Участник:Vitalik/Индекс/Латышский язык/Ak

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

Index[править]

Латышский индекс

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽaa · ab · ac · · ad · ae · · af · ag · · ah · ai · aj · ak · · al · · am · an · · ao · ap · ar · as · · at · au · av · az · ak↓ · aka↓ · akā↓ · akc↓ · akč↓ · ake↓ · akē↓ · aki↓ · akī↓ · akj↓ · akķ↓ · akl↓ · akļ↓ · akm↓ · akn↓ · ako↓ · akr↓ · aks↓ · akš↓ · akt↓ · aku↓ · akū↓ · akv↓⁣

Латышский язык

ak[править]

 • ak PART Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ak PART Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.

aka[править]

 • aka NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akačains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akačainums
 • akačājs Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akaciānisks Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • akacis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akacs Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • akadēmija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • akadēmiķis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akadēmiskais Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • akadēmisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • akadēmisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akadēmists Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akadi
 • akadieši Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991. Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • akafots Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • akahmena Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • akal Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akalefas Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akalifa Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • akalkūlija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akalpārdevējs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • akamāzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akambi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • akampsija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akan Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akanāties Strautiņa M. Mārcienas izloksne. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2007.
 • akani Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • akanstakieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • akantārijas Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akantaugi Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • akante Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • akantestēzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akantions Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akantīts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akantocefaļi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akantocefāli Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akantocefaliāze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akantocefalozes Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • akantocīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akantodes Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • akantokeratodermija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akantolīze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akantoma Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akantopanakss Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • akantoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akantrocīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akants NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • akapnija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akar Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • akarapidoze Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • akarapoze Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • akardija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akardiohēmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akariāze NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akaricīds Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • akarīdas Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akarīdērces Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • akarinoze Lauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
 • akarioze Lauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
 • akariozes Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • akarodermatīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akarofobija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akaroloģija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akaropoze Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • akarosporas Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • akarpija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akaša Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • akata Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akata Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akatafāzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akatains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • akatalekse Kursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2002.
 • akatalektiska Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akatalēktisks Svešvārdu vārdnīca. Vācija, A. Ozoliņa apgāds, 1958.
 • akatalepsija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akatamatēzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akatarzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akatastāzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akate Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • akatists Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akatīzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akatnieks Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akatns Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akats Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akaudāls Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akaulioze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akažu Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.

akā[править]

 • akāca Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • akācijenieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • akācijnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.

akc[править]

 • akcelerācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akcelerants Kupčs J., Knipše G. Sporta terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LSPA, 1992.
 • akcelerators NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akcelerāts NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akcelerīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akcelerogrāfs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • akcelerometrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • akcentapgaismojums Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • akcentējums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akcentēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • akcentoloģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akcents NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akcentuācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akcentuierēt Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • akceptācija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akceptance Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • akceptants NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akcepte Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca. Rīga, Izglītības ministrijas izdevums, 1922.
 • akceptēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akceptētājs Roldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
 • akceptilācija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akceptkredīts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akceptors Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akcepts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akcepttests Ekonomikas un finanšu vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2003. Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • akcesija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akcesorisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • akcesors Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akcidence NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • akcidences Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akcidencija Zinātniskās terminoloģijas vārdnīca. Rīga, Izglītības ministrijas izdevums, 1922.
 • akcidencijas Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • akcidencsalikums Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • akcidentālijas Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akcidentāls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akcija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • akcija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • akcija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • akcijbiedrība Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • akcijkapitāls Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • akcijons Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akcionārs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • akcionisms Ašmanis M. Politikas terminu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • akcize Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • akcīze NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2000.
 • akcizierēt Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • akcizieris Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • akcīznieks Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946

akč[править]

 • akča Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.

ake[править]

 • akebia X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • akebija Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • akefali Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • akefālija Ašmanis M. Politikas terminu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • akefalisks Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • akelei Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • akeratoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akestoma Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akets Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.

akē[править]

 • akēdija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akēro Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.

aki[править]

 • akiēze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • akimirksnis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akinaks Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • akinesis Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • akineta Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • akinetatrofija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akinēti Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • akinēze NOUN
 • akinēzija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • akinomikotīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akins NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.

akī[править]

 • akīši Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.

akj[править]

 • akja Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.

akķ[править]

 • akķivists Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.

akl[править]

 • aklacis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akladioze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aklajciemnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • aklamācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aklamēt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aklastisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akle Ruberte I. Senvārdu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2004. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • akleidiaks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akleidija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akleistokardija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akleņčūska Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • aklenes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • aklenišķieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • aklenīte Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • aklenītes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • akleņš Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • akles Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • aklēze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aklība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aklimatizācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aklimatizators Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • aklimatizēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aklimatizēties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aklināšana Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • aklināt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • akline Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • akline Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • aklis NOUN Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Ruberte I. Senvārdu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2004. Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • aklīs Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • aklīši Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935. Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • aklītis Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • aklparaksts Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • aklredze
 • akls ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • aklums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.

akļ[править]

 • akļacis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.

akm[править]

 • akme Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akmeisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • akmeists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akmeņainība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akmenains Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akmenaiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • akmeņains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akmeņainums NOUN
 • akmenaite Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • akmenājieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • akmenājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akmeņapakša Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akmeņaugi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • akmeņbānis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • akmeņbruģis Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • akmeņčaksis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akmeņčakstiņš Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • akmenčakstis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • akmeņčakstis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akmeņčakstīte Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992. Baumanis J., Blūms P. Latvijas putni. Rīga, Liesma, 1969. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • akmeņcauna Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • akmeņčipste Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • akmeņdarvne
 • akmeņdārzs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akmeņdropes Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akmeņdruka Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akmeņdzirnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • akmeņgliemezis Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • akmengrauzis Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • akmeņgrauzis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akmeņgravētājs Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • akmeņgriešana Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • akmeņgruntnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • akmeņi Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • akmenīcieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • akmenīgs Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akmenisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akmeņkalējs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akmenkalis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • akmeņkalis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akmeņkaltuve NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akmeņkoks Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • akmeņkraulis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • akmeņkraunis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • akmeņkrāvums Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • akmeņkritums Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • akmeņkrūts Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akmeņlaužaugi Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • akmeņlauze Lauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
 • akmeņlauzis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akmeņlauzīte NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • akmeņlauztuve NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akmeņmuizieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • akmeņmuižnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • akmeņnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • akmeņogles NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • akmenojs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • akmeņoklis Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • akmeņot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • akmeņots Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akmeņplekste NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akmeņpluka Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • akmeņrūcieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • akmens NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Valodas prakses jautājumi. Rīga, Ramave, 1935. Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • akmeņsāls Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akmensdārzs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akmeņskaldītājs Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • akmenskoraļļi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • akmenslaikmets Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • akmenslauztuve NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akmeņslīpētājs Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • akmensmasa Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • akmensmateriāli Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • akmensozols Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • akmenssāls Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • akmenssēklis Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • akmensšķirsts Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • akmensšūnas
 • akmeņstrazds Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • akmensvate Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • akmeņtārtiņš Baumanis J., Blūms P. Latvijas putni. Rīga, Liesma, 1969.
 • akmentiņnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • akmentiņš NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akmeņveidīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akmeņzivis Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • akmeņzivs Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akmeņzvirbulis Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992. Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • akmesspiedums Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akmiņainis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • akminains Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • akminaiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • akmiņaite Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • akminājs Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akmiņaraksts Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • akminarūcieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • akmingrauzis Lettisches Wörterbuch. Erster Theil. Lettisch-deutches Wörterbuch von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann. Riga, 1872. Zweiter Theil. Deutsch-lettisches Wörterbuch mit Zugrundelengung des von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann zurückgelassenen Manuscriptes bearbeitet von Gustav Braže, Pastor emer. Riga u. Leipzig, 1880.
 • akmiņgrauzis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • akminis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • akminītis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • akminkalejs Lettisches Wörterbuch. Erster Theil. Lettisch-deutches Wörterbuch von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann. Riga, 1872. Zweiter Theil. Deutsch-lettisches Wörterbuch mit Zugrundelengung des von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann zurückgelassenen Manuscriptes bearbeitet von Gustav Braže, Pastor emer. Riga u. Leipzig, 1880.
 • akmiņogle Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • akmins Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • akmiņsiena Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akminskalns Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akmintains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • akmintēns Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akmintiņš Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akmistains Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akmisteņš Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • akmitiņš Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akmons Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

akn[править]

 • akna NOUN Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • aknainis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aknains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • aknas NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • akne Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • aknefobija
 • aknēmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aknene Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aknes Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996. Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • akngaļa Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • aknīgs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • aknīšāni Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • aknīstieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • aknīte Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

ako[править]

 • akoasms Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • akogrāfija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akoimēti Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akokantēra Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akokanterīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akolāde NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • akolāsija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akoloģija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973. Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • akolūts Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • akommodācija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akomodācija NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • akomodatīvs Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • akomodēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akompanements Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • akompaņements Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • akompanēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akonatīvs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akonīti Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • akonitīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akonītskābe Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akoproze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akordatalgojums Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • akorddarbs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akordeonists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akordeons NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akordēt Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • akordierēt Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • akordieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • akordika Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • akordions Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akordnieks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akords NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akords NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akordsamaksa Ekonomikas un finanšu vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2003.
 • akordstrādnieks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akoreja Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akorija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akorīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akormija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akortiņš Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akosmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akosmisms Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akota Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akotaine Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • akotainība
 • akotainis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • akotains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akotaiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • akotainums
 • akotājs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • akotdarbs Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • akote Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akotiņš Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • akotmati NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akotnieks Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • akotnieks Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • akots NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.

akr[править]

 • akracis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • akranestēzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrānija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akrants Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • akrātija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akratofora Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • akratotermas Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrāzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrēcija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • akreditācija Latviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009.
 • akreditācija Latviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009.
 • akreditēšana Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • akreditēšanās NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akreditēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akreditēties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akreditīvpirkums Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • akreditīvs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Roldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
 • akremonioze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akreritroze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrestēzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrībija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • akribometrs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrīdas Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • akridīnkrāsviela Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • akridīns Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • akrihīns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • akrilaldehīds Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • akrilamīds Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • akrilāns Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • akrilāts Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • akrilnitrils Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • akrils Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • akrilskābe Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • akrilšķiedra Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akrilsveķi Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • akrims Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akrīnija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akris Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • akritarhi NOUN Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • akritohromāzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrīzija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Svešvārdu vārdnīca. Vācija, A. Ozoliņa apgāds, 1958.
 • akroagnoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akroamatisks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akroasfiksija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akroataksija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrobātija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akrobātika NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akrobātisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akrobātiskums
 • akrobāts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akroblasts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrobolisti Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • akrocefālija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • akrocefalosindkatilija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrocefāls Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrocianoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrode Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • akrodermatīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrodolihomēlija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrodonts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akrofobija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akrogerija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrognoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrohiperhidroze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akroklīnija Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • akrokontraktūra Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akroleīns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akrolets Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • akromānija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akromatopsija Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • akromazija Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • akromegālija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akromegaloidisms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akromelalģija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akromelanisms Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • akrometaģenēze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akromikrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akromiotonija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akroneiroze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akronekroze Lauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
 • akronīms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • akroosteolīze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akropahija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akroparalīze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akroparestēzes Populārā medicīnas enciklopēdija. Rīga, Zinātne, 1976.
 • akroparestēzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akropātija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akropatoloģija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akropetāls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • akropole NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akroptilone Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • akroskleroze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrosoma Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrosteaļģija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrostichs
 • akrostihs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akrostikons Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • akroteriāze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrotērichs Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • akrotērijas Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • akrotērijs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akrotisms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrotrofoneiroze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akroze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akrs NOUN Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.

aks[править]

 • aks Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • aksakals Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aksantopsija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • akselbantes Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akselerators Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • akselerogrāfs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • akselerometrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akseļi Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • akselieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • aksels Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aksenovieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • akseroftols Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • aksesoārs Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • aksesuārs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aksiāls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aksilemma Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aksioloģija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aksioma NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aksiomātika Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aksiomātisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • aksiometrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aksioms Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • aksionomija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aksios Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • aksiosofija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aksires Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aksis Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • aksīts Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aksodendrītisks Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aksodendrīts Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aksofāgs Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aksofugāls Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aksolīze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aksolotls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • aksometrs Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aksoneirons Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aksonēma Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aksonometrija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aksonopātija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aksonotmēze Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aksonreakcija Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • aksonreflekss Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • aksons Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aksopetāls Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aksoplazma Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aksosomatisks Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aksospongijs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aksostils Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aksotomija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • akste Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • akstināt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • akstins Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aksts Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aksu Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.

akš[править]

 • akšķi Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.

akt[править]

 • aktants Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • akte Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • aktele Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • aktelis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • aktene Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • aktieransamblis
 • aktieris NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktierisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktieriskums
 • aktierkino Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • aktierkomanda
 • aktiermāksla Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • aktiers Dravnieks J. Svešvārdu grāmata. Jelgava, H. Alunāna apgāds, 1914.
 • aktinīdi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktinīdija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aktinīdijaugi Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • aktīnija NOUN Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • aktīnijs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktīnisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aktīnisms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aktinobaciļi Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aktinofāgs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • aktinoģenēze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aktinogrāfija Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • aktinogrāfs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktinogramma Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aktinogravīra Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • aktinoīdi NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aktinoķīmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aktinokimogrāfija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aktinolīts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aktinometrija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktinometrisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • aktinometrs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktinomicētes NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • aktinomicīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aktinomikoze NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktinomorfs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • aktinons Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aktinoterapija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • aktinotropisms
 • aktiņš Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aktīns Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aktis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktivācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969. Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • aktivators NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Ģenētikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.
 • aktīvējums Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • aktīvene Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • aktīvēšana Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • aktivēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktivēties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktīvi ADV Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktīvi ADV Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktīvība Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • aktīvisms Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • aktīvists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca. Rīga, Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augsskola «Attīstība», 2000.
 • aktivitāte NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aktivitātes Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aktivizācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • aktivizators NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktivizēšana Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001. Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • aktivizēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktivizētājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktivizēties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktīvs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktīvs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktīvums
 • aktogrāfs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aktomiozīns Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • aktors Ašmanis M. Politikas terminu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • aktpsiholoģija Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • aktrīse Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • akts Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akts Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akts Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktuālisms Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • aktualitāte NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktualizācija Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • aktualizēt VERB Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aktuāls ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aktuālums
 • aktuars Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878. Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • aktuārs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • aktuators Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • aktuelība Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • aktuels Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • aktuīcija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.

aku[править]

 • akuaku Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • akuba Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • akuestēzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akufonija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akufons Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akuksilons Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akul Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akulalions Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akulturācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011. Ašmanis M. Politikas terminu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • akulturalizācija Johansons A. Latvijas kultūras vēsture, 1710.–1800. Rīga, Jumava, 2011.
 • akulturalizēties Johansons A. Latvijas kultūras vēsture, 1710.–1800. Rīga, Jumava, 2011.
 • akulturēt Vīķe-Freiberga V. Kultūra un latvietība. Rīga, Karogs, 2010.
 • akumetrija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akumetrs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akumulācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akumulators NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • akumulēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akumulēties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akupresūra Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akupunktūra Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • akuracis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akurat Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • akurāt Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • akurātība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akurātīgi Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • akurātīgs Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • akuratns Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • akurāts Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akurātums
 • akusekcija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akušere Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akušeris Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akušers Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • akušieris NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akusma Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akusmatagnozija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akusmatamnēzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akustika NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • akustiķis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akustikofobija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akustiņš Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • akustisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991. Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • akustoelektriskais Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • akustoelektronika Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • akustomotorika Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • akustooptika Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akutis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akutnieks Lettisches Wörterbuch. Erster Theil. Lettisch-deutches Wörterbuch von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann. Riga, 1872. Zweiter Theil. Deutsch-lettisches Wörterbuch mit Zugrundelengung des von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann zurückgelassenen Manuscriptes bearbeitet von Gustav Braže, Pastor emer. Riga u. Leipzig, 1880.
 • akutorsija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • akutrauma Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • akuts Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • akuzatīvs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.

akū[править]

 • akūdens Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • akūtēt Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • akūts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akūts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akūzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.

akv[править]

 • akva X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akvaaerobika Bieži lietoti jēdzieni un termini. Rīga, Avots, 2004.
 • akvadroms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • akvadukts Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • akvaenerģētika Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • akvaforts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akvakultūra Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akvalangisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akvalangists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akvalangs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akvamanīls Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • akvamarīns NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • akvametrija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • akvammanīls Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akvamobilis Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • akvanautika Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akvanauts NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akvaparks Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • akvaplāns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akvarelējums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akvarelēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akvareļglezniecība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akvareļgleznojums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akvarelis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akvarelisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akvareliskums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akvarelists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akvareļkrāsas NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akvarels Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akvareļzīmējums Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • akvarīdas Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akvārijs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • akvatinta NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akvatipija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akvatorija NOUN Latviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009.
 • akvavits Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • akvavīts Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • akvedukts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • akvifolija Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • akvifolijaugi Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • akvilegia Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • akvileja Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • akvilejas Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • akvirēt Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • akvizīcija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • akvizitors NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Roldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
 • akvizīts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • akvizors Latviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009.