Участник:Vitalik/Индекс/Латышский язык (заглавные)/A

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

Index[править]

Латышский индекс (заглавные)

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽaa↓ · ab↓ · ac↓ · ↓ · ad↓ · ae↓ · af↓ · ag↓ · ↓ · ah↓ · ai↓ · ↓ · aj↓ · ak↓ · ↓ · al · ↓ · am↓ · an · ↓ · ao↓ · ap↓ · ar↓ · as↓ · ↓ · at↓ · au↓ · av↓ · az↓ · ↓⁣

Латышский язык

aa[править]

 • Aa X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Ligers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944.
 • Aahof X Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935. Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Ligers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944. Verzeichnis lettländischer Orstnamen. Herausgegeben von Hans Feldmann, Verlag von E. Bruhns, Riga, 1938. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Aaken X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Verzeichnis lettländischer Orstnamen. Herausgegeben von Hans Feldmann, Verlag von E. Bruhns, Riga, 1938.
 • Aakrug X Verzeichnis lettländischer Orstnamen. Herausgegeben von Hans Feldmann, Verlag von E. Bruhns, Riga, 1938.

ab[править]

 • Aba Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Abadana Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Abadons Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Abaine Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Abaja Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Abakaliki Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Abakana Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Abaļeva Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Abano Vikipēdija un citi interneta resursi Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Abars Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Abarūni Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Abaša Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Abaševa Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • Abasi Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Abasīdi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Abasieši
 • Abass NOUN Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Abau X Ligers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944.
 • Abaushof X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Abava Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Abavciems Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Abavmala Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Abavnieki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Konversācijas vārdnīca. 1.–4. Rīga, RLB, 1906.–1921.
 • Abaza Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Abchazija Konversācijas vārdnīca. 1.–4. Rīga, RLB, 1906.–1921.
 • Abdals Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Abdera Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Konversācijas vārdnīca. 1.–4. Rīga, RLB, 1906.–1921.
 • Abduļina Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Abe Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011. Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • Abelhof X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Abeliški Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Abelshof X Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • Abenberga Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Abenguru Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Abeokuta Konversācijas vārdnīca. 1.–4. Rīga, RLB, 1906.–1921. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Abeona Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Aberdīna Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Abertami Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Abeše Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Abesīnija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Abesomālija Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Abgulde Konversācijas vārdnīca. 1.–4. Rīga, RLB, 1906.–1921.
 • Abgulden X Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • Abgunst X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Abgunste Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Abha Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Abhāzija Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Abhimanju Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Abia Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Abida Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Abīda Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Abidžana Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Abīgaila Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Abilīna Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Abima Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Abimelehs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Abinska Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Abisinija Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • Abiteļi Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Abivila The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Abjada Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Abjads Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Abjategraso Vikipēdija un citi interneta resursi Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Abkūde Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ablinga Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Abnoba Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Abo Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Abomeja Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Abora Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • Abotēni Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Abovjana Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Abraāms NOUN Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • Abragciems Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Abrahāms Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Abramovka Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Abrantiša Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Abrene Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Salnais V., Maldups A. Pagastu apraksti. (Pēc 1935. gada tautas skaitīšanas materiāliem). Rīga, Valsts statistikas pārvalde, 1935. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Abriena Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Abriņas Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Abrines Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Abruci Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Abruco Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Abruda Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Abruka Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Abrupe Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Abruzs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Absaloms Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Absalons NOUN Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Absenau X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Abšerona Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Abu Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Abū Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Abudabi Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Abūdabī Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Abudža Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Abūjabja Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Abuka Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004. Pasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
 • Abukava Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • Abukira Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Abula Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Abuls Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Aburti Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Abusimbela Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Abuto Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Abūzenīma Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Abvila Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Abza Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Abze Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Abzu Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.

ac[править]

 • Ac Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 1994.
 • Acalluhi Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Acāno Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Achene Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • Achilejs Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • Achilis Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • Achills
 • Acone Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Acpoki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Actirve Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Actlana Pasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
 • Acupīte Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.

[править]

 • Ačeha Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Ačera Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ačerno Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ačetūra Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ači Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ačinska Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Ačireāle Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ačkirka Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.

[править]

 • Ada Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • Ada Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • Adads Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Adalija Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Adāma Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Adamaitis Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Adamava Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Adamello Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Adamells Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Adamiškas Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Adamiški Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Adamova Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Adamshof X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Adamstauna Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Adana Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Adapa Pasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
 • Adapazari Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Adata Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Adažskaja Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Adehe Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Adelaida Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Adelanto The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Adelfija Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Adelija Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Adelsheima Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Adena Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Adenava Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Adene Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • Adēra Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aderkaši Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aderkasskaja Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Adgoniški Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Adia X Ligers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944.
 • Adiamuende X Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Ligers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944.
 • Adiča Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Adidže Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Adigeiska Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Adigeja Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Adirondaks Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Adisabeba Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aditi Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • Aditja Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Adjamuende Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • Adje X Ligers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944.
 • Adlehn Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Adliena Konversācijas vārdnīca. 1.–4. Rīga, RLB, 1906.–1921.
 • Admēts Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Admilaritāte Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Admiralitāte Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Ado Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Adoekiti Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Adonai Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • Adonajs Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • Adonīds Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • Adoniss Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Adorfa Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Adra Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Adrakaši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Adramelehs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Adrāno Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Adrasteja Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Adrasts Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Adriāno Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Adrianopole Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Adriāns NOUN Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Adrija Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • Adsel X Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Adsern X Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • Adsirn X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Aduliena Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Adumiczi X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Adūra Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aduva Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Adva Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Adžaekapāds Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Adžameta Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Adžanta Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Adžārija Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Adždābija Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Adze Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • Adzele Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Adzeļskaja Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Adzes Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Adžīra Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Adžmāna Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Adžmera Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Adzmuiža Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Adzope Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Adžuda Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Adzumuiža Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Adžūni Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.

ae[править]

 • Aeike Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • Aeroflote
 • Aerope Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Aestrada Vikipēdija un citi interneta resursi Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.

af[править]

 • Afara Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Afāra Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aferdena Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Afganistāna Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Afjona Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Afjonkarahisara Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Afradžola Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Afrāsijābs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Afrodīte Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • Aftenposten Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.

ag[править]

 • Ag Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Aga Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Agabus X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Agačkiši Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Agadesa Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Agādīra Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Agahans Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Agamemnons Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • Agaņa Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aganja Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Agapitova Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Agartala Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Agastja Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Agatijars Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Agave Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Agbe Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Agda Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Agdama Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Agdaša Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Agdi Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Agdžabedi Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ageda Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Agejevka Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Agenčiks tēzaurs.lv
 • Ageno Vikipēdija un citi interneta resursi Franču īpašvārdu atveide latviešu valodā. Sast. B. Bankava, Rīga, Zinātne, 2004.
 • Agēnors Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Agerbeka Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Agere Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Agerpres Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 1994.
 • Agerskova Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Agēsandrs NOUN Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Agfa Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 2003.
 • Aghdaša Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aghdžabedi Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aghizela Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aghstafa Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Agidela Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Agilasa Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Aginska Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Agireiri Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Agizela Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aglabidi Tunisija. Ceļvedis. Rīga, Zvaigzne ABC, 2008.
 • Aglaja Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004. Pasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
 • Agliuna Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aglona Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 202 (3986), 30.12.2008., ar grozījumiem 23 (4215), 10.02.2010. un 149 (4341), 21.09.2010. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1967.–1970. Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • Agne Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Agni Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • Agnita Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Agra Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Agranesa Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Agrārbanka Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Agreskui Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Agridženta Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Agridžento Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Agrinija Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Agrinja Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Agriza Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Agro Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Agropoli Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Agrumi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Agteleka Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aguimesa Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Agula Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aguļaša Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Agungs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Agvadilja Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Agvaskaljentesa Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Agvāta Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi

[править]

 • Aģe Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Aģitteātris Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.

ah[править]

 • Ah Lielā mitoloģijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2006.
 • Ah Lielā mitoloģijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2006.
 • Ahagars Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Ahalcihe Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ahalja Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ahalkalaki Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Ahame Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Ahangarana Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ahasvērs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • Ahaukins Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ahelojs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ahemenīdi Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Ahenbahs NOUN Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Aherona Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • Aheronta Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • Aheronts Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • Ahetatona Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ahičatra Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ahilejs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • Ahillejs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • Ahills Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • Ahken X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Ahmadabada Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Ahmadābāda Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ahmadi Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ahmadnagara Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ahmatova NOUN Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Ahmedī Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ahmeta Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ahmuns Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ahnenthal X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Ahpučs Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • Ahrimāns Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • Ahsen X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Ahsonnutli Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ahsu Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ahtamara Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ahtariēls Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ahtirka Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ahtuba Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ahtubinska Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ahugulaps Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ahura Lielā mitoloģijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2006.
 • Ahuramazda Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2005.
 • Ahurjana Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Ahvāza Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Ahvenanma Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.

ai[править]

 • Aiāks Lielā mitoloģijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2006.
 • Aibo Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • Aidaha Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aidaho Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Aidahofolsa The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aidina Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aidzuvakamacu Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aiēts Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Aigejs Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Aigīna Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aigipts Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Aigists Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Aihaha Vikipēdija un citi interneta resursi Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aihtāle Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aija Mitoloģijas enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Latvijas enciklopēdija, 1993.–1994.
 • Aijasch X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Aijaži Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aijoina Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Aikuje Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Ailaošans Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aile Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aina Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Ainava Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Ainavas Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Ainaži Latvijas pilsētas. Rīga, Preses nams, 1999. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 202 (3986), 30.12.2008., ar grozījumiem 23 (4215), 10.02.2010. un 149 (4341), 21.09.2010. Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Ainejs Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Ainsalaha Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aiols Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Lielā mitoloģijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2006.
 • Aionija The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aiova Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Aiovasitija The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aipetri Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Air X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Airai Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Airāvata Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Airīte Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Airītes Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Airola Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Airontona The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aiša Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Aisdumble X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Aišēni Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aishils Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Aiskuje X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Aišma Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Aisons NOUN Pasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
 • Aišpuri Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aišpūri Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aispurn X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Aistere Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aistern X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Aiters Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Aitiopija Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • Aitra Lielā mitoloģijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2006.
 • Aivazovskis Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011. Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • Aivieksta Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • Aiviekste Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 202 (3986), 30.12.2008., ar grozījumiem 23 (4215), 10.02.2010. un 149 (4341), 21.09.2010. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aizalajs Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Aizalksne Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizaļksne Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizāri Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aizas Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizbaikāls Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aizbalti Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizbetņi Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aizdaugava Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. Rīga, SIA «Divergens», 2001.
 • Aizdrikšņi Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Aizdumble Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aizdzire Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizelkšņi Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aizeļkšni Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizeļkšņi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizezere Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizgalīne Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizgārša Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizilija Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aizindija Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • Aizkalne Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 202 (3986), 30.12.2008., ar grozījumiem 23 (4215), 10.02.2010. un 149 (4341), 21.09.2010. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aizkaļne Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizkalnieši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizkaļnīši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizkārkle Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aizkarpati Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aizkaukāzs Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aizklāņciems Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizklāņi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizkraukle Latvijas pilsētas. Rīga, Preses nams, 1999. Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Aizkuja Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aizops Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • Aizpeisa Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Aizpore Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizpores Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizpure Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizpūre Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aizpuri Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aizpurieši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizpūrieši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizpūrīši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizpurve Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Aizpurves Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizpurvi Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aizpurvji Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aizpute Latvijas pilsētas. Rīga, Preses nams, 1999. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 202 (3986), 30.12.2008., ar grozījumiem 23 (4215), 10.02.2010. un 149 (4341), 21.09.2010. Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Salnais V., Maldups A. Pagastu apraksti. (Pēc 1935. gada tautas skaitīšanas materiāliem). Rīga, Valsts statistikas pārvalde, 1935.
 • Aizsili Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • Aizstirne Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aizstrautnieki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aiztere Salnais V., Maldups A. Pagastu apraksti. (Pēc 1935. gada tautas skaitīšanas materiāliem). Rīga, Valsts statistikas pārvalde, 1935.
 • Aiztilte Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aiztiļte Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizupe Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizupeņka Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aizupes Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizupieši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizupīši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizupītes Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Aizups Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizvēja Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aizvējiņi Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aizviķi Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Aizvīķi Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aizvīķupe Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Aizvolga Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.

[править]

 • Aīds Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.

aj[править]

 • Aja Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ajačju Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ajačo Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Ajageza Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ajaguza Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ajakita Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ajakuča Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ajakučo Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Ajamonte Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Ajants Pasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
 • Ajata Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ajaukins Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ajdina Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ajodhja Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ajona Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ajonora Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ajuda Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Ajudags Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Ajūna Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmata. Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs. 2011.
 • Ajutaja Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ajuthaja Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Ajutija Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.

ak[править]

 • Aka Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aka Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Akā Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Akaba Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Akācijas Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akada Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • Akadēms Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Akaiši Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Akaki Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Akali Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • Akapulka Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Akapulko Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Akarigva Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Akasi Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Akaši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akate Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Akatnieki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akatnīki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akaviņa Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Akbaitals Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Akbars NOUN Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Akčakaja Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Akcijs Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Akdovuraka Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Akdžakaja Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Akene Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Akenstaka Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Akenstaķe Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • Akermana Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Akermanis NOUN Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Akers Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Akershūsa Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Akešhusa Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Akhita Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Akhits Pasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
 • Akiba NOUN Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • Akihito NOUN Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Akita Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Akitaka Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Akjaba Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Akka Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Akkela Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aklais Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aklaisciems Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akleņiški Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aklima Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Akmani Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akmenāja Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akmeņāres Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akmendsiren X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Akmeņdziras Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akmene Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Akmenīca Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Akmenīši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akmenka Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akmeņkalnu Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Akmeņmūrnieki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akmeņrags Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Akmeņriuči Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akmeņrūči Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Akmeņsala Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akmensrags Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Akmentiņa Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Akmeņu Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Akmineica Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akminīši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akminoji Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akminojs Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akmiņsola Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akminuoji Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akmiņupe Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akmoļinska Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Aknīste Latvijas pilsētas. Rīga, Preses nams, 1999. Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 202 (3986), 30.12.2008., ar grozījumiem 23 (4215), 10.02.2010. un 149 (4341), 21.09.2010. Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Aknupe Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Ako Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ako Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Akola Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Akonkagva Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Akontijs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Akordata Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Akoruņa Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Akosombo Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Akra Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Akrats Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Akremi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Akri Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Akrisijs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Akrona The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Akropole Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • Akrotiri Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Aksaja Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aksakova Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Akšara Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Akšārs Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Akšatau Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Akšehira Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Akšehirs Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aksela Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aksenova Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Akšijraks Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aksjonova Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Akšobhja Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Akstafa Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aksu Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Aksū Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Aksuajuli Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Aksukenta Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Aksuma Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aksvata Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Aktaions Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Aktaša Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aktau Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aktava Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aktebe Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Akteons Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • Aktija Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Aktjubinska Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aktorīdi Lielā mitoloģijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2006.
 • Aktragda Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Akuarika Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Akumans Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Akure Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Akureiri Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Akva Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Akvapendente Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Akvaviva Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Akvedolči Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Akvi Vikipēdija un citi interneta resursi Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Akvila Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Akvilons Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • Akvīno Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Akvitānija Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Akžužta Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi

[править]

 • Aķene Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.

al[править]

см. al

[править]

 • Aļaska Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aļbertovka Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aļeiska Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aļeja Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aļeksejevka Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aļeksina Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Aļhovka Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aļksnīši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aļļi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aļmetjevska Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aļmi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aļni Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aļņi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aļoksinki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aļoški Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aļšvangenskaja Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Aļtinīki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.

am[править]

 • Am Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 1994. Ceplītis L., Miķelsone A., Porīte T., Raģe S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga, Avots, 1995.
 • Amacumara Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Amadeus Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LR Ekonomikas ministrija, 2008.
 • Amadiss Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • Amadora Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Amagasaki Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Amaja Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Amalfi Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Amālienborga Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Amalienhof X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Amalteja Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008. Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Amantea Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Amapa Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Amara Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Amāra Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Amarante Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Amaravati Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Amarāvatī Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Amarila Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Amarilo Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Amarna Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Amārna Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Amarneek X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Amata Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Amāta Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Amaterasu Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • Amaterasumikoto Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Amatitlana Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Amatnieki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Amatriče Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Amaunete Pasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
 • Amāzija tēzaurs.lv
 • Amazonasa Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Amazone Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Amazonija Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Ambāla Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ambata Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ambato Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Ambel Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Ambeli Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Ambeļi Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 202 (3986), 30.12.2008., ar grozījumiem 23 (4215), 10.02.2010. un 149 (4341), 21.09.2010. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Ambeļmuiža Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Amberga Vikipēdija un citi interneta resursi Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Amberģe Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Amberģis Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Amboina Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ambona Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Amboten X Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Ambotenskaja Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Ambracken X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Ambrakas Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Ambrolauri Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Ambrozi Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Ambrozijs Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Ambuvumbe Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Amdāvāda Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Amderma Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ame Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Amejs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ameļciems Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Amele Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Amēlija Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Amēneburga Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Amenemhets Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • Amenhoteps Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • Amenteta Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ameretāts Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Amerika Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Vikipēdija un citi interneta resursi Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • Amerikusa The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Amersforta Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Amersta The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Amesa Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ameša Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Amfiarājs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Amfions Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Amfitrions Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Amfitrīte Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • Amga Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Amguņa Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Amida Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • Amimitls Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Amiranti Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Amitābha Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • Amitājuss Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Amjēna Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Amjūdze Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Amjūdzi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Amma Pasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
 • Ammāna Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Ammat X Ligers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944.
 • Ammere Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ammerezers Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ammona Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • Ammons Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • Ammul X Ligers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944.
 • Amnokana Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Amnokgana Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Amoghasidhi Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Amoja Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Amonga Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Amons Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Amora Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Amorbaha Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Amors Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ampana Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Ampere Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ampērs NOUN Rolovs B. Par fiziku un fiziķiem. Rīga, Zinātne, 1989.
 • Amposta Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Amra Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • Amra Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • Amrāna Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Amrāvatī Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Amritsara Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • Amši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Amsruds Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Amstelvēna Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Amsterdama Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Amudarja Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Amula Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Amūlijs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Amulupīte Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Amundsena Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Amūra Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Amurska Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Amvrosijevka Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Amvrosijivka Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.

an[править]

см. an

[править]

 • Aņči Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aņcjina Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aņhui Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aņisimova Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aņīte Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aņiva Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aņjana Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Aņšaņa Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Aņšuņa Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Aņuja Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.

ao[править]

 • Aomina Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aomiņa Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aomori Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aosta Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.

ap[править]

 • Apadu Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Apakšstacija Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apalači Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Apalačikola Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Apali Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apaļi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apāmnapāts Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Apaoša Pasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005. Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Apapa Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aparēni Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apari Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aparnieki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Apašča Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Apasionāta Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Apatīti Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ape Latvijas pilsētas. Rīga, Preses nams, 1999. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 202 (3986), 30.12.2008., ar grozījumiem 23 (4215), 10.02.2010. un 149 (4341), 21.09.2010. Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Apekalns Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Apeldorna Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Apelis NOUN Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011. Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Apells Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • Apelterna Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Apelūsasa The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Apencelle Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Apenīni Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Apgulde Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Apgulte Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apgultne Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Api Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Apia X Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Apija Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Apingedama Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Apiņi Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Apiss Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Apjāno Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Apkārtupe Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Aplokciems Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Apo Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Apodaka Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Apogi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apolda Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Apoļinovščina Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apollo Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • Apollons Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011. Pasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
 • Apolons Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • Apolos Mekons Fr. Svešu vārdu grāmata. Rīga, 1878.
 • Apolosa Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Apopa Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Apopka The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Apops Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Apostolova Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Apostolove Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Appelthen X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Appricken X Ligers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944.
 • Appriken Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Apprikken X Ligers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944.
 • Appussen X Ligers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944.
 • Aprāni Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apreļevka Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Apričēna Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aprikenskaja Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Apriķi Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aprilija Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aprobauci Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aprobavci Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apsāni Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Apsaujas Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Apschuppen X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Apšciems Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apse Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Apše Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Apšenieki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apserde Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apšerona Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Apšeronska Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Apses Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Apšine Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apšinieki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apšinīki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apsirts Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Apsis Klētnieks J. Svētie noslēpumi. Rīga, Zvaigzne ABC, 2012.
 • Apšova Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apsu Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Apsū Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Apšuciems Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Apšukalni Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apšukalns Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apšukolns Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apšukrogs Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apšupe Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Apšuriņķis Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aptacieši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aptacīši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aptaka Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apukalns Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Apūle Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Apulejs Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Apūlija Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Apure Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Apurimaka Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Apuseni Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Apuze Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Apuzes Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.

ar[править]

 • Ar Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 1994.
 • Ara Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Arabats Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Arābija Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Arābu Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Arada Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aradeo Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arafa Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Arafuru Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Aragaca Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Aragacs Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aragona Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Aragvaja Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Aragvi Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Arahne Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • Araiša Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Arāja Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Arāji Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Arāka Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Arakana Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Arakaža Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Arakažu Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Araksa Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Arakste Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 202 (3986), 30.12.2008., ar grozījumiem 23 (4215), 10.02.2010. un 149 (4341), 21.09.2010. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Arakužu Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Arala Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aralezi Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Arālīte Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Arāls Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Araļska Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Aramazds Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Aramiļa Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arams Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Aranda Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Aranhvesa Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Aranjānī Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Arara Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Ararakvara Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ararata Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Ararats Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Arasa Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Arasate Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Arasatuba Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Arava Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Aravali Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Arāvalli Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Arbet Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Arbeterheim Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Arbidāni Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Arboga Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arbuda Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Arcakēna Vikipēdija un citi interneta resursi Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Arcāno Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arcberga Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Archīvs Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Arcinjāno Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arciza Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arda Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ardabīla Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ardatova Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ardea Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ardebila Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ardenārkeida The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Ardēni Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ardens Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Ardibešests Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ardona Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Ardons Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Ards X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Ardsen X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Arduda Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Arduss Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Ardvisura Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ardžasps Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ardženta Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ardžentainailesa Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ardžeša Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Ardžuna Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Areca Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Areco Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arejs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • Arekipa Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arekšs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Arencāno Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arendole Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Arendzē Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arensberg X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Aresibo Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aresiva Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aress Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • Arēte Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Aretīno NOUN Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Arevs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Arēze Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arganda Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Argene Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Argentīna Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Argo Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Argosa Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Argoss Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • Args Pasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005. Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • Argula Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Arguna Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arguņa Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Arguss Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • Arhangeļska Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arhelājs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Arhentino Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Arhilohs Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Arhimēds Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • Arhipiški Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Arhipišķi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Arhipova Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Arhitekts Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Ariadne Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • Ariča Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ariels Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arijana Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Arika Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Arima Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Arimans Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • Arīons Lielā mitoloģijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2006.
 • Ariosto NOUN Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Arisa Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Arishoefscher X Ligers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944.
 • Arishof X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Aristarhs Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Aristeids NOUN Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Aristejs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Aristips Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Aristofans Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Aristotelis Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Arizona Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Arjāna Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Arjeplūga Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arjogala Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arkadaka Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arkādija Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Arkāds Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Arkalika Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Arkani Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Arkatags Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Arkeita The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Arklenieki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Arkliņi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Arklinieki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Arklinīki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Arko Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arkola Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arkosa Vikipēdija un citi interneta resursi Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Arktika Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • Arkturs Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • Arkunjāno Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arla Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Arlberga Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Arlita Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Arlona Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arls Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Arma Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Armagedona Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Armaņaka Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Armani Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Armaņi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Armanta Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Armantjēra Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Armariva Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Armavira Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Armazi Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Armenija Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Armēnija Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. Rīga, SIA «Divergens», 2001.
 • Armenta Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Armīda Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • Armilja Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Armils Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Armjanska Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Armorika Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Armuškas Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Arneburga Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arnema Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arnemlenda Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Arnezāno Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arnicēni Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Arnisa Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arno Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Arnsberga Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Arnštate Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arnšteina Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arohnen X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Aroiogranda The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Arona Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arone Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aronieši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aronija Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aronijas Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aronmūrnieki Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Arorani Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Arpa Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Arpīno Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arraihana Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Arras Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Arrasa Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arrasch X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Arresisife Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Aršana Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Arseņjeva Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arska Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arta Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Artakserkss Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Artašastra Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • Artašata Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Arteišo Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Arteks Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Artemīda Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004. Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • Artemisa Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Artemivska Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Artena Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arterne Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Artēziskais Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Artigasa Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Artika Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Artimpasa Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Artjoma Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Artjomovka Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Artjomovska Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Artuā Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Arturs Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Arturspāsa Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aru Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aruba Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Arukasa Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Arukila Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aruna Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Arunāčala Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Arupīte Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Aruru Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Aruša Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Aruvimi Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Arvida Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arvīdsjaura Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Arvīka Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arzamasa Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aržanteija Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Arzeva Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.

as[править]

 • As Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 1994.
 • Asači Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Asahi Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Asahigava Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Asaisstūris Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Asala Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Asalluhi Klētnieks J. Svētie noslēpumi. Rīga, Zvaigzne ABC, 2012.
 • Asals Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Asama Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Asamankese Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Asāni Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Asansola Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Asarājs Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Asare Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Asari Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas pilsētas. Rīga, Preses nams, 1999.
 • Asariņš Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Asarītis Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Asaru Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Asarupe Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Asbesta Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ascheraden X Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Ligers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Aseba Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Asena Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Asendelfta Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Asenovgrada Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Asenraja Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Asensa Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Asentofta Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Asernskaja Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Asgarda Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. Pasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
 • Ashabada Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • Asi Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Asikaga Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Asiķu Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Asiķvalks Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Asina Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Asinauka Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Asinnīki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Asinova Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Asinovka Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Asipoviči Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Asīra Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Asirata Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Asīrija Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Asīte Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Asīze Vikipēdija un citi interneta resursi Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Asja Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Asjūta Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Askanija Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Askanijs Pasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
 • Askea Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Askersunda Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Askima Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Asklēpijs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Askoli Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Askota Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Askova Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Asks Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Aslāra Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Asmags Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Asmaņa Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Asmara Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Asmenis Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Asmenītis Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Asmens Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Asmera Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Asmodejs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Asna Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Asnama Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Asne Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Asnesa Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Asni Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Asnīnes Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Asnīnis Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Asnīņis Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Asņīnis Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aso Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aso Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Asomada Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Asote Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Aspasija Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Aspe Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Asperga Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Asplugasa Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Assern X Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Ligers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944.
 • Assieten X Ligers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944.
 • Assiten Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Astana Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Astara Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Astars Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Astarte Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969. Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004. Pasaules mītu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 2005.
 • Astašova Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Astena Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Astenci Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Asterija Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Asthika Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Asti Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Astianakts Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Astici Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Astiki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Astjervs Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Astlana Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Astra Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Astrabada Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Astragini Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Astrahaņa Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Astrahanbazara Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Astraja Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Astravjeca Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Astrolabs Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Astroleibs Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Astudžats Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Astūrija Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Asuāna Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Asuka Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Asukeka Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Asūne Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 202 (3986), 30.12.2008., ar grozījumiem 23 (4215), 10.02.2010. un 149 (4341), 21.09.2010. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Asūnīca Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Asunjona Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Asupen X Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • Asuppen X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Asva Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Asvikenskaja Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Aszute Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.

[править]

 • Aša Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Aša Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ašafenburga Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Ašāno Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ašari Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Ašasila Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Aščuki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Ašdoda Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Ašela Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969. Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Ašenieki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Ašera Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ašerādena Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Ašeradenskaja Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Ašermana NOUN Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • Ašers Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ašerslēbene Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Ašgabata Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Ašhabada Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ašikaga Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ašimana Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Ašinieki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Ašinīki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Ašisola Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aškadara Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aškaša The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aškelona Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Ašmjani Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ašnana Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ašņavēre Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Ašoka Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • Ašs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Aštabjula The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aštaraka Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ašūra Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ašurbanipals Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Ašūrs Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • Ašusils Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Ašusola Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Ašvaghoša Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • Ašvatha Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ašvila Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Ašvini Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.

at[править]

 • At Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga, Avots, 1994.
 • Ata Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Ata Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Atabaska Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Ataentsika Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Atahokans Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Atahons Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ataišiene Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Atakama Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Atakpame Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Atalante Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Atamants Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Atanasijs Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011. Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • Atara Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Atari Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Atārs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Ataša Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Ataschan Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Atašiene Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Atašinskaja Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Ataskadero The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Ataskosita The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Ataturks NOUN Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • Ataualpa NOUN Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Atavalpa Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Atbalss Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Atbara Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Atbasara Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Atbaši Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ate Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Atella Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Atēna Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • Atēnas Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos. Rīga, SIA «Divergens», 2001. Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Atendorna Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Atēnodors Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Atensa The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aterzers Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Atesa Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Atgāzene Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Atgoniški Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Atguoniški Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Athanasianum X Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • Athatrvanss Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Atheneum X Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Atīds Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • Atijs Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Atika Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Atila Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Atinags Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Atirau Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Atismona Vikipēdija un citi interneta resursi Franču īpašvārdu atveide latviešu valodā. Sast. B. Bankava, Rīga, Zinātne, 2004.
 • Atiss Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • Atkalni Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Atkara Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Atkarska Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Atlaka Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Atlanta The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Atlantīda Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • Atlantija Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Atlantiksitija Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Atlants Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • Atlass Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Atli Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Atlizzen X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Atona Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Atons Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999. Lielā mitoloģijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2006.
 • Atosa Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Atotarho Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Atpiļi Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Atpūta Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Atradsen X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Atradze Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Atrahasiss Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Atraka Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Atrejs Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Atreka Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Atri Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Atripalda Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Atropa Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Atšķira Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Atšķiras Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Atspuka Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Atspuki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • Atstirve Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Atums Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011. Lielā mitoloģijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2006.
 • Atvari Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Atvases Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Atzele Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.

au[править]

 • Au Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Auba Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Auce Latvijas pilsētas. Rīga, Preses nams, 1999. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 202 (3986), 30.12.2008., ar grozījumiem 23 (4215), 10.02.2010. un 149 (4341), 21.09.2010. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Auči Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Auciems Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aucugals Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Auda Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Audari Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Audbeijerlande Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Audēji Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Audhumla Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Audīle Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Audrau X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Audreni Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Audreņi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Audriņi Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Audrupi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Audruve Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • Audruvis Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Audumla Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Audzariškas Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Audzeļi Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Audzeri Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Audžila Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Audzu Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aue Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Auerbaha Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Vikipēdija un citi interneta resursi Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Auermjundskaja Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Auermuende X Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Ligers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944.
 • Augejs Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Augļi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augrabiss Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Augšamūra Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Augšaustrija Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Augšbebri Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Augsburga Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Vikipēdija un citi interneta resursi Skangale L. Vēsturisko jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 2005.
 • Augšciems Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Augšdaugava Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Augšdonava Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Augšēģipte Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Augšezers Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Augšgauja Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Augškalne Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augškaļne Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augškalni Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augškaļņi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augškama Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Augškolima Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Augškurzeme Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Augšlīgatne Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augšmukti Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augšogre Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Augšpils Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Augšpole Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augšsilēzija Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Augšsniedziņš Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Augstabirze Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augstabirzs Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augstābirzs Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augstais Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Augštaitija Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Augstari Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augstasils Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augstie Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Augstiekalni Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augstikalni Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augstīkolni Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augstiņa Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Augstkalne Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Augstlīči Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augstori Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augstroze Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augštūja Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augstumkalns Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Augstupīte Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Augšvolta Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Augšzeja Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Augšzeme Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Augulene Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Auguļi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Auguliena Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Auguliene Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Auguliški Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Auguļova Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augusta Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Augustana Hiršs I., Hirša S. Reliģisko terminu vārdnīca. Rīga, Kristīgās vadības koledža, 2008.
 • Auguste Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augustenborga Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Augustental X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Augustiniškas Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augustiniški Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Augustinišķi Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Augustīns Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011. Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • Augustova Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Augusts Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • Augustupe Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Augustusburga Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aujeski Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • Auka Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Aukliniškas Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aukliniški Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aukšpole Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Auksteņa Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Auksteni Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Auksteņi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aula X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Auleja Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 202 (3986), 30.12.2008., ar grozījumiem 23 (4215), 10.02.2010. un 149 (4341), 21.09.2010. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aulejs Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aulenberg X Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aulendorfa Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Auleta Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Auļi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Auliciems Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aulijeata Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aulla Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Auļukalns Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Auluma Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aumeistari Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aumeisteri Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aumeisteris Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Auningen X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Auniņi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Auns Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aurangābāda Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Aurava Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aureliāns Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Auri Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Auriha Vikipēdija un citi interneta resursi Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aurobindo Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • Aurora Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aurora Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aurupīte Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Ausala Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Ausātas Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aušauts Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Auschgal X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Auseika Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Ausekļi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Auseklis Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Auseklis Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Auška Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Ausma Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Ausmas Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aussala Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aussola Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Austēja Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Austerlica Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Austra Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Austral Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • Austrālāzija Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Austrālija Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014. Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Australoāzijas Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrija Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Austriņš Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • Austrona Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Lielais Latvijas atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012.
 • Austroungārija Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrs Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • Austrumāfrika Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumaustrālija Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumāzija Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Austrumbengālija Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumčehija Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumciems Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Austrumeiropa Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Austrumflandrija Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Austrumgati Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumgrenlande Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Austrumindija Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumirāna Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumkarpati Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumkaukāzs Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumkazahija Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumkazahstāna Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumķīna Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Austrumkordiljeras Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumkoreja Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Austrumkursa Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Austrumkurzeme Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumlatgale Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Austrumlatvija Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Austrummandžūrija Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrummaniča Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrummelanēzija Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumpakistāna Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumpendžāba Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumpontija Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumprūsija Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Austrumroma Skangale L. Vēsturisko jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 2005.
 • Austrumsahalīna Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumsajāni Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Austrumsamoa Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Austrumserbija Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumsibīrija Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumslovākija Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumtimora Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Austrumtiva Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Austrumtjanšans Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumtuva Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Austrumu Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Austrumvācija Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Austrumzeme Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
 • Austrumzemgale Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Aušvica Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Autina Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
 • Autīne Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Autobahn X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Autoliks Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Autrimps Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Autz X Ligers Z. Vāciski-latviska un latviski-vāciska karavīra vārdnīca lietošanai frontē. 3. iespiedums, Aufbau-Verlag, Rīga, 1944.
 • Autzem X Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Autzenbach X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Autzhof X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • Auzāji Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Auzdarciems Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aužeļi Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Auzeni Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Auzeņi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aužgalīši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Aužguļāni Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Auziņas Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Auziņi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Aužuļu NOUN Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Auzumuiža Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.

av[править]

 • Avača Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Avallona Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • Avalokitešvara Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • Avalona Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • Avangards Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Avarua Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Avasa Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Avaša Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Avdejevka Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Avdijivka Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Avecāno Vikipēdija un citi interneta resursi Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aveiru Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aveļaneda Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Avella Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Avellīno Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Avenhorna Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aveni Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Aversa Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Avesta Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Avesta Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Avetrāna Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aviāno Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Avicenna NOUN Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • Aviekste Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Avīkne Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Avikši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Avila Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Avilesa Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Avilis Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Aviljāna Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Aviljāno Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Avinela The World Almanac and Boook of Facts 2016. Infobase Learning, NY, 2015. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aviņona Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi Skangale L. Vēsturisko jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 2005.
 • Avīši Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Avīški Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Avizio Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978. Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Avlasenki Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Avogadro Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • Avola Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Avonavilina Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.
 • Avota Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002.
 • Avote Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Avoti Latvijas pagasti. Enciklopēdija. 1.–2. Rīga, Preses nams, 2001.–2002. Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • Avotiņi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Avotiņkalns Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Avotkalni Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Avotmuiža Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Avots Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Avotu NOUN Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • Avriga Vikipēdija un citi interneta resursi Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.

az[править]

 • Az Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • Azanda Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • Azande Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Azargoli Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Azarmale Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Azars Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Azarsola Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Azarstarpi Latvijas ciemi. Nosaukumi, ģeogrāfiskais izvietojums. Rīga, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007.
 • Azasa Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Azazēls Lielā mitoloģijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2006.
 • Azerbaidžāna Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010.
 • Azhara Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • Azila Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • Azīzīja Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aznakaja Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008.
 • Aznakajeva Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Azola Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Azolo Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Azori Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008. Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Azova Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Vikipēdija un citi interneta resursi Lielā ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga, Jumava, 2008.
 • Azuga Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Azūra Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.

[править]

 • Ažaksjo Lielais pasaules atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2008. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003. Vikipēdija un citi interneta resursi
 • Ažāna Pasaules uzziņu atlants. Rīga, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2010. Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ažēna Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • Ažidahaks Mitoloģijas vārdnīca. Rīga, Avots, 2004.