ένα

Материал из Викисловаря

Греческий[править]

ένα (числительное)[править]

1-10: ένας
ένα
δύο
δυο
τρεις
τρία
τέσσερις
τέσσερα
πέντε έξι εφτά
επτά
οχτώ
οκτώ
εννέα
εννιά
δέκα
11-20: ένδεκα
έντεκα
δώδεκα δεκατρείς
δεκατρία
δεκατέσσερις
δεκατέσσερα
δεκαπέντε δεκάξι
δεκαέξι
δεκαεφτά
δεκαεπτά
δεκαοχτώ
δεκαοκτώ
δεκαεννιά
δεκαεννέα
είκοσι
10-100: δέκα είκοσι τριάντα σαράντα πενήντα εξήντα εβδομήντα ογδόντα ενενήντα εκατό
εκατόν

Морфологические и синтаксические свойства[править]

Падеж Род
муж. жен. ср.
Им. ένας μια, μία1 ένα
Род. ενός μιας, μίας1 ενός
Вин. ένα, έναν2 μια, μία1, μιαν3, μίαν1+3 ένα

1. Выразительные формы, подчёркивающие особенность. Употр. в книжном стиле.
2. Конечная "ν" сохраняется перед гласными, аффрикатами и взрывными согласными: κ, π, τ, ξ, ψ, μπ, ντ, γγ, γκ, τσ, τζ.
3. Альтернативные формы, использующиеся перед гласными или согласными: κ, π, τ, ξ, ψ, μπ, ντ, γγ, γκ, τσ, τζ. Носят архаичный характер и употр. в книжном стиле.

έ-να

Количественное числительное, склоняемое, соответствующее порядковое числительное — πρώτος. Буквенное обозначение — Α΄ α΄.

Корень: --.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. одно; форма именительного падежа среднего рода числительного ένας ◆ Στα χρόνια τα παλιά γεννήθηκε ένα παιδί. — В годы прежние родилось одно дитя. «Οι τρεις χρυσές τρίχες του Δράκου»
  2. одно; форма винительного падежа среднего рода числительного ένας ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
  3. одного, один; форма винительного падежа мужского рода числительного ένας ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

  1. ?

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

ένα (артикль)[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

έ-να

Артикль неопределённый, среднего рода.

Корень: --.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. неопределённый артикль среднего рода именительного и винительного падежа ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
  2. неопределённый артикль мужского рода винительного падежа ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

  1. έναν (фонетический вариант)

Антонимы[править]

  1. το
  2. το

Гиперонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]