αὐτός

Материал из Викисловаря

Древнегреческий[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

αὐ-τός

падеж Ед. число
Муж. Жен. Ср.
Им. αὐτός αὐτή αὐτό
Р. αὐτοῦ αὐτῆς αὐτοῦ
Д. αὐτῷ αὐτῇ αὐτῷ
В. αὐτόν αὐτήν αὐτόν
  Двойств. число
Им. αὐτώ αὐτά αὐτώ
Р. αὐτοῖν αὐταῖν αὐτοῖν
Д. αὐτοῖν αὐταῖν αὐτοῖν
В. αὐτώ αὐτά αὐτώ
  Мн. число
Им. αὐτοί αὐταί αὐτά
Р. αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν
Д. αὐτοῖς αὐταῖς αὐτοῖς
В. αὐτούς αὐτάς αὐτά
Зв. αὐτοί αὐταί αὐτά

Местоимение(определительное). В косвенных падежах может выполнять роль личного местоимения третьего лица. Конечный гласный артикля в результате красиса может сливаться с начальным дифтонгом местоимения.

Произношение[править]

МФА: [a͜ʊ.tós][aɸ.ˈtos][af.ˈtos]

 • Аттическое произношение: [a͜ʊ.tós]
 • Египетское произношение: [aʍ.ˈtos]
 • Койне: [aɸ.ˈtos]
 • Византийское произношение: [af.ˈtos]
 • Константинопольское произношение: [af.ˈtos]
 • Пример произношения

Семантические свойства[править]

Значение[править]

 1. сам (сама, само, сами) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
 2. он (она, оно, они) ◆ Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ — Иаков же родил Иуду и братьев его. Мф. 1:2
 3. тот же, тот же самый

Синонимы[править]

 1. -

Антонимы[править]

 1. -

Гиперонимы[править]

 1. -

Гипонимы[править]

 1. -

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]