.
 • erudītums
 • eruka tēzaurs.lv
 • erukaskābe Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • erumpēšana Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • erupcija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eruptīvs Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • ervilija Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • erza Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • erzacs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • erzeļevieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • erzja Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • erzji Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • eržlakas Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

es[править]

 • es Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • es Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • esaltato Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • esam
 • esamība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • escallonia X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • escalloniaceae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • eschatoloģija Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • escherichia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eschrichtiidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • eschrichtius X Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • eschscholtzia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • escīns Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • escompte Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • ese Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • eseja NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • esejists Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • esence NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • esenciāls Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eseni Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • eseri NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eserīns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eses Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • esesietis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eshara Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • esharoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eshatoloģija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • eshatoloģisks Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • esi
 • esība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • esīvs Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • eska Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • eskadra NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eskadriļa NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eskadrons NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • eskalācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • eskalāde Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • eskalators NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eskalēt Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • eskalonija Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • eskalonijaugs Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • eskalops NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eskapāde X Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • eskapisms Mīlestības vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
 • eskarpe NOUN
 • eskarpīni Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • eskarps Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • eskāties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • eskavātors Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • eskeipisms Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • eskers Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • eskimi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eskimo Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • eskimosi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eskise Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • eskize Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eskīze Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Ceplītis L., Miķelsone A., Porīte T., Raģe S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga, Avots, 1995.
 • eskortēt Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • eskortpakalpojums
 • eskorts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eskortserviss Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • eskoties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • eskrou Roldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
 • eskudo Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • eskulaps Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • eskvairs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • esliņš Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • esme Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
 • esmiraldovieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • esmu
 • esocidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • esociformes X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • esoterisks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • esotība Valodas prakses jautājumi. Rīga, Ramave, 1935.
 • espada Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • espadons Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • espadrons Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969. Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • espagnol Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • espanders NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • espansivo Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • esparsete NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • esparto Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • esperantists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • esperanto Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • espināls Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • espinela Kursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2002.
 • espirando Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • esplanāde NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • espostoa X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • espostoja X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • espreso Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • espressione Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • espressivo X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • espresso Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • espri X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • esprit Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • espumizāns Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • est Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • establišments Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • estafete Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • estakāde NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • estamento Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • estamnē Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • estampa Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • estamps NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • estancia Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • estansija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • estatico Kārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
 • esteblišments Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • esterāzes Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • esterificēšanās Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • esterifikācija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • estērijas Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • esteris NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • estersulfonāts Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • estēticisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • estētika NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • estētiķis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • estētiskais Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • estētisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • estētiskums
 • estētisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • estetizācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • estēts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • estēzija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • estezioblasts Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • estezioģenēze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • estezioloģija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • esteziometrija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • esteziometrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • estezioneiroze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • estimācija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • estinguendo Kārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
 • estiņi Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • estinto Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • estokāde Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • estrāde NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • estradiols Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • estrādisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • estragons Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • estramustīns Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • estrangelo Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • estrāns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • estrapade Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • estriāze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • estrilda X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • estrildidae X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • estriols Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • estrogēni Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • estrogēns Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • estrons Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • estroze Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • estrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • estuārs Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.

[править]

 • ešafots NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ešelonēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • ešelons NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ešerihijas Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eševērija Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • ešinante Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • ešķins Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ešķins Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ešolcija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.

et[править]

 • eta Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • etacisms Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etakridīns Populārā medicīnas enciklopēdija. Rīga, Zinātne, 1976.
 • etalijs Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • etalonkilograms Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • etalonmašīna Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • etalonmetrs Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • etalons NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etalonsaimniecība Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • etalonuzdevums Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • etaminālnātrijs Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • etamīns NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etanāls Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etanolamīni Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etanols Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • etāns NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etānskābe Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etaps NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • etaža Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etažere NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etažerka Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • etēns Vikipēdija un citi interneta resursi
 • eternitāte Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eternīts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • eternizācija Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • eteromānija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • etēsiji Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ethmia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ethmiidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • etīde NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etiķaldehīds Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etiķete NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etiķetēšana Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • etiķis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etiķkoks Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • etiķmedus Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • etiķroze Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • etiķskābe NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etiķūdens Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • etilacetāts Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • etilalkohols NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etilamins Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etilanilīns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etilbenzols Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etilbromīds Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • etilcelluloza Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etildichlorarsīns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etilēnbromids Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etilēnchlorhidrīns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etilēnchlorids Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etilēnciānhidrīns Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • etilēndiamīns Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • etilēnglikols Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • etilēnimīns Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • etilēnogļūdeņraži Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • etilēnoksīds Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • etilēnpropilēnkaučuki Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • etilēns NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • etilēšana Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etilēt Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • etilēteris NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etilēters Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etiletiķskābe Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etilgrupa Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • etilhlorīds Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • etiljodids Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etilkarbazols Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etilmerkaptāns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etilmorfīns Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • etils Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • etilsērskābe Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etilspirts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etimoloģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etimoloģisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etimoloģizācija
 • etimoloģizēt Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • etimologs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etimons Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • etiolācija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • etiolēšana Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • etiolmans Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etioloģija NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • etioloģisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etionamīds Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • etiopi Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • etiopieši NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etmocefālija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • etmoidāls Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • etmoīdektomija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • etmoidīts Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • etmoīdotomija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • etmokraniāls Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • etmolits Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etnarhs Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • etnikons Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • etnisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etniskums Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • etnobioloģija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • etnobotānika Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • etnocentrisms Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • etnocīds Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • etnoekoloģija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • etnofutūrisms Kursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2002.
 • etnoģenēze NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etnoģeogrāfija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • etnogrāfija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etnogrāfisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etnogrāfisms Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • etnogrāfs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etnokonfrontācija Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • etnolingvistika Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • etnoloģija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • etnologs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etnomedicīna Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • etnometodoloģija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • etnomuzikoloģija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • etnonīmika Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • etnonīms Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • etnopolitika Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • etnopsihiatrija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • etnopsiholoģija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • etnosemantika Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • etnoss Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • etnotoponīms Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • etoloģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etologs
 • etoss Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • etosuksimīds Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • etringīts Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • etroli Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • etrotomija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • etruski NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • etslēdziņa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • etslēga Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • etufade Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etufē Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • etvija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.

eu[править]

 • eu INTJ Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • eu INTJ Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • euastropsis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • euastrum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eubacteriales X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • eubiotika Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eubria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eubriidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eubūlija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eucarida X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eucariota X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eucera X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eucharis X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • eucharistija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eucharistika Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eucharistīnieši Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eucharistisks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • euchelaions Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • euchinīns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • euchlaena X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • euchlanis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • euchnemis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • euchologions Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eucinetidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eucinetus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eucladium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • euclidia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • euclidium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eucocconeis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eucominales X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • eucomis X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • eudaimonisks Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • eudaimonisms Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eudesme X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eudia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eudiaptomus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eudiometrs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eudonia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eudorina X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eudromias X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eufēmisms Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eufonija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eufonisks Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • euforbiaceae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • euforbiāceja Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • euforbija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • euforbijs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • euforija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • euforisms Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eufosstikls Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eufuisms Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • eugenika Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • eugenols Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • euglena X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • euglenaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • euharistija Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • euharistisks Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • euhēmerisms Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eukaīns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eukaliptols Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eukalipts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • euknēmia Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eukolija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eukonogens Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eukrasija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eulamellibranchia X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • eulecanium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • euloģija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eulotidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eumenes X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eumenīdas Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • eumerus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eumetazoa X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • eunectes X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • eunomija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eunotia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eunotiaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eunūchs Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • eunuhs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • euoi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • euomphalia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eupalopsellidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eupatorium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • eupenicillium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • euphangus X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • euphausiacea X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • euphorbia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • euphorbiales X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • euphrasia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • euphthiracaroidea X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eupithecia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • euplanaria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • euplectes X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • eupnoē X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eupoecilia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eupraksija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • euraziāts Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • eureka Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • euriks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • euritmija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • euro Roldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
 • eurosta X tēzaurs.lv
 • eurotiaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eurotiales X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eurotium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eusebija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eushnemidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • euskaldunaki Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eustils Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eustoma X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • eustoma X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • eutanasija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eutektiks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eutīmija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eutreptia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eutreptiaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.

ev[править]

 • evā INTJ Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • evacuantia Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • evadē Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • evaginācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • evakuācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • evakuants Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • evakuators Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • evakuēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • evakuēties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • evalvācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • evanģēlijs Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Ceplītis L., Miķelsone A., Porīte T., Raģe S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga, Avots, 1995.
 • evaņģēlijs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • evaņģēlikālisms Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • evaņģēlisks Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • evaņģēlisms Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • evaņģēlists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • evaņģelizācija Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • evaniidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • evaporācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • evaporators Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • evaporimetrs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • evaporīti Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • evaporometrs Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • evarcha X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • evāzija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • evekcija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • eveni NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • evenki NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eventrācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eventuālitāte Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eventuālmaksima Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eventuāls ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • eventueli Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • eventuels Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • evergreen Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • evernia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • evernija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • eversija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • eversmuizieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • evertebrata Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • evertebrati Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
 • evertovieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • evi Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • evidence Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • evidents Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • evikcija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • evirācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • eviscerācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • evocatio Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • evocēts Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • evodia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • evodija Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • evolūcija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • evolucionārs Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • evolucionēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • evolucionisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • evolucionists Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • evolūta Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • evolvente Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • evolventmērs Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • evolvēt tēzaurs.lv
 • evorsija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • evorzija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • evulsija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • evviva Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.

ez[править]

 • ezargals Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ezarmala Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ezarroze Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ezars Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ezene Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ezēnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ezeraine Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ezerains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ezerdobe NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ezereņaugi Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ezerene Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • ezerfolija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • ezergailis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ezergailīši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ezergaļnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ezergals Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ezerieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ezerinieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ezeriņnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ezerīns Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • ezerkaļķi Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ezerkalmji Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ezerkalnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ezerkalnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ezerkaraliene Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ezērklis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ezerkrastieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ezermala NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ezermale Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ezermalieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ezermalietis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ezermaļnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ezermalnieks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ezermeldri Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ezermītne Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • ezermuizieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ezermuižnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ezernieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ezernieks Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • ezernieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ezerpīles Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • ezerpils NOUN Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • ezerpuķes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ezerputns Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ezerrieksts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ezerroze NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ezerrozes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ezerrutks Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ezers NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • ezersaimniecība Lauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
 • ezersalieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ezersīga Lauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
 • ezerspāre Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ezerstiebri Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • ezerstobri Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ezervabole Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ezervāles Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ezervālītes Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • ezerzinātne Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • ezēt Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ezieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ezīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ezis Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ezītis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • ezodeviācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ezodisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ezofagalģija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagektāzija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagektomija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagektopija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagisms Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagīts Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagoduodenostomija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagoenterostomija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagofarinkss Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ezofagogastroduodenoskopija Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • ezofagogastroskopija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagogastroskops Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagogastrostomija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagogrāfija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagojejunostomija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagokardiogrāfija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagomikoze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagopātija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagoplastika Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagoplēģija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagoplikācija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagoptoze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagorāģija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagoskopija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • ezofagoskops Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • ezofagostenoze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagostomija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagostomoze Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • ezofagotomija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezofagotoms Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezoforija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • ezokataforija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ezotērija Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • ezoterika Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • ezoterisks Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ezoterisms Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • ezotoksīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ezotropija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.

[править]

 • eža NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ežapuķe Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ežapuķes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ežektorfiltrs Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • ežektors Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • eženes Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • eženieks Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • ežeņs tēzaurs.lv
 • ežgalvaiņi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ežgalvainis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ežgalvīte Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • ežlape Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • ežmala NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ežmale NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ežmalis Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • ežmālis Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ežmalīte Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • ežoties Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ežpuķe Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ežuks Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ežvārpainis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ežveidīgie Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ežziede Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.