ὁδός

Материал из Викисловаря

Древнегреческий[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падеж ед. ч. дв. ч. мн. ч.
Им. ὁδός ὁδοί
Р. ὁδοῦ ὁδῶν
Д. ὁδῷ ὁδοῖς
В. ὁδόν ὁδούς
Зв. ὁδέ ὁδοί

ὁ·δός

Существительное, женский род, второе склонение.

Произношение[править]

МФА: [ho.dós][o.ˈðos][o.ˈðos]

  • Аттическое произношение: [ho.dós]
  • Египетское произношение: [(h)o.ˈdos]
  • Койне: [o.ˈðos]
  • Византийское произношение: [o.ˈðos]
  • Константинопольское произношение: [o.ˈðos]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. путь, дорога ◆ ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀν­τιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ μετ᾿ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ μήποτέ σε παρα­δῷ ὁ ἀν­τίδικος τῷ κριτῇ καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ — Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; «Мф.5:25» ◆ καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ Διὰ τί ἐπάταξας τὴν ὄνον σου τοῦτο τρίτον; καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐξῆλθον εἰς διαβολήν σου, ὅτι οὐκ ἀστεία ἡ ὁδός σου ἐναντίον μου. — И сказал ему Ангел Господень: за что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой не прав предо Мною… «Книга Числа», 22:32 // «Септуагинта»

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]