πῦρ

Материал из Викисловаря

Древнегреческий[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

πῦρ

Существительное, средний род.

Корень: --.

Произношение[править]

МФА: [py᷇ːr][pyr][pir]

  • Аттическое произношение: [py᷇ːr]
  • Египетское произношение: [pyr]
  • Койне: [pyr]
  • Византийское произношение: [pyr]
  • Константинопольское произношение: [pir]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. огонь, пламя ◆ εἶπεν δὲ Ισαακ πρὸς Αβρααμ τὸν πατέρα αὐτοῦ εἴπας Πάτερ. ὁ δὲ εἶπεν Τί ἐστιν, τέκνον; λέγων Ἰδοὺ τὸ πῦρ καὶ τὰ ξύλα· ποῦ ἐστιν τὸ πρόβατον τὸ εἰς ὁλοκάρπωσιν; — И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? «Книга Бытие», 22:7 // «Септуагинта»
  2. перен. жар, пыл, страсть ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
  3. погребальный костёр ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
  4. жертвенный огонь ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]