ἐγώ

Материал из Викисловаря

Древнегреческий[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ἐγώ

Местоимение.

Корень: --.

Произношение[править]

МФА: [e.ɡɔ᷄ː][e.ˈɣo][e.ˈɣo]

  • Аттическое произношение: [e.ɡɔ᷄ː]
  • Египетское произношение: [ɛ.ˈɡo]
  • Койне: [e.ˈɣo]
  • Византийское произношение: [e.ˈɣo]
  • Константинопольское произношение: [e.ˈɣo]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. я ◆ Ἄνδρα μοι ἔννεπε — скажи мне о ... муже «Ὀδύσσεια», Одиссея ◆ καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Καιν Ποῦ ἐστιν Αβελ ὁ ἀδελφός σου; ὁ δὲ εἶπεν Οὐ γινώσκω· μὴ φύλαξ τοῦ ἀδελφοῦ μού εἰμι ἐγώ; — И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? «Книга Бытие», 4:9 // «Септуагинта»

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от праиндоевр. *eǵ- «я» (ср.: русск. я, др.-русск. азъ «я» лит.  «я», латышск. es «я», готск. ik «я», др.-в.-нем. ih «я», нем. ich «я», англ. I «я», др.-сканд. ek «я», лат. ego «я», др.-греч. ἐγώ «я», армянск. ես (yes) «я», авестийск. azǝm «я», санскр. अहँ (ahám) «я»)

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]