หนึ่ง

Материал из Викисловаря

Тайский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

๐ 0

ศูนย์

๑ 1

หนึ่ง

๒ 2

สอง

๓ 3

สาม

๔ 4

สี่

๕ 5

ห้า

๖ 6

หก

๗ 7

เจ็ด

๘ 8

แปด

๙ 9

เก้า

๑๐ 10

สิบ

๑๑ 11

สิบเอ็ด

๒๐ 20

ยี่สิบ

๑๐๐ 100

ร้อย

๑๐๐๐ 1000

พัน

๑๐๐๐๐ 10 000

หมื่น

๑๐๐๐๐๐ 100 000

แสน

๑๐๐๐๐๐๐ 1 000 000

ล้าน

หนึ่ง

Числительное.

Произношение[править]

МФА Латинизация Кириллизация
Фонемика Фонетика Королевская МОС-11940 Варианты
/nɯ̀ŋ/ [nɯŋ˧˩] nueng nung нынг

нунг

Омофоны[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. 1, , один число один; также может употребляться для обозначения числа сотен, тысяч, десятков тысяч и сотен тысяч, например: หนึ่งร้อยสิบ, ร้อยสิบ — 110; หนึ่งพันหนึ่งร้อย, พันร้อย — 1100

Синонимы[править]

  • เอ็ด в сложных числительных, оканчивающихся единицей