κύων

Материал из Викисловаря

Древнегреческий[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

κύων

Существительное.

Корень: --.

Произношение[править]

МФА: [ký.ɔːn][ˈky.on][ˈki.on]

  • Аттическое произношение: [ký.ɔːn]
  • Египетское произношение: [ˈky.on]
  • Койне: [ˈky.on]
  • Византийское произношение: [ˈky.on]
  • Константинопольское произношение: [ˈki.on]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. зоол. собака, пёс ◆ καὶ κατεβίβασεν τὸν λαὸν εἰς τὸ ὕδωρ· καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Γεδεων Πᾶς, ὃς ἂν λάψῃ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἐκ τοῦ ὕδατος, ὡς ἐὰν λάψῃ ὁ κύων, στήσεις αὐτὸν κατὰ μόνας, καὶ πᾶς, ὃς ἂν κάμψῃ ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ τοῦ πιεῖν, μεταστήσεις αὐτὸν καθ᾽ αὑτόν. — Он привел народ к воде. И сказал Господь Гедеону: кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, так же и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. «Книга Судей», 7:5 // «Септуагинта»

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]