กรุงเทพ

Материал из Викисловаря

Тайский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

กรุงเทพ

Произношение[править]

МФА Латинизация Кириллизация
Фонемика Фонетика Королевская МОС-11940 Варианты
/krūŋtʰêːp/ [kruŋ˥˧tʰeːp˥˩] Krung Thep Krungthep Крунгтхеп

Крунгтеп

Крунтеп

Семантические свойства[править]

Значение[править]

Бангкок; букв. город ангелов

Синонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Сокращение от полного названия города: กรุงเทพ มหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ — город ангелов, великий город, город-вечное сокровище, неприступный город бога Индры, величественная столица мира, одарённая девятью драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия грандиозный королевский дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует перевоплощённый бог, город, подаренный Индрой и построенный Вишну.