Ἑκάτη

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

Древнегреческий[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

Ἑκᾰ́τη

Существительное, женский род. Имя собственное.

Встречается также дорический вариант написания и произношения: Ἑκάτα.

Корень: --.

Произношение[править]

МФА: [he.ká.tɛː][e.ˈka.ti][e.ˈka.ti]

  • Аттическое произношение: [he.ká.tɛː]
  • Египетское произношение: [(h)ɛ.ˈka.te]
  • Койне: [e.ˈka.ti]
  • Византийское произношение: [e.ˈka.ti]
  • Константинопольское произношение: [e.ˈka.ti]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. мифол. Геката ◆ Γείνατο δ᾽ Ἀστερίην ἐυώνυμον, ἥν ποτε Πέρσης ἠγάγετ᾽ ἐς μέγα δῶμα φίλην κεκλῆσθαι ἄκοιτιν. Ἣ δ᾽ ὑποκυσαμένη Ἑκάτην τέκε, τὴν περὶ πάντων Ζεὺς Κρονίδης τίμησε πόρεν δέ οἱ ἀγλαὰ δῶρα, μοῖραν ἔχειν γαίης τε καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης. — Благоименную также она родила Астерию, — Ввёл её некогда Перс во дворец свой, назвавши супругой. Эта, зачавши, родила Гекату, — её перед всеми Зевс отличил Громовержец и славный удел даровал ей: править судьбою земли и бесплодно-пустынного моря. Гесиод, «Теогония», кон. VIII — нач. VII вв. до н. э. г. [Викитека] ◆ Οὐδέ τις ἀθανάτων οὐδὲ θνητῶν ἀνθρώπων ἤκουσεν φωνῆς, οὐδ’ ἀγλαόκαρποι ἐλαῖαι, εἰ μὴ Περσαίου θυγάτηρ ἀταλὰ φρονέουσα ἄϊεν ἐξ ἄντρου Ἑκάτη λιπαροκρήδεμνος. — Но не услышал призыва её ни один из бессмертных. Слышала только из тёмной пещеры Персеева дочерь, нежная духом Геката, с блестящей повязкою дева. Гомер, «Гомеровские гимны. К Деметре (Ὁμηρικοὶ ὕμνοι. Εἰς Δημήτραν). » [Викитека]

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

  1. θεά

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]