Участник:Vitalik/Индекс/Латышский язык/C

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

Index[править]

Латышский индекс

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

ca↓ · ↓ · cb↓ · cc↓ · cd↓ · ce · ↓ · cg↓ · ch↓ · ci · ↓ · cj↓ · cl↓ · cm↓ · cn↓ · co↓ · cr↓ · cs↓ · ct↓ · cu↓ · ↓ · cv↓ · cz↓⁣

Латышский язык

ca[править]

 • ca Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cabaletta Kārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
 • caballero Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • cabītis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cablains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cabļi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cabls Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cabu Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cabuli Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • cabuli Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • cabuļi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cabulis Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • cabulītis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cabuls Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caca
 • cacans Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.
 • cacarka Ūsele V. Tilžas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cacatua X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cacatutidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cacīgs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • caciki Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • cacka Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cackavāties Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cactaceae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cadenza Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • cadiks Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cadra X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cadra X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • caecilius X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • caenolestidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • caesalpinia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • caesalpiniaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cafē Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • cahier Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cahuri Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • caicala Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caiman X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cainis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cairnterrier X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • cak Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • caka NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cakains Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cakaiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cakaņiķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • cakāns Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cakariņš Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cakārnis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cakīgi Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • cakīgs Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • cakile X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cakīna Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cakināt Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cakināties Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cakots Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cakulieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • cakuls Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • cal Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 1994.
 • caladium X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • calaine Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • calamagrostis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • calamus Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • calamus Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • calando X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • calandra X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • calandrella X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • calandrino Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • calanoida X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • calāt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • calata Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • calathea X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • caļauka Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • calcaria Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • calcarius X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • calceolaria X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • calceus Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • calculus Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • calemes Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • calendae X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • calendula X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • calene Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caliciaceae X Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • calicidales X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • calicium X Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • calidris X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • caliroa X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • calla X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • callaeas X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • callaeidae X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • callicarpa X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • callicladium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • callidium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • calliergon X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • calliergonella X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • calligonellidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • calliphora X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • calliphoridae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • callistemon X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • callistephus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • callisto X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • callithamnnion X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • callithricidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • callitrichaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • callitriche X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • callorhinus X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • calluna X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • calmando Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • calmato Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • calms Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • calocedrus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • calocera X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • calonectria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • caloneis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • caloplaca X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • caloplacales X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • caloptilia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • calosoma X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • calpu INTJ Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cals Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • calstīt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • caltha X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • calumnia X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • calvatia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • calvus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • camarosporium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • camassia X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • camelina X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • camellia X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • camelus X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • camera X Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • camestres Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • camisia X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • camminando Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • camorra Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • campana X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • campanella Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • campanula X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • campanulaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • campanulales X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • campanularia X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • campephaga X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • campephagidae X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • campodea X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • campsis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • camptocercus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • campus Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • cananga Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cancellaria X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cancellarius X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cancionero X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • candars Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • candelaria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • candelariaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • candelariella X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • candida X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • candidamente Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • candidatus Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • candido Kārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
 • canga Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • cangas Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • canidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • canis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cankoties Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • canna X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • cannabaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cannabis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cannaceae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cantabile Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • cantando Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • canterellando Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • cantharellaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cantharellus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cantharidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cantharis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • canticus Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cantino Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • canto Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • cantor X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cantus Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • canzone X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • canzonetta X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • cap INTJ Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • capa Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • capa Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • capāns Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.
 • capāt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • capatas Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • capera X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • capitano Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • capitolo Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • capitophorus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • capnīt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • capo X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • caponlaka Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • capot Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • capparaceae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • capparales X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • capparis X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cappella X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • capra X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • capreolus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • capriccio X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • capriccioso Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • caprifoliaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • caprimulgidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • caprimulgiformes X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • caprimulgus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • caps Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • capsella X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • capsicum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • capst Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983. Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • capstīt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • capu Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • capure Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • car ADP Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • carabidae X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • carabodoidea X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • carabus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • caragana X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • caramba Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • carassius X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • carboligāze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • carcharodon X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • carcinus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cardamine X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • cardaminopsis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cardaria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cardiidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cardinalinae X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • cardinalis X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • cardium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • carduelis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • carduus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • carevičs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • carevna Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • carezzando Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • carezzevole Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • carica X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • caricaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • caricato Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • cariene NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • carillon X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • carisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • carisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • carissa X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • cariste NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • carists
 • caritas X Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • carlina X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • carnegiea X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • carnikavieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • carnivora X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • carova Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • carpaccio X Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • carpinus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • carpodacus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • cars NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • carte X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • carteria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • carthamnus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cartoon X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • carum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cash X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • casnāgi Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • casnags Ūsele V. Tilžas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 1998.
 • casnaks Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cassa Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935. Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • cassia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cassida X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cassidinae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • castanea X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • castor X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • castoridae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • casuariidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • casuarina X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • casuarinales X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • casuarius X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • casus X Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • catabrosa X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • catalpa X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • catarrhini X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • catena Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • catenaria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • catharacta X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • catharanthus X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • cathartidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • catharus X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • catillaria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • catinaria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • catlaksieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • catocala X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • catocalinae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • catopidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • catops X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • catoscopiaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • catoscopium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • caucalis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • caudata X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • caudillo X Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • caugans Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • cauķis Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • caulerpa X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • caulinia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cauna NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • caunāda NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caunaine Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • caunāts Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caune Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • caunene Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • caunēnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • caunenīte Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • caunieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • caunīna Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • caunīte Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • caunots Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cauņots Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caunsomainis tēzaurs.lv
 • caur ADP Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • caurais Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009. Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • caurājs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cauras Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • caurasiņot VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cauraudzis Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cauraudzīte
 • cauraugt VERB Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • cauraugušais
 • cauraugusi
 • caurauklot VERB Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • caurauklots Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cauraust VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurbira NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caurbire Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.
 • caurbirīgs Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • caurbiris Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.
 • caurbraucējs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurbrauktuve NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurcaurēm ADV Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurceļotājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurcērtams Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • caurdeja Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caurdure Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • caurdurējs Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • caurdures Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • caurduris NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurdurt
 • caurdurts Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurduru NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurdurzāle Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • caurdurzāles Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • caurdzīvāt Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • caurdzīvot Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • caure Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • caureja Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • caureja Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • caurejains Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • caurejaiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • caurējs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caurējs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caurēm Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cauren Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caurgājība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurgājiens NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurgalis Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • caurgrāmatojums Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • caurguļa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cauri ADV Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurim Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caurin Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caurīte Aldersons J. Cilvēka anatomijas, fizioloģijas, higiēnas skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. // Bioloģija pamatskolai. Cilvēks skaidrojošā vārdnīca (ar interneta atslēgvārdiem). Anatomija. Fizioloģija. Higiena. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • caurkaklis Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • caurkomponēts Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurkrist VERB Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • caurkritis Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • caurlaicīgums
 • caurlaide NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurlaidība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • caurlaidīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurlaidspēja Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • caurlasīt Šmidts P. Valuodas kļūdas un gŗūtumi. Rīga, Izdevis A. Gulbis, 1921.
 • caurloža Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caurlūkošana Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • caurlūkot Šmidts P. Valuodas kļūdas un gŗūtumi. Rīga, Izdevis A. Gulbis, 1921.
 • caurlūks Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • caurmalu Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caurmedots Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caurmērs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurmiegs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caurmute Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caurnešana Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • caurplūde NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurplūdums Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • caurprojekcija Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • caurraksts Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944. Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • caurrauts Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • caurredzamība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurredzams Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurredzēt VERB Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • caurrūdzis Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • caurruna Johansons A. Latvijas kultūras vēsture, 1710.–1800. Rīga, Jumava, 2011.
 • caurs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caursalšana NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caursalt Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • caursāpju Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • cauršaut VERB Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • cauršautais Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cauršauts Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • caursišana NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caursitamība Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • caursite Rolovs B. Mazā fizikas vārdnīca. Rīga, Liesma, 1971. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • caursitība Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • caurskatāmība Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • caurskate NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurskati Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • caurskatīt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurskatpārbaude Ekonomikas un finanšu vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2003.
 • caurskats Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • caurskreja Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • caurslēdzams Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurslīpējums Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • caursmilkšu Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caurspīdēt Šmidts P. Valuodas kļūdas un gŗūtumi. Rīga, Izdevis A. Gulbis, 1921.
 • caurspīdība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • caurspīdīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurspīdīgums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • caurspiedīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurspiednis Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • caurspiešana Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • caurstaigājams Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurstaigāt VERB Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • caurstrāvot VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cauršūt VERB Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • cauršūts Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurtece NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurteka NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurtikšana Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cauruļatslēga Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • cauruļblakts Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • caurule NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurulīte Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cauruļizlādnis Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 1997.
 • cauruļlicējs Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • cauruļpālis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cauruļsavienojums Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • cauruļvads NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cauruļveida NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cauruļveidīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cauruļzobis Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • caurum Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caurumains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • caurumaiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • caurumainums
 • caurumāts Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • caurumelis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caurumkamera Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • caurumot VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurumotājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurumots Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Rolovs B. Mazā fizikas vārdnīca. Rīga, Liesma, 1971.
 • caurumsitis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurumsitnis Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • caurumvadītspēja Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • cauruna Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caurupe Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • caururbis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • caururbjošs Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caururbt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurvedums Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • caurveidņošana Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • caurvējains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurvējš NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • caurviju NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • caurvilcis Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • caurvilkšana Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • caurvīt VERB Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • caurvīts Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • causa X Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008. Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • cavaliere X Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • cavia X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.

[править]

 • cāba Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cāberis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cābot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cābulis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cābulis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cādra Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cāļagalva Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • cālains Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cālaiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cāļdvēsele Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cāļeks Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cālene Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cālenīca Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cālenīte Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cālēns NOUN Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • cāļgalva Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cāļgalvas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cāļgalviņa Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cāļgalvīna Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cāļgalviņas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cālīgs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cālis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • cālītis Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • cāļknābis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cāļkuraža Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cāļmāte Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cāļmiesa Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cālungs Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • cāļupiens Bušmane B. Piena vārdi. Rīga, LU LVI, 2007.
 • cāpa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cāpītis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cārbīši Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cārmaukša Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cārmauža Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cārmūkša Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cārmūkšas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cārmuška Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cārmūska Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cārmuškas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cārot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

cb[править]

 • cb Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • cbkm Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • cbm Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.

cc[править]

 • ccm Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.

cd[править]

 • cd Rolovs B. Mazā fizikas vārdnīca. Rīga, Liesma, 1971. Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • cdm Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.

ce[править]

см. ce

[править]

 • cēbe Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cēberiņi Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cēberiņš Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • cēberis Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • cēberīši Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cēberītes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cēbers Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009. Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • cēbes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cēbrene Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cēbri Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cēbrine Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cēbriņi Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cēbriņš Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cēbrīši Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cēbrīte Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cēcelas Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • cēči Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cēdē Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cēdīt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cēdru Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • cēknis Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cēksnis Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cēlājaste X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • cēlājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • cēle Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • cēlējdzinējs Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • cēlējgāze Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • cēlējkonstrukcija Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 1997.
 • cēlējmehānisms
 • cēlējs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • cēlējspēks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cēlestīna Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • cēlgāze NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cēļi Strautiņa M. Mārcienas izloksne. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2007.
 • cēlības Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cēlieniņš Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • cēlienis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cēliens NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cēlināšana Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • cēlkoks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cēlkoksne NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cēlmetalls Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • cēlmetāls NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cēlonība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cēlonis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cēlonisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cēloņsakarība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cēloņsakarīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cēlprātība Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • cēlprātīgs Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • cēls Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cēls Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cēlsirdība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cēlsirdīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cēlsirdīgums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cēlsirdis Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • cēlumi Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • cēlums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cēlums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cēneris Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006. Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • cēners Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cēns Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cēpainītis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cēpe Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cēperis Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • cēpers Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • cēre Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cērenieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • cērijs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cērīns Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • cēris Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cērklis Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • cērkne Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cērknis Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cērksnis Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cērkstenieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • cērkstnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • cērmala Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cērmaukša Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cērmauksis Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cērmaukslis Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cērmaukstis Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cērme NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cērmjuzāles Markus D., Raipulis J. Radošie malēnieši un viņu valoda. Rīga, Apgāds «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis», 2010.
 • cērmokša Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cērmoksis Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cērmokslis Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cērmoška Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cērmukša Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cērmūkša Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cērmukšas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cērmūksis Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cērmūkslis Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cērmulis Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • cērmuška Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cērmuškas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cērmuzāles Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Markus D., Raipulis J. Radošie malēnieši un viņu valoda. Rīga, Apgāds «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis», 2010.
 • cērmzāles Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cērnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • cērpa Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cērpa Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cērpains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cērpājs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cērpe Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cērpelnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • cērpenieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • cērpenieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • cērpienieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • cērpiens Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cērpiņš Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • cērpnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • cērps NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cērpties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • cērpuļi Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cērpzāle Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cērtains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cērtalēt Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cērtamais Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cērtamība Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • cērtāt Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cērtāties Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cērte NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cērtenieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • cērtis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • cērtne Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • cērtnis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
 • cērtūksnis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cērtumi Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cērume Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cērumzāles Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cērūzis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cērve Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • cēse Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cēsēnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • cēses Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cēsnieks Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990. Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cēspusietis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cēzarisms Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cēzaropapisms Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • cēzars Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • cēzijs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.

cg[править]

 • cg Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.

ch[править]

 • chaenomeles X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chaenorhinum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chaenotheca X Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chaenothecopsis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chaetoceraceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chaetoceros X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chaetochloridaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chaetochloris X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chaetocladium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chaetogamarus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chaetognatha X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chaetomiaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chaetomorpha X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chaetophora X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chaetophoraceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chaetostomatella X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chaimarrornis X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • chaiturus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chalcididae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chalciphorus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chalcophora X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chaldieši Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chalkografija Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • chalkoķīmigrafija Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • chalva Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chamaea X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • chamaecereus X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • chamaedaphne X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chamaelontes X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • chamaenerion X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chamaerops X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • chamaesiphon X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chameleons Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chamois Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • chanson Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • chantransia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chaoss Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chara X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • characiaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • characiochloris X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • characiopsis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • characium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • charadriidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • charadriiformes X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • charadrius X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • charales X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • charlestons Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • charmant Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • charta Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chasmantium X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • chateau Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • chechia X Tunisija. Ceļvedis. Rīga, Zvaigzne ABC, 2008.
 • cheilaria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cheimophila X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cheiranthus X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • cheiridium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cheiromantija Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chelicerata X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chelidonium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chelifer X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chelone X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • chelonia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chelostoma X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chenopodiaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chenopodium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chersophilus X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • cherubs Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • cheruski Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • chevalier Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • cheviot Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • chevreau Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • chihuahua Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • chilo X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chilochorus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chilodonella X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chilopoda X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chimaeriformes X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • chimaphila X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chimēra Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chimonanthus X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • chinaklajs Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • chinchilidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • chinchilla X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • chinčhilla Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • chinīns Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chinosols Lauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
 • chionanthus X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • chionaspis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chionea X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chippendales X Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • chiracanthium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chirocentridae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • chironomidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chironomus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chiroptera X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chirotrips X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chirurģija Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chirurgs Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chitarra Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • chitons Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chlamidospermae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • chlidonias X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chloebia X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • chlorammonijs Lauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
 • chlorangiellaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chlorangium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chlorāts Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chlorella X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chlorhormidium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chloris X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chlorita X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chlorkalijs Lauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
 • chlorkaļķi Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chlorococcaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chlorococcales X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chlorococcum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chlorofills Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chloroforms Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chlorogonium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chloronema X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chlorophanus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chloropidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chloropipo X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • chlorops X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chloropsis X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • chlorosaccus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chlorosplenium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chlorozes Lauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
 • chlors Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chmaenerion X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • choanomphalus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • choeropsis X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • choisia X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • cholera Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • choleriķis Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • choleva X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cholevidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chondrilla X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chondrophora X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • chondrostereum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chorda Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chorda Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chordariales X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chordata X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • choreios Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • choreogrāfija Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • choreogrāfs Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • choreotipija Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • choreutidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • choreutis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chorioptes X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • choripetale X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • chorispora X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • choristoneura X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chorthippus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chortophila X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chosenia X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chrēmatistika Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • chrestomatija Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chrisostoms X Džoiss Dž. Uliss. Tulkojis Dzintars Sodums. Rīga, 2012.
 • christoloģija Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • chrizantemas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • chrīzografija Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • chrīzolits Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chromametrs Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • chromatiaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chromatisks Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chromatium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chromista X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • chromolitogrāfija Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chromosoma Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chroms Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chromulina X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chronika Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chronisks Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chronografs Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chronoloģija Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chronologs Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chronometrs Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • chroococcales X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chroogomphus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • chubas Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.

ci[править]

см. ci

[править]

 • INTJ Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983. Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cībaks Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cībante Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cībari Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • cīberains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • cību INTJ Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīcari Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • cīcepi Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīceri Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīcīties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • cīcītis Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • cīga Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cīkara Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • cīkars Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīkāt Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cīkāties Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cīķis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cīkliņš Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīkoriņi Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cīkoriņš Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cīkot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīkot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīkot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīkstalas Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīkstas Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīkste Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīkste Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīkstene Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • cīkstenes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cīkstenis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīkstens Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīkstēt Džūkstes pasakas. Rīga, Zinātne, 1980.
 • cīkstēties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cīkstināt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīkstiņš Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cīkstīties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cīkstonis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cīkstoties Džūkstes pasakas. Rīga, Zinātne, 1980.
 • cīksts Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīku Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • cīku Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • cīlāt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīlavas Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cīlēt Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cīlīgs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīlīgs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīliņķis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīmis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīņa NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cīņasbiedrs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cīņaslauks Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • cīnija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cīninieks Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīniņš NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cīnītājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cīnītājzivs Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • cīnīties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cīņubiedrs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cīparains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīparblate Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cīpari Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīpars Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cīpārs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīpāt Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cīpatains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīpatas Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīpāties Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cīperains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • cīperblate Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cīpsla NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • cīpslains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cīpslainums
 • cīpslene NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cīpstala Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cīpstalains Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cīpstalaiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cīpstele Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • cīpuļot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīraps Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīrāt Ūsele V. Tilžas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cīravnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • cīrēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīrīgs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīrlīgs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cīrmagone Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cīrmagones Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cīrole Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīruļdziesma NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cīruļegle Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cīrulēns NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cīruļgalva Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīrulieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • cīrulis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Baumanis J., Blūms P. Latvijas putni. Rīga, Liesma, 1969.
 • cīrulītis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • cīruļkoki Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cīruļlaulība Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cīruļnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • cīruļpriede Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cīruļputenis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cīruļputni Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cīruļsakne Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cīruļvējputenis Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • cīruļzāle Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cīruļzāles NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cīsas Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cīsāt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cīshens Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • cīši Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • cīsiņi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cīsķene Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • cīskens Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • cīsķens Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • cīsķina Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • cīskins Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cīsla Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīstēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cīsties Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000. Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • cīstonis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cītara NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cītare Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cītars Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • cīte Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • cīteris Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.
 • cītība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cīties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cītīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cītīgums
 • cītine Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cītizs Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cīts Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • cīzītis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

cj[править]

 • cjace Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cjani Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • cjaukāt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cjocja Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cjoska Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cjotka Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cjuc INTJ Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cjukavāt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cjuks Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cjurma Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.

cl[править]

 • cl Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 1994.
 • cladina X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cladium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cladocera X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cladonia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cladoniaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cladophora X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cladophoraceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cladopodiella X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cladosporium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cladrastis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clairet Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • clairette Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • clamatores X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • clambidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clambus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clan Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • clangula X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • claret Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • clarette Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • clarinetto Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • clarino X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • clarkia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • clarone X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • classicum X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • clastidium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clathraceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clathroporinaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clathrus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clausilia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clausiliidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • claustrales X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • claustrenses X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • claustrum X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • clausula Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • clavaria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clavariaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clavariaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clavariadelphus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clavecin X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • claviceps X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • clavicipitaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clavicipitales X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clavicorona X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clavidiusculum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clavis X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • clavulina X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clavus X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • clearing Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • clematis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • clementia X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • clenoninae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cleome X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • clerc X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • clericus X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cleridae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clerk X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • clerodendrum X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • clethra X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • cliche X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • clientes Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • climaciaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • climacium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • climacodon X Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • climacteridae X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • climacteris X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • clinopodium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cliostomum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clisodon X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clithris X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clitopilus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clitoria X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • clivia X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • clivina X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cloacotaenia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cloeon X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clossiana X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • closterium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clostridium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cloze Ernstsone V., Tidriķe L. Jauniešu valoda. Rīga, LU, 2006.
 • clubiona X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clubionidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clupea X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • clupeidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • clupeiformes X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • clussia X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.

cm[править]

 • cm Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 1994.

cn[править]

 • cnidaria X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cnidium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cnidosporidia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cnt Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 1994.

co[править]

 • coach X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • coastcon Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • cobaea X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • cobele Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cobelis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • coberis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cobers Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cobiķis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cobitidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cobitis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cobums Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • coccidia X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • coccidiomorpha X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coccinella X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coccinellidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coccodea X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coccomonas X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cocconeis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coccothraustes X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coccus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coceris Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cochleria X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • cochlicopa X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cochlicopidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cochlidion X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cochlodina X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cocili Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • cocis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cocoris Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cocos X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • coda Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • codiaeum X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • codicilli X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • codieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • codium X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • codonopsis X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • coeducation Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • coelastrum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coelenterata X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coelocaulon X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coeloglossum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coelosphaerium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coemeterium X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • coemptio X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • coenaculum X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • coenagrion X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coenagrionidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coenobium X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • coenococcus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coereba X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • coffea X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cogans Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cognatio X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cognatus X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cognitio X Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • cognomen X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cohums Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • coiffeur X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • coins Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cointreau X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • coitus X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • coizīts X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cokara Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • cokars Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • coķis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cokols NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cokolstāvs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • coks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cokteris Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cokums Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • col Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • cola X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • colacium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • colchicum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • colembola X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • coleochaetaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coleochaete X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coleophora X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coleophoridae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coleoptera X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coleosporiaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coleosporium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coleroa X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coleus X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • colla NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • collāt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • colle Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • collega X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • college X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • collegia X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • collema X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • collemataceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • collembola X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • collēt Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • colletes X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • colletidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • colletotrichum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • collīgs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • collmērs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • collocalia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • colls Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • collštoks Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000. Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • collumērs Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • colmērs Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • colobaea X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • colocasia X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • colonel X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • colonus X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • colpoma X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coļs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • coltricia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • colubridae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • columba X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • columbarium X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • columbicola X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • columbidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • columbiformes X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • columella X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • columna X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • columnea X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • colutea X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • comarum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • comatrichia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • come X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • comedia X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • comes X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • comico Kārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
 • cominciare Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • comitātus X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • comitia X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • commedia X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • commelina X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • commelinaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • commelinales X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • commelinidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • commemoratio X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • commendamus X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • commentarii X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • commercium X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • commilito X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • commiphora X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • commis X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • commodatum X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • commodite X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • commodo Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • commodum X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • commonitorium X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • comodo X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • comparatio X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • compensatio X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • complaisance X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • complaisant X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • complet X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • compluvium X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • compositae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • compositio X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • compromissum Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • compte X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • comptoir X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • computus X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • comte X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • comtesse X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • con Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • conatus X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • concausae X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • concedo X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • concepi X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • conceptus X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • concertino Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • concerto Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • concetti X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • concha X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • conchifera X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • conchostracha X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • concierge X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • concitato X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • conclusio X Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • concordia Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • concubinatus X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • concupiscentia X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • condominium X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • condottieri X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cone Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • confarreatio X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • confer X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • confessio X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • confiteor X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • confrater X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • confraternitates X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • confrere X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • confusio X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • congi Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • congs Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • coniferae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coniophora X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coniophoraceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • conioselinum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • conisterium X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • conium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • conjunctiva X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • connarales X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • connochaetes X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • connubium X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • conocephalaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • conocephalum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • conopidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • conopophaga X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • conopophagidae X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • conradiella X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • conringia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • conscientia X Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • consecutio X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • conseil X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • consensus X Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • consilium X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • consolatio X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • consolida X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • consonanza Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • constitutio X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • constrictor X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • contano X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • contarinia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • conte Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • contemplativo Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • contessa X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • continno X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • contra X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • contrabasso Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • contractus X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • contrapunctum Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • contrarium X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • contrasto X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • contre X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • conubium X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • convallaria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • conventus X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • conversio Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • convivium X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • convoi X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • convolvulaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • convolvulus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • cool X Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • copa Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • copāns Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cope Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • cope Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • copeognatha X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • copepoda X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • copernicia X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • coperto Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • copēt Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • copfstils Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • copis Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • copla X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • copmanis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • coppe Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • coprinaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coprinus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cops Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • copula X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cor X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cora Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • coracias X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coraciidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coraciiformes X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coracina X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • corallium X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • corallorhiza X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coram X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • corbadži Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • corchorus X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • corda X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cordaitales X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cordaitidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cordariales X Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • cordialiter X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cordulegaster X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cordulegasteridae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cordulia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • corduliidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • core Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • coregonidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coregonus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coreidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coreopsis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • cori Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • coriandrum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coriarachne X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coris Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • corispermum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cornaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cornales X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cornea X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cornetto X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cornichons X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cornifikācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • corno X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cornus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • cornutus X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • corokia X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • coronaria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coronella X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coronilla X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coronophoraceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coronophorales X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coronopus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • corozo X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • corporale X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • corps X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • corpus X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • corral X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • corridos Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • corrodentia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • corso X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • cortaderia X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • cortege X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cortes X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • corticaria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • corticarina X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • corticiaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • corticium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cortinariaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cortinarius X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • corvidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • corvinella X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • corvus X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • cos Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • coscinodiscaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coscinodiscus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cosmarium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cosmoastrum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cosmocladium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cosmos X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • cossidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cossus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cotinga X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • cotingidae X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • cotinus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cotoneaster X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • cottidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cottus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cotula X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • couloir X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • coup X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • couplet X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • coupon X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • courtoisie X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cousinia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • coutumes X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • couveuse X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • covatušīni Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • coza Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.

cr[править]

 • cracidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • crack X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cracovienne X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cracticidae X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • cracticus X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • crambe X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • crambidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • crambus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • crangon X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • crangonidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • craniata X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • craniota X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • crash X Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • crassula X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • crassulaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • crataegus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • craterellus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • craterium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cratichneumon X Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • cratoneuron X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • creadion X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • creatio Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • creatophora X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • credit X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • creeks X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • creme Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • crenobia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • crepe Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • crepidotaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • crepidotus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • crepis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • crescendo X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • cretonne Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • cri X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cribraria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cribrariaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cricetidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • crinoidea X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • crinum X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • crioceris X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cristatella X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cristispira X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • crocodilia X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • crocodilidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • crocodilus X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • crocosmia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • crocus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • crocuta X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • croesia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • croissant X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • cronartiaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cronartium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • crooner X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • croskauntri Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • crossover X Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • crotalidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • crotalus Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cruciata X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • crucibulum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cruciferae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • crucigenia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • crustacea X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • crustulina X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.

cs[править]

 • cst INTJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.

ct[править]

 • ct Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 1994.
 • ctenanthe X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • ctenidium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cteniopus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ctenocephalides X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ctenophora X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ctenophtalmus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ctenuchidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.

cu[править]

 • cu Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cubiculum X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cucere Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cuci Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cuciks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cucis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cučka Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cucubalus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cucujidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cuculidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cuculiformes X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cucullia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cucullus X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cuculus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cucumis X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cucurbita X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cucurbitaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cucurbitales X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cucurbitaria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cucurieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • cucuris Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cucurs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cucurs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cucūzis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cudonia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cudoniella X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cui INTJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cuī INTJ Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cuidīt Strautiņa M. Mārcienas izloksne. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2007.
 • cuināt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cuināties Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cujināt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cuk Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cuka Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000. Markus D., Raipulis J. Radošie malēnieši un viņu valoda. Rīga, Apgāds «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis», 2010. Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • cukabānis Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • cukāde Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • cukari Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cukāt Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • cukerka Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cuketo Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • cukini Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • cukīni Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014. tēzaurs.lv
 • cukpienīte Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cukpiens Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cukrabiets Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cukrinīca Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cukrinieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • cukroks Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cukrs Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cuksis Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • cukurābele Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cukurains ADJ Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983. Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cukuraiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cukurāties Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cukurbeķeris tēzaurs.lv
 • cukurbietes NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cukurbiets Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cukurbiķeris Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • cukurdoze Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cukurenieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • cukurfabrika NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cukurgailītis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cukurgalva NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cukurgraudiņš Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • cukurgrauds NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cukurinieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • cukuriņš NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cukurķauķis Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • cukurkļava Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • cukurkliņģeri Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cukurmīlis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cukurniedra Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cukurniedre Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • cukurniedres NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cukurnieks Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cukuroposums
 • cukurot Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • cukuroties VERB Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 1987.
 • cukurots Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cukurpalma Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • cukurrūpniecība Lauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
 • cukurs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cukursakne Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cukursīraps Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cukursīrups Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cukurskābe Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • cukurslimība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cukurslimnieks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cukurtrauks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cukurūdens NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cukurvāvere
 • cukurvāverīte
 • cukurvielas Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cukurzirņi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cukurzirnīši Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • culicidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cuļļa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cuļļāties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • culocoides X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • culpa X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cumacea X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cumlaks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cumminsiella X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cumte Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cumtīgi Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cumtīgs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cuņ Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • cunami Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • cuncula Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cunculāts Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cundars Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cunduris Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cundurot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cundurs Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • cundurs Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • cuneus Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cunfte NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cunftīgs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cunis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cuņķis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cunninghamella X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cunninghamellaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cuņs Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • cup INTJ Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cupāt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • cuphaea X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • cupiņ INTJ Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cupis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cupo Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • cupressaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cupressales X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cupressus X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • cupst INTJ Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cura Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • curculionidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • curcuma X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • curiae X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • curriculum Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • curtonotus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • curulis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • curulis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • curzulis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cuscuta X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cuscutaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cuspidata X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cuža Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

[править]

 • cūbele Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cūcaurums Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūceņa Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cūcenāji Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cūcenājs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūcene NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983. Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • cūcenes Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cūcēns NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cūces Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūcība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cūcībiņa
 • cūcietis Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • cūcīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cūcīgums
 • cūciņa NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cūcīna Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cūcine Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cūcines Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūcinieks Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cūcis Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cūcisks Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cūcītis Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūcīts Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūk Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cūka NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cūkābele Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cūkāboliņš Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkābols Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkabra Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūkabuliņš Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūkābuliņš Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkactiņa Strautiņa M. Mārcienas izloksne. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2007.
 • cūkāda NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cūkaine Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cūkaines Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkaiņi Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkainis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cūkalēns Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cūkamoliņš Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkamols Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkans Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • cūkaploks Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cūkāre Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cūkas Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cūkaste Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkastiņa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cūkāt Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983. Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • cūkāties Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cūkause Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkausis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkauss Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkaustiņa Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkbēres Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūkbūda Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūkčamariņš Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cūkceijers Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūkcepure Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūkdeguni Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkdeguniņi Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkdelfīns Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • cūkdzenītis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūkēdiens Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • cūkeglīte Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cūkeglītes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkgaļa NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cūkgans NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cūkganšepte Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūkģīmis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūkgurnis Valodas prakses jautājumi. Rīga, Ramave, 1935.
 • cūkkartiņi Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūkkopējs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cūkkopība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cūkkopis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cūkkumele Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkkumeles Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkkumeliņi Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūkkumelīte Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkkumelnīca Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkkumeltiņi Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkkumeltīni Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkkūts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cūklēpe Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkmāte Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūkmentrs Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkmēta Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkmētra Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkmētras Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūkmezgls Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūkmidzis Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkmiesa Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūknātra Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
 • cūknātraugi Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cūknātre Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkogas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkot VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cūkoties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • cūkpiene NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkpienene Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkpienenes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkpienes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkpieni Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkpieniņi Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkpienis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūkpienīši Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkpiens Bušmane B. Piena vārdi. Rīga, LU LVI, 2007.
 • cūkpipari Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cūkpipars Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkpogas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkpriede Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • cūkpupa Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkpupas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkpurns Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkrieksts Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkroze Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūksaknes Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • cūksari Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūksers Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūksili Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūksiliņi Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūksiliņš Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūksīpols Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūksla Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cūkstallis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cūkstēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cūktabaka Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūktabaks Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūktreikne Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkubezdes Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • cūkunātre Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkupiene Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkutabaks Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūkziepes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • cūlīgs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cūnāps Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cūneši Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cūrēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cūrulis Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • cūruls Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • cūška Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

cv[править]

 • cv Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • cvābelis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cvāberis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cvābers Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cvābis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cvāģeris Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cvai Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cvaibaks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cvaiķis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cvaiņāgs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cvainers Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cvainieks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cvainis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cvāķis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cvani Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • cvaņķis Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • cvēbaks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cvečes Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • cvei Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cveibers Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cvelve Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cvelvīgs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cvets Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • cvībaks Markus D., Raipulis J. Radošie malēnieši un viņu valoda. Rīga, Apgāds «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis», 2010. Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • cvika Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cviknegla Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cvikot Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cvikstengas Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • cvilve Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • cvingers Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • cvingliānisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • cvinglisms Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • cvo Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cvoibāns Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cvoibers Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • cvulis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.

cz[править]

 • czaofani Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • czjao Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.