ἵππος

Материал из Викисловаря

Древнегреческий[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ἵππος

Существительное, мужской род.

Корень: --.

Произношение[править]

МФА: [híp.pos][ˈip.pos][ˈi.pos]

  • Аттическое произношение: [híp.pos]
  • Египетское произношение: [ˈ(h)ip.pos]
  • Койне: [ˈip.pos]
  • Византийское произношение: [ˈip.pos]
  • Константинопольское произношение: [ˈi.pos]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. зоол. лошадь, конь ◆ καὶ ἀνέβαινεν ἡ ἔξοδος ἐξ Αἰγύπτου, ἅρμα ἀντὶ ἑκατὸν ἀργυρίου καὶ ἵππος ἀντὶ πεντήκοντα ἀργυρίου· καὶ οὕτω πᾶσιν τοῖς βασιλεῦσιν Χεττιιν καὶ βασιλεῦσιν Συρίας κατὰ θάλασσαν ἐξεπορεύοντο. — Колесница из Египта получаема и доставляема была за шестьсот сиклей серебра, а конь за сто пятьдесят. Таким же образом они руками своими доставляли все это царям Хеттейским и царям Арамейским. «Третья книга Царств», 10:29 // «Септуагинта»

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]