δύο

Материал из Викисловаря

Греческий[править]

1-10: ένας
ένα
δύο
δυο
τρεις
τρία
τέσσερις
τέσσερα
πέντε έξι εφτά
επτά
οχτώ
οκτώ
εννέα
εννιά
δέκα
11-20: ένδεκα
έντεκα
δώδεκα δεκατρείς
δεκατρία
δεκατέσσερις
δεκατέσσερα
δεκαπέντε δεκάξι
δεκαέξι
δεκαεφτά
δεκαεπτά
δεκαοχτώ
δεκαοκτώ
δεκαεννιά
δεκαεννέα
είκοσι
10-100: δέκα είκοσι τριάντα σαράντα πενήντα εξήντα εβδομήντα ογδόντα ενενήντα εκατό
εκατόν

Морфологические и синтаксические свойства[править]

δύ-ο

Количественное числительное (неизменяемое), соответствующее порядковое числительное — δεύτερος. Буквенное обозначение — Β΄ β΄

Встречается также вариант написания: δυο.

Корень: --.

Произношение[править]

омофоны: δύω

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. два ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

  1. ?

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от др.-греч. δύο (dúo) «два», далее из праиндоевр. *duwo «два».

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Древнегреческий[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

δύο

Числительное.

Корень: --.

Произношение[править]

МФА: [dý.o][ˈðy.o][ˈði.o]

  • Аттическое произношение: [dý.o]
  • Египетское произношение: [ˈdy.o]
  • Койне: [ˈðy.o]
  • Византийское произношение: [ˈðy.o]
  • Константинопольское произношение: [ˈði.o]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. два ◆ καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τοὺς δύο φωστῆρας τοὺς μεγάλους, τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας καὶ τὸν φωστῆρα τὸν ἐλάσσω εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτός, καὶ τοὺς ἀστέρας. — И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды… «Книга Бытие», 1:16 // «Септуагинта»

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от праиндоевр. *duwo «два».

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]