ក្ដី

Материал из Викисловаря
(перенаправлено с «ក្តី»)
Перейти к навигации Перейти к поиску

Кхмерский[править]

ក្ដី (существительное)[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ក្ដី

Существительное.

Корень: --.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. отсутствие, согласия ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
  2. спор, дебаты ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
  3. храм ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

  • ក្ដី // Кхмерско-русский словарь : около 20 000 слов = វចនានុក្រមខ្មែរ-រុស្ស៊ី : ២០០០០ពាក្យ / Ю. А. Горгониев; Под ред. Тхать Суонга. — М. : Русский язык, 1975. — С. 86. — 952 с.

ក្ដី (союз)[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

ក្ដី

Союз.

Корень: --.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. или ◆ ធម៌ ទាំង ឡាយ មាន ចិត្ត ជា ប្រធាន មាន ចិត្ត ប្រសើរ បំផុត (មាន ចិត្ត ជា ធំ) សម្រេច អំពី ចិត្ត បើ បុគ្គល មាន ចិត្ត ត្រូវ ទោស ប្រទូស្ត ហើយ ពោល ក្តី ធ្វើ ក្តី (នូវ ទុច្ចរិត) ព្រោះ ទុច្ចរិត ទាំង នោះ ទុក្ខ រមែង ជាប់ តាម បុគ្គល នោះ ទៅ ដូច កង់ រទេះ វិល តាម ដាន ជើងគោ ដែល កំពុង អូស ទៅ — Ум предшествует всем явлениям. Ум – их глава, умом они созданы. Если кто-то говорит или действует со злым умом, страдание следует за ним, как колесо телеги следует за быком. «Дхаммапада»

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

  • // Кхмерско-русский словарь : около 20 000 слов = វចនានុក្រមខ្មែរ-រុស្ស៊ី : ២០០០០ពាក្យ / Ю. А. Горгониев; Под ред. Тхать Суонга. — М. : Русский язык, 1975. — С. 86. — 952 с.