δυο

Материал из Викисловаря

Греческий[править]

1-10: ένας
ένα
δύο
δυο
τρεις
τρία
τέσσερις
τέσσερα
πέντε έξι εφτά
επτά
οχτώ
οκτώ
εννέα
εννιά
δέκα
11-20: ένδεκα
έντεκα
δώδεκα δεκατρείς
δεκατρία
δεκατέσσερις
δεκατέσσερα
δεκαπέντε δεκάξι
δεκαέξι
δεκαεφτά
δεκαεπτά
δεκαοχτώ
δεκαοκτώ
δεκαεννιά
δεκαεννέα
είκοσι
10-100: δέκα είκοσι τριάντα σαράντα πενήντα εξήντα εβδομήντα ογδόντα ενενήντα εκατό
εκατόν

Морфологические и синтаксические свойства[править]

δυο

Количественное числительное (неизменяемое), соответствующее порядковое числительное — δεύτερος. Буквенное обозначение — Β΄ β΄

Встречается также вариант написания: δύο.

Корень: --.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. два ◆ Και μια δυο ξεκινάει να βρει το παιδί. — И на раз два отправляется искать то дитя. «Οι τρέις χρυσές τρίχες του Δράκου»

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

  1. ?

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Из др.-греч. δύο (dúo) «два», далее из праиндоевр. *duwo «два».

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]