ἀπό

Материал из Викисловаря

Древнегреческий[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ἀ·πό

Предлог. Форма перед словом на гласный: ἀπ. Управляет генитивом.

Корень: --.

Произношение[править]

МФА: [a.pó][a.ˈpo][a.ˈpo]

  • Аттическое произношение: [a.pó]
  • Египетское произношение: [a.ˈpo]
  • Койне: [a.ˈpo]
  • Византийское произношение: [a.ˈpo]
  • Константинопольское произношение: [a.ˈpo]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. указывает на место или пространственный объект, с (от) которого что-либо удаляется, снимается, происходит (переводится как: от, с, из)) ◆ Καὶ ὀλίγωι ὕστερον ὅ τε Πολέμαρχος ἧκε καὶ Ἀδείμαντος ὁ τοῦ Γλαύκωνος ἀδελφὸς καὶ Νικήρατος ὁ Νικίου καὶ ἄλλοι τινὲς ὡς ἀπὸ τῆς πομπῆς. Πλάτων, «Πολιτεία»
  2. указывает на исходный момент времени (переводится как: после, с, от) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
  3. указывает на причину (переводится как: по причине, из-за, от) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от праиндоевр. *apo «от, обратно» (ср.: русск. по, готск. af «от», нем. ab «от», англ. off, лат. ab «от», др.-греч. ἀπό «от, из», алб. pa «без», авестийск. apa «прочь», санскр. अप (apa) «от, из, вон»)

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]