δρυμός

Материал из Викисловаря

Древнегреческий[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

δρυμός

Существительное, мужской род.

Корень: --.

Произношение[править]

МФА: [dry.mós][ðry.ˈmos][ðri.ˈmos]

  • Аттическое произношение: [dry.mós]
  • Египетское произношение: [dry.ˈmos]
  • Койне: [ðry.ˈmos]
  • Византийское произношение: [ðry.ˈmos]
  • Константинопольское произношение: [ðri.ˈmos]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. дубовая роща, дубрава ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
  2. лес, роща ◆ ὁ γὰρ δρυμὸς ἔσται σοι, ὅτι δρυμός ἐστιν καὶ ἐκκαθαριεῖς αὐτὸν καὶ ἔσται σοι· καὶ ὅταν ἐξολεθρεύσῃς τὸν Χαναναῖον, ὅτι ἵππος ἐπίλεκτός ἐστιν αὐτῷ, σὺ γὰρ ὑπερισχύεις αὐτοῦ. — и гора будет твоею, и лес сей; ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его; ибо ты изгонишь Хананеев, хотя у них колесницы железные и хотя они сильны. «Книга Иисуса Навина», 17:18 // «Септуагинта»

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]