γάλα

Материал из Викисловаря

Греческий[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падеж ед. ч. мн. ч.
Им. γάλα γάλατα
Род. γάλατος
γάλακτος
γαλάτων
Вин. γάλα γάλατα
Зв. γάλα γάλατα

γά-λα

Существительное, средний род, склонение Ο48 (тип склонения — κύμα). Мн. ч. род. п. употр. крайне редко.

Корень: -γάλ-; окончание: .

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Ένα ποτήρι με γάλα [1]

Значение[править]

  1. молоко ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
  2. млечный сок (растений) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От др.-греч. γάλα (gála) «молоко», от праиндоевр. *galag- «молоко» (ср.: лат. lac «молоко», др.-греч. γάλα «молоко»)

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Древнегреческий[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

γά-λα

Существительное, средний род.

Корень: --.

Произношение[править]

МФА: [ɡá.la][ˈɣa.la][ˈɣa.la]

  • Аттическое произношение: [ɡá.la]
  • Египетское произношение: [ˈɡa.la]
  • Койне: [ˈɣa.la]
  • Византийское произношение: [ˈɣa.la]
  • Константинопольское произношение: [ˈɣa.la]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. молоко ◆ καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν εἰσαγάγῃ σε κύριος ὁ θεός σου εἰς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων καὶ Χετταίων καὶ Ευαίων καὶ Γεργεσαίων καὶ Αμορραίων καὶ Φερεζαίων καὶ Ιεβουσαίων, ἣν ὤμοσεν τοῖς πατράσιν σου δοῦναί σοι, γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι, καὶ ποιήσεις τὴν λατρείαν ταύτην ἐν τῷ μηνὶ τούτῳ. — И когда введет тебя Господь в землю Хананеев и Хеттеев, и Аморреев, и Евеев, и Иевусеев, о которой клялся Он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в сем месяце… «Книга Исход», 13:5 // «Септуагинта»

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от праиндоевр. *galag- «молоко» (ср.: лат. lac «молоко», др.-греч. γάλα «молоко»)

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]