مهر

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

Арабский

مهر (существительное)

Морфологические и синтаксические свойства

مهر‎

Существительное.

Корень: --.

Произношение

Семантические свойства

Значение

 1. калым, махр ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
 2. жеребёнок ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
 3. печать ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы

Антонимы

Гиперонимы

Гипонимы

Родственные слова

Ближайшее родство

Этимология

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Библиография

مهر (глагол)

Морфологические и синтаксические свойства

مهر

Глагол.

Корень: --.

Произношение

Семантические свойства

Значение

 1. быть ловким ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
 2. давать калым ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы

Антонимы

Гиперонимы

Гипонимы

Родственные слова

Ближайшее родство

Этимология

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Библиография

 • Арабско-русский словарь. Баранов Х.К. Москва. 2001

Персидский

Иранский календарь (ماههای ایرانی)
اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین
Европейский календарь (Французский) (ماههای فرانسی)
دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر اوت ژوئیه ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه
Европейский календарь (Английский) (ماههای انگلی)
دسمبر نومبر اکتبر سپتمبر آگوست جولای جون می آپریل مارچ فبروآری جانواری
Мусульманский календарь (ماههای اسلامی)
ذیحجه ذیقعده شوال رمضان شعبان رجب جمادی الثانی جمادی الاول ربیع الثانی ربیع الاول صفر محرم

Морфологические и синтаксические свойства

مِهر

Существительное.

Корень: -مهر-.

Произношение

Семантические свойства

Значение

 1. мехр (месяц иранского календаря) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
 2. калым ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
 3. любовь ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
 4. печать ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
 5. турба (для намаза) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы

 1. -
 2. کابين

Антонимы

Гиперонимы

Гипонимы

Родственные слова

Ближайшее родство

Этимология

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Библиография