towarzyszka

Материал из Викисловаря

Польский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

towarzyszka

Существительное, женский род.

Корень: --.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. товарка, наперсница ◆ Towarzyszki czarnobrewej nie zdały się im tego brać za złe; srożyły się wprawdzie, ale w tak dziwny sposób, jakby wyzywać chciały. [Józef Ignacy Kraszewski. Boleszczyce (1877)] — Наперсницы чернобровой красавицы, по-видимому, были не прочь пошалить с молодежью. Они напускали на себя строгость, отбояривались, но очень поощрительно. Юзеф Игнацы Крашевский, «Болеславцы» (1877), 1915 [НКРЯ]◆ Jak wiosenne gędziolenie ptaków śpiewały radosne, drgające życiem, zdrowiem, weselem okrzyki najmłodszych sióstr księcia, ich towarzyszek i przyjaciółek. [Stefan Żeromski. Popioły (1) (1902)] — Словно весенний щебет птиц раздавались радостные, трепещущие жизнью, здоровьем, весельем возгласы младших сестер князя, их товарок и подруг. Стефан Жеромский, «Пепел» (1902) / перевод Е. Н. Троповского, Е. М. Егоровой,, 1967 [НКРЯ]
  2. сверстница ◆ Dziewczęta, jéj towarzyszki, znęcały się nad nią… [Józef Ignacy Kraszewski. Kunigas (1881)] — Девушки, сверстницы Банюты, преследовали ее. Юзеф Игнацы Крашевский, «Кунигас» (1881) / перевод Ф. В. Домбровского, 1883 [НКРЯ]
  3. спутница, подруга, свита, компаньонка, соседка, молодая девушка, барышня, приятельница, актриса, представительница, товарищ (женск. род) ◆ Była to wierna towarzyszka mężczyzny, jego pomocnica, na któréj ramionach i ręku cały ciężar domowy spoczywał; wesołe dziewczę za młodu, u źródła, z pieśnią na ustach, potém niestrudzona gospodyni i macierz, gdy raz nad nią pieśń weselną odśpiewano. [Józef Ignacy Kraszewski. Kunigas (1881)] — Рымос говорил о женщине, как о верной спутнице мужчины, о его помощнице, на плечах которой лежала вся тягота домашнего хозяйства. Смолоду веселая шалунья, у колодца и в работе с песнью на устах… позже неутомимая хозяйка и мать семейства, после того, как ей пропели свадебные песни. [Юзеф Игнацы Крашевский. Кунигас (Ф. В. Домбровский, 1883)] [НКРЯ]

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]