tożsamość

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

Польский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падеж ед. ч.
Им. tożsamość
Р. tożsamości
Д. tożsamości
В. tożsamość
Тв. tożsamością
М. tożsamości
Зв. tożsamości
падеж ед. ч. мн. ч.
Им. tożsamość tożsamości
матем. 5
Р. tożsamości tożsamości
Д. tożsamości tożsamościom
В. tożsamość tożsamości
Тв. tożsamością tożsamościami
М. tożsamości tożsamościach
Зв. tożsamości tożsamości

tożsamość

Существительное, женский род.

Корень: --.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. идентичность, тождественность ◆ Te dwa obiekty niczym się nie różnią, więc tożsame.
  2. личность ◆ Ostatnio zachowuję się inaczej, niż zwykle, więc chyba moja tożsamość ulega zmianie. — В последнее время я веду себя иначе, чем обычно, так что, думаю, моя личность изменяется.
  3. удостоверяющий личность ◆ Aby założyć konto bankowe, potrzebne dwa dokumenty tożsamości. — Чтобы открыть банковский счет, нужны два документа, удостоверяющих личность. ◆ §4. Jeżeli skazany nie posiada dokumentu tożsamości, administracja zakładu karnego podejmuje czynności niezbędne do otrzymania przez niego takiego dokumentu. — § 4. Если у осужденного нет документа, удостоверяющего его личность, администрация исправительного учреждения принимает необходимые меры для получения им такого документа. «Уголовный кодекс Республики Польша» (1997) / перевод :, 2000-2010
  4. идентичность ◆ Nasza tożsamość narodowa, społeczna i grupowa świadczy o naszej kulturze. — Наша идентичность национальная, социальная и групповая свидетельствует о нашей культуре.
  5. матем. тождество ◆ -Boję się, że z twoją dialektyką możesz się łatwo nawrócić na totemizm nawet, a poza totemizmem nie ma już nic- tylko tożsamość wszystkiego ze samym sobą w bezpośrednim przeżywaniu, czyli po prostu zwierzę. — — Боюсь, как бы твоя диалектика не привела тебя к тотемизму, а за тотемизмом ничего больше нет, только тождество всего самому себе в непосредственном переживании, то есть просто животное. Станислав Игнацы Виткевич, «Прощание с осенью» (1925) / перевод Ю. Чайникова, 2006 [НКРЯ]
  6. подлинность ◆ Stały natomiast znane miejsca z ich dławiącą tożsamością, podwórze, baszta na końcu dworu, gdzie urządzał muzykę, i cały zakres niewzruszenie takich samych pojęć i praw pajęczyńskich.. — Вместо этого во всей своей угнетающей подлинности стояли усадьба и угловая башенка господского дома, под которой он устраивал кошачьи концерты, и вся совокупность все тех же непоколебимых паенчинских понятий и законов. Стефан Жеромский, «Сизифов труд» (1897) / перевод Е. Ф. Усиевича, 1958 [НКРЯ]
  7. документы ◆ Rewidowano i sprawdzano tożsamość osób przybyszów zza Wisły, ciągniono ich do jakichś władz na ulicy Olszowej, które nie mogły sobie dać rady i nie wiedziały, jak się właściwie zachowywać. — У тех, кто прибывал из-за Вислы, проверяли документы, водили их на Ольшовую улицу к каким-то властям, которые сами не знали, что делать и как быть. Стефан Жеромский, «Пепел» (1902) / перевод Е. Н. Троповского, Е. М. Егоровой, 1967 [НКРЯ]

Синонимы[править]

  1. identyczność, równość, jednokładność; identyczny, równy, jednokładny

Антонимы[править]

  1. różny, odmienny

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от toż samo = to samo

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]