ກຸ່ມ

From Викисловарь
Jump to navigation Jump to search

Лаосский[edit]

Морфологические и синтаксические свойства[edit]

ກຸ່ມ

Существительное.

Корень: --.

Произношение[edit]

Семантические свойства[edit]

Значение[edit]

  1. клубок ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[edit]

Антонимы[edit]

Гиперонимы[edit]

Гипонимы[edit]

Родственные слова[edit]

Этимология[edit]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[edit]

Библиография[edit]

  • Лаосско-русский словарь (около 25 000 слов) / Л.Н. Морев, В.Х. Васильева, Ю.Я. Плам; Под ред. Пхайротха Вонгвиратха. — М. : Русский язык, 1982. — С. 61. — 952 с.