ἄνεμος

Материал из Викисловаря

Древнегреческий[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ἄνεμος

Существительное, мужской род.

Корень: --.

Произношение[править]

МФА: [á.ne.mos][ˈa.ne.mos][ˈa.ne.mos]

  • Аттическое произношение: [á.ne.mos]
  • Египетское произношение: [ˈa.nɛ.mos]
  • Койне: [ˈa.ne.mos]
  • Византийское произношение: [ˈa.ne.mos]
  • Константинопольское произношение: [ˈa.ne.mos]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. ветер ◆ καὶ ἐπῆρεν Μωυσῆς τὴν ῥάβδον εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ κύριος ἐπήγαγεν ἄνεμον νότον ἐπὶ τὴν γῆν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ ὅλην τὴν νύκτα· τὸ πρωὶ ἐγενήθη, καὶ ὁ ἄνεμος ὁ νότος ἀνέλαβεν τὴν ἀκρίδα — И простер Моисей жезл свой на землю Египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. «Книга Исход», 10:13 // «Септуагинта»

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от праиндоевр. *ane- «дышать, дуть» (ср.: русск. вонь, готск. andi «дух», ирл. anam «душа», лат. animus «дух», др.-греч. ἄνεμος «ветер», армянск. հողմ (hołm) «ветер», санскр. अनिल (anila) «ветер, воздух»)

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]