θεός

Материал из Викисловаря

Греческий[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

θεός

Существительное, мужской род.

Корень: --.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. Бог ◆ Εξεύρομεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν, διά να γνωρίζωμεν τον αληθινόν· και είμεθα εν τω αληθινώ, εν τω Υιώ αυτού Ιησού Χριστώ. Ούτος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. Ιωάννου Α΄, «5:20»

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от др.-греч. θεός «божество, бог», из праиндоевр. *dhēs-

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Древнегреческий[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падеж ед. ч. дв. ч. мн. ч.
Им. θεός θεώ θεοί
Р. θεοῦ θεοῖν θεῶν
Д. θεῷ θεοῖν θεοῖς
В. θεόν θεώ θεούς
Зв. θεέ θεώ θεοί

θεός

Существительное, мужской род, второе склонение. В качестве формы зв. п. ед. ч. наравне с «θεέ» допускалось «θεός».

Произношение[править]

МФА: [tʰe.ós][θe.ˈos][θe.ˈos]

  • Аттическое произношение: [tʰe.ós]
  • Египетское произношение: [tʰɛ.ˈos]
  • Койне: [θe.ˈos]
  • Византийское произношение: [θe.ˈos]
  • Константинопольское произношение: [θe.ˈos]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. бог, Бог ◆ Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ, — Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав через Ангела Своего рабу Своему Иоанну

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Из праиндоевр. *dhēs-