ទោស

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

Кхмерский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ទោស

Существительное.

Корень: --.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. вражда ◆ ធម៌ ទាំង ឡាយ មានចិត្តជាប្រធាន មានចិត្តប្រសើរបំផុត (មានចិត្តជាធំ) សម្រេចអំពីចិត្ត បើ បុគ្គល មានចិត្តត្រូវ ទោស ប្រទូស្តហើយ ពោលក្តី ធ្វើក្តី (នូវទុច្ចរិត) ព្រោះទុច្ចរិតទាំងនោះ ទុក្ខ រមែងជាប់តាមបុគ្គលនោះទៅ ដូចកង់រទេះវិលតាមដាន ជើងគោដែលកំពុងអូសទៅ — Ум предшествует всем явлениям. Ум – их глава, умом они созданы. Если кто-то говорит или действует со злым умом, страдание следует за ним, как колесо телеги следует за быком. «Дхаммапада»
  2. преступление ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
  3. наказание ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

  • // Кхмерско-русский словарь : около 20 000 слов = វចនានុក្រមខ្មែរ-រុស្ស៊ី : ២០០០០ពាក្យ / Ю. А. Горгониев; Под ред. Тхать Суонга. — М. : Русский язык, 1975. — С. 355. — 952 с.