Участник:Vitalik/Индекс/Латышский язык/Al

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

Index[править]

Латышский индекс

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

aa · ab · ac · · ad · ae · · af · ag · · ah · ai · aj · ak · · al · · am · an · · ao · ap · ar · as · · at · au · av · az ·

al↓ · ala↓ · alā↓ · alb↓ · alc↓ · ald↓ · ale↓ · alē↓ · alf↓ · alg↓ · alģ↓ · ali↓ · alī↓ · alk↓ · alķ↓ · all↓ · alm↓ · aln↓ · alo↓ · alp↓ · alr↓ · als↓ · alš↓ · alt↓ · alu↓ · alū↓ · alv↓ · alz↓ · alž↓⁣

Латышский язык

al[править]

 • al Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.

ala[править]

 • ala Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • ala Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alabasteris Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • alabastrs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Vācija, A. Ozoliņa apgāds, 1958.
 • alaemon X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • alags Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • alahestēzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alaklopēnija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alakrima Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • alakstnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • alamanda Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • alamaņi
 • alani Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • alanīnaminotransferāze Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • alanīns Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • alankāra Kursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2002.
 • alanta Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • alante Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • alantes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • alantoģenēze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alantoīns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alantoinūrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alantojs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alantotoksīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alarmēt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alarmisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alarmists Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alarms Svešvārdu vārdnīca. Vācija, A. Ozoliņa apgāds, 1958.
 • alarodi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Svešvārdu vārdnīca. Vācija, A. Ozoliņa apgāds, 1958.
 • alasāt Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alasi Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • alass Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alass Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alastrims Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alata NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alatau Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alatavs Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • alate Lauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
 • alauda X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alaudidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alaukstieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • alauns NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alautuns tēzaurs.lv
 • alavejs Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • alavīti Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • alaž Lettisches Wörterbuch. Erster Theil. Lettisch-deutches Wörterbuch von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann. Riga, 1872. Zweiter Theil. Deutsch-lettisches Wörterbuch mit Zugrundelengung des von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann zurückgelassenen Manuscriptes bearbeitet von Gustav Braže, Pastor emer. Riga u. Leipzig, 1880.
 • alažiņ Lettisches Wörterbuch. Erster Theil. Lettisch-deutches Wörterbuch von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann. Riga, 1872. Zweiter Theil. Deutsch-lettisches Wörterbuch mit Zugrundelengung des von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann zurückgelassenen Manuscriptes bearbeitet von Gustav Braže, Pastor emer. Riga u. Leipzig, 1880.
 • alažīn Lettisches Wörterbuch. Erster Theil. Lettisch-deutches Wörterbuch von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann. Riga, 1872. Zweiter Theil. Deutsch-lettisches Wörterbuch mit Zugrundelengung des von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann zurückgelassenen Manuscriptes bearbeitet von Gustav Braže, Pastor emer. Riga u. Leipzig, 1880.
 • alazoni Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.

alā[править]

 • alālija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca. Rīga, Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augsskola «Attīstība», 2000.
 • alāliķis Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.

alb[править]

 • alba Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004. Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • alba Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004. Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • albāņi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • albarēties Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • albaris Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • albaspidīns Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • albasti tēzaurs.lv
 • albatross NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • albe Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • albedo Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • albedometrs Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alberēties Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983. Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • alberīgs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • alberis Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001. Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • albertoli Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • albicijas Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • albidūrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • albiģieši Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008. Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • albiģietis NOUN Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • albihtols Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • albīnisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • albīnisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • albīns ADJ Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • albīns ADJ Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • albions Eponīmu vārdnīca. Sast. B. Bankava, Rīga, Madonas poligrāfists, 2007. Jaunā eponīmu vārdnīca. Precizēts un papildināts izdevums. Sast. A. Bankava, Rīga, Latviešu valodas aģentūra, 2012.
 • albīts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • albizzia X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • albomicīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alborāda Torgāns J. Mūzikas terminu vārdenīte. Rīga, Zinātne, 2010. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • albotrichia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • albuginaceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • albugo X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • albuka Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • album Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • albumināti Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • albumīni NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • albuminoīds Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • albumiņš Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • albumīns Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • albuminūrija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • albumozēmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • albumozes NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • albumozūrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • albums NOUN Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • albums NOUN Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • alburnoides X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alburnus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

alc[править]

 • alca X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alcaligenes X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alcea X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alcedinidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alcedo X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alceja Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • alcējs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alcers Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • alces X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alchemilla X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • alchimija Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • alchimists Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • alcība Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • alcidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alcionārijas Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alcippe X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • alckupes Lauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.

ald[править]

 • aldarēties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aldarība Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • aldarieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • aldarīgs Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • aldaris Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aldaris Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aldas Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aldāt Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • aldavāt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • aldehīdi NOUN Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 1987.
 • aldehīdoksidāze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alderieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • alderīgs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • alderis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • aldermanis NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aldermanis NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aldermans Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • alders Lettisches Wörterbuch. Erster Theil. Lettisch-deutches Wörterbuch von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann. Riga, 1872. Zweiter Theil. Deutsch-lettisches Wörterbuch mit Zugrundelengung des von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann zurückgelassenen Manuscriptes bearbeitet von Gustav Braže, Pastor emer. Riga u. Leipzig, 1880.
 • aldīnas Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aldīne Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • aldoheksoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aldoksīms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aldolāze NOUN Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • aldoli Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aldolkondensācija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • aldopentoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aldosternisms Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • aldosteronisms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aldosteronoma Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aldosterons NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aldot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aldozes NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aldrīns NOUN Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971. Vides zinību skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.
 • aldrovanda X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aldrovanda X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alds Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.
 • aldžebra Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • aldzināt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aldzinieks Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

ale[править]

 • ale Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aleatorika Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aleatorisms Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • alebarda Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • alecitāls Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alegators Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • alegorija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alegorisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alegoriskums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alegorisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alegreto ADV Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alegri Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • alegro ADV Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aleikija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aleimma X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aleipts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aleirija Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aleirisporas Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aleirīts Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • aleirolīts Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aleirometrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aleirons Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aleja NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alejnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • alejs Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • aleksandrietis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aleksandrīts Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aleksandropolieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • aleksandrovieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • aleksetērisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aleksija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aleksīns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • aleksofiksagēns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aleksofiksīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alektriomantija
 • alelokatalītisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alelomorfas Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alelomorfisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alelomorfs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alelopātija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aleluja Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alelujā Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • alemande NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alemaņi Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • alemmalis Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alene Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950. Baumanis J., Blūms P. Latvijas putni. Rīga, Liesma, 1969. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aleni Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • alenis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • alenīte Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • aleņš Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • aleochara X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alepa Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • alergēns NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alerģija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alerģisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alerģiskums
 • alerģizācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alergoloģija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alergologs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alergometrija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • alergoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alerods Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alesis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alet Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aletes Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aletocīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aleukaimija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aleuria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aleurodea X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aleurometrs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aleurons Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aleuti Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.

alē[править]

 • alēles NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001. Ģenētikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.
 • alēlisms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alēlotips Ģenētikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.
 • alēni Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alēni Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alēties Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alētija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alētiofilija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alētioloģija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.

alf[править]

 • alfa NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • alfabete Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • alfabetigi Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • alfabētisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • alfabētizēt Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • alfabēts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alfalfa Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • alfanaftiltiourīnviela Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • alfanaftolftaleīns Rudzītis K. Terminologia medica. Latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca. 2003.–2005. gada pārstrādāts un papildināts izdevums. Rīga, 2005.
 • alfastari
 • alfaterapija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alfenids Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alfi
 • alfi
 • alfis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • alfonss Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alfortioze Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • alfresko Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • alfūri Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.

alg[править]

 • alga Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • alga Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • algācis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • algacīti Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • algādzēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • algādzība Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • algādzis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • algādžot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • algae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • algas Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • algāt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • algāties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • algebra NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • algebrene Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • algebrisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • algēdonisks Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • algeoskopija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • algesimetrs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • algestēzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • algēzija Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • algezimetrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • algezimetrs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • algeziogēns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • algicīdi Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • algināts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • algīns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • algīnskābe Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alginurēze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • algioglandulārs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • algiomuskulārs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • algobūlija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • algodismenoreja Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • algofilija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • algofobija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • algoģenēze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • algogēns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • algohronometrs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • algojums Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • algolagnija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • algoloģija Vikipēdija un citi interneta resursi
 • algoloģija Vikipēdija un citi interneta resursi
 • algologs Vikipēdija un citi interneta resursi
 • algologs Vikipēdija un citi interneta resursi
 • algols Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • algomenoreja Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • algonkijs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • algonkini Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • algonkins Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • algonks Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • algoritmisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • algoritmizēšana Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • algoritms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • algospazma Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • algot VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • algotājs NOUN Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • algotņi Skangale L. Vēsturisko jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 2005.
 • algotnis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • algots Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • algovaskulārs Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • algrāfija Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • algriim Kursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga, Zinātne, 2002.
 • algs Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • algvasils Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.

alģ[править]

 • alģe
 • alģebra Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • alģebrisks Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • alģene Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.

ali[править]

 • ali Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aliance Svešvārdu vārdnīca. Vācija, A. Ozoliņa apgāds, 1958.
 • aliangse Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • alianse NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alias Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • alibi Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alibidomija Mīlestības vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
 • aliča Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • aliciklisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973. Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • alicīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alidāde NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aliēnācija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alieņi Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • aliēnija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aliens Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alientācija Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • alifātisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aligācija Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • aligatoreņi Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • aligators NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alignīns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alikvanta
 • alikvante Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alikvote Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alilalkohols Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • alilamīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alilbromīds Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • alilgrupa Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alilspirts Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • alimataceae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alimentācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alimentārs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alimentēšana Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • alimenti NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alimfija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alimfocitoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alimfopotents Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aliņa Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • alināt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • alinea Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alinieks Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aliņš Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aliogīne Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • alipoģenētisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alipotropisks Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • alipotrops Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alises NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alisītes Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • alisma X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • alismales X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • alismataceae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • alismidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • aliterācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alitēšana Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alizarīns NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.

alī[править]

 • alīgs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • alīls Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alīnija Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • alīti Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • alīts Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alīva Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • alīzebra Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.

alk[править]

 • alka Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • alka Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • alkabala Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • alkacīgs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • alkacis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alkadiēns Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alkahests Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alkainība
 • alkains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alkainums
 • alkalds Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • alkalēmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alkaliēmija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • alkālija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alkaliji Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alkālijieži Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alkalijs Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • alkālijterapija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alkalimetija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • alkalimetrija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alkalimetrs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alkalinofāgija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alkalinūrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alkalis Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • alkālisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • alkalizācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alkaloīds NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alkalopēnija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • alkaloze Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alkanauts Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • alkāni Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alkanība
 • alkanna Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • alkans Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • alkans Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • alkanums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alkaptonūrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alkas NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alkašs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • alkata NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alkatains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alkate Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alkatēties Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alkatība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alkatīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alkatīgums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alkatis Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • alkazars Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alkēns Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alkīdemalja Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alkīdkrāsa Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alkīdlaka Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • alkīdsveķi Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alkilācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alkilēšana Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • alkilgrupa Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • alkils Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alkinojs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • alkīns Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alkogels Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alkoholāti Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alkoholatkarība Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • alkoholdehidrāze Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • alkoholdehidrogenāze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alkoholi Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alkoholiķis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alkoholisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alkoholisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alkoholizācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alkoholīze Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alkoholizēts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alkoholmānija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alkoholofilija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alkoholometers Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • alkoholometrs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alkohols NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • alkometrs Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • alkorāns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alkosols Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alkotesteris Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • alkotūrisms Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • alkovens Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • alkovs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alkputni Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • alks Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alksme NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alksna Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998. Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
 • alksnaine Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • alkšņains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alksnājnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • alksnājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alksne Lettisches Wörterbuch. Erster Theil. Lettisch-deutches Wörterbuch von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann. Riga, 1872. Zweiter Theil. Deutsch-lettisches Wörterbuch mit Zugrundelengung des von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann zurückgelassenen Manuscriptes bearbeitet von Gustav Braže, Pastor emer. Riga u. Leipzig, 1880.
 • alksnejciemnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • alksnene NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Lettisches Wörterbuch. Erster Theil. Lettisch-deutches Wörterbuch von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann. Riga, 1872. Zweiter Theil. Deutsch-lettisches Wörterbuch mit Zugrundelengung des von Bishof Dr. Carl Christian Ulmann zurückgelassenen Manuscriptes bearbeitet von Gustav Braže, Pastor emer. Riga u. Leipzig, 1880.
 • alksnesīši Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • alksniens Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • alksnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • alksnis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alksnīte Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • alksnītis Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • alkšņruste Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • alkšņukoks Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • alkt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • alktin ADV Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alkums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alkuronijs Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.

alķ[править]

 • alķīmija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alķīmiķis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alķīts Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.

all[править]

 • alla Kārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
 • allactaga X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • allamanda X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • allantoiss Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • allargando Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • allatīvs Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • allaž ADV Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • allažība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • allažiņ ADV Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • allažmuižnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • allažnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • alle X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alleculidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • allegācija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • allegorija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • allegorisks Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • allegramente Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • allegreto Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • allegretto Kārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
 • allegri Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • allegrissimo Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • allegro Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • allēja NOUN
 • allelujā Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • allemande Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • allene Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • allēns Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • allentando Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • allēt Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • allez Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • alliaceae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • alliaria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alliārija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • allicīns Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • alligācija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alligator X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • alligatoriidae X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • alligators Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • allīrs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • allis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • alliterācija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • alliterēt Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • allium X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • allmende Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • allo Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • allobrogi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • allodifikācija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • allods Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944. Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • allogamija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • allogēns Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • allohols Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • allohtons Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • allokācija Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993. Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • allokūcija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • allolobophora X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • allons Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933. Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • allonža Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • allopatija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • allopats Svešvārdu vārdnīca. Vācija, A. Ozoliņa apgāds, 1958.
 • allopauropus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alloplastija Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • alloplastika Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alloteriji Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • allotipija Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • allotriofagija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • allotriofaģija Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • allotropija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alloucha X Tunisija. Ceļvedis. Rīga, Zvaigzne ABC, 2008.
 • allozaurs tēzaurs.lv
 • alluaudia X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • alluvijs Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.

alm[править]

 • alma X Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • almagels Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • almalnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • almanach X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • almanachs Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • almanahs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • almandīns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • almānists NOUN Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • almass tēzaurs.lv
 • almaviva Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • almazi Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • almazno Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • almemārs Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • almenda Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • almohadi Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • almoravidi Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • almozija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • almukantarats Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.

aln[править]

 • alna Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alne Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alne Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • alniko Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alnis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • alns Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • alnulīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alnus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.

alo[править]

 • alobioze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alocasia X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • alocentrēts Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LR Ekonomikas ministrija, 2008.
 • alocentrisks Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alodifikācija Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • alods Latviešu-angļu, angļu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. Rīga, Multineo, 2009.
 • alodzenieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • aloe X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • aloerotisms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aloetnonīms
 • alofāzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alofons Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • alogains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • alogāmija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Ģenētikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.
 • aloģenēze NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alogeri Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • aloģija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aloģis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aloģisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aloģiskums
 • aloģisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alogotrofija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alogs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • aloheteroploīds Ģenētikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.
 • alohēzija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • alohija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alohīrija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aloholesterīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alohori Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alohorija Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • alohromāzija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alohtoni NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • aloina X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aloīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aloja NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aloje NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alojieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • alokāzija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • alokinēze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alokoloīds Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aloksāns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aloksantīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aloksazīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • aloksnains Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • aloksnējs Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • aloksnis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • aloksns Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • aloksūrja Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alolālija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alomantija
 • alomērisms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alometrija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alomikse Ģenētikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.
 • alomorfisms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alomorfoze NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alomorfs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alona X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alonella X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alonīms Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • aloninae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alonoms Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alons Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alonsoa X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • alonsoja Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • alonža Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • alonžs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alopatigs Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • alopātija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alopātisks Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • alopatrija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alopāts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • alopēcija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alopecosa X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alopecurus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alopekia Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • alopekija Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • aloplastika Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • aloplastisks Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • aloplekte Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • aloploīdija Ģenētikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.
 • alopoliploīds Ģenētikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.
 • alopsihoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alopurinols Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • aloritmija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alosa X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alošana Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alosoma Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alostērija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • alosuprafikss Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • alot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alotājkode Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alotājmuša Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • alotājskrejvaboles Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alotetraploīdi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • aloties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alotigēnisks
 • alotigēns Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alotons Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • alotransplantācija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alotrijas Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • alotriodontija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alotriofāgija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alotriogeizija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • alotropija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alotrops Vikipēdija un citi interneta resursi
 • alots Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • alouatta X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • aloza Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.

alp[править]

 • alpa NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alpains Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • alpaka Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • alpaka Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • alpaks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • alpām Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950. Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • alpari Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alpenes Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • alpī Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • alpīdi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alpiem Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
 • alpieši Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • alpinārijs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alpinia X Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • alpiniāde Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • alpīnija Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • alpīnisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alpīnists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alpīns ADJ Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alps NOUN Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946. Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alpt Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alpu Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.

alr[править]

 • alrauns Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • alruna Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.

als[править]

 • alsariņš Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alseko Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • alseris Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946. Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • alserītis Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • alsifers Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alsiņi Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alsinoideae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alsneniņš Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alsofila Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alstarēties Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alstaris Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alstars Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alstieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • alstremērija Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • alstroemeria X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • alsundznieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • alsviķieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.

alš[править]

 • alšenieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • alšvanga X

alt[править]

 • altaīdi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • altajieši NOUN Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • altāns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • altārdaļa
 • altārglezna Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • altāris NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • altārs Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • altārskapis Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • altāt Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • altazimuts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alteja Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • altēja Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • altejroze Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • altejsakne Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • altenieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • alter X Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • alterācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alterējošs Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alterglobālisti Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • alteris Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • alternācija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alternando Kārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
 • alternantera X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alternanthera X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alternaria X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alternatīva NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • alternatīve Latviešu-krievu vārdnīca. Sastādījis Prof. J. Loja., Maskava, OGIZ, 1946
 • alternatīvhipotēze Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • alternatīvs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LR Ekonomikas ministrija, 2008. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • alternators Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1978.
 • alternāts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alternējošs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • alternēt Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • althaea X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • altigrāfs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • altimetrija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • altimetrs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • altingia X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • altings Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • altinicieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • altiniecieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • altinieks Torgāns J. Mūzikas terminu vārdenīte. Rīga, Zinātne, 2010.
 • altins Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • altiplanācija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • altists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • altitūda Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • altitude X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • altogravīra Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • altroze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • altruisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • altruistisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • altruists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alttuberkulīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • altuški Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • altvijole Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • altvitnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.

alu[править]

 • aluaudija Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • alucita X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alucitidae X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • aluksna Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
 • aluksnis Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alumels Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aluminātcements Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alumināti NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alumīnijmiecēšana Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alumīnijs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • aluminiums Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • aluminogrāfija Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • aluminotermija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • aluminoze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alumins Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • alumīntermija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • alumnāts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alumogels Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alumosilikāti NOUN Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alumotermija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • alundrs Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • alunds Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alunīts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aluri Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • alus NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LR Ekonomikas ministrija, 2008. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • alusdarītava NOUN
 • alusdarniecība Šmidts P. Valuodas kļūdas un gŗūtumi. Rīga, Izdevis A. Gulbis, 1921.
 • aluskanna Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • alusnesējs Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
 • alusviris Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alutiņš NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • aluts Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • aluviāls ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • aluvijums Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.

alū[править]

 • alūksnējs Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alūksnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • alūnēnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • alūnis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • alūns Svešvārdu vārdnīca. Vācija, A. Ozoliņa apgāds, 1958.
 • alūvijs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alūzija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.

alv[править]

 • alva NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alvacis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • alvars Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • alve Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alveja NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003. Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007. Fermēlens N. Telpaugi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • alvejīte Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • alvejs Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • alveobronhiolīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alveola NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alveolārs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alveolektomija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alveolīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alveolīze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alveolodentāls Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • alveopalatāls Muižniece L. Latviešu valodas praktiskā fonoloģija. Rīga, Rasa ABC, 2002.
 • alveris Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alvēties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • alvijs Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.
 • alvirtuve Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alvīt Endzelīns J., Hauzenberga E. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha Latviešu valodas vārdnīcai. Rīga, Kultūras fonds; VAPP, 1934.–1946.
 • alvoda Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • alvojums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alvorāda Torgāns J. Mūzikas terminu vārdenīte. Rīga, Zinātne, 2010.
 • alvošana Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • alvot VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • alvotājs

alz[править]

 • alzebra Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • alzēbrika Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.

alž[править]

 • alženovieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • alžīrieši NOUN Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.