Участник:Vitalik/Индекс/Латышский язык/A

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

Index[править]

Латышский индекс

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽaa↓ · ab↓ · ac↓ · ↓ · ad · ae↓ · ↓ · af↓ · ag↓ · ↓ · ah↓ · ai · aj↓ · ak · ↓ · al · ↓ · am · an · ↓ · ao↓ · ap · ar · as · ↓ · at · au · av↓ · az↓ · ↓⁣

Латышский язык

aa[править]

 • aa Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.

ab[править]

 • ab Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aba Dravnieks J. Svešvārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1914.
 • aba Dravnieks J. Svešvārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1914.
 • ababvi Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • abacilēt
 • abāda Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abadi Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • abādi Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abadiv Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • abadivi Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • abadona Svešvārdu vārdnīca. Vācija, A. Ozoliņa apgāds, 1958.
 • abadui Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abadzehi Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • abai Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abaji Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • abaju Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abajudka Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • abaka Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • abakanieši
 • abakcija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abaks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • abaksiāls Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abakus Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abalģeķ Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • abalienācija Svešvārdu vārdnīca. Vācija, A. Ozoliņa apgāds, 1958. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abalienēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abalonka Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • abanācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abandonēt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • abandons Juridiski terminoloģiskā skaidrojošā vārdnīca. Sast. Jakubaņecs V., Rīga, P&K, 2005. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • abarāt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • abarģēlis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abaris Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • abarkasis NOUN Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abarognoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abars Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946. Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • abartikulārs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abarūnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • abaskantors Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • abate NOUN Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • abatija NOUN Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • abatons Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • abats NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • abava Ūsele V. Tilžas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 1998.
 • abave Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abavnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • abaža Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • abazelis Bīlenšteins A. Latviešu koka iedzīves priekšmeti. Rīga, Jumava, 2007.
 • abāzi NOUN Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • abāzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abazīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abazs NOUN Eponīmu vārdnīca. Sast. B. Bankava, Rīga, Madonas poligrāfists, 2007. Jaunā eponīmu vārdnīca. Precizēts un papildināts izdevums. Sast. A. Bankava, Rīga, Latviešu valodas aģentūra, 2012. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • abažūrs NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • abba Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • abbassamento X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • abbassando X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • abbellimento X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • abbrevēt Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • abbreviācija Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • abbreviators Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • abbreviatura Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • abchazi Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • abchazieši Konversācijas vārdnīca. 1.–4. Rīga, RLB, 1906.–1921.
 • abcugs Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • abd Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • abdalla Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1906.
 • abdelkaders Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1906.
 • abderītiski Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1906.
 • abdērītisms Svešvārdu vārdnīca. Vācija, A. Ozoliņa apgāds, 1958.
 • abderīts Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005. Eponīmu vārdnīca. Sast. B. Bankava, Rīga, Madonas poligrāfists, 2007. Jaunā eponīmu vārdnīca. Precizēts un papildināts izdevums. Sast. A. Bankava, Rīga, Latviešu valodas aģentūra, 2012.
 • abdicēt Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1906.
 • abdikācija Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • abdomens Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • abdomināls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abdominocentēze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abdominoplastika Bieži lietoti jēdzieni un termini. Rīga, Avots, 2004.
 • abdominoshīze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abdominoskopija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abds Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • abducēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abdukācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abdukcija Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • abduktors Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • abe Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abecedārijs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • abēda Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • abēdas Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998. Strautiņa M. Mārcienas izloksne. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2007.
 • abeiš Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abejādi ADV Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abējādība
 • abejāds Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abējāds ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abējādums
 • abējām Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abējas Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • abejāt Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • abējdzimumnieks Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • abeji Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abēji ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abēji ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abējiem Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abējpus ADP Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abejpusīgs Valodas prakses jautājumi. Rīga, Ramave, 1935.
 • abeju Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abēju Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abejup Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abejups Latviešu-krievu-vācu vārdnīca izdota no Tautas Apgaismošanas Ministerijas. Sast. Valdemārs Kr., Maskava, 1879.
 • abelardizēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abēlija Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • abelis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • abelīti Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • abenaki Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • abenseragi Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • abenterisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abepitīmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aber Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • aberācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • aberants Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • aberdinangusi Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • aberēties Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • aberģēlības Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • aberis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • aberometrs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aberrācija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • abesīņi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abesīvs Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • abet Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000. Markus D., Raipulis J. Radošie malēnieši un viņu valoda. Rīga, Apgāds «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis», 2010.
 • abgalīgs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abgregācija Svešvārdu vārdnīca. Vācija, A. Ozoliņa apgāds, 1958.
 • abgunstnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • abhāzi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • abhidhammapitaka Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • abhiniveša Rampa T. L. Senču gudrība. Rīga, Alberts XII, 1998.
 • abhišekā Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • abi PRON Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abida Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • abidarma
 • abidna Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • abidnai Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • abidno Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • abies X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • abietināti Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • abietīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abietīnskābe Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973. Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • abietīnsveķi Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • abietīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abigals Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abiniece Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • abinieki NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • abiniekodi Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • abiogenesis X Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • abioģenēze NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • abiogēnisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • abiogēns Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • abioloģija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abiotisks Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • abiotrofija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abioze Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • abiritācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abiritāns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abisāle NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • abisāls ADJ Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • abiturients NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abitūrija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • abitūrijs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • abiurēts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abižot Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • abjām Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abjas Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • abjāši Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • abjāšus Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • abjedenija Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • abji Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • abjicēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abjiem Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abjikācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abjpus Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abju Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abjudicēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abjūdikācija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • abjurācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • abjurēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abļa Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ablācija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • ablaktācija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • ablaktēšana Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • ablaktēt VERB Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • ablastēmiks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ablatīvs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • ablatka Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ablauts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ablava Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946. Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • abļava Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.
 • abļavāt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ablefārija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ablegācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • ablegāts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • ablekti Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ablepsija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • ableptisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • ablocēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • ablokācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • ablomēties Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ablomīties
 • abloms Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ablūcija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abluēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • ablutomānija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abnauju tēzaurs.lv
 • abnervāls Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abnormība Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1906.
 • abnormitāte Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abnorms Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aboleīnskābe Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1906.
 • abolēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abolīcija NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Meikališa Ā., Strada K. Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 2000.
 • abolicionisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abolicionists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abolitionists Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • abominabels Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abominabls Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • abominācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abominārijs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • abominēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abomīns Populārā medicīnas enciklopēdija. Rīga, Zinātne, 1976.
 • abonemanga Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • abonements NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Juridiski terminoloģiskā skaidrojošā vārdnīca. Sast. Jakubaņecs V., Rīga, P&K, 2005.
 • abonentlīnija Latviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009.
 • abonentmaksa
 • abonentpults NOUN
 • abonents NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • abonēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • abonierēt Latviešu-krievu-vācu vārdnīca izdota no Tautas Apgaismošanas Ministerijas. Sast. Valdemārs Kr., Maskava, 1879.
 • aborāls Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abordabls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abordāža Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • abordāžs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • abordēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • aborētums Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • aborigēni NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aborīgins Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • aborta Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abortēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1926.
 • abortīvs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abortmahers Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • aborts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • abozs Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • abpus ADP Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abpuš Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abpušām Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abpusass
 • abpusējs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abpusēs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abpusgriezīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abpusība
 • abpusieliekts
 • abpusīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abpusīgums
 • abpusizliekts
 • abra NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abragciemnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • abrahija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abrahiocefālija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abrakadabra Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • abrakasis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • abrākasis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abrakastiņš Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abrakasts Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abraksass X Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • abramis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • abramīti Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • abranhiati Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • abrasdibens
 • abraskasis Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • abraskrāpis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abrasskrāpis Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • abrāzija NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • abrazīvi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abrazivitāte Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • abrazīvs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abrāzs Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • abre Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • abreakcija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • abregs Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • abreks Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Sinatne, 1911.
 • abrenunciācija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • abreviācija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abreviātors Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • abreviatūra NOUN Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • abrezs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • abrikoss
 • abriņa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abrins Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abrisms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abriss Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • abrkasis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • abrkastiņš Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abrkasts Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abrocīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abrogācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • abrogēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abrometiellas Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • abrozija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abrs Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • abrskrāpis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abrubīt Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • abrukasa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abrukasas Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abrukasis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abrukaslis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • abruķis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • abrumaišķis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abrumpēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abrupcija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • abrupieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • abrupti Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abrupts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abrurags Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abruskrāpis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abruskrāpīte Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abrūss Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • abscess NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abscisa NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abscīzskābe Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • absconditas X Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • absence Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • absens X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • absentisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • abservācija Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • absidia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • absintīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • absintisms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • absints Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • absintskābe Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abšivka Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • absolotismus Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • absolūcija Latviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • absolūtais Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • absolūtisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Skangale L. Vēsturisko jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 2005.
 • absolūtists NOUN
 • absolutīvs Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • absolutizēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • absolūts Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • absolūtums
 • absolvents NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • absolvēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • absorbcija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • absorbefacients Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • absorbents NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • absorbers Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • absorbēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • absorbēties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • absorbētspēja Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • absorpcija Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • abstarpējs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • abstarpīgs Latviešu-krievu-vācu vārdnīca izdota no Tautas Apgaismošanas Ministerijas. Sast. Valdemārs Kr., Maskava, 1879.
 • abstemijs Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Grāmatniekiem un laikrakstu lasītājiem. Jelgava, apgādājis H. Alunāns, 1886.
 • abstencionisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abstinence NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • abstinents NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • abstraģēt Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • abstrahēšana Aldersons J. Cilvēka anatomijas, fizioloģijas, higiēnas skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. // Bioloģija pamatskolai. Cilvēks skaidrojošā vārdnīca (ar interneta atslēgvārdiem). Anatomija. Fizioloģija. Higiena. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • abstrahēšanās Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • abstrahēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abstrahēties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abstrakcija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abstrakcionisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abstrakcionistisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • abstrakcionists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abstrakts Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abstraktums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • abstrūss Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • abstrūzs Svešvārdu vārdnīca. Vācija, A. Ozoliņa apgāds, 1958.
 • absurdība Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1906.
 • absurdisms Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • absurds ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • absurds ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • absurdums
 • abtermināls Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abtesa Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • abtese Dravnieks J. Svešvārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1914.
 • abtiene Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1906.
 • abts Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1906.
 • abu X Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1906.
 • abu X Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1906.
 • abubēkrs Dravnieks J. Svešu vārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1906.
 • abudance Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • abudi Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
 • abuks Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946. Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • abul X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • abūlija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • abulinājs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • abuliņaugša Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • abuliņballe Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • abuliņkaudzēšana Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • abuliņkaudzētājs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • abuliņķērpa Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • abuliņpauna Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • abuliņš Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • abuliņtuntulis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • abulis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • abulomānija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abuls Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • abundacija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abundance Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • abundancija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • abundans Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • abuss Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • abusus X Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • abutilon X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • abutilone Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • abutilons Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • abužāt Balode S. Kalncempju pagasta Kalnamuižas daļas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 2000.
 • abuze Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • abuzis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • abvērs NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • abzace Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • abzacs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • abzolūti Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • abzolutisms
 • abzolvents
 • abžors Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • abzuds Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.

ac[править]

 • ac Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 1994. Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
 • acābolis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • acābols Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009. Aldersons J. Cilvēka anatomijas, fizioloģijas, higiēnas skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. // Bioloģija pamatskolai. Cilvēks skaidrojošā vārdnīca (ar interneta atslēgvārdiem). Anatomija. Fizioloģija. Higiena. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • acachmena X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acacia X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • acačukavotīs Ūsele V. Tilžas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 1998.
 • acaena X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • acaine Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • acaines Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • acainieks Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • acainis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • acainītis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • acains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • acainums
 • acālija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • acanthaceae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • acanthelminthes X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • acanthinula X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acanthis X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acanthocephala X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acanthocephalus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acanthocinus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acanthodii X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acantholeberis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acanthoscelides X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acanthus X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • acapmānēšana Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • acapmānētājs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • acapmānīšana Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • acapmānītājs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • acaridae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acaridiae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acarina X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • acarospora X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acarosporaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acartia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acarus X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • acāt Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946. Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • acāts Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • accarezzevole Kārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
 • accedo X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • accelerando X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • accentato X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • accentuato X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • accepi X Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • accipiter X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • accipitridae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • accolade X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • accompagnamento X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • accopiato X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • accordante X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • ace INTJ Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ace INTJ Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • acefālija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • acefalocista Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acefalogastrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acefalohīrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acefalokardija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acefalopodija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acefalorahija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acefalostomija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acefalotorācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acefāls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • acejas Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • acekņains Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • aceknis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aceknis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aceknītis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • acekte Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • acekts Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • acēlija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acellularia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acēna X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • acenes NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • acenka
 • acentrisks
 • aceognozija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aceple Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • acer X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. tēzaurs.lv
 • aceraceae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • acercus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acerina X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aces Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • acēt Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946. Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • acetabularia X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • acetabulārija Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • acetaldehīds Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • acetāli Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • acetamīds Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • acetaminofluorēns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acetanilīds Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acetātceluloze Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • acetāts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • acetātšķiedra Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • acetātzīds NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • acetetiķesteris Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • acetetiķskābe Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acetilācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acetilbetametilholīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acetilceluloze NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • acetilcisteīns Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • acetilēns NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • acetilhlorīds Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • acetilholīns Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • acetils Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • acetilsalicilskābe NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • acetiltanīnskābe Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acetīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acetobacter X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • acetofenons Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • acetometrs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acetonēmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acetonitrils Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • acetons NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • acetonūrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acetonviela Ceplītis L., Miķelsone A., Porīte T., Raģe S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga, Avots, 1995.
 • acetosa X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acetosella X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acgaisma Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • acgaišums Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • achaji Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993. Konversācijas vārdnīca. 1.–4. Rīga, RLB, 1906.–1921.
 • acharistija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • achatizēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • achāts Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • acheji Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • acherontia X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • achilidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • achillea X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • achimenes X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • achnantes X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • achnanthaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • achroia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • achromatisks Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • achromatium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acī INTJ Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • acība Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • acibels Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • acicula X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aciculidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acid Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • acidantēra Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • acidanthera X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • acidbutirometrija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • acidēmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acidifikācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acidimetrija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • acidisms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aciditāte NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • acidoaminococcus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acidobutirometrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • acidocitopenija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acidocitoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acidocīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acidofilija Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • acidofilīns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • acidofils ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • acidomehanogrāfija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acidomehanogrāfs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acidoze NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • acīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • acīgums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aciklija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aciklisks Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aciklovīrs Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • aciknis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • acilācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acilēšana Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • acilgrupa Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • acilius X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acils Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acimirkls Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • acīmredzamība
 • acīmredzams Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • acīmredzot PART Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aciņa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aciņa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • acineta X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acini Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • acinos X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acinuss Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acipenser X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • acipenseridae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acipenseriformes X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • acīs Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • acīsskatīšanās
 • acistija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • acīte Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • acme X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acmete Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • acmidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acojums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aconitum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • acorus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • acošana Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • acot VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • acotnis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • acots Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • acpriekša Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • acrania X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • acridium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acridodae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acridotheres X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • acrocephalus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acroceridae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acrocordia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acrolepiidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acrolepiopsis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acroperus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acroptilon X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acrospermum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acrostalagmus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ernstsone V., Tidriķe L. Jauniešu valoda. Rīga, LU, 2006. Aldersons J. Cilvēka anatomijas, fizioloģijas, higiēnas skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. // Bioloģija pamatskolai. Cilvēks skaidrojošā vārdnīca (ar interneta atslēgvārdiem). Anatomija. Fizioloģija. Higiena. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • acskā Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • acski Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • acta X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • actaea X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • actaiņi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • actains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • actaiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • acteki NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • actenes
 • actenis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • actens Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • actiņa NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ruberte I. Senvārdu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2004. Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • actiņas Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • actinastrum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • actiniaria X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • actinidia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • actinidiaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • actinomucor X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • actinoplanes X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • actinosphaerium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • actinotaenium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • action Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • actitis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • actum X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • acūdens Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • acugaisma Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • aculiecinieks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • acumērs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ģeomātikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RTU Izdevniecība, 2009.
 • acumirklējs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • acumirklī Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • acumirklīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • acumirklīgums
 • acumirklis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • acumirksnis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • acuplakstiņi Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • acuplaksts
 • acuraugs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • acutifolia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • acuto X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • acuzils
 • acuzmetiens Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • acuzobs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.

[править]

 • ačagārni Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ačagvi Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • ačamana Rampa T. L. Senču gudrība. Rīga, Alberts XII, 1998.
 • ače Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • ačele NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ačelerando Torgāns J. Mūzikas terminu vārdenīte. Rīga, Zinātne, 2010.
 • ačgāniski Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ačgari Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ačgārni Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ačgārnība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ačgārnis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ačgārnis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ačgārniski Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ačgārniskis Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ačgārnisks Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ačgārniskums Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ačgārns ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ačgārnums
 • ačgārnus Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ači Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • ači Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • ači Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • ačigārni Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ačīgs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ačikiriks
 • ačikops Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ačikups Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ačini Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • ačinskieši
 • ačka Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • ačkāp Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ačkāriks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ačkas Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ački Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ačkis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ačko Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ačkups NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ačohņīties Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ačoks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ačoli Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • ačtele NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ačugārniski Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ačugārniskis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

[править]

см. ad

ae[править]

 • aechmea X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • aecidium X Lauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
 • aedes X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aegagrophila X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aegeriidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aegilops X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aegithalidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aegithalos X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aegolius X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aegopodium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aeolothtrips X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aeonium X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • aerācija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerārijs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aerastēnija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aerators Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerembolija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aerēmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aerendokardija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aerenhīma Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aerēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aerēties VERB
 • aerjonterapija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aeroaina Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • aeroakustika Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerobāka Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aerobātika Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aerobats Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aerobi Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aerobijas Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • aerobika Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aerobioloģija Pandalons V., Pelēce I. Meteoroloģijas terminu vārdnīca. Jelgava, LLU, 2003.
 • aerobioskops Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aerobioze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aerobisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aerobs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aerobs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aerobumba Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aerobuss Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LR Ekonomikas ministrija, 2008.
 • aerocēle Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aerocistīts
 • aerodinamika NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • aerodinamisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aerodinamiskums
 • aerodinamo Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aerodontalģija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aerodroms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • aeroelektroizpēte Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • aeroembolija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aeroendoskopija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aeroepitēlijs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aerofāgija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aerofils Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aerofiltrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • aerofīts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aerofobija Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004. Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • aerofobs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aerofoni Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • aerofons Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • aerofors Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aerofotoaina Ģeomātikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RTU Izdevniecība, 2009.
 • aerofotoaparāts Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerofotografēšana Ģeomātikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RTU Izdevniecība, 2009.
 • aerofotogrāfija NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerofotogrammetrija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerofotokamera Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerofototopogrāfija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aerofototopogrāfisks Ģeomātikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RTU Izdevniecība, 2009.
 • aerofotouzmērīšana Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerofotouzņēmums NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerogājējs Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerogēnisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aerogēns Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aeroģeodēzija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aeroģeoloģija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerogrāfija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerogrāfs Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerohidroterapija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aeroizlūkošana Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • aerojonizācija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerojonizators Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aerojonoterapija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aerojons Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aerojonterapija Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • aerokamanas Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerokarte Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aeroklimatoloģija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aeroklinoskops Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aeroklubs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aerokoki Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aerokolons Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aerokosmisks Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerolāzerskenēšana LR Iepirkumu uzraudzības biroja sludinājumi
 • aerolifts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • aerolits Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1926.
 • aerolīts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aerolocija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aeroloģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • aerologs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aeromagnētisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aeromagnetometrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aeromantija Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • aeromedicīna Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • aeromehānika NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aeromehānisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • aeromekanika Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • aerometodes Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerometrija
 • aerometrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aeromobilis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aeromobils Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aeronautika NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aeronauts NOUN
 • aeronavigācija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aeronivelēšana Ģeomātikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RTU Izdevniecība, 2009.
 • aeronomija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aeronoms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • aerons Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerootīts Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aeropags Skangale L. Vēsturisko jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 2005.
 • aeropasts NOUN Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aeropātija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aeropauze Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • aeropjezoterapija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aeroplanktons Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aeroplāns NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aeroplanšete Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Ģeomātikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RTU Izdevniecība, 2009.
 • aeropletismogrāfs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aeroponika Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • aeroporotomija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aeroports Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • aeroreklāma Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aerosakulīts
 • aerosalons Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerosēja Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerosialofāgija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aerosils Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerosinusīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aeroskops Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aerosolārijs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • aerosole Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • aerosolmāksla
 • aerosols NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerosolterapija Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • aerospidometrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aerostatika Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerostats NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • aerotaksis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aerotanks Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerotekne Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aeroterapija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerotonometrs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aerotopogrāfija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aerotransports Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aerotriangulācija Ģeomātikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RTU Izdevniecība, 2009.
 • aerotropisms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aerotūba Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aerouretroskops Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aerouzmērīšana Ģeomātikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RTU Izdevniecība, 2009.
 • aerouzņēmums Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • aerovizuāls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • aerozīns Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • aerozols Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • aeschna X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aeschnidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aesculus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. tēzaurs.lv
 • aesti Skangale L. Vēsturisko jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 2005.
 • aeternus X Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • aethusa X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aeti Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.

[править]

 • aēds Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aēr Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.

af[править]

 • afabls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • afāgija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • afakija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • afalandra Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • afalangija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • afalīna Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. tēzaurs.lv
 • afaļš Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • afanītieži Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • afanītisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • afanīzija Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • afanizomenonas Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • afanotēces Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • afāri Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • afāzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • afebrils Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • afekcija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • afektācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • afektēt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • afektētība
 • afektēts Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • afektierēt Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • afektivitāte Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • afektīvs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • afekts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Psiholoģijas vārdnīca. Rīga, Mācību grāmata, 1999.
 • afelandra Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • afēlijs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • afelksija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • afēra Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • aferentācija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • aferents Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • aferēze Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • afēristisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • afērists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • affabile X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • affannato X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • affettamente X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • affetto X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • affettuoso X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • affirmatīvs Latviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009.
 • afflitto X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • affrettando X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • affunde X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • afga Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • afgani
 • afgāņi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • afgānietis Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • afgāns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • afibrinogenēmija Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • aficēšana Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aficēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • afidāvits Roldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
 • afidevits Ekonomikas un finanšu vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2003.
 • afigeķ Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • afigel Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • afigenna Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • afigēno Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • afiksācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • afiksoīds Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • afikss NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • afilācija Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • afilakse Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • afiliācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Roldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
 • afiliēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • afillofora Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • afinācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • afināls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • afināža Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • afinēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • afinitāte NOUN Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • afīns Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991. Ģeomātikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RTU Izdevniecība, 2009.
 • afirmācija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • afirmatīvs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • afirmēt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • afiša NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • afiše Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • afišēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • afiviela tēzaurs.lv
 • afjora Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • aflatoksīni Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • aflikācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • aflišēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • aflogistisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • afoņa Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • afonija Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • afonisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • afonogēlija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aforismes Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • aforisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aforistisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Kārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
 • aforistiskums
 • afotestēzija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • afotisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • afoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • afrāzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • africano Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • afridiji Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • afrikanders Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • afrikandi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004. Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • afrikandieši Konversācijas vārdnīca. 1.–4. Rīga, RLB, 1906.–1921.
 • afrikāņi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • afrikānismi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • afrikānistika Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • afrikanizācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • afrikānss Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • afrikāta NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • afroamerikāņi NOUN Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • afroamerikānis Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • afrodītisks Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • afrodīts Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • afrodiziaks Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • afrodīziaks Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • afrodīzija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • afrodīzijs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • afrometrs
 • afronēzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • afronts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • afropavo X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • afropiteks
 • afrozs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • afšari Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • aftas Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aftenksija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • afterpārtija Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • aftes Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aftoīds Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aftongija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aftoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • afūzija Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.

ag[править]

 • ag Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • aga Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • agal Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • agalaktija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • agalmatolīts Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • agaloreja Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • agama X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • agāma Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. tēzaurs.lv
 • agāmeņi Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • agameta Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • agamidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • agāmija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969. Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • agāmisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973. Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • agammaglobulinēmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • agamoģenēze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • agamogonija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • agāms Ceplītis L., Miķelsone A., Porīte T., Raģe S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga, Avots, 1995.
 • agapanthia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agapanthus X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • agapants Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • agape Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001. tēzaurs.lv
 • agapeta X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agapetes Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • agapets Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • agara Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • agaragars NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agari Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • agaricaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agaricales X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agaricins Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • agaricus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agars NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agastroneirija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • agate Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • agathis X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • agatobiotika Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • agatodemons Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • agatoloģija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • agats Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • agavaceae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • agave X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • agave X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • agavi Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • agavjaugi Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • agdistis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ageizija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • agelaius X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • agelas Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • agelastica X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agelena X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agelenidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agenda Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Ekonomikas un finanšu vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2003.
 • agende Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • agenosomija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • agenosoms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • agens Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • agensīvs
 • agenss Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007. Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • agents Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • agerāts Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ageratum X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agerāzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • agevole X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • agēzija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • agfertipija Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • aggiustatamente Kārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
 • agha Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • agiatamento Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • agiato X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • agile X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • agilitāte Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • agio Likumdošanas aktu terminu vārdnīca. Rīga, Senders R, 1999. Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • agiofobija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • agiogrāfija Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • agīrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • agitato X Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • agitators Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • aglais X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aglaonema X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • agle Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • aglia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aglobūlija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aglomerācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • aglomeratīvs Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • aglomerāts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aglommāts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aglonēma Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • aglonieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • agloporīts Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aglosa Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aglosija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aglossa X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aglotija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • aglucija Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • aglukons Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aglutinācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • aglutinatīvs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aglutinējoša Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • aglutinētājs Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • aglutinīns Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aglutinofors Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aglutinogēns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aglutinoīds Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aglutinoskops Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • agnatha X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agnati Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • agnāti Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • agnātija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • agnese Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • agni ADV
 • agņi Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • agnoēti Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • agnomens Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • agnoscēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • agnosticisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • agnosticisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. tēzaurs.lv
 • agnostiķis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agnostisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agnozija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • agns ADJ Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • agnus X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • agoģika Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • agogve tēzaurs.lv
 • agomfija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • agona Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • agone Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • agoni Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • agonija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agonistiķi Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • agonistiķis NOUN Ceplītis L., Miķelsone A., Porīte T., Raģe S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga, Avots, 1995.
 • agonists Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • agons Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • agora Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Encyclopaedia Britannica Almanac 2003. London, 2002.
 • agorafobija Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • agoronīms Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • agrafa Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • agrafa Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • agrafe Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • agrafi tēzaurs.lv
 • agrāfija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • agraiņa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • agraiņām Latviešu-krievu-vācu vārdnīca izdota no Tautas Apgaismošanas Ministerijas. Sast. Valdemārs Kr., Maskava, 1879.
 • agraiņās Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • agraine Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • agrains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • agrāk ADV Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agrākais ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agrākējais Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • agrākgadus Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • agrāki Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • agrāklaiku Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • agrāks ADJ Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 2006.
 • agramants Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • agramatisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • agrandēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • agranulocīti Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • agranulocitoze Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • agrapha X Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • agrārais Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • agrārattiecības
 • agrārbanka Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • agrārģeogrāfija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • agrārieši Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • agrārjautājums Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • agrārkredīts Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • agrārkrīze Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • agrārkustība Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • agrārlikumi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • agrārmeteoroloģija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • agrārmuita Konversācijas vārdnīca. 1.–4. Rīga, RLB, 1906.–1921.
 • agrārnemieri Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • agrārnoziegumi Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • agrārpolitika Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • agrārprodukts Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • agrārreforma NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agrārs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • agrārstatistika Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • agrārvalsts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agrārvēsture Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • agraudzis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • agravācija Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001. Latviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009.
 • agravants Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • agravēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • agre Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • agreabls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • agreēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • agregācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • agregatēšana Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • agregātmašīna Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • agregāts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • agregātstāvoklis NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • agregātveids Ozoliņš E., Endzelīns J. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Gulbja grāmatu spiestuve, 1934.
 • agregēšana Ekonomikas un finanšu vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2003.
 • agreji Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • agrējs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agremāns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • agrements Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Latvijas Valsts izdevniecība, 1951.
 • agrene NOUN Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agrens Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • agres Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agresija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Bioloģijas jēdzienu skaidrojoā vārdnīca. Rīga, Mācību apgāds NT, 1997.
 • agresīni Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • agresivitāte NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agresīvs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agresors NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agrests Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • agrežē Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • agriena Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • agriene Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • agrīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • agrīgsnējs Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • agrikultūra NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agrikulture Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • agrikultūrfizika Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • agrikultūrķīmija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • agrilus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agrimēnsors Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • agrimonia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agrīms Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • agrinājs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • agrīnība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agrinītiņ Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • agrīns ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agrīnums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agriocharis X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • agrionidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agriopis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agriotes X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agripnija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • agripnotika Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • agristas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agrītiņām Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • agrobacterium X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • agrobāze
 • agrobiocenoze Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • agrobioloģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agrocenoze Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agrodiaetus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agroekosistēma Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • agrofirma Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • agrofitocenoze NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • agrofizika Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • agrofons Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • agroķīmija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agroķīmisks ADJ Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • agroklimatisks ADJ Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • agroklimatoloģija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • agrokombināts Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • agroloģija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • agromānija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973. Svešvārdu vārdnīca. Vācija, A. Ozoliņa apgāds, 1958.
 • agromeliorācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agrometeoroloģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agrometeoroloģisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • agromežmeliorācija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • agrominimums Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • agronomija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agronomisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agronoms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agrostemma X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • agrosti Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • agrostis X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agrosts Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • agrot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • agrotehnika NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • agrotehniķis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agrotehnisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agroties Lettisches Wörterbuch. Erster Theil. Lettisch-deutches Wörterbuch von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann. Riga, 1872. Zweiter Theil. Deutsch-lettisches Wörterbuch mit Zugrundelengung des von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann zurückgelassenen Manuscriptes bearbeitet von Gustav Braže, Pastor emer. Riga u. Leipzig, 1880. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • agrotīkls Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • agroveģetācija Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agrozdi Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • agrs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • agrtecīte Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • agrumeļļas Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • agrumieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • agrums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aguli Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • agulom Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • agums Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • agurķis Lettisches Wörterbuch. Erster Theil. Lettisch-deutches Wörterbuch von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann. Riga, 1872. Zweiter Theil. Deutsch-lettisches Wörterbuch mit Zugrundelengung des von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann zurückgelassenen Manuscriptes bearbeitet von Gustav Braže, Pastor emer. Riga u. Leipzig, 1880.
 • agurks Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • agūtis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aguts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.

[править]

 • aģe Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • aģenda Dravnieks J. Svešvārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1914.
 • aģenēze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aģenēzija Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • aģentizmaksas Grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • aģentlīgums Grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • aģentoperācijas Roldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
 • aģents NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ekonomikas un finanšu vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2003.
 • aģents NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ekonomikas un finanšu vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2003.
 • aģentūra NOUN Latviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009. Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aģerēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • aģēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • aģils Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • aģīnija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • aģins Svešvārdu vārdnīca. Rīga, A. Raņķa apgāds, 1912.
 • aģirene Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aģitācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aģitators NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aģitbrigāde NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aģitēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aģitkolektīvs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aģitprops Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • aģitpunkts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.

ah[править]

 • ah INTJ Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • ahā INTJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ahaji Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • ahajieši Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • ahalāzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ahamkāra Rampa T. L. Senču gudrība. Rīga, Alberts XII, 1998.
 • aharistija Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • ahasverus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ahatizēt Ducmanis K. Politiska un vispārēja svešvārdu grāmata. Rīga, Daile un darbs, 1921.
 • ahāts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aheilija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ahemitonisks Kārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
 • ahemitons Torgāns J. Mūzikas terminu vārdenīte. Rīga, Zinātne, 2010.
 • ahēnijs Pētersone A., Birkmane K. Latvijas PSR augu noteicējs. Rīga, Zvaigzne, 1980.
 • ahilanēmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ahileīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ahilija Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • ahilobursīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ahilodīnija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ahilorāfija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ahilotomija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ahimēne Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • ahīmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ahimsa Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • ahinsa Vilks A. Vārdnīca filozofijā vidusskolām. Rīga, RaKa, 2000.
 • ahīrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ahkins Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • ahlijas Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ahlorhidrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ahmadīija Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • ahmadisti Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • ahms Dravnieks J. Svešvārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1914.
 • ahnante Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ahnfeltia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ahoi INTJ Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ahoj INTJ Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • aholija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aholūrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ahondrīts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • ahorēze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ahrestisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ahromatīns Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • ahromatisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • ahromatisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • ahromatopsija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • ahromats Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • ahromatūrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ahromāzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ahromija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • ahromocīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ahromotrihija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ahroodekstrīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • ahtele Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ahteris Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ahujenijs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ahūns Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ahvahi Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.

ai[править]

см. ai

aj[править]

 • aj Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aja Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ajaksi Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • ajanti Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • ajāti Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ajatola tēzaurs.lv
 • ajatolla Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011. tēzaurs.lv
 • ajātolla tēzaurs.lv
 • ajatols tēzaurs.lv
 • ajau Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ajēga Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ajēgs Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • ajei Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ajeja Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ajejak Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ajolots tēzaurs.lv
 • ajša Tunisija. Ceļvedis. Rīga, Zvaigzne ABC, 2008.
 • ajuga X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • ajurvēda tēzaurs.lv
 • ajūrvēda tēzaurs.lv

ak[править]

см. ak

[править]

 • aķele Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • aķīgs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aķīls Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aķis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • aķis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • aķītis Kagaine E. Lokālie somugrismi latviešu valodas Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2004.

al[править]

см. al

[править]

 • aļa Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • aļa Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • aļaska Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • aļaskas Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • aļģe Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • aļģērka Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • aļģes Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aļģsēnes NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aļināt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aļļis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aļņānieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • aļņpaparde Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • aļokne Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • aļots Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

am[править]

см. am

an[править]

см. an

[править]

 • aņi Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • aņiks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • aņķins Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • aņuks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.

ao[править]

 • aoids Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aonīdas Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • aoristija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aorists Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aorsi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • aorta Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973. Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • aortalģija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aortektomija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aortīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aortogrāfija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aortokoronārs Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aortolīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aortomalācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aortopeksija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aortoplastika Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aortoptoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aortorafija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aortoskleroze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aortotomija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.

ap[править]

см. ap

ar[править]

см. ar

as[править]

см. as

[править]

 • Ūsele V. Tilžas izloksnes apraksts. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ašais Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ašanti Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • ašarīti Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ašarīts Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • ašars Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • ašas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ašavi Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • ašavot Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • ašavs Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ašči Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ašenes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ašera Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • ašgalvis Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • aši Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935. Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • aškājnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • aškenazi Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • ašķi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • ašķis NOUN Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 1987. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ašķugali Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ašlaps Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ašņadzeres Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ašņadzira Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ašņadziras Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • ašņadziris Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ašņainis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ašņaspiedienis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ašņavērieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • ašņi Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • ašņot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ašņudzire Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ašprātīgs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • ašs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ašugs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • ašums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ašuvi Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ašvado Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.

at[править]

см. at

au[править]

см. au

av[править]

 • avai Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avalāts Latviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009.
 • avaldebitors Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • avalis Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • avalists Latviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009.
 • avalkreditors Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • avalkredīts Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • avalprovīzija Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • avals Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • avalvulārs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • avangarde Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • avangardisks Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • avangardisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • avangardists Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • avangardnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • avangards NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • avangzemanga Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • avangzierēt Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • avanloža Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • avanports Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • avanposts Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • avanragi Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avans Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avanscēna NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avansējums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avanšelfs Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • avansēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avansieris Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • avanss NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avansveida NOUN Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • avansveidā ADV Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avantāžs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • avantūra NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avanturīns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • avantūrisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avantūristisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avantūrists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avanturjēri Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • avarēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avāri NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avārija NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • avārijautomobilis Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • avārijpierakste Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 1997.
 • avārijremonts Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 1997.
 • avasahi Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • avasenes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avaskularizācija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • avaskulārs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • avastha Rampa T. L. Senču gudrība. Rīga, Alberts XII, 1998.
 • avatāra Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • avatārs Rampa T. L. Senču gudrība. Rīga, Alberts XII, 1998. tēzaurs.lv
 • avatenes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avatiņa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ave Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aveikšas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avēkša Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avēkšas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • aveksenes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avele Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • avelis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • avemarija Torgāns J. Mūzikas terminu vārdenīte. Rīga, Zinātne, 2010.
 • avena X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • avenajs Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avenājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aveņājs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avene NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • aveņi Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avēnija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aveniņš Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avenīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aveņkode Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aveņkrāsa NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aveņoga Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • aveņot Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • avenragi Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avenragi Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aveņragi Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avens NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aventiņš Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aveņvabole Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • averāža Roldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
 • averroisms Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • aversija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007. Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • averss Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aves X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • avesenāji Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • avesene Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • aveseņlaiks Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • avesināji Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • aveškas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avetene Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • avetiņa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aviācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Latviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009.
 • aviafobija Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • avials Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • avianesējs Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • avianesis Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • aviaposms Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • aviārijs Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • aviators NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avicennia X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • avicennijas X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • aviculariidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • avidīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aviditāte Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • avidja Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • aviekša Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • aviēkšājs Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • avieksene Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • aviekšine Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • avieksnājs Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avieksne Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avieksnene Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avieksnes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avieksnis Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • aviekstenājs Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • aviekstene Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • avielis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aviešas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • aviesenājs Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • aviesene Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aviēsene Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • aviesi Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avieši Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • aviesis Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avieška Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • aviesnene Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aviete Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aviete Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avietene Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avietes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avifauna Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • avīkšas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avīkstes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avīkšūgas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avikula Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • avilis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • avines Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avinieks Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avinradži Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avins Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • avioakustika Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • avioaparāti Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • avioapbruņojums Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • avioatbalsts Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • aviobāze NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aviobruņas Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aviobruņojums Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aviobumba Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • avioceļojums Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LR Ekonomikas ministrija, 2008.
 • aviodegviela Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • aviodesants NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aviodispečers Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aviodrošība Likumdošanas aktu terminu vārdnīca. Rīga, Senders R, 1999.
 • aviodzinējs Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aviofobija Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • aviogrupa Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • aviohorizonts Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • avioizlūkošana Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • aviokompānija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aviokonstrukcija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aviokonstruktore Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 1987.
 • aviokonstruktors NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aviokonteiners Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aviokruīzs Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LR Ekonomikas ministrija, 2008.
 • aviokuģis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aviolielgabals Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • aviolīnija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avioložmetējs Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • aviomedicīna Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • aviometeoroloģija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aviometeoroloģisks Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • aviometeostacija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • aviomodelis Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aviomodelisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aviomodelists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avionesējs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • avionika Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aviopasts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aviopilsētiņnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • avioraķete Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • aviorūpnīca NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aviorūpniecība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aviosabiedrība Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • aviosignālpostenis Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • aviosports Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aviotaksometrs Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LR Ekonomikas ministrija, 2008.
 • aviotehnika Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • aviotiesības Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aviotransports NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aviotrieciens Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • aviouzbrukums Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • aviovienība Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • avirulents Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • avīša Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avisi Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • avīši Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avīsieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • avīska Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • aviškas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avista Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Roldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
 • avitaminoze NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avitaminozs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avitiņa NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avīza Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avīžas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • avīze NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avizējums Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • avizes Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • avizēt Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • avizierēt Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • avīzīte Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • avīžjoks Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • avīžniecība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avīžniecisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avīžnieks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avizo Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • avīžraksts Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • avo Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmata. Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs. 2011.
 • avoi Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • avoja Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • avokado Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • avoksna Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • avoksnains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avoksnājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • avoksne Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • avoksnējs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avoksnis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avolis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avometrs Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • avošains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avoseta Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
 • avosete Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • avotains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avotaiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • avotājs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • avotene Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • avotiene Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avotiens Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avotieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • avotiņnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • avotiņš NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avotkaļķis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • avotrīkle Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • avots NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • avotspalve Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • avotsūna Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • avotteksts Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • avotvaloda Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • avozeta Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • avs Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • avs Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • avšari Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • avskuts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • avslopi Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avtene Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avuāri Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • avui Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • avuksnājs Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • avulsija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • avunkulāts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • avunkulokāls Antropoloģijas vārdnīca

az[править]

 • az Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • azafētida Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • azafija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • azaids NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • azaleja Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • azālija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • azandi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • azāns Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • azars Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • azartisks ADJ Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • azarts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • azartspēle NOUN Latviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009.
 • azatioprīns Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • azaute Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • azauts Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • azazels Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • azbars Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • azbārs Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • azbestcements NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • azbestfinieris Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • azbestīns Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • azbestīts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • azbestkartons Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • azbestoze Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • azbestpapīrs Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • azbestplasti Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • azbests NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • azbestvizla Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • azbodiatomīts Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • azbofinieris Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • azbohetinakss Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • azbolīts Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • azboplastiķis Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • azbotekstolīts Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • azbotermīts Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • azbotrepels Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • azbovoloknīts Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • azbozurīts Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • azdiks Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • azelaīnskābe Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • azelastīns Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • azeotrops Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • azerbaidžāņi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • azerbaidžānieši Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • azeri Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • azerīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aziāti NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aziātisks ADJ Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • azīdi Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • azīdsvins Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • azigogrāfija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • azilis Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • azīls Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • azīmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • azimutāls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • azimuts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • azīnkrāsvielas Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • azkrekls Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aznīca Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • azobenzols Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • azoisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • azojs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • azokarmīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • azokrāsvielas Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • azoksisavienojumi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • azolakmuss Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • azolla X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • azolla X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • azomonas X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • azonalitāte Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • azonāls Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • azoospermija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • azorella X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • azorella X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • azosametināšana Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • azosavienojumi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • azote NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • azotēmija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • azotifiksācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • azotis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • azotobacter X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • azotobakterīns Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • azotobakters Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • azotogens Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • azotometrs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • azotoreja Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • azots Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • azots Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • azotūrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • azteki Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • azū Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • azulēchi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • azurīts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • azurofils Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • azurs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • azūrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • azute Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.

[править]

 • Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ažģi Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ažģīši Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ažio Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • ažiotāža NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ažiotēt Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca. Rīga, Izglītības ministrijas izdevums, 1922.
 • ažitācija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • ažnet Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ažūr Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • ažūrains ADJ Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • ažūrpinumi Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • ažūrs Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • ažūrs Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • ažūrs Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.