Участник:Vitalik/Индекс/Латышский язык/Du

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

Index[править]

Латышский индекс

AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

da · · dc · de · · dg · dh · di · · dj · dk · dl · dm · dn · · do · dp · dr · ds · du · · dv · dz ·

dua↓ · duā↓ · dub↓ · duc↓ · duč↓ · dud↓ · due↓ · duf↓ · dug↓ · duģ↓ · duh↓ · dui↓ · duī↓ · duj↓ · duk↓ · duķ↓ · dul↓ · duļ↓ · dum↓ · dun↓ · duņ↓ · duo↓ · dup↓ · dur↓ · dus↓ · duš↓ · dut↓ · duu↓ · duv↓ · duz↓ · duž↓⁣

Латышский язык

dua[править]

 • duaijēns Ašmanis M. Politikas terminu vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • duajēns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • duala Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duali Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • dualitāte Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.

duā[править]

 • duālis NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • duālisms NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • duālistisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • duālists NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • duālkarte Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • duāls ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Skangale L. Vēsturisko jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, RaKa, 2005.
 • duālvadība Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.

dub[править]

 • duba Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dubaks Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998. Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • dubars Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • dube Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • dubeļtavs Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dubencieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dubengals Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dubenīca Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dubenieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dubenis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dubenis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dubenišķi Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dubens Šmidts P. Valuodas kļūdas un gŗūtumi. Rīga, Izdevis A. Gulbis, 1921.
 • duberis Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • dubes Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dubesnīca Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dubina Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • dubiņa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dubinieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dubinovieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dubinskieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dubinuška Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dubļainis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dublaiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • dubļains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubļaiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • dubļainums
 • dubļājs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dublants NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubļāts Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dublāža NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubļbānis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dublbemols NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubļblāķis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dubldiēzs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dublējumkopija Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • dublējums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dublējumserveris Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • dubļenes
 • dublēšana Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • dublēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dublētājkopija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • dublētājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dublete Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • dublēties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dublets NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • dubļi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dublieris NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dublikātnegatīvkopija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • dublikators Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • dublikāts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubliķis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dublis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Ceplītis L., Miķelsone A., Porīte T., Raģe S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga, Avots, 1995.
 • dubļmīlis Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • dubļonka Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • dublons Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • dubļot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dubļots Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dubļpaņčka Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dubls Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • dubļusargs Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • dubļuturis Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • dubnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dubnijs Eponīmu vārdnīca. Sast. B. Bankava, Rīga, Madonas poligrāfists, 2007. Jaunā eponīmu vārdnīca. Precizēts un papildināts izdevums. Sast. A. Bankava, Rīga, Latviešu valodas aģentūra, 2012.
 • duboisia Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dubovicieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dubra Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dubrains Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dubrājs Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dubras Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dubris Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • dubrs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dubt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dubulieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dubultaģents Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • dubultaiņi Strautiņa M. Mārcienas izloksne. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2007.
 • dubultanastigmats Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dubultaplieva Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • dubultauglis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultbandinieks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultbemols NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultbungas Torgāns J. Mūzikas terminu vārdenīte. Rīga, Zinātne, 2010.
 • dubultčauļi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • dubultcimds Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • dubultdālderis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dubultdancis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dubultdeķis Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • dubultdibens NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultdiēzs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultdurvis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubulteksemplārs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultekspozīcija Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • dubultfiliācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • dubultfuga Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dubultgrīda NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubulti Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • dubultieraksts Roldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
 • dubultieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dubultiespiedums Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dubultīgi Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • dubultīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultkapella Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dubultķērieni Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dubultķinnis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dubultkleperis Lauksaimniecības leksikons. 1.–3. Rīga, Zelta grauds, 1937.–1939.
 • dubultklikšķis Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • dubultkoris NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dubultkrustiņš Bibliotēku un informācijas pārvaldība. Angļu-latviešu un latviešu-angļu terminu skaidrojošā vārdnīca. Džaneta Stīvensone. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • dubultkrusts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dubultkvartets NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultlaušana NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultloceklis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultlogi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • dubultloksne NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultnīca Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dubultnieki Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Strautiņa M. Mārcienas izloksne. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2007.
 • dubultnieks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultojams NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultojums Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • dubultošanās Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • dubultot VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultoties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultpalags Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • dubultpārbaude Bibliotēku un informācijas pārvaldība. Angļu-latviešu un latviešu-angļu terminu skaidrojošā vārdnīca. Džaneta Stīvensone. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • dubultpielādēšana Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca ar pamatterminu tulkojumu angļu valodā: 15 300 terminu un vārdkopu. Rīga, Avots, 2008.
 • dubultpiesūcināšana Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • dubultpiramīda Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dubultplats ADJ Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 1987.
 • dubultporcija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultportrets NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultprecizitāte Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • dubultpunkts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dubultriteņi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubults Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultšahs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultsaite Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • dubultsāļi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • dubultsalto Švinks U. Akrobātikas terminoloģija. 1.–3., Rīga, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2002.
 • dubultsaskare Oksleids K., Stoklia K., Vertheima Dž. Ilustrētā fizikas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1997.
 • dubultšāviens NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultsite Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca: datori, datu apstrāde un pārraide. Rīga, Avots, 2001.
 • dubultsliedes NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultspēle NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultspirāle Veselības enciklopēdija. Rīga, SIA Nacionālais apgāds, 2009.
 • dubulttrilleris Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dubultvadība Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • dubuļtvāla Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dubultvārds Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2007.
 • dubultvārpa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultzirdziņš NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultzobe Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • dubultzods NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultžods Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dubultzole NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubultzvaigzne NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dubums Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duburis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duburis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duburs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • duburs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • duburs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.

duc[править]

 • duc X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duca X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duce Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • duceklis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duceklis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ducēklis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ducele Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duceles Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • ducelis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ducenis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ducēt Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ducēties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duchesnea X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003.
 • duchesse X Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • ducīgs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • ducinājums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ducināt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ducinēt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • ducis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • ducīte X Nordhauss K., Dārza augi. Enciklopēdija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003. Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • ducka Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ducka Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duckāt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • ductus X Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duczjuns Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.

duč[править]

 • duče X Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • dučento Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.
 • dučīties Strautiņa M. Mārcienas izloksne. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2007.
 • dučka Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duču Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

dud[править]

 • duda Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • dudaidā INTJ Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dudara Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • duderis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dudināt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dudināties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dudinis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dudka Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • duduks Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga, Nordik, 2004.
 • dudulēns Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dudulis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duduris Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dudžains Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dudzēt Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.

due[править]

 • due Kārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
 • duelants NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • duelēties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dueli Pasaules zemes un tautas. Ģeogrāfijas vārdnīca. Rīga, Zvaigzne, 1978.
 • duelis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dueņa Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duenja Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • duerna Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • duets NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.

duf[править]

 • dufouera X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.

dug[править]

 • duga Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • duga Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • duga Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • dugains Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983. Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dugaiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • dugans Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • dugāt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dugāties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dugdžus Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • dugesia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • duglasīds Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • duglasīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • duglass Vikipēdija un citi interneta resursi
 • duglāzija NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009. Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008. Lauksaimniecības enciklopēdija. 1.–4. Rīga, LVI, 1962.–1971.
 • dugņa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dugong X Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • dugongs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996. Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • dugt Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • duguliani Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.

duģ[править]

 • duģināt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duģis Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.

duh[править]

 • duha Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • duhā Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • duhans Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • duhkha Ideju vārdnīca. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
 • duhoborci Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duhobori Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • duhovka Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • duhovojs Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • duhs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.

dui[править]

 • dui Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duida Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duidas Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duidāt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duidibenis Bīlenšteins A. Latviešu koka celtnes. Rīga, Jumava, 2001.
 • duidibens Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duidubenis Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • duidubis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duins Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duiriči Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duiriteņi Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duitā Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

duī[править]

 • duīlis Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.

duj[править]

 • duj INTJ Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dujans Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dujāt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • dujatā Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dujdubens Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • dujdziju Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dujīt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dujs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

duk[править]

 • duka NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dukām Strautiņa M. Mārcienas izloksne. Rīga, LU Latviešu valodas institūts, 2007.
 • dukaments Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dukāt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dukāts NOUN Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • dukauka Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dukcija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • dukeri Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • dukha Pasaules reliģijas. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.
 • duki Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • duklājs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duklas Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duklēt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dukme Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dukmēties Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dukna Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dukņa Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dukņa Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dukņa Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dukņa Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dukņa Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duknājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dukņāt Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dukņāties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duknējs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dukņīt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dukņīt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dukns Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • duknums Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dukots Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • duks Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • duks Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • duksis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duksītis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dukšķis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • duksna Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • duksnējs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duksnīt Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • duksns Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dukstiņš Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dukstīt Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • dukstīties Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • duksts Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dukt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dukte Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • duktilometrs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • duktīls Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duktopēnija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • dukts Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • duktuss Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • dukuļavieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dukuļevieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dukulis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dukums Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dukurāda Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dukurdzelži Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dukurēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • dukurieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dukuriņš Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dukuris Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • dukurot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dukurs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dukurs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dukurs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dukurslazdi Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.

duķ[править]

 • duķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • duķis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.

dul[править]

 • dulaka Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dulba Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dulbaks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • dulbāts Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
 • dulbausis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dulbe Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dulbinēt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dulbinis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dulbins Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dulbis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dulbji Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dulbs Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.
 • dulbuds Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • dulburēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000. Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • dulburība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dulburīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dulburis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • dulburjānis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dulburs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dulbuts Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • dulcifikācija Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • dulcineja Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • dulcīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dulcīts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • dulebi Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dulibērs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dulidae X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • dulimbērs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dulinbērs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dulkamarīns Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • dullais Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • dulles Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dullēt Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • dullība Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dulliķis Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dullināt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • dullis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dulloties Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006. Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dulls ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • dullums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dulnis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dulnīt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dulns ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dulnums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • duls Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • dulumbērs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dulumelns Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dulunbērs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dulus X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • dulzāt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dulzēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dulžot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

duļ[править]

 • duļāt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duļbārds Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • duļebi Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • duļģis Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • duļķainība
 • duļķainis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • duļķains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • duļķaiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • duļķainums
 • duļķāt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • duļķe Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • duļķes Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • duļķēties Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • duļķis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • duļķojums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • duļķot VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • duļķoties VERB Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 1987.
 • duļļāt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duļļāt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duļļi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • duļņi Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.

dum[править]

 • dumais Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • dumaka Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumakains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumaksnājs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumāksnis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dumala Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • dumaļa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumalains Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
 • dumals Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumas Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dumbēris Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dumbieris Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dumbla Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumblains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumblājs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumblots Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumbra NOUN Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumbraiņi Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • dumbrains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dumbraiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • dumbrainums
 • dumbrājs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dumbras Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumbrava Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dumbrcālis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • dumbrene Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991. Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • dumbri Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • dumbriens Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumbrs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dumbrs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dumbrvabole Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998. Latvijas Enciklopēdija. 1.–5. Rīga, Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002.–2009.
 • dumbrvistiņa Lielā enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2003.
 • dumbrvistiņputni Populārā dabas enciklopēdija. Sast. Kavacs G. Rīga, Jumava, 2007.
 • dumburājs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dumburīna Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • dumburis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumburs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dumdināt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumdumlode NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Vidiņš J. Svešvārdu grāmata. Rīga, Valters un Rapa, 1933.
 • dumdums Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • dumetella X Spuris Z. Zvirbuļveidīgo putnu («Passeriformes») latviskie nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1992.
 • dumība Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • dumiķis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dumiks Ernstsone V., Tidriķe L. Jauniešu valoda. Rīga, LU, 2006.
 • dumjība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dumjprātība Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dumjprātīgs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dumjš Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumjš Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumjsirdīgs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dumjums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dumka NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Kārkliņš L. Mūzikas leksikons. Rīga, Zvaigzne, 1990.; RaKa, 2006.
 • dumpačs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumpalmas Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • dumpēties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumpība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dumpīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dumpīgums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dumpings Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • dumpiniece NOUN Latviešu valodas vārdnīca. Rīga, Avots, 1987.
 • dumpinieks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dumpis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dumpis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dumpjot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumpjoties Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • dumpkārs Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • dumpļāties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumpniecisks ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dumpnis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumpnis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumpot VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dumpoties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dumprātā Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dumprātība Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dumprātīgs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dumpuris Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumpurs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dums ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dumš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983. Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dumščiks Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dumsirdīgs Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dumt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dumūkšņains Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dumūksnis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dumums Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.

dun[править]

 • duna NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dunaklieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dunāksnējs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dunāksns Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dunalcnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dunava Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • dunavieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • duncans Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duncens Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duncēns Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duncis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duncis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duncis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duncīties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duncītis Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • duncka Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • duncka Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • duncka Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • duncka Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • duncka Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • dunckāt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dunckieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dunda Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dunda Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dundadznieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dundaļi Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dundaļot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dundava Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dundēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dundība Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dundības Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dundieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dundināt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dundot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dundu INTJ Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dundujāņi Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • dunduks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • dundulis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dundulis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dundulis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dundulis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dunduļot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dundurāboliņš Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • dundurains ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dundurājs Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • dunduramoliņš Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • dunduramols Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • dundurēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dundurēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dundurēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dunduriņi Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • dunduris Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dundurīši Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • dundurjāniņš Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • dundurjānis Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • dundurmice Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.
 • dundurnaji Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • dundurnāji Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • dundurnīca Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dundurnieks Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga, LU LVI, 2001.
 • dundurot Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dundurpuķe Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • dundurs NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • dundurzāle Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga, SIA «Augsburgas institūts», 2003.
 • dundziņi Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dundžiņi Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • dundzotāji Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dunēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dunēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dungani Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • dungans Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dungariņš Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • dungas Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dungāt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dungāt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dungla Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dungot VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dungriņi NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dungriņš Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • dungstēt Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dunguriņi Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • duni Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • dunicēni Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dunicnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • duniens NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dunīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • duniķnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dunināt Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dunīts NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dunka NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dunkains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dunkans Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dunkāt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dunkāties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dunkemanis Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • dunkermanis Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • dunkermans Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • dunkimanis Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • dunkimans Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • dunkmanis Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga, Zinātne, 1989.
 • dunkot VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dunkotājs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • dunkoties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dunkš INTJ Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dunkšēt Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dunkšķēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dunkšķis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dunksnājs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dunkste Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dunkstēt Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dunkurēt Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dunkuris Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dunkuris Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dunkuris Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dunkurs Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983. Bušmane B. Piena vārdi. Rīga, LU LVI, 2007.
 • dunoksnis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dunoņa NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dunska Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dunskāt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dunskieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • dunsta Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dunste Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • dunstēt Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • dunsts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • duntas Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duntavas Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • duntes Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
 • duntieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • duntiškieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.

duņ[править]

 • duņa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • duņa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • duņains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duņavas Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • duņdziņi Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • duņka Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • duņķerēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duņķis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duņķis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duņķot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duņot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

duo[править]

 • duo Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • duodecima Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • duodecimāls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • duodecs Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības vārdnīca. Rīga, Latvju Grāmata, 1942.
 • duodenāls Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • duodēnektāzija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • duodēnektomija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • duodenīts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Norden, 1996.
 • duodenoduodenostomija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • duodenofibroskops
 • duodenogramma Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • duodenoholangīts Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • duodenolīze Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • duodenoplastika Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • duodenorāfija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • duodenoskopija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • duodenostomija Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • duodenotomija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • duole NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • duolo Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • duopolists Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • duopols Enciklopēdiskā vārdnīca 2 sējumos. Rīga, Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.
 • duopsons Tautsaimniecības vārdnīca. Rīga, Universitāte Rīgā, 1943.–1944.
 • duotāls Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.

dup[править]

 • dupa Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dupaks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • dupata
 • dupels Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dupenes Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dupenis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dupens Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duperes Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dupes Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dupēties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dupināt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dupins Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dupis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dupleksautotipija Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • dupleksprocess NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • duplekss ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • duplekss ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • duplenieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • duplets Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • duplicisms Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duplicitāte Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • duplika Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duplikācija Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga, Avots, 2007.
 • duplikāts Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duplikatūra Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • dupliķis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duplis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duplo Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • dupondijs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duporis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duprs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duprs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duprs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duprs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dups Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dupsācija Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • dupsēt Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • dupsis Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • dupt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dupuris Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.

dur[править]

 • dur Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • dura Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006. Ernstsone V., Tidriķe L. Jauniešu valoda. Rīga, LU, 2006.
 • dura Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006. Ernstsone V., Tidriķe L. Jauniešu valoda. Rīga, LU, 2006.
 • durabilitāte Benešs H. Psiholoģijas atlants. 1. un 2. daļa. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001.
 • duračēt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • duračēties Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • durācija Roldugins V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Rīga, Jumava, 2005.
 • duračka Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • durakains Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • durakaiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • duraklītis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duraks NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • duralijs Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duralumins Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • duramais Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca. LU Latviešu valodas institūts, 2004.–2014.
 • duramente Mūzikas terminu vārdnīca. Rīga, LVI, 1962.
 • durams Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • duranmetals Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duranuķ Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • durapuža Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • duras Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • durāt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duravas Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • durba Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • durba Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • durbars Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • durbe Latvju enciklopēdija. Stokholma, Trīs zvaigznes, 1950.
 • durbenieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • durcas Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • dureklis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • durenes Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dures Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • durēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • durhgangs Latviešu valodas žargona vārdnīca. Austrālijā, Apgāds AIVA, 1990., 1996., Rīga, Avots, 2005.
 • duri Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • duri Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • duriāns Latvijas padomju enciklopēdija. 1.–10/2. Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981.–1988.
 • duriks Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • duriņa Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • durine Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • durinēt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • durinis Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • durins Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duriņš Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duriņš Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duris Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • durj Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • durka Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • durklis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • durklītis Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • durkļlapsene Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • durkļots Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • durkls Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • durknēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • durknis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • durkns Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • durko Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • durlambasts Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • durmašīna Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • durņa Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • durnavāt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • durnēt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • durnība Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • durnis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • durnis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • durns ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • durnums NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • duro Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • duroarahnīts Rudzītis K. Terminologia medica. Rīga, 1973.
 • durpakaļa Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • durpriekša Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • durra Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • durro Svešvārdu vārdnīca. 25000 vārdu un terminu. Rīga, Avots, 2008.
 • durs Kavacis A. Baltu senvēsture. Rīga, Vieda, 2011.
 • dursaklis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • durska Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duršlags Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • duršlāgs Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • duršlaks Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • duršlēgs Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • durstalēt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dursteklis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • durstelēt Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • durstīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • durstīklis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • durstīt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • durstīties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dursupnieki Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.
 • durt VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • durteklis Dravnieks J. Konversācijas vārdnīca. 1. sējums A–I. Jelgava, 1891.–1893.
 • durteknis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • durteņas Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • durtene Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • durtene Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • durteniski ADV Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • durties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • durtin Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • durtiņas NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • durugalains Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • durugalaiņš Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • durugals Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • durupriekša Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • durvi Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • durvinieks Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • durvis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • durvjupriekša Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.–3. Rīga, Zinātne, 1977.–1983.
 • durvjveris Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2001.
 • durvpriekša Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • durvtiņa Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • durvtiņas Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • durzaklis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • durzakls Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

dus[править]

 • dusa NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dusaimi Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duschekia X Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • duselis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dusens Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • dusēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dusēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dusināt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dusma Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.
 • dusmanis Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dusmas NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dusmāties Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dusmes Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dusmība NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dusmīgs ADJ Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dusmīgums
 • dusmināt Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dusmis Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, Madris, 2007.
 • dusmīte Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dusmoņa Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dusmonis Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dusmot VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dusmoties VERB Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996.
 • dusmpūce Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dusmpūķis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dusmpūznis Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dusmulis Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dusošs Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dusot Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dust Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dust Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dustačs Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • dustēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dusts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • dusulains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dusulains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dusuļains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dusuļains Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dusuļāt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dusulēt Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.
 • dusulīgs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dusulis NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dusums Balode S. Kalnienas grāmata. Rīga, LU LVI, 2008.

duš[править]

 • duš Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duša NOUN Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. Rīga, Zinātne, 1972.–1996. Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dušekija Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. Rīga, 1994.–1998.
 • dušeļnieks Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dušināt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dušinka Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dušīt Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • dušmanis Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007. Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, Norden AB, 2006.
 • dušnai Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dušņiks Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • dušns Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dušnums Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998.
 • dušoties Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002.

dut[править]

 • dutara
 • dute Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dutene Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga, Rundas, 2012.
 • dutijs Tā runā zonā. Latvijas argo — kriminālvides žargona vārdnīca. Rīga, Valters un Rapa, 2002.
 • dutka Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. A–M, N–Ž. Rīga, LU LVI, 2000.
 • dutkēnieši Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, Zinātne, 1990.

duu[править]

 • duumvirāts Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.
 • duumvirī Latvju mazā enciklopēdija. Rīga, Grāmatu Draugs, 1935.
 • duumvirs Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Jumava, 1999.; 3. izdevums, Rīga, Jumava, 2007.

duv[править]

 • duvans Svešvārdu vārdnīca. Rīga, Liesma, 1969.
 • duvejādi Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.

duz[править]

 • duz Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duzāt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duze Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duzenēt Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duzēt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duzēt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duzēt Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • duziens Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • duzma Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • duzot Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga, Liesma, 1972.; 3. izd. Rīga, Avots, 2002. Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932. Šķirkļa skaidrojumu no vācu valodas tulkoja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes studenti. Prakses vadītāja Silga Sviķe.
 • duzs Ernstsone V., Tidriķe L. Jauniešu valoda. Rīga, LU, 2006.
 • duzt Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1.–2. Rīga, LU LVI, 1998. Latviešu valodas vārdnīca. Amerikas Latviešu apvienība, 1993.

duž[править]

 • duža Latviešu Konversācijas vārdnīca. 1.–21. Rīga, A. Gulbja apgāds, 1927.–1940.; papildināts faksimilizdevums 1.–22. Rīga, 2000.–2004.
 • dužoties Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.
 • dužs Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. Rīga, Kultūras fonds, 1923.–1932.