ἄστρον

Материал из Викисловаря

Древнегреческий[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ἄστρον

Существительное, средний род.

Корень: --.

Произношение[править]

МФА: [ás.tron][ˈas.tron][ˈas.tron]

  • Аттическое произношение: [ás.tron]
  • Египетское произношение: [ˈas.tron]
  • Койне: [ˈas.tron]
  • Византийское произношение: [ˈas.tron]
  • Константинопольское произношение: [ˈas.tron]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. звезда ◆ Δείξω αὐτῷ, καὶ οὐχὶ νῦν· μακαρίζω, καὶ οὐκ ἐγγίζει· ἀνατελεῖ ἄστρον ἐξ Ιακωβ, καὶ ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ισραηλ καὶ θραύσει τοὺς ἀρχηγοὺς Μωαβ καὶ προνομεύσει πάντας υἱοὺς Σηθ. — Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых. «Книга Числа», 24:17 // «Септуагинта»
  2. небесное светило (солнце, луна, планета) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
  3. перен. звезда, слава, краса ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]