τέσσερα

Материал из Викисловаря

Греческий[править]

1-10: ένας
ένα
δύο
δυο
τρεις
τρία
τέσσερις
τέσσερα
πέντε έξι εφτά
επτά
οχτώ
οκτώ
εννέα
εννιά
δέκα
11-20: ένδεκα
έντεκα
δώδεκα δεκατρείς
δεκατρία
δεκατέσσερις
δεκατέσσερα
δεκαπέντε δεκάξι
δεκαέξι
δεκαεφτά
δεκαεπτά
δεκαοχτώ
δεκαοκτώ
δεκαεννιά
δεκαεννέα
είκοσι
10-100: δέκα είκοσι τριάντα σαράντα πενήντα εξήντα εβδομήντα ογδόντα ενενήντα εκατό
εκατόν

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падеж Муж. и жен. р. Ср. р.
Им. τέσσερις τέσσερα
Род. τεσσάρων τεσσάρων
Вин. τέσσερις τέσσερα

τέσ-σε-ρα

Количественное числительное, склоняемое, соответствующее порядковое числительное — τέταρτος. Буквенное обозначение — Δ΄ δ΄.

Корень: --.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. четыре, 4 ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]