δέκα

Материал из Викисловаря

Греческий[править]

1-10: ένας
ένα
δύο
δυο
τρεις
τρία
τέσσερις
τέσσερα
πέντε έξι εφτά
επτά
οχτώ
οκτώ
εννέα
εννιά
δέκα
11-20: ένδεκα
έντεκα
δώδεκα δεκατρείς
δεκατρία
δεκατέσσερις
δεκατέσσερα
δεκαπέντε δεκάξι
δεκαέξι
δεκαεφτά
δεκαεπτά
δεκαοχτώ
δεκαοκτώ
δεκαεννιά
δεκαεννέα
είκοσι
10-100: δέκα είκοσι τριάντα σαράντα πενήντα εξήντα εβδομήντα ογδόντα ενενήντα εκατό
εκατόν

Морфологические и синтаксические свойства[править]

δέ-κα

Количественное числительное (неизменяемое), соответствующее порядковое числительное — δέκατος. Буквенное обозначение — Ι΄ ι΄

Корень: --.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. десять, 10 ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

  1. ?

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от др.-греч. δέκα (déka) «десять», далее из праиндоевр. deḱem- «десять» (ср.: русск. десять, лит. dešimt «десять», латышск. desmit «десять», готск. tɛhun «десять», др.-в.-нем. zehan «десять», нем. zehn «десять», англ. ten «десять», др.-сканд. tīu «десять», др.-ирл. deich «десять», лат. decem «десять», др.-греч. δέκα «десять», алб. dhjetë «десять», армянск. տասը (tasy) «десять», авестийск. dasa «десять», санскр. दष (dáśa) «десять») .

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Древнегреческий[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

δέ-κα

Числительное.

Корень: --.

Произношение[править]

МФА: [dé.ka][ˈðe.ka][ˈðe.ka]

  • Аттическое произношение: [dé.ka]
  • Египетское произношение: [ˈdɛ.ka]
  • Койне: [ˈðe.ka]
  • Византийское произношение: [ˈðe.ka]
  • Константинопольское произношение: [ˈðe.ka]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. десять ◆ καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Καιναν ἐννακόσια καὶ δέκα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν. — Всех же дней Каинана было девятьсот десять лет; и он умер. «Книга Бытие», 5:14 // «Септуагинта»

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от праиндоевр. deḱem- «десять» (ср.: русск. десять, лит. dešimt «десять», латышск. desmit «десять», готск. tɛhun «десять», др.-в.-нем. zehan «десять», нем. zehn «десять», англ. ten «десять», др.-сканд. tīu «десять», др.-ирл. deich «десять», лат. decem «десять», др.-греч. δέκα «десять», алб. dhjetë «десять», армянск. տասը (tasy) «десять», авестийск. dasa «десять», санскр. दष (dáśa) «десять») .

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]