Участник:LA2/На дне

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску

An experiment to present a parallel text in Russian and Swedish of На дне (1902), a play by Maxim Gorky (1868-1936), based on the original on ru.wikisource and the Swedish translation (1903, reprinted 1937 with modernized spelling) by Georg Procopé (1873-1942), both in the public domain.

The text contains many words pertaining to normal life: people, rooms, clothes, food, feelings, money, work.

The parallel text was first used for citations in the article luft.

When this translation was first published (1903), its title "På bottnen" was a direct translation of the Russian title. But the 1937 reprint is titled "Natthärbärget", which is a translation of the German title "Nachtasyl".

Youtube has a TV theatre version from 1972 (part 1, part 2).

Максим Горький. На дне[править]

Maxim Gorki. På bottnen

Четыре акта.

Fyra akter.

Посвящаю Константину Петровичу Пятницкому

Till Konstantin Pjetrovitsch Pjatnitski

Действующие лица[править]

Personer

Михаил Иванов Костылёв, 54 года, содержатель ночлежки.

Michail Ivanoff Kastiljoff, 54 år, natthärbärgets värd.

Василиса Карповна, его жена, 26 лет.

Vasilissa Karpovna, hans hustru, 26 år.

Наташа, её сестра, 20 лет.

Natascha, hennes syster, 20 år.

Медведев, их дядя, полицейский, 50 лет.

Medvedjeff, deras farbror, poliskonstapel, 50 år.

Васька Пепел, 28 лет.

Vasjka Pepel, 28 år.

Клещ, Андрей Митрич, слесарь, 40 лет.

Kleschtsch, Andrej Mitritsch, smed, 40 år.

Анна, его жена, 30 лет.

Anna, hans hustru, 30 år.

Настя, девица, 24 года.

Nastja, ogift, 24 år.

Квашня, торговка пельменями, под 40 лет.

Kvaschnja, pastejförsäljerska, bortåt 40 år.

Бубнов, картузник, 45 лет.

Bubnoff, körsnär, 45 år.

Барон, 33 года.

Baronen, 33 år.

Сатин, Актёр — приблизительно одного возраста: лет под 40.

Satjin, Aktören, ungefär jämnåriga, bortåt 40 år.

Лука, странник, 60 лет.

Luka, pilgrim, 60 år.

Алёшка, сапожник, 20 лет.

Aljoschka, skomakare, 20 år.

Кривой Зоб, Татарин — крючники.

Krumma Krävan, Tataren, sjåare.

Несколько босяков без имён и речей.

Några namnlösa vagabonder, stumma roller.

Акт первый[править]

Första akten

Подвал, похожий на пещеру.

Grottlik källare.

Потолок — тяжёлые, каменные своды, закопчённые, с обвалившейся штукатуркой.

Tungt tak, nedrökta stenvalv med rasad rappning.

Свет — от зрителя и, сверху вниз, — из квадратного окна с правой стороны.

Ljuset från åskådaren, uppifrån ett kvadratiskt fönster på högra sidan.

Правый угол занят отгороженной тонкими переборками комнатой Пепла,

Högra hörnet upptages av Pepels rum, medelst en tunn brädvägg skild från den övriga scenen;

около двери в эту комнату — нары Бубнова.

vid dörren till detta rum befinner sig Bubnoffs brits.

В левом углу — большая русская печь,

I vänstra hörnet en stor rysk ugn;

в левой, каменной, стене — дверь в кухню, где живут Квашня, Барон, Настя.

i vänstra stenväggen dörr till köket, vari Kvaschnja, Baronen och Nastja bo.

Между печью и дверью у стены — широкая кровать, закрытая грязным ситцевым пологом.

Mellan ugnen och sistnämnda dörr, vid väggen, en bred säng inom ett smutsigt kattunsförhänge.

Везде по стенам — нары.

Överallt längs väggarna britsar.

На переднем плане у левой стены — обрубок дерева

I främsta planet vid vänstra väggen en träkubb

с тисками и маленькой наковальней, прикрепленными к нему, и другой, пониже первого.

med vidfästat skruvstäd och mindre städ samt en annan, lägre kubb,

На последнем — перед наковальней — сидит Клещ, примеряя ключи к старым замкам.

på vilken Kleschtsch sitter framför städen, provande nycklar till gamla lås.

У ног его — две большие связки разных ключей, надетых на кольца из проволоки,

Vid hans fötter två stora knippen nycklar, trädda på ståltrådsringar,

исковерканный самовар из жести, молоток, подпилки.

en bucklig blecksamovar, hammare och filar.

Посредине ночлежки — большой стол, две скамьи, табурет, всё — некрашеное и грязное.

Mitt i rummet ett stort bord, två bänkar, en taburett, alltsammans omålat och smutsigt.

За столом, у самовара, Квашня — хозяйничает,

Vid bordet sysslar Kvaschnja med samovaren.

Барон жуёт чёрный хлеб и Настя, на табурете, читает, облокотясь на стол, растрёпанную книжку.

Baronen tuggar svartbröd, och på taburetten sitter Nastja, lutad mot bordet och läsande en trasig bok.

На постели, закрытая пологом, кашляет Анна.

På bädden, dold av förhänget, hostar Anna.

Бубнов, сидя на нарах, примеряет на болванке для шапок, зажатой в коленях,

Sittande på britsen, provar Bubnoff på en mot knäna tryckt hattmannekäng

старые, распоротые брюки, соображая, как нужно кроить.

gamla spruckna byxor för att se, hur de böra klippas till för att fabriceras till mössor.

Около него — изодранная картонка из-под шляпы — для козырьков, куски клеёнки, тряпьё.

Bredvid honom en sönderriven hattkartong, ämnad till mösskärmar, vaxduksbitar och lump.

Сатин только что проснулся, лежит на нарах и — рычит.

Satjin, nyss vaknad, ligger brummande på britsen.

На печке, невидимый, возится и кашляет Актёр.

På ugnen bråkar och hostar Aktören, osynlig.


Начало весны. Утро.

Förvår. Morgon.

Барон. Дальше!

BARONEN. Vidare!

Квашня. Не-ет, говорю, милый, с этим ты от меня поди прочь.

KVASCHNJA. Nä-ä, kära du, det säger jag, kom inte med sånt!

Я, говорю, это испытала... и теперь уж — ни за сто печёных раков — под венец не пойду!

Jag ska säga dig, att jag känner till det, jag ... och nu skulle jag inte ens för hundra kokta kräftor gå i brudstol!

Бубнов (Сатину). Ты чего хрюкаешь?

BUBNOFF till Satjin. Vad grymtar du för?

Сатин рычит.

Satjin brummar.

Квашня. Чтобы я, — говорю, — свободная женщина,

KVASCHNJA. Jag, en oberoende kvinna,

сама себе хозяйка, да кому-нибудь в паспорт вписалась,

fullkomligt min egen, skulle binda mig vid någon,

чтобы я мужчине в крепость себя отдала — нет!

jag skulle ge mig till trälinna åt en karl, nej, säger jag!

Да будь он хоть принц американский — не подумаю замуж за него идти.

Vore han också prins av Amerika, skulle jag ändå inte gifta mig med honom!

Клещ. Врёшь!

KLESCHTSCH. Du ljuger!

Квашня. Чего-о?

KVASCHNJA. Va-ad?

Клещ. Врёшь. Обвенчаешься с Абрамкой...

KLESCHTSCH. Du ljuger. Du gifter dig med Abramka...

Барон (выхватив у Насти книжку, читает название). «Роковая любовь»... (Хохочет.)

BARONEN rycker boken från Nastja, läser titeln. "En ödesdiger kärlek"... Skrattar.

Настя (протягивая руку). Дай... отдай! Ну... не балуй!

NASTJA sträcker fram handen. Ge hit! Äsch!... Skoja inte!

Барон смотрит на неё, помахивая книжкой в воздухе.

BARONEN ser på henne, svängande boken i luften.

Квашня (Клещу). Козёл ты рыжий! Туда же — врёшь!

KVASCHNJA till Kleschtsch. En rödhårig bock är du, och ljuger gör du själv!

Да как ты смеешь говорить мне такое дерзкое слово?

Hur understår du dig att säga mig nånting så fräckt?

Барон (ударяя книгой по голове Настю). Дура ты, Настька...

BARONEN slår Nastja i huvudet med boken. En fjolla är du, Nastja!

Настя (отнимает книгу). Дай...

NASTJA. Ge hit... Tar boken från honom.

Клещ. Велика барыня!..

KLESCHTSCH till Kvaschnja. En sån fin dam...

А с Абрамкой ты обвенчаешься... только того и ждёшь...

Men med Abramka kommer du att gifta dig... det är bara det du väntar på...

Квашня. Конечно! Ещё бы... как же! Ты вон заездил жену-то до полусмерти...

KVASCHNJA. Naturligtvis! Det är klart... Du som pryglat hustru din halvdöd...

Клещ. Молчать, старая собака! Не твоё это дело...

KLESCHTSCH. Tig, din gamla hynda! Den saken angår dig inte!...

Квашня. А-а! Не терпишь правды!

KVASCHNJA. Aha! Sanningen är svår att höra!

Барон. Началось! Настька — ты где?

BARONEN. Seså, nu går det lös! Nastjka, var är du?

Настя (не поднимая головы). А?.. Уйди!

NASTJA utan att lyfta huvudet. Vad... Gå din väg!

Анна (высовывая голову из-за полога). Начался день!

ANNA sticker fram huvudet från sängförhänget. Dagen är inne!...

Бога ради... не кричите... не ругайтесь вы!

För Guds skull... skrik inte... skäll inte!

Клещ. Заныла!

KLESCHTSCH. Nu har hon sin värk!

Анна. Каждый божий день! Дайте хоть умереть спокойно!..

ANNA. Varenda Guds dag... låt en åtminstone dö i frid!

Бубнов. Шум — смерти не помеха...

BUBNOFF. Buller hindrar inte döden...

Квашня (подходя к Анне). И как ты, мать моя, с таким злыднем жила?

KVASCHNJA går fram till Anna. Att du kunnat leva med en sån ilsken en, mor lilla?

Анна. Оставь... отстань...

ANNA. Sluta då... låt mig vara...

Квашня. Ну-ну! Эх ты... терпеливица!.. Что, не легче в груди-то?

KVASCHNJA. Nå, nå! Ack du... martyr!... Nå, känns det inte lättare i bröstet?

Барон. Квашня! На базар пора...

BARONEN. Kvaschnja! Det är torgdags...

Квашня. Идём, сейчас!

KVASCHNJA. Genast!

(Анне). Хочешь — пельмешков горяченьких дам?

Till Anna. Vill du ha varma pastejer?

Анна. Не надо... спасибо! Зачем мне есть?

ANNA. Inte behövs det... tack! Vad ska jag äta för?

Квашня. А ты — поешь. Горячее — мягчит.

KVASCHNJA. Ät du! Varmt lindrar!

Я тебе в чашку отложу и оставлю... захочешь когда, и покушай! Идём, барин...

Jag ska sätta undan åt dig i en kopp... och när du får lust, så äter du. Kom, nådig herrn...

(Клещу.) У, нечистый дух... (Уходит в кухню.)

Till Kleschtsch. Uh — din djävel... Går till köket.

Анна (кашляя). Господи...

ANNA hostande. Herre Gud...

Барон (тихонько толкает Настю в затылок). Брось... дурёха!

BARONEN knuffar sakta Nastja i nacken. Sluta... din toka!

Настя (бормочет). Убирайся... я тебе не мешаю.

NASTJA mumlande. Gå din väg... jag stör dig inte.

Барон, насвистывая, уходит за Квашнёй.

Baronen går visslande ut efter Kvaschnja.

Сатин (приподнимаясь на нарах). Кто это бил меня вчера?

SATJIN reser sig på britsen. Vem var det som slog mig i går?

Бубнов. А тебе не всё равно?..

BUBNOFF. Kan det inte göra detsamma? —

Сатин. Положим — так... А за что били?

SATJIN. Strängt taget, jo... Men varför blev jag slagen?

Бубнов. В карты играл?

BUBNOFF. Spelade du kort?

Сатин. Играл...

SATJIN. Ja!

Бубнов. За это и били...

BUBNOFF. Nå, därför blev du slagen.

Сатин. М-мерзавцы...

SATJIN. Ff—fähundar!...

Актёр (высовывая голову с печи). Однажды тебя совсем убьют... до смерти...

AKTÖREN sticker fram huvudet ur ugnen. En gång kommer du att bli ordentligt ihjälslagen...

Сатин. А ты — болван.

SATJIN. Och du är en åsna —

Актёр. Почему?

AKTÖREN. Varför det?

Сатин. Потому что — дважды убить нельзя.

SATJIN. För två gånger kan man inte bli ihjälslagen.

Актёр (помолчав). Не понимаю... почему — нельзя?

AKTÖREN efter en paus. Jag förstår inte... varför inte?

Клещ. А ты слезай с печи-то да убирай квартиру... чего нежишься?

KLESCHTSCH. Du ska stiga ner från ugnen och städa rummet... vad ligger du där och drar dig för?

Актёр. Это дело не твоё...

AKTÖREN. Det är inte din sak...

Клещ. А вот Василиса придёт — она тебе покажет, чьё дело...

KLESCHTSCH. Vänta, bara Vasilissa kommer — hon lär nog visa dig vems sak det är...

Актёр. К чёрту Василису! Сегодня баронова очередь убираться... Барон!

AKTÖREN. Åt helvete med Vasilissa! — I dag är det Barons tur att städa... Baron!

Барон (выходя из кухни). Мне некогда убираться... я на базар иду с Квашнёй.

BARONEN kommer ut från köket. Jag har inte tid att städa — jag ska gå till torget med Kvaschnja.

Актёр. Это меня не касается... иди хоть на каторгу...

AKTÖREN. Angår mig inte... dra du dit pepparn växer...

а пол мести твоя очередь... я за других не стану работать...

men att skura golvet är din tur... jag tänker inte arbeta för andra...

Барон. Ну, чёрт с тобой! Настёнка подметёт... Эй, ты, роковая любовь! Очнись!

BARONEN. Fan ta dig! Nastjenjka skurar nog... Hallå, du, ödesdigra kärlek! Vak upp!

(Отнимает книгу у Насти.)

Tar boken från Nastja.

Настя (вставая). Что тебе нужно? Дай сюда! Озорник! А ещё — барин...

NASTJA stiger upp. Vad vill du? Ge hit! Skamlösa människa! Och du ska vara herreman...

Барон (отдавая книгу). Настя! Подмети пол за меня — ладно?

BARONEN återlämnande boken. Nastja, sopa golvet i stället för mig — va?

Настя (уходя в кухню). Очень нужно... как же!

NASTJA går ut till köket. Det är visst nödvändigt... kantänka!

Квашня (в двери из кухни — Барону). А ты — иди! Уберутся без тебя...

KVASCHNJA i köksdörren, till Baronen. Du, kom då! Nog blir det städat utan dig...

Актёр! тебя просят, — ты и сделай... не переломишься, чай!

Aktör, gör vad man ber dig om... inte bryter du benen på det, inte!

Актёр. Ну... всегда я... не понимаю...

AKTÖREN. Ja... alltid jag... jag begriper inte...

Барон (выносит из кухни на коромысле корзины. В них — корчаги, покрытые тряпками).

BARONEN bär från köket på ett vattenok två korgar med lerkrukor, omlindade med trasor.

Сегодня что-то тяжело...

Det känns så märkvärdigt tungt i dag...

Сатин. Стоило тебе родиться бароном...

SATJIN. Det lönade sig också för dig att födas baron...

Квашня (Актёру). Ты смотри же, — подмети! (Выходит в сени, пропустив вперёд себя Барона.)

KVASCHNJA till Aktören. Se till att du skurar! Går ut i farstun bakom baronen.

Актёр (слезая с печи). Мне вредно дышать пылью.

AKTÖREN kliver ner från ugnen. Det är ohälsosamt för mig att inandas damm.

(С гордостью). Мой организм отравлен алкоголем... (Задумывается, сидя на нарах.)

Stolt. Min organism är alkoholförgiftad... Faller i tankar, sittande på britsen.

Сатин. Организм... органон...

SATJIN. Organism... organón...

Анна. Андрей Митрич...

ANNA. Andrej Mitritsch...

Клещ. Что ещё?

KLESCHTSCH. Vad nu?

Анна. Там пельмени мне оставила Квашня... возьми, поешь.

ANNA. Kvaschnja har sparat pastejer åt mig... ät dem du!

Клещ (подходя к ней). А ты — не будешь?

KLESCHTSCH går fram till henne. Vill du inte själv ha dem?

Анна. Не хочу... На что мне есть? Ты — работник... тебе — надо...

ANNA. Nej... Varför ska jag äta? Du arbetar... du behöver...

Клещ. Боишься? Не бойся... может, ещё...

KLESCHTSCH. Är du rädd att —? Var inte rädd — kanske det ännu...

Анна. Иди, кушай! Тяжело мне... видно, скоро уж...

ANNA. Ät du! Jag känner mig så skral... det dröjer nog inte länge till...

Клещ (отходя). Ничего... может — встанешь... бывает!

KLESCHTSCH lämnande henne. Strunt!... Kanske du ändå kommer på benen... sånt händer!

(Уходит в кухню.)

Ut till köket.

Актёр (громко, как бы вдруг проснувшись).

AKTÖREN ljudligt, liksom plötsligt uppvaknad.

Вчера, в лечебнице, доктор сказал мне: ваш, говорит, организм — совершенно отравлен алкоголем...

I går sa hospitalsdoktorn åt mig: er organism, sa han, är komplett alkoholförgiftad...

Сатин (улыбаясь). Органон...

SATJIN småleende. Organón —

Актёр (настойчиво). Не органон, а ор-га-ни-зм...

AKTÖREN eftertryckligt. Inte organón, utan or-ga-nism!

Сатин. Сикамбр...

SATJIN. Sigambrer...

Актёр (машет на него рукой). Э, вздор! Я говорю — серьёзно... да.

AKTÖREN slår ut med handen mot honom. Ä, dravel! Jag talar allvarsamt, jag.

Если организм — отравлен... значит — мне вредно мести пол... дышать пылью...

Om min organism är förgiftad... är det naturligtvis skadligt för mig att sopa golvet... och andas in damm...

Сатин. Макробиотика... ха!

SATJIN. Makrobiotik... ha!

Бубнов. Ты чего бормочешь?

BUBNOFF. Vad morrar du?

Сатин. Слова... А то ещё есть — транс-сцедентальный...

SATJIN. Ord... Och så finns det ännu... trans — scedental...

Бубнов. Это что?

BUBNOFF. Vad är det för något?

Сатин. Не знаю... забыл...

SATJIN. Vet inte... glömt...

Бубнов. А к чему говоришь?

BUBNOFF. Vad pratar du då för?

Сатин. Так... Надоели мне, брат, все человеческие слова...

SATJIN. För ro skull!... Alla mänskliga ord äcklar mig, min bror...

все наши слова — надоели! Каждое из них слышал я... наверное, тысячу раз...

jag är utled vid alla våra ord! Vartenda ett av dem har jag säkert hört tusen gånger...

Актёр. В драме «Гамлет» говорится: «Слова, слова, слова!»

AKTÖREN. I dramat "Hamlet" heter det: "ord, ord, ord!"

Хорошая вещь... Я играл в ней могильщика...

Det är en styv pjäs... Jag har spelat dödgrävaren i den...

Клещ (выходя из кухни). Ты с метлой играть скоро будешь?

KLESCHTSCH kommer från köket. Tänker du småningom börja spela med kvasten?

Актёр. Не твоё дело (Ударяет себя в грудь рукой.)

AKTÖREN. Det angår dig inte... Slår sig för bröstet.

«Офелия! О... помяни меня в твоих молитвах!..»

"Ofelia, i dina böner slut alla mina synder in!"...

За сценой, где-то далеко, — глухой шум, крики, свисток полицейского.

Någonstädes långt bakom scenen dovt buller, skrik, polisvissling.

Клещ садится за работу и скрипит подпилком.

Kleschtsch sätter sig till arbetet, filen gnisslar.

Сатин. Люблю непонятные, редкие слова...

SATJIN. Jag älskar dunkla, ovanliga ord...

Когда я был мальчишкой... служил на телеграфе... я много читал книг...

När jag var pojke... och tjänade vid telegrafen... läste jag många böcker...

Бубнов. А ты был и телеграфистом?

BUBNOFF. Har du varit telegrafist också?

Сатин. Был... (Усмехаясь.) Есть очень хорошие книги... и множество любопытных слов...

SATJIN. Ja, då... Det finns mycket goda böcker... och en massa intressanta ord...

Я был образованным человеком... знаешь?

Jag har varit en bildad människa, har du reda på det?

Бубнов. Слыхал... сто раз! Ну и был... эка важность!..

BUBNOFF. Har hört det... hundra gånger! Varit — än sen!...

Я вот — скорняк был... своё заведение имел...

Jag har varit buntmakare, jag... hade egen affär...

Руки у меня были такие жёлтые — от краски: меха подкрашивал я, —

Mina händer var alldeles gula av färg... jag färgade skinn —

такие, брат, руки были жёлтые — по локоть!

ända hit, min bror, var mina armar gula — till armbågen!

Я уж думал, что до самой смерти не отмою... так с жёлтыми руками и помру...

Jag tänkte, att de så skulle förbli till min dödsdag... och att jag skulle dö med gula händer...

А теперь вот они, руки... просто грязные... да!

Och titta nu på dem — smutsiga är de, ingenting vidare... tja!

Сатин. Ну и что же?

SATJIN. Nå, än sen då?

Бубнов. И больше ничего...

BUBNOFF. Just ingenting...

Сатин. Ты это к чему?

SATJIN. Varför berättar du det då?

Бубнов. Так... для соображения...

BUBNOFF. Nå... som en betraktelse...

Выходит: снаружи как себя ни раскрашивай, всё сотрётся... всё сотрётся, да!

Härav följer att hur man än målar sig utvändigt — så lossnar det ändå alltsammans — lossnar totalt, tja!

Сатин. А... кости у меня болят!

SATJIN. Aj... mina ben värker!

Актёр (сидит, обняв руками колени). Образование — чепуха, главное — талант.

AKTÖREN sitter med armarna kring knäna. Bildning är nonsens, huvudsaken är talang.

Я знал артиста... он читал роли по складам,

Jag kände en artist, som måste stava igenom sina roller,

но мог играть героев так, что... театр трещал и шатался от восторга публики...

men spelade hjälte så teatern brakade och skakade av publikens förtjusning...

Сатин. Бубнов, дай пятачок!

SATJIN. Bubnoff... ge mig fem kopek!

Бубнов. У меня всего две копейки...

BUBNOFF. Jag har bara två...

Актёр. Я говорю — талант, вот что нужно герою.

AKTÖREN. Jag påstår, att talang — det är vad en hjälteaktör behöver.

А талант — это вера в себя, в свою силу...

Och talang — det är tron på sig själv, på sin egen kraft...

Сатин. Дай мне пятак, и я поверю, что ты талант, герой, крокодил, частный пристав...

SATJIN. Ge mig fem kopek, och jag ska tro, att du är en talang, en hjälte, en krokodil, en poliskommissarie...

Клещ, дай пятак!

Kleschtsch, ro hit med en femma!

Клещ. Пошёл к чёрту! Много вас тут...

KLESCHTSCH. Dra åt helvete! Nog skulle man då få ge...

Сатин. Чего ты ругаешься? Ведь у тебя нет ни гроша, я знаю...

SATJIN. Varför skäller du? Du har ju inte en kopek själv, vet jag...

Анна. Андрей Митрич... Душно мне... трудно...

ANNA. Andrej Mitritsch... Jag har så svårt... att andas...

Клещ. Что же я сделаю?

KLESCHTSCH. Vad kan jag hjälpa det?

Бубнов. Дверь в сени отвори...

BUBNOFF. Öppna dörren till farstun...

Клещ. Ладно! Ты сидишь на нарах, а я — на полу...

KLESCHTSCH. Bra! Du sitter på britsen, och jag — på golvet...

пусти меня на своё место, да и отворяй... а я и без того простужен...

låt mig få din plats, och öppna du — jag är förkyld förut...

Бубнов (спокойно). Мне отворять не надо... твоя жена просит...

BUBNOFF lugnt. Jag behöver inte öppna... det är hustru din som ber...

Клещ (угрюмо). Мало ли кто чего попросил бы...

KLESCHTSCH vresigt. Vem som helst kan ju be om vad som helst...

Сатин. Гудит у меня голова... эх! И зачем люди бьют друг друга по башкам?

SATJIN. Det hamrar i huvudet på mig. — Äh! Varför slår också folk varann i skallen?

Бубнов. Они не только по башкам, а и по всему прочему телу.

BUBNOFF. Inte bara i skallen, utan också på alla andra kroppsdelar.

(Встаёт.) Пойти, ниток купить...

Stiger upp. Om man skulle gå och köpa tråd. —

А хозяев наших чего-то долго не видать сегодня... словно издохли. (Уходит.)

Varför syns vårt värdfolk inte till i dag... som om de skulle gett upp andan... Går.

Анна кашляет. Сатин, закинув руки под голову, лежит неподвижно

Anna hostar. Satjin ligger orörlig med händerna bak huvudet.

Актёр (тоскливо осмотревшись вокруг, подходит к Анне). Что? Плохо?

AKTÖREN ser sig ängsligt omkring och går därpå fram till Anna. Nå? Skralt?

Анна. Душно.

ANNA. Tungt.

Актёр. Хочешь — в сени выведу? Ну, вставай.

AKTÖREN. Vill du, så för jag dig ut i farstun? Nå, stig upp!

(Помогает женщине подняться, накидывает ей на плечи какую-то рухлядь и, поддерживая, ведет в сени.)

Hjälper henne att resa sig, kastar över hennes axlar en pälstrasa och leder henne till farstun.

Ну-ну... твёрдо! Я — сам больной... отравлен алкоголем...

Nå nå, stadigt! Jag är själv sjuk... alkoholförgiftad...

Костылёв (в дверях). На прогулку? Ах, и хороша парочка, баран да ярочка...

KASTILJOFF i dörren. På promenad? Ack, ett sånt vackert par — lilla tackan och gumsefar!

Актёр. А ты — посторонись... видишь — больные идут?..

AKTÖREN. Gå ur vägen, du... ser du inte, att det är sjuklingar?

Костылёв. Проходи, изволь...

KASTILJOFF. Passera, var så god...

(Напевая под нос что-то божественное, подозрительно осматривает ночлежку и склоняет голову налево,

Gnolar i skägget någonting gudligt och mönstrar samtidigt misstänksamt lokalen, böjande huvudet åt vänster,

как бы прислушиваясь к чему-то в комнате Пепла.)

som om han lyssnade till något i Pepels rum.

Клещ ожесточенно звякает ключами и скрипит подпилком, исподлобья следя за хозяином.

Kleschtsch rasslar ihärdigt med nycklarna och gnisslar med filen, medan han i smyg observerar värden.

Скрипишь?

Filar du?

Клещ. Чего?

KLESCHTSCH. Va?

Костылёв. Скрипишь, говорю?

KASTILJOFF. Filar du, frågar jag.

Пауза.

Paus.

А-а... того... что бишь я хотел спросить?

Hm... det där... vad var det nu jag ville fråga?

(Быстро и негромко.) Жена не была здесь?

Snabbt och tyst. Har inte min hustru varit här?

Клещ. Не видал...

KLESCHTSCH. Har inte sett...

Костылёв (осторожно подвигаясь к двери в комнату Пепла)

KASTILJOFF försiktigt seende mot dörren till Pepels rum.

Сколько ты у меня за два-то рубля в месяц места занимаешь!

Så mycket plats du upptar hos mig för dina två rubel i månaden!

Кровать... сам сидишь... н-да! На пять целковых места, ей-богу!

Säng... sitter själv här... nja! För fem rubel plats, min själ!

Надо будет накинуть на тебя полтинничек...

Jag får lov att späda på med en femtikopek...

Клещ. Ты петлю на меня накинь да задави...

KLESCHTSCH. Späd du på med ett rep, och dra till...

Издохнешь скоро, а всё о полтинниках думаешь...

Snart storknar du, men tänker bara på femtikopeker...

Костылёв. Зачем тебя давить? Кому от этого польза?

KASTILJOFF. Varför skulle jag dra till? Vem skulle ha glädje av det?

Господь с тобой, живи, знай, в своё удовольствие...

Lev du i Guds namn bäst du vill och hur du behagar...

А я на тебя полтинку накину, — маслица в лампаду куплю...

Men jag späder på med en liten femtikopek — köper olja till helgonlampan...

и будет перед святой иконой жертва моя гореть...

och mitt offer kommer att brinna framför den heliga helgonbilden...

И за меня жертва пойдёт, в воздаяние грехов моих, и за тебя тоже.

Och mitt offer kommer att verka för mig... till utplånande av mina synder, och av dina med.

Ведь сам ты о грехах своих не думаешь... ну вот... Эх, Андрюшка, злой ты человек!

För själv tänker du ju inte på dina synder... jaha... Ack, Andrjuschka, en dålig människa är du!

Жена твоя зачахла от твоего злодейства... никто тебя не любит, не уважает...

Hustru din tynar bort under din elakhet... ingen håller av dig... ingen högaktar dig...

работа твоя скрипучая, беспокойная для всех...

ditt arbete är ett gnissel, som alla lider av!

Клещ (кричит). Ты что меня... травить пришёл?

KLESCHTSCH skriker. Vad kommer du hit och hetsar upp mig för?

Сатин громко рычит.

Satjin brummar högt.

Костылёв (вздрогнув). Эк ты, батюшка...

KASTILJOFF. Ack, du far lille...

Актёр (входит). Усадил бабу в сенях, закутал...

AKTÖREN in. Nu har jag placerat gumman i farstun och svept om henne...

Костылёв. Экой ты добрый, брат! Хорошо это... это зачтётся всё тебе...

KASTILJOFF. Vad du är god, kära bror! Det är bra... det ska allt räknas dig till godo...

Актёр. Когда?

AKTÖREN. När?

Костылёв. На том свете, братик... там всё, всякое деяние наше усчитывают...

KASTILJOFF. I en annan värld, bror lille — där blir alla våra gärningar granskade... allting...

Актёр. А ты бы вот здесь наградил меня за доброту...

AKTÖREN. Du skulle belöna mig här för min godhet...

Костылёв. Это как же я могу?

KASTILJOFF. Hur skulle jag väl kunna det?

Актёр. Скости половину долга...

AKTÖREN. Stryk över halva skulden!

Костылёв. Хе-хе! Ты всё шутишь, милачок, всё играешь...

KASTILJOFF. He-he! Du bara skämtar, kära vän, och spelar komedi...

Разве доброту сердца с деньгами можно равнять? Доброта — она превыше всех благ.

Kan man väl köpa ett gott hjärta för pengar? Godheten — den övergår allt gott på jorden.

А долг твой мне — это так и есть долг! Значит, должен ты его мне возместить...

Men din skuld till mig — den är helt enkelt en skuld! Alltså bör du betala mig den...

Доброта твоя мне, старцу, безвозмездно должна быть оказана...

Godhet bör du visa mig, som är gammal, för ingenting.

Актёр. Шельма ты, старец... (Уходит в кухню.)

AKTÖREN. En skälm är du, gubbe... Ut till köket.

Клещ встаёт и уходит в сени.

Kleschtsch stiger upp och går till farstun.

Костылёв. (Сатину). Скрипун-то? Убежал, хе-хе! Не любит он меня...

KASTILJOFF till Satjin. Gnisslarn kila, va? He-he! Han tycker inte om mig...

Сатин. Кто тебя — кроме чёрта — любит?..

SATJIN. Vem — utom fan — tycker om dig!

Костылёв (посмеиваясь). Экой ты ругатель!

KASTILJOFF hånskrattar. En sån skymfare du är!

А я вас всех люблю... я понимаю, братия вы моя несчастная, никудышная, пропащая...

Jag som håller av er alla... som i var och en av er ser min olyckliga, odugliga, förtappade nästa...

(Вдруг, быстро.) А... Васька — дома?

Plötsligt, snabbt. Är Vasja hemma?

Сатин. Погляди...

SATJIN. Titta efter!

Костылёв (подходит к двери и стучит). Вася!

KASTILJOFF går fram till dörren och knackar på. Vasja!

Актёр появляется в двери из кухни. Он что-то жуёт.

Aktören visar sig i köksdörren, tuggande på någonting.

Пепел. Кто это?

PEPEL. Vem är där?

Костылёв. Это я... я, Вася.

KASTILJOFF. Det är jag... jag, Vasja.

Пепел. Что надо?

PEPEL. Vad vill du?

Костылёв (отодвигаясь). Отвори...

KASTILJOFF retirerande. Öppna!

Сатин (не глядя на Костылёва). Он отворит, а она — там...

SATJIN utan att se på Kastiljoff. Han skulle nog öppna, men — hon är där...

Актёр фыркает.

Aktören fnittrar.

Костылёв (беспокойно, негромко). А? Кто — там? Ты... что?

KASTILJOFF oroligt, lågt. Va? Vem är där? Du... Va?

Сатин. Чего? Ты — мне говоришь?

SATJIN. Va? Frågar du mig?

Костылёв. Ты что сказал?

KASTILJOFF. Va sa du?

Сатин. Это я так... про себя...

SATJIN. Det var bara... för mig själv...

Костылёв. Смотри, брат! Шути в меру... Да!

KASTILJOFF. Akta dig, bror! Skämta lagom! Ja, ja!

(Сильно стучит в дверь.) Василий!..

Knackar häftigt på dörren. Vasilji!

Пепел (отворяя дверь). Ну? Чего беспокоишь?

PEPEL öppnar dörren. Nå? Vad bråkar du för?

Костылёв (заглядывая в комнату). Я... видишь — ты...

KASTILJOFF tittar in i rummet. Jag... ser du...

Пепел. Деньги принёс?

PEPEL. Har du pengarna med dig?

Костылёв. Дело у меня к тебе...

KASTILJOFF. Jag har ett ärende till dig.

Пепел. Деньги — принёс?

PEPEL. Har du pengarna med dig?

Костылёв. Какие? Погоди...

KASTILJOFF. Vilka pengar? Hör du, jag...

Пепел. Деньги, семь рублей, за часы — ну?

PEPEL. Pengarna — sju rubel för klockan — nå?

Костылёв. Какие часы, Вася?.. Ах, ты...

KASTILJOFF. Vilken klocka, Vasja? — Ack du!

Пепел. Ну, ты гляди!

PEPEL. Ja, glo du!

Вчера, при свидетелях, я тебе продал часы за десять рублей... три — получил, семь — подай!

I går sålde jag i vittnens närvaro en klocka åt dig för tio rubel... tre fick jag, hit med sju!

Чего глазами хлопаешь? Шляется тут, беспокоит людей... а дела своего не знает...

Vad tittar du efter? Här skräpar han och stör folk... men sina affärer sköter han inte...

Костылёв. Ш-ш! Не сердись, Вася... Часы — они...

KASTILJOFF. Sch-sch! Var inte ond, Vasja... Klockan, den...

Сатин. Краденые...

SATJIN. Är stulen...

Костылёв (строго). Я краденого не принимаю... как ты можешь...

KASTILJOFF. Jag tar inte emot tjuvgods... Hur kan du...

Пепел (берёт его за плечо). Ты — зачем меня встревожил? Чего тебе надо?

PEPEL tar honom i axeln. Varför stör du mig? Vad vill du?

Костылёв. Да... мне — ничего... я уйду... если ты такой...

KASTILJOFF. Jag... vill... inget... jag går... om du är så där...

Пепел. Ступай, принеси деньги!

PEPEL. Gå efter pengarna!

Костылёв (уходит). Экие грубые люди! Ай-яй...

KASTILJOFF går. Såna råa människor! Aj-aj...

Актёр. Комедия!

AKTÖREN. Vilken komedi!

Сатин. Хорошо! Это я люблю...

SATJIN. Bravo! Det tycker jag om...

Пепел. Чего он тут?

PEPEL. Vad hade han här att göra?

Сатин (смеясь). Не понимаешь?

SATJIN skrattande. Begriper du inte det?

Жену ищет... И чего ты не пришибёшь его, Василий?!

Hustru sin sökte han... att du inte gör dig av med honom, Vasilji!?

Пепел. Стану я из-за такой дряни жизнь себе портить...

PEPEL. För sånt där strunt skulle jag förstöra livet för mig!

Сатин. А ты — умненько.

SATJIN. Nej — med urskillning, du!

Потом — женись на Василисе... хозяином нашим будешь...

Sen gifter du dig med Vasilissa... och blir värd här...

Пепел. Велика радость!

PEPEL. Också en fröjd!

Вы не токмо всё моё хозяйство, а и меня, по доброте моей, в кабаке пропьёте...

Ni skulle inte bara supa opp hela hushållet för mig, utan också mig själv, med hull och hår...

(Садится на нары.) Старый чёрт... разбудил...

Sätter sig på sin brits. Den gamla fan väckte mig...

А я — сон хороший видел: будто ловлю я рыбу, и попал мне — огромаднейший лещ!

Och jag, som just drömde så skönt: jag var ute och fiskade och fick en hejare till braxen!

Такой лещ, — только во сне эдакие и бывают...

En sån braxen, att det bara är i drömmen såna förekommer...

И вот я его вожу на удочке и боюсь, — леса оборвется!

Och där hänger den på kroken, och jag är bara rädd att reven ska gå av...

И приготовил сачок... вот, думаю, сейчас...

och lagar håven i ordning... pass på, tänker jag genast, så...

Сатин. Это не лещ, а Василиса была...

SATJIN. Det var ingen braxen, utan Vasilissa...

Актёр. Василису он давно поймал...

AKTÖREN. Vasilissa har han för länge sen håvat in...

Пепел (сердито). Подите вы к чертям... да и с ней вместе!

PEPEL ilsket. Dra ni för alla djävlar i våld... ni och hon med!

Клещ (входит из сеней). Холодище... собачий...

KLESCHTSCH in från farstun. Smällkallt!...

Актёр. Ты что же Анну не привел? Замёрзнет...

AKTÖREN. Varför hämtade du inte in Anna? Hon får det kallt...

Клещ. Её Наташка в кухню увела к себе...

KLESCHTSCH. Henne tog Nataschka in till sig i köket...

Актёр. Старик — выгонит.

AKTÖREN. Gubben kör ut henne...

Клещ (садясь работать). Ну... Наташка приведёт...

KLESCHTSCH sättande sig till arbetet. Nå, så hämtar Nataschka in henne...

Сатин. Василий. Дай пятак...

SATJIN. Vasilji! Ge mig fem kopek...

Актёр (Сатину) . Эх ты... пятак! Вася! Дай нам двугривенный...

AKTÖREN till Satjin. Äsch du — fem! Vasja, ge oss tjugu kopek!

Пепел. Надо скорее дать... пока рубля не про́сите... на!

PEPEL. Bäst att ge — innan ni tigger rubeln... där!

Сатин. Гиблартарр! Нет на свете людей лучше воров!

SATJIN. Giblartarr! Det finns inte hyggligare folk i världen än tjuvar!

Клещ (угрюмо). Им легко деньги достаются... Они — не работают...

KLESCHTSCH surt. De skaffar dig lätt pengar... de arbetar inte...

Сатин. Многим деньги легко достаются, да немногие легко с ними расстаются...

SATJIN. Det finns många, som lätt skaffar sig pengar, men få, som inte blir pengarnas drängar...

Работа? Сделай так, чтоб работа была мне приятна — я, может быть, буду работать... да!

Arbete? Laga så att arbetet är mig angenämt, kanske ska jag då arbeta... ja!

Может быть! Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша!

Kanske! När arbetet är ett nöje, är livet skönt!

Когда труд — обязанность, жизнь — рабство!

När arbetet är en plikt, är livet slaveri!

(Актёру.) Ты, Сарданапал! Идём...

Till Aktören. Du, Sardanapal, kom med...

Актёр. Идём, Навухудоноссор! Напьюсь — как... сорок тысяч пьяниц...

AKTÖREN. Jag kommer, Nebukadnesar! Jag ska supa mig full som... fyrtitusen fyllkajor...

Уходят.

De gå.

Пепел (зевая). Что, как жена твоя?

PEPEL gäspande. Nå, hur är det med hustru din?

Клещ. Видно, скоро уж...

KLESCHTSCH. Ser ut som det snart...

Пауза.

Paus.

Пепел. Смотрю я на тебя, — зря ты скрипишь.

PEPEL. När jag ser dig så där — tycker jag du gnisslar i onödan.

Клещ. А что делать?

KLESCHTSCH. Vad ska jag göra då?

Пепел. Ничего...

PEPEL. Ingenting!

Клещ. А как есть буду?

KLESCHTSCH. Och hur ska jag få mat?

Пепел. Живут же люди...

PEPEL. Andra människor lever ju...

Клещ. Эти? Какие они люди? Рвань, золотая рота... люди!

KLESCHTSCH. De där... Vad är det för människor? Kräk, drönare... människor!

Я — рабочий человек... мне глядеть на них стыдно... я с малых лет работаю...

Jag är arbetare... och jag skäms att se på dem... jag har arbetat sen jag var liten...

Ты думаешь — я не вырвусь отсюда?

Tror du jag aldrig slipper lös härifrån?

Вылезу... кожу сдеру, а вылезу...

Jag ska krypa ut, om jag så ska flå skinnet av mig, men ut ska jag...

Вот, погоди... умрёт жена... Я здесь полгода прожил... а всё равно как шесть лет...

Vänta, bara hustru min dött... Jag har levat ett halvt år här... men det är som sex...

Пепел. Никто здесь тебя не хуже... напрасно ты говоришь...

PEPEL. Du är inte bättre än någon annan här... du pratar smörja...

Клещ. Не хуже! Живут без чести, без совести...

KLESCHTSCH. Inte bättre! De lever utan heder och samvete...

Пепел (равнодушно). А куда они — честь, совесть?

PEPEL likgiltigt. Vad duger de till — heder och samvete?

На ноги, вместо сапогов, не наденешь ни чести, ни совести...

Inte drar du dem på fötterna i stället för stövlar, varken hedern eller samvetet...

Честь-совесть тем нужна, у кого власть да сила есть...

Heder och samvete behöver de, som makt och myndighet hava.

Бубнов (входит). У-у... озяб!

BUBNOFF in. U-uh — så frusen jag är!

Пепел. Бубнов! У тебя совесть есть?

PEPEL. Bubnoff! Har du samvete?

Бубнов. Чего-о? Совесть?

BUBNOFF. Va-ad? Samvete?

Пепел. Ну да!

PEPEL. Just det, ja!

Бубнов. На что совесть? Я — не богатый...

BUBNOFF. Vad ska jag ha samvete till? Jag är inte rik...

Пепел. Вот и я то же говорю: честь-совесть богатым нужна, да!

PEPEL. Det är just vad jag också säger: heder och samvete, dem behöver de rika!

А Клещ ругает нас, нет, говорит, у нас совести...

Och Klechtsch skäller ner oss: vi har inget samvete, påstår han.

Бубнов. А он что — занять хотел?

BUBNOFF. Vill han vigga ett?

Пепел. У него — своей много...

PEPEL. Han har för mycket själv.

Бубнов. Значит, продаёт? Ну, здесь этого никто не купит.

BUBNOFF. Jaså, sälja då? Nå, den varan köper då ingen här.

Вот картонки ломаные я бы купил... да и то в долг...

Begagnade pappaskar ska jag köpa... och det på krita också...

Пепел (поучительно). Дурак ты, Андрюшка!

PEPEL docerande. Du är en åsna, Andrjuschka!

Ты бы, насчёт совести, Сатина послушал... а то — Барона...

Vad samvetet anbelangar, borde du höra vad Satjin... eller Baron säger.

Клещ. Не о чем мне с ними говорить...

KLESCHTSCH. Jag har ingenting otalt med dem!

Пепел. Они — поумнее тебя будут... хоть и пьяницы...

PEPEL. De är liksom lite klokare än du... fast de är fyllbultar —

Бубнов. А кто пьян да умён — два угодья в нём...

BUBNOFF. En klok som är full, är värd mycket gull...

Пепел. Сатин говорит: всякий человек хочет, чтобы сосед его совесть имел,

PEPEL. Satjin säger så här: var och en vill, att ens granne ska ha samvete,

да никому, видишь, не выгодно иметь-то её... И это — верно...

men för ingen är det vidare fördelaktigt att ha... Och det stämmer...

Наташа входит. За нею — Лука с палкой в руке, с котомкой за плечами, котелком и чайником у пояса.

Natascha in. Efter henne Luka med stav i handen, tiggarpåse på ryggen, kittel och tekanna vid gördeln.

Лука. Доброго здоровья, народ честной!

LUKA. Hälsa och välgång, ärligt folk!

Пепел (приглаживая усы). А-а, Наташа!

PEPEL vridande mustascherna. A-a, Natascha!

Бубнов (Луке). Был честной, да позапрошлой весной...

BUBNOFF till Luka. När det var ärligt, såg än på kvinns du kärligt!

Наташа. Вот — новый постоялец...

NATASCHA. Här är en ny hyresgäst...

Лука. Мне — всё равно! Я и жуликов уважаю,

LUKA till Bubnoff. Det gör mig detsamma! Jag vördar till och med skojare.

по-моему, ни одна блоха — не плоха: все — чёрненькие, все — прыгают... так-то.

Skral är ingen loppa, som orkar hoppa, tycker jag: alla är de små och alla svarta... ja, ja. —

Где тут, милая, приспособиться мне?

Var är det nu jag får slå mig ner, lilla vän?

Наташа (указывая на дверь в кухню). Туда иди, дедушка...

NATASCHA pekande på köksdörren. Gå dit, farfar lille!

Лука. Спасибо, девушка! Туда, так туда... Старику — где тепло, там и родина...

LUKA. Tack, liten! Dit, nåja, så dit då... Där det är varmt, är gubben hemma.

Пепел. Какого занятного старичишку-то привели вы, Наташа...

PEPEL. En sån skojig liten gubbstut ni hämtat hit, Natascha!

Наташа. Поинтереснее вас...

NATASCHA. Alltid intressantare än ni...

Андрей! Жена твоя в кухне у нас... ты, погодя, приди за ней.

Andrej, hustru din är i köket... gå du om en stund efter henne.

Клещ. Ладно... приду...

KLESCHTSCH. Bra... jag ska gå...

Наташа. Ты бы, чай, теперь поласковее с ней обращался... ведь уж недолго...

NATASCHA. Nog kunde du vara lite snällare mot henne nu — det räcker ju inte länge till...

Клещ. Знаю...

KLESCHTSCH. Jag vet...

Наташа. Знаешь... Мало знать, ты — понимай. Ведь умирать-то страшно...

NATASCHA. Du vet, ja! Du ska begripa också! Att dö är ju förfärligt!

Пепел. А я вот — не боюсь...

PEPEL. Men se jag är inte rädd...

Наташа. Как же!.. Храбрость...

NATASCHA. Naturligtvis!... En så tapper karl...

Бубнов (свистнув). А нитки-то гнилые...

BUBNOFF visslar. Tråden är rutten!

Пепел. Право — не боюсь! Хоть сейчас — смерть приму!

PEPEL. Nä-ä, om jag är rädd! Fast genast — ska jag dö!

Возьмите вы нож, ударьте против сердца... умру — не охну!

Ta en kniv och stöt till — mitt i hjärtat... och jag ska dö utan att blinka!

Даже — с радостью, потому что — от чистой руки...

Med glädje, till och med — när jag dör för en ren hand...

Наташа (уходит). Ну, вы другим уж зубы-то заговаривайте.

NATASCHA. Det där kan ni försöka köra i de andra! Går.

Бубнов (протяжно). А ниточки-то гнилые...

BUBNOFF utdraget. Tråden är alldeles rutten...

Наташа (у двери в сени). Не забудь, Андрей, про жену...

NATASCHA i farstudörren. Glöm inte, Andrej, vad jag sa om din hustru!

Клещ. Ладно...

KLESCHTSCH. Bra!

Пепел. Славная девка!

PEPEL. En präktig flicka!

Бубнов. Девица — ничего...

BUBNOFF. Åja, inte så illa...

Пепел. Чего она со мной... так? Отвергает... Всё равно ведь — пропадёт здесь...

PEPEL. Varför är hon så där... avvisande mot mig?... Här kommer hon ju i alla fall på dekis...

Бубнов. Через тебя пропадёт...

BUBNOFF. Genom dig, ja...

Пепел. Зачем — через меня? Я её — жалею...

PEPEL. Varför genom mig? Jag tycker synd om henne...

Бубнов. Как волк овцу...

BUBNOFF. Som vargen om lammet...

Пепел. Врёшь ты! Я очень... жалею её... Плохо ей тут жить... я вижу...

PEPEL. Du ljuger! Jag tycker mycket... synd om henne... Hon har det illa här... det ser jag nog...

Клещ. Погоди, вот Василиса увидит тебя в разговоре с ней...

KLESCHTSCH. Vänta du, bara Vasilissa får se dig tala med henne...

Бубнов. Василиса? Н-да, она своего даром не отдаст... баба — лютая...

BUBNOFF. Vasilissa? Nja, hon ger nog inte sitt till skänks hon... det är allt en lysten kona...

Пепел (ложится на нары). Подите вы к чертям оба... пророки!

PEPEL lägger sig på britsen. Dra åt helvete, bägge två... profeter där!

Клещ. Увидишь... погоди!..

KLESCHTSCH. Du ska få se... vänta bara!

Лука (в кухне, напевает). Середь но-очи... пу-уть-дорогу не-е видать...

LUKA gnolar i köket. Genom na-atten sy-yns ej vä-äg, ej stig!

Клещ (уходя в сени). Ишь, воет... тоже...

KLESCHTSCH går ut i farstun. Så ja, nu tjuter den också...

Пепел. А скушно... чего это скушно мне бывает? Живёшь-живёшь — всё хорошо!

PEPEL. Ledsamt är det, ledsamt... Varför?... Man lever och lever, och allt är bra!

И вдруг — точно озябнешь: сделается скушно...

Och mitt i alltsammans är det precis som man skulle frysa ihjäl: allt blir så ledsamt...

Бубнов. Скушно? М-м...

BUBNOFF. Ledsamt? M—m...

Пепел. Ей-ей!

PEPEL. Vid Gud!

Лука (поет). Эх, и не вида-ать пути-и...

LUKA sjunger. Ehh, och ingen vä-äg syns ti-ill!

Пепел. Старик! Эй!

PEPEL. Gubbstut! Hej!

Лука (выглядывая из двери). Это я?

LUKA tittar ut genom dörren. Är det mig?

Пепел. Ты. Не пой.

PEPEL. Ja. Låt bli att sjunga!

Лука (выходит). Не любишь?

LUKA kommer fram. Tycker du inte om det?

Пепел. Когда хорошо поют — люблю...

PEPEL. När man sjunger bra, jo...

Лука. А я, значит, не хорошо?

LUKA. Och jag sjunger således inte bra?

Пепел. Стало быть...

PEPEL. Antagligen inte...

Лука. Ишь ты! А я думал — хорошо пою.

LUKA. Det må jag säga! Och jag som trott, att jag sjunger bra.

Вот всегда так выходит: человек-то думает про себя — хорошо я делаю! Хвать — а люди недовольны...

Så är det alltid: människan tänker, att hon gör nånting bra. Bums är alla missnöjda...

Пепел (смеясь). Вот! Верно...

PEPEL skrattande. Det stämmer, det...

Бубнов. Говоришь — скушно, а сам хохочешь.

BUBNOFF. Du säger, att det är ledsamt, och ändå skrattar du själv!

Пепел. А тебе что? Ворон...

PEPEL. Och du då? Olyckskorp!...

Лука. Это кому — скушно?

LUKA. Vem är det som har ledsamt?

Пепел. Мне вот...

PEPEL. Jag!...

Барон входит.

Baronen in.

Лука. Ишь ты! А там, в кухне, девица сидит, книгу читает и — плачет!

LUKA. Kors! Och där i köket sitter en ung flicka och läser i en bok och gråter!

Право! Слёзы текут... Я ей говорю: милая, ты чего это, а?

Det är dagsens sanning. Tårarna skvalar riktigt... Vad går det åt dig, kära vän, frågar jag henne, va?

А она — жалко! Кого, говорю, жалко? А вот, говорит, в книжке...

Och hon svarar: det är så sorgligt! Vad är det som är sorgligt? frågar jag. Det här i boken, säger hon...

Вот чем человек занимается, а? Тоже, видно, со скуки...

Ser man på, vad mänskan sysslar med, va? Också av ledsnad, troligen...

Барон. Это — дура...

BARONEN. Hon är en gås...

Пепел. Барон! Чай пил?

PEPEL. Baron! Har du druckit te?

Барон. Пил... дальше!

BARONEN. Ja, än sen?

Пепел. Хочешь — полбутылки поставлю?

PEPEL. Vill du jag ska bjuda på en halvflaska, va?

Барон. Разумеется... дальше!

BARONEN. Naturligtvis... Vidare?

Пепел. Становись на четвереньки, лай собакой!

PEPEL. Ställ dig på alla fyra och skäll!

Барон. Дурак! Ты что — купец? Или — пьян?

BARONEN. Åsna! Du är väl ingen krämare, va? Eller full?

Пепел. Ну, полай! Мне забавно будет...

PEPEL. Seså, skäll! Det roar mig...

Ты барин... было у тебя время, когда ты нашего брата за человека не считал... и всё такое...

Du är herreman... och en tid ansåg du inte vår sort för människor... och...

Барон. Ну, дальше!

BARONEN. Nå, vidare!

Пепел. Чего же? А теперь вот я тебя заставлю лаять собакой — ты и будешь... ведь будешь?

PEPEL. Vidare? Jo, att jag nu ska ha dig att skälla, och du kommer att skälla, eller hur?

Барон. Ну, буду! Болван!

BARONEN. Nå — ja, ja, ditt beläte!

Какое тебе от этого может быть удовольствие, если я сам знаю, что стал чуть ли не хуже тебя?

Vad kan du ha för glädje av att jag själv vet, att jag är nästan sämre än du?

Ты бы меня тогда заставлял на четвереньках ходить, когда я был неровня тебе...

Den tiden du inte var min jämlike... då skulle du haft mig att krypa på alla fyra.

Бубнов. Верно!

BUBNOFF. Riktigt!

Лука. И я скажу — хорошо!..

LUKA. Och jag säger — bra!

Бубнов. Что было — было, а остались — одни пустяки...

BUBNOFF. Vad som har varit har farit, och det som är kvar är bara småkravs...

Здесь господ нету... всё слиняло, один голый человек остался...

Här finns inga herrar — allt krimskrams är bortnött, och bara nakna människan är kvar!

Лука. Все, значит, равны... А ты, милый, бароном был?

LUKA. Alla är då så att säga jämlikar... Och du, kära vän, har du varit baron?

Барон. Это что ещё? Ты кто, кикимора?

BARONEN. Vad vill det säga? Vem är du, ditt spöke?

Лука (смеётся). Графа видал я и князя видал... а барона — первый раз встречаю, да и то испорченного...

LUKA. En greve har jag sett, och en furste, men en baron — träffar jag första gången på, och så är det en... förfallen en.

Пепел (хохочет). Барон! А ты меня сконфузил...

PEPEL skrattar. Baron! Du stukade mig nyss!

Барон. Пора быть умнее, Василий...

BARONEN. På tiden att du blir förnuftig, Vasilji...

Лука. Эхе-хе! Погляжу я на вас, братцы, — житьё ваше — о-ой!

LUKA. Ehe-he! Jag märker, bröder små, att ert liv — o-oj!

Бубнов. Такое житьё, что как поутру встал, так и за вытьё...

BUBNOFF. Ett sånt liv — genast man stiger upp, så är det tjut och kiv...

Барон. Жили и лучше... да!

BARONEN. Man har nog sett bättre dar också... ja-a!

Я... бывало... проснусь утром и, лёжа в постели, кофе пью... кофе! — со сливками... да!

Jag minns... hur jag brukade dricka kaffe på säng, när jag vaknat på morgonen... kaffe! Med grädde... jaha!

Лука. А всё — люди!

LUKA. Och människor är vi ändå alla!

Как ни притворяйся, как ни вихляйся, а человеком родился, человеком и помрешь...

Hur man än mänger sig, hur man än svänger sig... människa är man född, och som människa dör man också...

И всё, гляжу я, умнее люди становятся, всё занятнее... и хоть живут — всё хуже, а хотят — всё лучше... упрямые!

Och allt klokare, har jag märkt, blir människan, allt företagsammare... fast hon lever allt ynkligare, vill hon ha det allt bättre... den tjurskallen!

Барон. Ты, старик, кто такой?.. Откуда ты явился?

BARONEN. Du, gubbe, vem är du egentligen?... Var har du kommit ifrån?

Лука. Я-то?

LUKA. Jag?

Барон. Странник?

BARONEN. Pilgrim?

Лука. Все мы на земле странники...

LUKA. Alla är vi pilgrimer på jorden.

Говорят, — слыхал я, — что и земля-то наша в небе странница.

Jag har hört sägas, att också vår egen jord är en pilgrim i rymden.

Барон (строго). Это так, ну, а — паспорт имеешь?

BARONEN strängt. Det är gott och väl, men — har du pass?

Лука (не сразу). А ты кто, — сыщик?

LUKA efter en paus. Är du — detektiv?

Пепел. (радостно). Ловко, старик! Что, Бароша, и тебе попало?

PEPEL glatt. Bravo, gamling! Där fick du dig väl, baron lilla, va?

Бубнов. Н-да, получил барин...

BUBNOFF. Nja, han gav allt nådig herrn...

Барон (сконфуженный). Ну, чего там? Я ведь... шучу, старик!

BARONEN generad. Vad är de nu då? Jag... skämtar ju... gubbe!

У меня, брат, у самого бумаг нет...

Jag själv, kära bror, har inga papper...

Бубнов. Врёшь!

BUBNOFF. Nu ljuger du!

Барон. То есть... я имею бумаги... но — они никуда не годятся...

BARONEN. Det vill säga... jag har nog papper... men — de duger ingenting till...

Лука. Они, бумажки-то, все такие... все никуда не годятся.

LUKA. De där papirerna är alla lika goda... de duger ingenting till, allesammans.

Пепел. Барон! Идём в трактир...

PEPEL. Baron! Kom till krogen...

Барон. Готов! Ну, прощай, старик... Шельма ты!

BARONEN. På momangen! Nå, adjö, gubbe... en skälm är du allt!

Лука. Всяко бывает, милый...

LUKA. Mycket möjligt, käre vän!

Пепел (у двери в сени). Ну, идём, что ли! (Уходит.)

PEPEL i farstudörren. Nå, kommer du, eller inte? Går.

Барон быстро идёт за ним.

Baronen raskt efter honom.

Лука. В самом деле, человек-то бароном был?

LUKA. Har karln verkligen varit baron?

Бубнов. Кто его знает? Барин, это верно...

BUBNOFF. Vem kan veta det? Herreman är han, det är säkert...

Он и теперь — нет-нет, да вдруг и покажет барина из себя. Не отвык, видно, ещё.

Till och med ännu: man märker vanligen ingenting — och med ens sticker herremannen fram. Tydligen inte avvänjd ännu...

Лука. Оно, пожалуй, барство-то — как оспа... и выздоровеет человек, а знаки-то остаются...

LUKA. Det är väl med det där som med kopporna, tänker jag — människan blir frisk, men ärren sitter kvar.

Бубнов. Он ничего всё-таки... Только так иногда брыкнется... вроде как насчёт твоего паспорта...

BUBNOFF. Han går an i alla fall. — Bara ibland slår han bakut så där — som nu anbelangandes ditt pass.

Алёшка (входит выпивши, с гармонией в руках. Свистит). Эй, жители!

ALJOSCHKA kommer in drucken med dragspelet i händerna. Visslar. Hallå, invånare!

Бубнов. Чего орёшь?

BUBNOFF. Vad ylar du för?

Алёшка. Извините... простите! Я человек вежливый...

ALJOSCHKA. Ursäkta... förlåt! Jag är en hövlig man...

Бубнов. Опять загулял?

BUBNOFF. Har du supit dig full nu igen?

Алёшка. Сколько угодно! Сейчас из участка помощник пристава Медякин выгнал и говорит:

ALJOSCHKA. Ordentligt! Just nu fockade underkommissarien Medjakin ut mig från finkan och sa:

чтобы, говорит, на улице тобой и не пахло... ни-ни!

se till, sa han, att det inte känns lukten av dig ens på gatan... Inte så mycket som så!

Я — человек с характером... А хозяин на меня фыркает... А что такое — хозяин?

Jag är en man med karaktär... Och mästarn skäller på mig... Och vad är han för en, mästarn?

Ф-фе! Недоразумение одно... Пьяница он, хозяин-то...

T-tvi! Misstag alltsammans... En fyllhund är han, just mästarn, ja...

А я такой человек, что... ничего не желаю! Ничего не хочу и — шабаш!

För se jag är en sån karl, att... jag bryr mig ingenting om! Ingenting alls — därmed basta!

На, возьми меня за рубль за двадцать! А я — ничего не хочу.

Hör! Ge mig en rubel och tjugu! Ingenting vill jag ha!

Настя выходит из кухни.

Nastja kommer från köket.

Давай мне миллион — н-не хочу!

Ge mig en million — jag s-struntar i den!

И чтобы мной, хорошим человеком, командовал товарищ мой... пьяница, — не желаю! Не хочу!

Och jag, en bra karl, skulle låta kommendera mig av en annan fylltratt... nix! — Har ingen lust!

Настя, стоя у двери, качает головой, глядя на Алёшку.

Nastja står i dörren och betraktar Aljoschka, skakande på huvudet.

Лука (добродушно). Эх, парень, запутался ты...

LUKA godhjärtat. Ehh, junker, så du slarvat till dig!...

Бубнов. Дурость человеческая...

BUBNOFF. Den mänskliga dumheten...

Алёшка (ложится на пол). На, ешь меня! А я — ничего не хочу!

ALJOSCHKA lägger sig på golvet. Nå, ät mig! Jag bryr mig ingenting om!

Я — отчаянный человек! Объясните мне — кого я хуже? Почему я хуже прочих?

Jag är parat till allt! Finns det någon som är bättre än jag!

Вот! Медякин говорит: на улицу не ходи — морду побью!

Där sa Medjakin: visa dig inte på gatan, annars får du på käften!

А я — пойду... пойду лягу середь улицы — дави меня! Я — ничего не желаю!..

Men jag — jag går... och lägger mig mitt på gatan — stryp mig sen! Jag bryr mig ingenting om!

Настя. Несчастный!.. молоденький ещё, а уж... так ломается...

NASTJA. Stackarn... så ung och redan en sån bråkmakare!

Алёшка (увидав её, встаёт на колени). Барышня! Мамзель! Парле франсе... прейскурант! Загулял я...

ALJOSCHKA får syn på henne och böjer knä. Fröken! Mamsell! Parle franse... priskurant! Jag har en apa!

Настя (громко шепчет). Василиса!

NASTJA viskar högt. Vasilissa!

Василиса (быстро отворяя дверь, Алёшке). Ты опять здесь?

VASILISSA öppnar hastigt dörren, till Aljoschka. Är du här igen?

Алёшка. Здравствуйте... пожалуйте...

ALJOSCHKA. God dag... var så god...

Василиса. Я тебе, щенку, сказала, чтобы духа твоего не было здесь... а ты опять пришёл?

VASILISSA. Har jag inte sagt dig, din valp, att jag inte vill se skymten av dig här... och du har ändå kommit hit?

Алёшка. Василиса Карповна... хошь, я тебе... похоронный марш сыграю?

ALJOSCHKA. Vasilissa Karpovna... vill du... ska jag spela en sorgmarsch för dig?

Василиса (толкает его в плечо). Вон!

VASILISSA knuffar honom i axeln. Ut!

Алёшка (подвигаясь к двери). Постой... так нельзя!

ALJOSCHKA drar sig mot dörren. Vänta... inte passar det sig!

Похоронный марш... недавно выучил! Свежая музыка... Погоди! так нельзя!

En sorgmarsch... jag har nyss lärt mig! Ny musik... vänta... inte passar det sig!

Василиса. Я тебе покажу — нельзя...

VASILISSA. Jag ska ge dig för passar, jag!...

я всю улицу натравлю на тебя... язычник ты проклятый... молод ты лаять про меня...

Jag ska hetsa hela gatan på dig... din förbannade hedning... du är för smalbent att löpa med skvaller om mig...

Алёшка (выбегая). Ну, я уйду...

ALJOSCHKA springer ut. Jag går, jag går...

Василиса (Бубнову). Чтобы ноги его здесь не было! Слышишь?

VASILISSA till Bubnoff. Se till att han inte sätter sin fot här! Hör du?

Бубнов. Я тут не сторож тебе...

BUBNOFF. Jag är väl inte någon vaktkarl hos dig!

Василиса. А мне дела нет, кто ты таков! Из милости живёшь — не забудь! Сколько должен мне?

VASILISSA. Angår mig inte vad du är för något! På nåder lever du, glöm inte det! Hur mycket är du skyldig mig?

Бубнов (спокойно). Не считал...

BUBNOFF. Har inte räknat...

Василиса. Смотри — я посчитаю!

VASILISSA. Akta dig, så att jag inte räknar!

Алёшка (отворив дверь, кричит). Василиса Карповна! А я тебя не боюсь... н-не боюсь! (Прячется.)

ALJOSCHKA öppnar dörren, skriker. Vasilissa Karpovna! Jag är inte rädd för dig, inte ett dugg! Försvinner.

Лука смеётся.

Luka skrattar.

Василиса. Ты кто такой?..

VASILISSA. Vad är du för en?...

Лука. Проходящий... странствующий...

LUKA. En resenär... på vandring...

Василиса. Ночуешь или жить?

VASILISSA. Nattlogi eller inackordering?

Лука. Погляжу там...

LUKA. Jag vet inte ännu...

Василиса. Пачпорт!

VASILISSA. Passet!

Лука. Можно...

LUKA. Det går nog för sig...

Василиса. Давай!

VASILISSA. Ge hit!

Лука. Я тебе принесу... на квартиру тебе приволоку его...

LUKA. Jag ska hämta det till dig... hem till ditt kvarter...

Василиса. Прохожий... тоже! Говорил бы — проходимец... всё ближе к правде-то...

VASILISSA. Resenär... jo! Lösdrivare, borde du sagt... det hade kommit sanningen närmare...

Лука (вздохнув). Ах, и неласкова ты, мать...

LUKA med en suck. Ack, vänlig är du just inte, mor...

Василиса идёт к двери в комнату Пепла.

Vasilissa går till Pepels kammardörr.

Алёшка (выглядывая из кухни, шепчет). Ушла? а?

Aljoschka tittar in från köket och viskar: "Har hon gått, va?"

Василиса (оборачивается к нему). Ты ещё здесь?

VASILISSA vänder sig om mot honom. Är du här ännu?

Алёшка, скрываясь, свистит. Настя и Лука смеются.

Aljoschka försvinner visslande. Nastja och Luka skratta.

Бубнов (Василисе). Нет его...

BUBNOFF till Vasilissa. Inte är han där...

Василиса. Кого?

VASILISSA. Vem?

Бубнов. Васьки...

BUBNOFF. Vasjka...

Василиса. Я тебя спрашивала про него?

VASILISSA. Har jag frågat dig om honom?

Бубнов. Вижу я... заглядываешь ты везде...

BUBNOFF. Jag ser ju... hur du tittar efter överallt.

Василиса. Я за порядком гляжу — понял?

VASILISSA. Jag ser efter ordningen här, förstår du?

Это почему у вас до сей поры не метено? Я сколько раз приказывала, чтобы чисто было?

Varför är det inte sopat hos er ännu? Hur många gånger har jag inte befallt, att här ska vara rent?

Бубнов. Актёру мести́...

BUBNOFF. Det är Aktörens tur...

Василиса. Мне дела нет — кому!

VASILISSA. Det rör mig inte, vems tur det är!

А вот если санитары придут да штраф наложат, я тогда... всех вас — вон!

Men akta er bara, om hälsovårdsnämnden kommer och bötfäller, så kör jag ut er... allesammans!

Бубнов (спокойно). А чем жить будешь?

BUBNOFF lugnt. Vad kommer du då att leva av?

Василиса. Чтобы соринки не было!

VASILISSA. Inte ett dammkorn får här finnas!

(Идёт в кухню. Насте.) Ты чего тут торчишь? Что рожа-то вспухла?

Går åt köket till. Till Nastja. Vad hänger du här för? Varför är du svullen i synen? —

Чего стоишь пнём? Мети пол! Наталью... видела? Была она тут?

Varför står du där som en trästock? Sopa golvet! Har du sett Natalja? Har hon varit här?

Настя. Не знаю... не видела...

NASTJA. Jag vet inte... jag har inte sett...

Василиса. Бубнов! Сестра была здесь?

VASILISSA. Bubnoff! Har syster min varit här?

Бубнов. А... вот его привела она...

BUBNOFF. Det var hon som hämtade hit honom där. Pekar på Luka.

Василиса. Этот... дома был?

VASILISSA. Har — han varit hemma?

Бубнов. Василий? Был... С Клещом она тут говорила, Наталья-то...

BUBNOFF. Vasilji? Ja... och Natalja pratade nyss med Kleschtsch här...

Василиса. Я тебя не спрашиваю — с кем! Грязь везде... грязища!

VASILISSA. Jag frågar dig inte med vem!... Smuts överallt... rena lorten!

Эх, вы... свиньи! Чтобы было чисто... слышите! (Быстро уходит.)

Äsch, era svin! Se till att det blir rent, hör ni! Går hastigt ut.

Бубнов. Сколько в ней зверства, в бабе этой!

BUBNOFF. Så mycket galla det stycket har!

Лука. Сурьёзная бабочка...

LUKA. Ett elakt fruntimmer...

Настя. Озвереешь в такой жизни... Привяжи всякого живого человека к такому мужу, как её...

NASTJA. Man förfäas av ett sånt liv. — Bind vilken levande människa som helst vid en sån man som hennes...

Бубнов. Ну, она не очень крепко привязана...

BUBNOFF. Nå — hon är inte så värst bunden...

Лука. Всегда она так... разрывается?

LUKA. Brukar hon alltid så där... explodera?

Бубнов. Всегда... К любовнику, видишь, пришла, а его нет...

BUBNOFF. Ja då... Hon kom till sin hånk, ser du, men han är ute...

Лука. Обидно, значит, стало. Охо-хо!

LUKA. Det var försmädligt förstås... Åhå-hå!

Сколько это разного народа на земле распоряжается...

Så mycket olika sorts folk, det finns, som styr och ställer på jorden...

и всякими страхами друг дружку стращает, а всё порядка нет в жизни...

och skrämmer varandra på alla sätt och vis, och ändå finns det inte någon ordning i livet...

и чистоты нет...

och ingen renlighet...

Бубнов. Все хотят порядка, да разума нехватка.

BUBNOFF. Ordning mången önskar — fast klent förståndet grönskar! —

Однако же надо подмести... Настя!.. Ты бы занялась...

I alla fall måste det sopas. — Nastja!... Om du skulle sätta i gång...

Настя. Ну да, как же! Горничная я вам тут...

NASTJA. Seså ja, naturligtvis! Jag är visst er piga, jag!...

(Помолчав.) Напьюсь вот я сегодня... так напьюсь!

Efter en liten paus. Jag tar och super mig full i dag... Och det ordentligt!

Бубнов. И то — дело...

BUBNOFF. Också en god sak!

Лука. С чего же это ты, девица, пить хочешь?

LUKA. Varför vill du dricka, min fröken?

Давеча ты плакала, теперь вот говоришь — напьюсь!

Alldeles nyss så grät du, och nu så säger du, att du ska supa dig full!

Настя (вызывающе). А напьюсь — опять плакать буду... вот и всё!

NASTJA trotsigt. Jag super mig full, och så gråter jag igen... det är alltsammans!

Бубнов. Не много...

BUBNOFF. Inte lite, det...

Лука. Да от какой причины, скажи? Ведь так, без причины, и прыщ не вскочит...

LUKA. Men av vilken anledning, säg? För så där — utan anledning — slår ju inte ens en finne ut...

Настя молчит, качая головой.

Nastja tiger, skakande på huvudet.

Так... Эхе-хе... господа люди! И что с вами будет?..

LUKA. Så så... Ehe-he... människor! Och vad ska det bli av er?...

Ну‑ка хоть я помету здесь. Где у вас метла?

Om jag nu kanske skulle sopa lite här. Var har ni kvasten?

Бубнов. За дверью, в сенях...

BUBNOFF. Bakom dörrn, i farstun...

Лука идёт в сени.

LUKA går till farstun.

Настёнка!

BUBNOFF. Nastjenjka!

Настя. А?

NASTJA. Va?

Бубнов. Чего Василиса на Алёшку бросилась?

BUBNOFF. Varför kastade Vasilissa sig över Aljoschka så där?

Настя. Он про неё говорил, что надоела она Ваське и что Васька бросить её хочет...

NASTJA. Han har berättat om henne, att Vasjka är utled på henne och vill släppa henne

а Наташу взять себе... Уйду я отсюда... на другую квартиру.

och ta Natascha i stället... Jag går härifrån... till ett annat kvarter.

Бубнов. Чего? Куда?

BUBNOFF. Va? Vart?

Настя. Надоело мне... Лишняя я здесь...

NASTJA. Jag har fått nog... Här är jag obehövlig...

Бубнов (спокойно). Ты везде лишняя... да и все люди на земле — лишние...

BUBNOFF. Obehövlig är du överallt... alla människor på jorden är obehövliga.

Настя качает головой. Встаёт, тихо уходит в сени.

Nastja skakar på huvudet, stiger upp och går tyst ut till farstun.

Медведев входит. За ним — Лука с метлой.

Medvedjeff in. Bakom honom Luka med en kvast.

Медведев. Как будто я тебя не знаю...

MEDVEDJEFF. Jag känner inte igen dig...

Лука. А остальных людей — всех знаешь?

LUKA. Känner du då alla människor!

Медведев. В своём участке я должен всех знать... а тебя вот — не знаю...

MEDVEDJEFF. Jag är skyldig att känna alla inom mitt distrikt... men dig känner jag inte!

Лука. Это оттого, дядя, что земля-то не вся в твоём участке поместилась...

LUKA. Det kommer sig därav, farbror, att inte hela jorden ryms inom ditt distrikt...

осталось маленько и опричь его... (Уходит в кухню.)

det blir lite grand utanför det också... Ut till köket.

Медведев (подходя к Бубнову). Правильно, участок у меня невелик...

MEDVEDJEFF går fram till Bubnoff. Alldeles riktigt: mitt distrikt är inte stort...

хоть хуже всякого большого...

men värre än vilket som helst av de större...

Сейчас, перед тем как с дежурства смениться, сапожника Алёшку в часть отвёз...

Just nu, innan jag lämnade tjänstgöringen, förde jag skomakaren Aljoschka till finkan...

Лег, понимаешь, среди улицы, играет на гармонии и орёт:

Han la sig, vet du, mitt på gatan, spela dragspel och yla:

ничего не хочу, ничего не желаю!

jag bryr mig ingenting om, jag vill ingenting ha!

Лошади тут ездят и вообще — движение... могут раздавить колесами и прочее...

Och där for vagnar... och i allmänhet — trafik — han kunde ju kommit under hjulen, och så vidare...

Буйный парнишка... Ну, сейчас я его и... представил. Очень любит беспорядок...

En besvärlig gosse... Nå, jag knep ju honom genast. Han tycker då om att bråka...

Бубнов. Вечером в шашки играть придёшь?

BUBNOFF. Kommer du i kväll och spelar dam?

Медведев. Приду. М-да... А что... Васька?

MEDVEDJEFF. Jaa... Mja... Men hur är det... med Vasjka?

Бубнов. Ничего... всё так же...

BUBNOFF. Ingenting särskilt... Som vanligt!

Медведев. Значит... живёт?

MEDVEDJEFF. Det vill säga... han lever?

Бубнов. Что ему не жить? Ему можно жить...

BUBNOFF. Varför skulle han inte det? Han kan nog leva...

Медведев (сомневаясь). Можно?

MEDVEDJEFF skeptiskt. Jaså?

Лука выходит в сени с ведром в руке.

Luka går ut till farstun med ett ämbar i handen.

М-да... тут — разговор идёт... насчёт Васьки... ты не слыхал?

M-ja... det går prat... om Vasjka... har du inte hört?

Бубнов. Я разные разговоры слышу...

BUBNOFF. Jag hör så mycket prat...

Медведев. Насчёт Василисы, будто... не замечал?

MEDVEDJEFF. Om Vasilissa... att... har du inte märkt?

Бубнов. Чего?

BUBNOFF. Vad då?

Медведев. Так... вообще... Ты, может, знаешь, да врёшь? Ведь все знают...

MEDVEDJEFF. Bara så där... i allmänhet... Du kanske vet, men ljuger? Alla vet ju...

(Строго.) Врать нельзя, брат...

Strängt. Ljuga får man inte, bror...

Бубнов. Зачем мне врать!

BUBNOFF. Varför skulle jag ljuga?

Медведев. То-то!.. Ах, псы! Разговаривают: Васька с Василисой... дескать... а мне что?

MEDVEDJEFF. Jaja!... Ack, de hundarna! De pratar om att Vasjka och Vasilissa... hm... vad rör det mig?

Я ей не отец, я — дядя... Зачем надо мной смеяться?..

Jag är inte hennes far, utan hennes farbror... Varför ska folk göra sig lustiga över mig...

Входит Квашня.

Kvaschnja in.

Какой народ стал... надо всем смеётся... А-а! Ты... пришла...

Så folk blivit... allt gör de sig lustiga över... A-a! Är du här?

Квашня. Разлюбезный мой гарнизон! Бубнов! Он опять на базаре приставал ко мне, чтобы венчаться...

KVASCHNJA. Min högtälskade militär! — Bubnoff! Han trängde sig på mig igen på torget med sitt frieri...

Бубнов. Валяй... чего же? У него деньги есть, и кавалер он ещё крепкий...

BUBNOFF. Kläm till... vad är det att tveka om? Pengar har han, och en duktig kavaljer är han ännu!

Медведев. Я-то? Хо-хо!

MEDVEDJEFF. Jag ja! Hå-hå!

Квашня. Ах ты, серый! Нет, ты меня за это моё, за больное место не тронь!

KVASCHNJA. Ack du, din gamla hingst! Nej, dit ska du inte få mig!

Это, миленький, со мной было...

Det där, kära vän, det har jag gjort undan...

Замуж бабе выйти — всё равно как зимой в прорубь прыгнуть:

Att gifta sig är för ett kvinnfolk detsamma som att hoppa i en vak om vintern:

один раз сделала — на всю жизнь памятно...

när man en gång gjort det, så minns man det hela livet...

Медведев. Ты — погоди... мужья — они разные бывают.

MEDVEDJEFF. Ja, men, du... äkta män finns det många slag av.

Квашня. Да я-то всё одинакова!

KVASCHNJA. Men jag är väl densamma, jag!

Как издох мой милый муженёк, — ни дна бы ему ни покрышки, —

När min fina lilla gubbe dött — vånne han hade varken golv eller tak! —

так я целый день от радости одна просидела: сижу и всё не верю счастью своему...

så satt jag i glädjen hela dagen ensam — jag satt bara och kunde inte tro på min lycka...

Медведев. Ежели тебя муж бил... зря — надо было в полицию жаловаться...

MEDVEDJEFF. Om din man slog dig — i onödan, så borde du ha klagat för polisen...

Квашня. Я богу жаловалась восемь лет, — не помогал!

KVASCHNJA. Jag klagade för Gud i åtta år — men det hjälpte inte!

Медведев. Теперь запрещено жён бить...

MEDVEDJEFF. Nuförtiden är det förbjudet att slå sin hustru...

теперь во всём — строгость и закон-порядок!

nu är det i allt stränghet och lag — ordning!

Никого нельзя зря бить... бьют — для порядку...

Ingen får man slå utan skäl... man slår för ordningens skull...

Лука (вводит Анну). Ну, вот и доползли... эх ты!

LUKA leder in Anna. Seså, ja... nu har vi krupit fram... Äh du!...

И разве можно в таком слабом составе одной ходить? Где твоё место?

Hur kan man också gå omkring ensam, när man är så där sjuk? Var är din plats?

Анна (указывая). Спасибо, дедушка...

ANNA visar honom. Tack, farfar lille!

Квашня. Вот она — замужняя... глядите!

KVASCHNJA om Anna. Se dit — hon är gift... titta!

Лука. Бабочка совсем слабого состава... Идёт по сеням, цепляется за стенки и — стонает...

LUKA. Kvinnan är ju alldeles dödssjuk... går i farstun och hakar sig fast vid väggarna och stönar. —

Пошто вы её одну пущаете?

Hur kan ni lämna henne ensam?

Квашня. Не доглядели, простите, батюшка! А горничная ейная, видно, гулять ушла...

KVASCHNJA. Ursäkta, farfar lille, vi har inte märkt! Och hennes kammarjungfru har visst gått ut och gått...

Лука. Ты вот — смеёшься... а разве можно человека эдак бросать?

LUKA. Du skämtar, du... men hur är det möjligt att på sådant vis överge en människa?

Он — каков ни есть — а всегда своей цены сто́ит...

Vilken sort hon än är av — alltid har hon ändå sitt värde...

Медведев. Надзор нужен! Вдруг — умрёт?

MEDVEDJEFF. Uppsikt är nödvändig! Men ens — dör hon!

Канитель будет из этого... Следить надо!

Det blir en hel historia av den saken... Man måste ha tillsyn!

Лука. Верно, господин ундер...

LUKA. Javisst, herr kommissarie...

Медведев. М-да... хоть я... ещё не совсем ундер...

MEDVEDJEFF. M-ja... fastän jag... ännu inte precis är kommissarie...

Лука. Н-ну? А видимость — самая геройская!

LUKA. N-nå? Och utseendet är ändå det allra hjältemodigaste!

В сенях шум и топот. Доносятся глухие крики.

I farstun buller och tramp. Man hör dova skrik.

Медведев. Никак — скандал?

MEDVEDJEFF. Vad nu då... skandal?

Бубнов. Похоже...

BUBNOFF. Inte olikt...

Квашня. Пойти поглядеть...

KVASCHNJA. Om man skulle gå och titta...

Медведев. И мне надо идти... Эх, служба!

MEDVEDJEFF. Jag måste också gå... Å, den tjänsten!

И зачем разнимают людей, когда они дерутся?

Och varför ska man skilja folk åt, som slåss?

Они и сами перестали бы... ведь устаёшь драться...

De slutar nog av sig själva... man tröttnar ju på det.

Давать бы им бить друг друга свободно, сколько каждому влезет...

Man skulle låta dem fritt bulta på varandra, så mycket de tål...

стали бы меньше драться, потому побои-то помнили бы дольше...

så skulle de slåss mindre, för de skulle känna av det längre...

Бубнов (слезая с нар). Ты начальству поговори насчёт этого...

BUBNOFF kliver ner från britsen. Du borde tala med chefskapet om den saken!

Костылёв (распахивая дверь, кричит). Абрам! Иди... Василиса Наташку... убивает... иди!

KASTILJOFF slår upp dörren, skriker. Abram! Kom hit... Vasilissa håller på att... döda Natascha... kom!

Квашня, Медведев, Бубнов бросаются в сени. Лука, качая головой, смотрит вслед им.

Kvaschnja, Medvedjeff, Bubnoff rusa till farstun. Luka ser efter dem, skakande på huvudet.

Анна. О господи... Наташенька бедная!

ANNA. Å, herregud... stackars Nataschenjka!

Лука. Кто дерётся там?

LUKA. Vem slåss där ute?

Анна. Хозяйки... сёстры...

ANNA. Värdinnan och hennes syster...

Лука (подходя к Анне). Чего делят?

LUKA går fram till Anna. Vad är det om då?

Анна. Так они... сытые обе... здоровые...

ANNA. Ingenting... De är ju... mätta, båda... och friska...

Лука. Тебя как звать-то?

LUKA. Vad heter du?

Анна. Анной... Гляжу я на тебя... на отца ты похож моего... на батюшку... такой же ласковый... мягкий...

ANNA. Anna... När jag ser på dig... så liknar du min far... pappa... lika vänlig... och vek...

Лука. Мяли много, оттого и мягок... (Смеётся дребезжащим смехом.)

LUKA. Har ofta måst böja mig... och därför är jag vek... Skrattar ett sprucket skratt.

Занавес

RIDÅ.

Акт второй[править]

Andra akten.

Та же обстановка.

Samma miljö.

Вечер. На нарах около печи Сатин, Барон, Кривой Зоб и Татарин играют в карты.

Afton. På britsar kring ugnen spela Satjin, Baronen, Krumma Krävan och Tataren kort.

Клещ и Актёр наблюдают за игрой.

Kleschtsch och Aktören iakttaga spelet.

Бубнов на своих нарах играет в шашки с Медведевым.

Bubnoff spelar på sin brits dam med Medvedjeff.

Лука сидит на табурете у постели Анны.

Luka sitter på taburetten vid Annas bädd.

Ночлежка освещена двумя лампами, одна висит на стене около играющих в карты, другая — на нарах Бубнова.

Natthärbärget belyses av två lampor: den ena hänger på väggen vid kortspelarna, den andra på Bubnoffs brits.

Татарин. Ещё раз играю, — больше не играю...

TATAREN. En gång till spelar jag — men inte mer...

Бубнов. Зоб! Пой! (Запевает.) Солнце всходит и заходит...

BUBNOFF. Kräva! Sjung! Intonerar. Solen brinner och försvinner...

Кривой Зоб (подхватывает голос). А в тюрьме моей темно...

KRUMMA KRÄVAN faller in. Jämt min cell är mörk ändå...

Татарин (Сатину). Мешай карта! Хорошо мешай! Знаем мы, какой-такой ты...

TATAREN till Satjin. Blanda korten! Blanda bra!... Nog vet vi hurdan karl du är...

Бубнов и Кривой Зоб (вместе).

BUBNOFF OCH KRUMMA KRÄVAN tillsammans.

Дни и ночи часовые — э-эх! Стерегут моё окно...

Dag och natt de stränga vakter — a-ack! — utanför mitt fönster stå...

Анна. Побои... обиды... ничего кроме — не видела я... ничего не видела!

ANNA. Hugg och slag... och smälek — inget annat har jag känt till... inget annat...

Лука. Эх, бабочка! Не тоскуй!

LUKA. Ack, kära, sörj inte!

Медведев. Куда ходишь? Гляди!..

MEDVEDJEFF. Vart går du? Passa på!

Бубнов. А-а! Так, так, так...

BUBNOFF. A-ha! Jaså, jaså...

Татарин (грозя Сатину кулаком). Зачем карта прятать хочешь? Я вижу... э, ты!

TATAREN hotande Satjin med knytnäven. Varför vill du gömma kort? Jag ser nog... äh-du?

Кривой Зоб. Брось, Асан! Всё равно — они нас объегорят... Бубнов, заводи!

KRUMMA KRÄVAN. Släpp, Hassan! De klår oss i alla fall... Bubnoff, dra på, du!

Анна. Не помню — когда я сыта была...

ANNA. Jag minns inte, när jag var mätt...

Над каждым куском хлеба тряслась... Всю жизнь мою дрожала...

För var brödbit har jag darrat. Hela mitt liv har jag darrat...

Мучилась... как бы больше другого не съесть...

pinats... för att jag inte skulle äta mera än någon annan...

Всю жизнь в отрепьях ходила... всю мою несчастную жизнь... За что?

Hela livet har jag gått i trasor... hela mitt eländiga liv... Varför?

Лука. Эх ты, детынька! Устала? Ничего!

LUKA. Ack du, barn lilla! Är du trött? Inte är det farligt!

Актёр (Кривому Зобу). Валетом ходи... валетом, чёрт!

AKTÖREN till Krumma Krävan. Ut med knekten... med knekten, din fan!

Барон. А у нас — король.

BARONEN. Då har vi kungen!

Клещ. Они всегда побьют.

KLESCHTSCH. De hugger alltid över.

Сатин. Такая у нас привычка...

SATJIN. Vi har den lilla vanan...

Медведев. Дамка!

MEDVEDJEFF. Dam!

Бубнов. И у меня... н-ну...

BUBNOFF. Nå, nå... jag har en, jag också...

Анна. Помираю, вот...

ANNA. Och nu dör jag...

Клещ. Ишь, ишь как! Князь, бросай игру! Бросай, говорю!

KLESCHTSCH. Se, se bara! Släng korten! Släng korten, säger jag!

Актёр. Он без тебя не понимает?

AKTÖREN. Begriper han inte utan dig!

Барон. Гляди, Андрюшка, как бы я тебя не швырнул ко всем чертям!

BARONEN. Akta dig, Andrjuschka, så att jag inte vräker dig för alla djävlar i våld!

Татарин. Сдавай ещё раз! Кувшин ходил за вода, разбивал себя... и я тоже!

TATAREN. Ge en gång till! Krukan går så länge efter vatten, tills hon spricker... och jag med!

Клещ, качая головой, отходит к Бубнову.

KLESCHTSCH skakar på huvudet och går till Bubnoff.

Анна. Всё думаю я: господи!

ANNA. Jämt och ständigt tänker jag: Herregud,

Неужто и на том свете мука мне назначена? Неужто и там?

är det möjligt att jag är bestämd att dras med en karl också i en annan värld? Är det möjligt?

Лука. Ничего не будет! Лежи знай! Ничего! Отдохнёшь там!..

LUKA. Inte blir det något av! Ligg bara stilla! Inte blir det av! — Där får du vila ut!

Потерпи ещё! Все, милая, терпят... всяк по-своему жизнь терпит...

Ha bara lite tålamod! Kära du, alla får vi ha tålamod... envar på sitt sätt.

(Встаёт и уходит в кухню быстрыми шагами.)

Stiger upp och går med snabba steg ut till köket.

Бубнов (запевает). Как хотите, стерегите...

BUBNOFF intonerar. Om de sparsamt eller varsamt...

Кривой Зоб. Я и так не убегу...

KRUMMA KRÄVAN. Vakta, flyr jag ej ändå...

(В два голоса.)

Tillsammans.

Мне и хочется на волю... эх! Цепь порвать я не могу...

Väl till frihet står min längtan... ack! — Bojan rår jag aldrig på!

Татарин (кричит). А! Карта рукав совал!

TATAREN skriker. Ah! Han har stoppat kort i ärmen!

Барон (конфузясь). Ну... что же мне — в нос твой сунуть?

BARONEN förbryllad. Nå... skulle jag stoppa det i näsan på dig då?

Актёр (убедительно). Князь! Ты ошибся... никто, никогда...

AKTÖREN med övertygelse. Furste! Du misstar dig... aldrig — ingen...

Татарин. Я видел! Жулик! Не буду играть!

TATAREN. Jag såg! Falskspelare! Jag spelar inte mer!

Сатин (собирая карты). Ты, Асан, отвяжись...

SATJIN samlar ihop korten. Gå din väg, Hassan...

Что мы — жулики, тебе известно. Стало быть, зачем играл?

Att vi är falskspelare har du reda på. Varför har du då spelat?

Барон. Проиграл два другривенных, а шум делаешь на трёшницу... ещё князь!

BARONEN. Du har förlorat två tjugukopeker och gör väsen för minst en rubel... och furste är du också!

Татарин (горячо). Надо играть честна!

TATAREN häftigt. Man ska spela hederligt!

Сатин. Это зачем же?

SATJIN. Varför det då?

Татарин. Как зачем?

TATAREN. Varför?

Сатин. А так... Зачем?

SATJIN. Jaja — varför?

Татарин. Ты не знаешь?

TATAREN. Vet du inte det?

Сатин. Не знаю. А ты — знаешь?

SATJIN. Nej! Vet du?...

Татарин плюёт, озлобленный. Все хохочут над ним.

Tataren spottar förargad. Alla skratta åt honom.

Кривой Зоб (благодушно). Чудак ты, Асан!

KRUMMA KRÄVAN högsint. Du är en tok, Hassan!

Ты — пойми! Коли им честно жить начать, они в три дня с голоду издохнут...

Begriper du inte, att ifall de skulle börja leva hederligt, skulle de efter tre dar ge upp andan av hunger...

Татарин. А мне какое дело! Надо честно жить!

TATAREN. Vad rör det mig! Man ska leva hederligt!

Кривой Зоб. Заладил! Идём чай пить лучше... Бубен!

KRUMMA KRÄVAN. Dumbom! — Kom hellre och drick te, Bubnoff!

И-эх вы, цепи, мои цепи.

Sjunger. Och — ack, ni bojor, mina bojor...

Бубнов. Да вы железны сторожа...

BUBNOFF. Ja — ack! — ni väktare av järn...

Кривой Зоб. Идём, Асанка!

KRUMMA KRÄVAN. Kom, Hassan lille!

(Уходит, напевая.) Не порвать мне, не разбить вас...

Går gnolande. Ej jag bryter, ej jag bräcker er...

Татарин грозит Барону кулаком и выходит вслед за товарищем.

Tataren hotar Baronen med knytnäven och följer kamraten.

Сатин (Барону, смеясь). Вы, ваше вашество, опять торжественно сели в лужу!

SATJIN till Baronen, skrattande. Nå, ers härlighet, nu behagade ni igen trampa i klaveret, och det med glans!

Образованный человек, а карту передёрнуть не можете...

Bildad karl ska ni vara, men smussla undan ett kort kan ni inte!

Барон (разводя руками). Чёрт знает, как она...

BARONEN slår ut med händerna. Det vete fan, hur det...

Актёр. Таланта нет... нет веры в себя... а без этого... никогда, ничего...

AKTÖREN. Ingen talang, ingen självtillit... och utan det — blir det aldrig någonting av.

Медведев. У меня одна дамка... а у тебя две... н-да!

MEDVEDJEFF. Jag har en dam... och du två... nja!

Бубнов. И одна — не бедна, коли умна... Ходи!

BUBNOFF. En är ej klen — blott den ej är sen... flytta!

Клещ. Проиграли, вы Абрам Иваныч!

KLESCHTSCH. Ni har förlorat, Abram Ivanitsch!

Медведев. Это не твоё дело... понял? И молчи...

MEDVEDJEFF. Det är inte din sak... begriper du? Och tig!

Сатин. Выигрыш — пятьдесят три копейки...

SATJIN. Vinsten är femtitre kopek.

Актёр. Три копейки мне... А впрочем, зачем мне нужно три копейки?

AKTÖREN. Tre kopek åt mig... Men, för resten, varför ska jag få tre kopek?

Лука (выходя из кухни). Ну, обыграли татарина? Водочку пить пойдёте?

LUKA kommer från köket. Nå, tataren blev klådd. Går ni och tar er en sup?

Барон. Идём с нами!

BARONEN. Kom med!

Сатин. Посмотреть бы, каков ты есть пьяный!

SATJIN. Jag ville gärna se hur du tar dig ut som full!

Лука. Не лучше трезвого-то...

LUKA. Inte just bättre än som nykter...

Актёр. Идём, старик... я тебе продекламирую куплеты...

AKTÖREN. Kom, gubbe... jag ska deklamera kupletter för dig...

Лука. Чего это?

LUKA. Vad för något?

Актёр. Стихи — понимаешь?

AKTÖREN. Vers — förstår du?

Лука. Стихи-и! А на что они мне, стихи-то?..

LUKA. V-ers! Men vad ska jag med dem då?

Актёр. Это — смешно... А иногда — грустно...

AKTÖREN. Det är roligt... Och ibland sorgligt...

Сатин. Ну, куплетист, идёшь? (Уходит с Бароном.)

SATJIN. Nå, kuplettsångare, kommer du? Går med Baronen.

Актёр. Иду... я догоню!

AKTÖREN. Jaja... jag hinner nog!

Вот, например, старик, из одного стихотворения... начало я забыл... забыл!

Det här, till exempel, gubbe, är från en dikt... början har jag glömt... glömt!

(Потирает лоб.)

Torkar av pannan.

Бубнов. Готово! Пропала твоя дамка... ходи!

BUBNOFF. Så där ja! Din dam är förlorad... flytta!

Медведев. Не туда я пошёл... пострели её!

MEDVEDJEFF. Går jag inte dit, så blir den avskuren.

Актёр. Раньше, когда мой организм не был отравлен алкоголем, у меня, старик, была хорошая память...

AKTÖREN. Förr när min organism inte var alkoholförgiftad, hade jag ett gott minne, gubbe...

А теперь вот... кончено, брат! Всё кончено для меня!

Och nu... ja, nu är det slut, bror! Allt är slut för mig.

Я всегда читал это стихотворение с большим успехом... гром аплодисментов!

Jag deklamerade alltid den dikten med stor framgång... åskor av applåder!

Ты... не знаешь, что такое аплодисменты... это, брат, как... водка!..

Du... vet inte vad applåder är... det är, bror, som... brännvin!

Бывало, выйду, встану вот так... (Становится в позу.)

När jag kom in, brukade jag ställa mig så här — Ställer sig i pose.

Встану... и... (Молчит.)

Jag stiger fram... och... Tiger.

Ничего не помню... ни слова... не помню!

Ingenting minns jag... inte ett ord... minns jag!

Любимое стихотворение... плохо это, старик?

Min älsklingsdikt... är det inte förskräckligt, gubbe?

Лука. Да уж чего хорошего, коли любимое забыл?

LUKA. Ja, inte är det väl mycket bevänt, inte, när man glömt bort vad man älskat?

В любимом — вся душа...

I det som man älskar ligger hela ens själ.

Актёр. Пропил я душу, старик... я, брат, погиб...

AKTÖREN. Jag har försupit min själ, gubbe... jag har gått under, bror...

А почему — погиб? Веры у меня не было... Кончен я...

Och varför har jag gått under? Jag har ingen tro... Jag är slut!

Лука. Ну, чего? Ты... лечись!

LUKA. Nej, säg inte det! Du... ska bota dig!

От пьянства нынче лечат, слышь!

För superi botas man nuförtiden, vet du.

Бесплатно, браток, лечат...

Utan betalning, bror lille, botas man...

такая уж лечебница устроена для пьяниц... чтобы, значит, даром их лечить...

ett sånt där sjukhus för suputer finns redan... det vill säga för att bota dem gratis...

Признали, видишь, что пьяница — тоже человек...

De har kommit underfund med, ser du, att drinkarn också är människa,

и даже — рады, когда он лечиться желает! Ну‑ка вот, валяй! Иди...

och de är till och med glada, när man vill botas! Så att ta du och gå dit!

Актёр (задумчиво). Куда? Где это?

AKTÖREN fundersamt. Vart? Var är det?

Лука. А это... в одном городе... как его?

LUKA. Jo, det där... i en stad... hur var det nu ?...

Название у него эдакое... Да я тебе город назову!..

Det har ett sånt konstigt namn... men jag ska nog säga dig!

Ты только вот чего: ты пока готовься! Воздержись!..

Du ska bara — vet du vad? Du ska först bereda dig!

возьми себя в руки и — терпи...

Var återhållsam! Ta i ordentligt — och ha tålamod!

А потом — вылечишься... и начнешь жить снова...

Och sen — blir du botad... och börjar leva på nytt...

хорошо, брат, снова-то! Ну, решай... в два приёма...

är det inte fint, bror, på nytt? Nå bestäm dig... nu med detsamma!

Актёр (улыбаясь). Снова... сначала... Это — хорошо...

AKTÖREN småler. På nytt!... Från början... härligt!...

Н-да... Снова? (Смеётся.) Ну... да! Я могу?! Ведь могу, а?

N-ja... På nytt! Skrattar. Nå... ja! Kan jag?! Jag kan ju, va?

Лука. А чего? Человек — всё может... лишь бы захотел...

LUKA. Varför inte? Människan kan allt... om hon bara vill...

Актёр (вдруг, как бы проснувшись). Ты — чудак! Прощай пока!

AKTÖREN plötsligt, som om han vaknat. Du är ett original! Adjö, så länge!

(Свистит.) Старичок... прощай... (Уходит.)

Visslar. Gubbe lille... Adjö! Går.

Анна. Дедушка!

ANNA. Farfar lille!

Лука. Что, матушка?

LUKA. Vad nu, mor lilla?

Анна. Поговори со мной...

ANNA. Tala till mig...

Лука (подходя к ней). Давай, побеседуем...

LUKA går till henne. Ja, låt oss prata...

Клещ оглядывается, молча подходит к жене,

Kleschtsch ser sig omkring, går tigande fram till hustrun,

смотрит на неё и делает какие-то жесты руками, как бы желая что-то сказать.

ser på henne och gör gester med händerna, som ville han säga något.

Что, браток?

LUKA. Vad är det, bror lille?

Клещ (негромко). Ничего...

KLESCHTSCH lågt. Ingenting...

(Медленно идёт к двери в сени, несколько секунд стоит пред ней и — уходит.)

Går långsamt till farstudörren, står några sekunder framför den och går.

Лука (проводив его взглядом). Тяжело мужику-то твоему...

LUKA som följt honom med ögonen. Det är tungt för din man nu!

Анна. Мне уж не до него...

ANNA. Jag tänker inte mera på honom.

Лука. Бил он тебя?

LUKA. Har han slagit dig?

Анна. Ещё бы... От него, чай, и зачахла...

ANNA. Om han slagit?! Därför har jag ju blivit så sjuk...

Бубнов. У жены моей... любовник был; ловко, бывало, в шашки играл, шельма...

BUBNOFF. Hustru min... hade en älskare; han spelade dam som en ängel, den kanaljen...

Медведев. Мм-м...

MEDVEDJEFF. Mm-m...

Анна. Дедушка! Говори со мной, милый... Тошно мне...

ANNA. Farfar lille! Tala till mig, kära du... Det känns så tungt...

Лука. Это ничего! Это — перед смертью... голубка.

LUKA. Det är ingenting! Det är så inför döden, min duva lilla!

Ничего, милая! Ты — надейся...

Ingenting alls, kära vän! Du ska hoppas!

Вот, значит, помрёшь, и будет тебе спокойно... ничего больше не надо будет, и бояться — нечего!

Nu när du dör, så får du det så lugnt... och ingenting behöver du mera vara rädd för, ingenting!

Тишина, спокой... лежи себе!

Tystnad, ro... och du får ligga som du vill!

Смерть — она всё успокаивает... она для нас ласковая...

Döden stillar allt... den är vänlig mot oss...

Помрёшь — отдохнёшь, говорится... верно это, милая!

När ditt liv är slut — får du vila ut, heter det... och så är det, kära du!

Потому — где здесь отдохнуть человеку?

Ty var får människan här vila ut?

Пепел входит. Он немного выпивши, растрёпанный, мрачный.

Pepel in. Han är litet drucken, rufsig och slö.

Садится у двери на нарах и сидит молча, неподвижно.

Sätter sig på britsen vid dörren och sitter där tyst och orörlig.

Анна. А как там — тоже мука?

ANNA. Men hur är det — finns det plågor där också?

Лука. Ничего не будет! Ничего! Ты — верь! Спокой и — больше ничего!

LUKA. Nej, nej — inte alls! Tro mig, du! Ro och ingenting annat!

Призовут тебя к господу и скажут: господи, погляди‑ка, вот пришла раба твоя, Анна...

Man kallar dig genast till Herren och säger: se, Herre, här står Din tjänarinna Anna...

Медведев (строго). А ты почему знаешь, что там скажут? Эй, ты...

MEDVEDJEFF strängt. Hur vet du, vad man kommer att säga där? Asch, du...

Пепел при звуке голоса Медведева поднимает голову и прислушивается.

Pepel höjer vid ljudet av Medvedjeffs röst huvudet och lyssnar.

Лука. Стало быть, знаю, господин ундер...

LUKA. Jag vet väl det, herr kommissarie...

Медведев (примирительно). М... да! Ну... твоё дело...

MEDVEDJEFF försonligt. M... ja! Nå... det är din sak...

Хоша... я ещё не совсем... ундер...

Fast... jag är inte ännu riktigt... kommissarie...

Бубнов. Двух беру...

BUBNOFF. Jag tar två brickor...

Медведев. Ах ты... чтоб тебе!..

MEDVEDJEFF. Ack, du... Måtte...

Лука. А господь — взглянет на тебя кротко-ласково и скажет:

LUKA. Och då ser Herren på dig milt och vänligt och säger:

знаю я Анну эту! Ну, скажет, отведите её, Анну, в рай!

Jag känner nog denna Anna! Så för henne, säger han, in i mitt paradis!

Пусть успокоится... Знаю я, жила она — очень трудно...

Låt henne vila! Ty jag vet, att hennes liv varit fullt av bedrövelse...

очень устала... Дайте покой Анне...

och att hon är trött... Jag giver henne min frid...

Анна (задыхаясь). Дедушка... милый ты... кабы так!

ANNA flämtande. Farfar lille... käre du... om det vore så!

Кабы... покой бы... не чувствовать бы ничего...

Få frid... och ingenting känna?...

Лука. Не будешь! Ничего не будет! Ты — верь!

LUKA. Ingenting! Ingenting alls! — Tro du mig!

Ты — с радостью помирай, без тревоги...

Dö med glädje, utan oro...

Смерть, я те говорю, она нам — как мать малым детям...

Döden, säger jag dig, är för oss som en mor för sina små...

Анна. А... может... может, выздоровлю я?

ANNA. Men... kanske... kanske blir jag frisk?

Лука (усмехаясь). На что? На муку опять?

LUKA småskrattande. Vad skulle det tjäna till? För att plågas på nytt?

Анна. Ну... ещё немножко... пожить бы... немножко!

ANNA. Bara lite... få leva ännu... lite till!

Коли там муки не будет... здесь можно потерпеть... можно!

När där inte finns plågor... så kan man nog fördra lite till här... det kan man!

Лука. Ничего там не будет!.. Просто...

LUKA. Där finns ingenting... bara...

Пепел (вставая). Верно... а может, и — не верно!

PEPEL stiger upp. Kanske är det riktigt... men kanske också — oriktigt!

Анна (пугливо). Господи...

ANNA skrämd. Herregud...

Лука. А, красавец...

LUKA. Ah, du är en snygg en...

Медведев. Кто орёт?

MEDVEDJEFF. Vem för oljud?

Пепел (подходя к нему). Я! А что?

PEPEL går fram till honom. Jag! Än sen?

Медведев. Зря орёшь, вот что! Человек должен вести себя смирно...

MEDVEDJEFF. Det är orätt, ska jag säga! Människan bör uppföra sig stillsamt.

Пепел. Э... дубина!.. А ещё — дядя... х-хо!

PEPEL. Ä... dumhuvud!... Och farbror till... hå-hå!

Лука (Пеплу, негромко). Слышь, — не кричи!

LUKA lågt till Pepel. Låt bli att skrika, hör du!

Тут — женщина помирает... уж губы у неё землёй обметало... не мешай!

Här ligger en kvinna för döden... hennes läppar är redan renade från det jordiska... stör henne inte!

Пепел. Тебе, дед, изволь, — уважу! Ты, брат, молодец!

PEPEL. Dig har jag aktning för, farfar lille! Du är en hygglig karl!

Врёшь ты хорошо... сказки говоришь приятно!

Bra ljuger du... och trevligt berättar du sagor!

Ври, ничего — мало, брат, приятного на свете!

Ljug på du, bror lille! Det finns inte så mycket trevligt här i världen!

Бубнов. Вправду — помирает баба-то?

BUBNOFF. Allvarsamt — dör käringen verkligen?

Лука. Кажись, не шутит...

LUKA. Det ser ut, som hon inte skulle skämta...

Бубнов. Кашлять, значит, перестанет... Кашляла она очень беспокойно... Двух беру!

BUBNOFF. Då blir det äntligen slut med hennes hosta... Hon hostade så störande... Jag tar två!

Медведев. Ах, пострели тебя в сердце!

MEDVEDJEFF. Å, du borde skjutas mitt i hjärtat!

Пепел. Абрам!

PEPEL. Abram!

Медведев. Я тебе — не Абрам...

MEDVEDJEFF. Jag är ingen Abram för dig!

Пепел. Абрашка! Наташа — хворает?

PEPEL. Abraschka! Hur är det med Natascha?

Медведев. А тебе какое дело?

MEDVEDJEFF. Angår det dig?

Пепел. Нет, ты скажи: сильно её Василиса избила?

PEPEL. Nej, säg nu: fick hon mycket smörj av Vasilissa?

Медведев. И это дело не твоё!

MEDVEDJEFF. Inte angår det dig heller!

Это — семейное дело... А ты — кто таков?

Det är en familjeangelägenhet. Och du — vad är du för en?

Пепел. Кто бы я ни был, а... захочу — и не видать вам больше Наташки!

PEPEL. Jag må vara vem som helst, men — behagar det mig, så ser ni inte mera till Natascha!

Медведев (бросая игру). Ты — что говоришь?

MEDVEDJEFF lämnar spelet. Vad säger du?

Ты — про кого это? Племянница моя чтобы... ах, вор!

Vem talar du om? Att min brorsdotter skulle... du din bov!

Пепел. Вор, а тобой не пойман...

PEPEL. Bov... men inte knipen av dig!

Медведев. Погоди! Я — поймаю... я — скоро...

MEDVEDJEFF. Vänta du! Jag kniper dig nog!

Пепел. А поймаешь, — на го́ре всему вашему гнезду.

PEPEL. Gör du det, så är det snart slut med hela er håla.

Ты думаешь — я молчать буду перед следователем? Жди от волка толка!

Tror du jag tänker hålla mun inför rätten? Ulvalåt — bådar gråt!

Спросят: кто меня на воровство подбил и место указал?

De frågar, vem som haft mig till tjuveri och visat mig ställena?

Мишка Костылёв с женой! Кто краденое принял? Мишка Костылёв с женой!

Mischka Kastiljoff och hustru hans! Vem har gömt tjuvgodset? Mischka Kastiljoff och hustru hans!

Медведев. Врёшь! Не поверят тебе!

MEDVEDJEFF. Du ljuger! De kommer inte att tro dig!

Пепел. Поверят, потому — правда! И тебя ещё запутаю... ха!

PEPEL. Det gör de nog, för det är sant! Och dig ska jag också blanda in... ha!

Погублю всех вас, черти, — увидишь!

Jag gör kål på er allesammans, era djävlar, ska du få se!

Медведев (теряясь). Врёшь! И... врёшь!

MEDVEDJEFF tappar koncepterna. Du ljuger!... Och... du ljuger!

И... что я тебе худого сделал? Пёс ты бешеный...

Och — vad ont har jag gjort dig? En galen hund är du...

Пепел. А что ты мне хорошего сделал?

PEPEL. Och vad gott har du gjort mig?

Лука. Та-ак!

LUKA. Ja-ha, ja!

Медведев (Луке). Ты... чего каркаешь?

MEDVEDJEFF Till Luka. Vad kraxar du för?

Твоё тут — какое дело? Тут — семейное дело!

Vad har du med det här att skaffa? Det är en familjeangelägenhet!

Бубнов (Луке). Отстань! Не для нас с тобой петли вяжут.

BUBNOFF Till Luka. Bry dig inte om dem! Inte snor de sina snaror för våra halsar...

Лука (смиренно). Я ведь — ничего!

LUKA stillsamt. Inte säger jag något!

Я только говорю, что, если кто кому хорошего не сделал, тот и худо поступил...

Jag säger bara, att den som inte gjort en annan något gott, har handlat illa...

Медведев (не поняв). То-то!

MEDVEDJEFF som ej uppfattat, vad Luka sagt. Ja, ja!

Мы тут... все друг друга знаем... а ты — кто такой?

Vi här... vi känner alla varandra... men vad är du för en?

(Сердито фыркая, быстро уходит.)

Fnyser ilsket och lämnar hastigt rummet.

Лука. Рассердился кавалер... Охо-хо, дела у вас, братцы, смотрю я... путаные дела!

LUKA. Han blev ledsen, kavaljeren... Åhå-hå, bröder små, era affärer... är bra trassliga, ser jag!

Пепел. Василисе жаловаться побежал...

PEPEL. Han sprang till Vasilissa för att klaga...

Бубнов. Дуришь ты, Василий.

BUBNOFF. Du bär dig dumt åt, Vasilji...

Чего-то храбрости у тебя много завелось...

Vad är det för hejdundrande mod du fått?...

гляди, храбрость у места, когда в лес по грибы идёшь...

Mod, ser du, är bra att ha, när man plockar svamp i skogen...

а здесь она — ни к чему... Они тебе живо голову свернут...

men här är det bortkastat... Ett tu tre vrider de nacken av dig...

Пепел. Н-ну, нет! Нас, ярославских, голыми руками не сразу возьмёшь...

PEPEL. Nå, nå! Oss jaroslaver tar man inte så lätt med bara händerna...

Ежели война — будем воевать...

Vill ni ha krig, så nog ska vi slåss!

Лука. А в самом деле, отойти бы тебе, парень, прочь с этого места...

LUKA. Men egentligen, gosse, borde du gå bort från det här stället.

Пепел. Куда? Ну‑ка, выговори...

PEPEL. Vart! Nå, säg ut...

Лука. Иди... в Сибирь!

LUKA. Bort... till Sibirien!

Пепел. Эге! Нет, уж я погожу, когда пошлют меня в Сибирь эту на казённый счёт...

PEPEL. Åhå! Nej, nog väntar jag, tills jag skickas dit med kronoskjuts...

Лука. А ты слушай — иди‑ка!

LUKA. Hör på, ge dig du i väg!

Там ты себе можешь путь найти... Там таких — надобно!

Där kan du bryta dig en bana... Där behövs sådana som du!

Пепел. Мой путь — обозначен мне!

PEPEL. Min bana är klar!

Родитель всю жизнь в тюрьмах сидел и мне тоже заказал...

Far min satt hela sitt liv på häkte och beställde plats för mig också...

Я когда маленький был, так уж в ту пору меня звали вор, воров сын...

Redan när jag var liten, fick jag alltid heta tjuv och son till en tjuv...

Лука. А хорошая сторона — Сибирь! Золотая сторона!

LUKA. Men ett bra land är det, Sibirien! Ett guldland!

Кто в силе да в разуме, тому там — как огурцу в парнике!

Den som är stark och klok, mår där som gurka i drivbänk.

Пепел. Старик! Зачем ты всё врёшь?

PEPEL. Gubbe! Varför ljuger du ideligen?

Лука. Ась?

LUKA. Vad sa du?

Пепел. Оглох! Зачем врёшь, говорю?

PEPEL. Är du döv? Varför ljuger du? frågar jag.

Лука. Это в чём же вру-то я?

LUKA. När har jag ljugit?

Пепел. Во всём... Там у тебя хорошо, здесь хорошо... ведь — врёшь! На что?

PEPEL. I ett... Där har man det bra, och här har man det bra... du ljuger ju!... Och varför?

Лука. А ты мне — поверь,

LUKA. Tro du mig bara,

да поди сам погляди... Спасибо скажешь... Чего ты тут трёшься?

och gå själv och se... Du kommer att tacka mig...

И... чего тебе правда больно нужна... подумай‑ка!

Och... vad är du så svår på sanningen för... Tänk efter!

Она, правда-то, может, обух для тебя...

Den är kanske ohälsosam för dig, sanningen.

Пепел. А мне всё едино! Обух, так обух...

PEPEL. Mig är det likgiltigt!

Лука. Да чудак! На что самому себя убивать?

LUKA. Det var mig en tok! Varför ska man fördärva sig sj älv!

Бубнов. И чего вы оба мелете? Не пойму...

BUBNOFF. Och varför pratar ni smörja, ni två? Det är mig obegripligt...

Какой тебе, Васька, правды надо? И зачем?

Vad behöver du för sanning, Vasjka? Och varför?

Знаешь ты правду про себя... да и все её знают...

Du känner ju sanningen om dig själv... och alla andra känner den med...

Пепел. Погоди, не каркай! Пусть он мне скажет... Слушай, старик: бог есть?

PEPEL. Tig, och kraxa inte! Låt honom säga... hör på, gamling: finns det en Gud?

Лука молчит, улыбаясь.

Luka tiger småleende.

Бубнов. Люди все живут... как щепки по реке плывут... строят дом... а щепки — прочь...

BUBNOFF. Människans liv förbliver — likt spånor, som på floden driver... bort med spånorna, när huset byggs...

Пепел. Ну? Есть? Говори...

PEPEL. Nå? Finns Gud? Svara!

Лука (негромко). Коли веришь, — есть; не веришь, — нет... Во что веришь, то и есть...

LUKA lågt. När man tror, finns han, annars inte... Vad man tror på, det finns också...

Пепел молча, удивленно и упорно смотрит на старика.

Pepel stirrar stum, förbryllad och stint på Luka.

Бубнов. Пойду чаю попью... идёмте в трактир? Эй!..

BUBNOFF. Jag går och dricker te... ska vi gå till krogen? Hej!

Лука (Пеплу). Чего глядишь?

LUKA till Pepel. Vad tittar du på?

Пепел. Так... погоди!.. Значит...

PEPEL. Jo... Vänta!

Бубнов. Ну, я один...

BUBNOFF. Ja, jag går ensam då...

(Идёт к двери и встречается с Василисой).

Går till dörren och möter Vasilissa.

Пепел. Стало быть... ты...

PEPEL. Alltså... du...

Василиса (Бубнову). Настасья — дома?

VASILISSA till Bubnoff. Är Nastasja hemma?

Бубнов. Нет... (Уходит.)

BUBNOFF. Nej... Går.

Пепел. А... пришла...

PEPEL. Ah... är du här?

Василиса (подходя к Анне). Жива ещё?

VASILISSA går fram till Anna. Är hon ännu vid liv?

Лука. Не тревожь...

LUKA. Stör inte...

Василиса. А ты... чего тут торчишь?

VASILISSA. Och du... vad hänger du här för?

Лука. Я могу уйти... коли надо...

LUKA. Jag kan gå min väg... eftersom det är nödvändigt...

Василиса (направляясь к двери в комнату Пепла).

VASILISSA går åt Pepels kammardörr till.

Василий! У меня к тебе дело есть...

Vasilji! Jag har ett ärende till dig...

Лука подходит к двери в сени, отворяет её и громко хлопает ею.

Luka går fram till farstudörren, öppnar och slår hårt igen den,

Затем — осторожно влезает на нары и — на печь.

varefter han försiktigt slinker upp på britsen och därifrån på ugnen.

(Из комнаты Пепла.) Вася... поди сюда!

VASILISSA från Pepels rum. Vasja... kom hit!

Пепел. Не пойду... не хочу...

PEPEL. Nej... har inte lust...

Василиса. А... что же? На что гневаешься?

VASILISSA. Vad nu då? Vad är du ilsken för?

Пепел. Скушно мне... надоела мне вся эта канитель...

PEPEL. Jag har tråkigt... Allt det här äcklar mig...

Василиса. И я... надоела?

VASILISSA. Också... jag?

Пепел. И ты...

PEPEL. Också du...

Василиса крепко стягивает платок на плечах, прижимая руки ко груди.

Vasilissa drar stramt till duken om axlarna, pressar händerna mot bröstet.

Идёт к постели Анны, осторожно смотрит за полог и возвращается к Пеплу.

Går till Annas bädd, tittar försiktigt bakom förhänget och återvänder till Pepel.

Ну... говори...

PEPEL. Nå... säg...

Василиса. Что же говорить? Насильно мил не будешь...

VASILISSA. Vad ska jag säga? Inte vill jag tvinga mig på dig...

и не в моём это характере милости просить... Спасибо тебе за правду...

och inte hör det till min karaktär att tigga allmosor... Tack ska du ha för sanningen...

Пепел. Какую правду?

PEPEL. Vad för en sanning?

Василиса. А что надоела я тебе... али это не правда?

VASILISSA. Att jag äcklar dig... eller är det inte sant?

Пепел молча смотрит на неё.

PEPEL betraktar henne tyst.

(Подвигаясь к нему.) Что глядишь? Не узнаёшь?

VASILISSA närmar sig honom. Vad glor du på? Känner du inte igen...

Пепел (вздыхая). Красивая ты, Васка...

PEPEL suckande. Vacker är du, Vasilissa...

Женщина кладёт ему руку на шею, но он стряхивает руку её движением плеча.

Hon lägger armen om hans hals, men han skakar henne från sig med en axelrörelse.

...а никогда не лежало у меня сердце к тебе...

Men aldrig har min håg stått till dig...

И жил я с тобой, и всё... а никогда ты не нравилась мне...

Levat med dig har jag och allt det där... men aldrig har jag tyckt om dig...

Василиса (тихо). Та-ак... Н-ну...

VASILISSA sakta. Så-å... Nå-å?

Пепел. Ну, не о чем нам говорить! Не о чем... иди от меня...

PEPEL. Nå, inte har vi nånting otalt med varann! Ingenting... lämna mig!

Василиса. Другая приглянулась?

VASILISSA. Slår du för en annan?

Пепел. Не твоё дело... И приглянулась — в свахи тебя не позову...

PEPEL. Det rör dig inte... Om så är, så inte tar jag dig till kopplerska...

Василиса (значительно). А напрасно... Может, я бы и сосватала...

VASILISSA betydelsefullt. Det är dumt av dig... Kanske skulle jag ändå koppla ihop...

Пепел (подозрительно). Кого это?

PEPEL misstänksamt. Vem då?

Василиса. Ты знаешь... что притворяться?

VASILISSA. Nog vet du vem... vad tjänar det till att leka kurragömma?

Василий... я — человек прямой...

Vasilji... jag är en rättfram människa...

(Тише.) Скрывать не буду... ты меня обидел...

Lägre. Jag kan inte förneka... att du kränkt mig...

Ни за что, ни про что — как плетью хлестнул...

Utan skäl och utan grund snärtar du till mig... som med piskan...

Говорил — любишь... и вдруг...

Först säger du, att du tycker om... och med ens...

Пепел. Вовсе не вдруг... я давно... души в тебе нет, баба...

PEPEL. Inte alls med ens... utan längesen... Det finns ingen själ hos dig, kvinna.

В женщине — душа должна быть... Мы — звери... нам надо...

Kvinnan bör ha själ... Vi är djur... vi behöver...

надо нас — приучать... а ты — к чему меня приучила?..

oss ska man lära... men du... vad har du lärt mig?

Василиса. Что было — того нет...

VASILISSA. Det som har varit, har varit...

Я знаю — человек сам в себе не волен...

Jag vet, att människan inte är sin egen herre...

Не любишь больше... ладно! Так тому и быть...

Du älskar mig inte längre... nåväl! Må det vara så då...

Пепел. Ну, значит, и — шабаш! Разошлись смирно, без скандала... и хорошо!

PEPEL. Nå, alltså — punkt och slut! Vi har skilts i sämja, utan skandal... och det är bra!

Василиса. Нет, погоди! Всё-таки... когда я с тобой жила...

VASILISSA. Nej, vänta lite! Ser du... medan jag levde med dig...

я всё дожидалась, что ты мне поможешь из омута этого выбраться...

väntade jag alltid, att du skulle hjälpa mig upp ur dyn här...

освободишь меня от мужа, от дяди... от всей этой жизни...

och befria mig från min man och min farbror... och hela det här livet...

И, может, я не тебя, Вася, любила, а... надежду мою, думу эту любила в тебе...

Och kanske älskade jag inte dig, Vasja, men... det hoppet, den drömmen älskade jag i dig...

Понимаешь? Ждала я, что вытащишь ты меня...

Förstår du? Jag trodde, att du skulle dra upp mig ur dyn...

Пепел. Ты — не гвоздь, я — не клещи...

PEPEL. Du är ingen spik och jag ingen tång...

Я сам думал, что ты, как умная... ведь ты умная... ты — ловкая!

Jag tänkte, att du själv... som är så slug — för slug är du — och hal!

Василиса (близко наклоняясь к нему). Вася! давай... поможем друг другу...

VASILISSA lutar sig tätt intill honom. Vasja! Låt... låt oss hjälpa varann!

Пепел. Как это?

PEPEL. Vad menar du?

Василиса (тихо, сильно). Сестра... тебе нравится, я знаю...

VASILISSA sakta, starkt. Min syster... du tycker om henne... jag vet det...

Пепел. За то ты и бьёшь её зверски!

PEPEL. Därför piskar du henne också så djuriskt!

Смотри, Васка! Её — не тронь...

Kom ihåg, Vasilissa! Henne — får du inte röra...

Василиса. Погоди! Не горячись! Можно всё сделать тихо, по-хорошему...

VASILISSA. Vänta, bli inte häftig! Allt kan göras tyst och bra.

Хочешь — женись на ней?

Vill du — så gift dig med henne!

И я тебе ещё денег дам... целковых... триста!

Jag ska till och med ge dig pengar... en trehundra rubel!

Больше соберу — больше дам...

Kan jag samla mera, så ger jag ännu mera...

Пепел (отодвигаясь). Постой... как это? За что?

PEPEL ifrån henne. Vänta lite... hur så? För vad?

Василиса. Освободи меня... от мужа! Сними с меня петлю эту...

VASILISSA. Befria mig... från honom! Ta den bördan från mig!...

Пепел (тихо свистит). Вон что-о! Ого-го! Это — ты ловко придумала...

PEPEL visslar sakta. Aha-a! Jaså de-et! Det är inte så illa uttänkt!

мужа, значит, в гроб, любовника — на каторгу, а сама...

Mannen i graven, älskarn i fängelset, och du själv...

Василиса. Вася! Зачем — каторга? Ты — не сам... через товарищей!

VASILISSA. Vasja! Varför fängelset? Inte du själv... genom kamraterna!

Да если и сам, кто узнает? Наталья — подумай!

Och om du också själv skulle — vem får veta det? Tänk du — Natalja!

Деньги будут... уедешь куда-нибудь... меня навек освободишь...

Pengar får du... far bort någonstans... mig gör du för alltid fri...

и что сестры около меня не будет — это хорошо для неё.

och att syster min slipper mig, blir bra för henne.

Видеть мне её — трудно... злоблюсь я на неё за тебя...

Att se henne är svårt för mig... jag retar upp mig på henne för din skull...

и сдержаться не могу... мучаю девку, бью её...

och kan inte hålla mig... jag plågar och slår flickan...

так — бью... что сама плачу от жалости к ней...

slår, så jag själv gråter av medlidande med henne...

А — бью. И — буду бить!

Men — jag slår. Och kommer att slå!

Пепел. Зверь! Хвастаешься зверством своим?

PEPEL. Djur! Du skryter med din råhet.

Василиса. Не хвастаюсь — правду говорю. Подумай, Вася...

VASILISSA. Jag skryter inte... jag talar sanning. Tänk efter, Vasja...

Ты два раза из-за мужа моего в тюрьме сидел... из-за его жадности...

Två gånger har du suttit inne för hans skull... för hans snikenhet...

Он в меня, как клоп, впился... четыре года сосёт!

Som en lus har han bitit sig fast vid mig... och suger sen fyra år!

А какой он мне муж?

Och hurdan man är han?

Наташку теснит, измывается над ней, нищая, говорит!

Nataschka plågar han, grämer sig över henne, den tiggerskan, som han säger!

И для всех он — яд...

Och för alla är han ett helvete...

Пепел. Хитро ты плетёшь...

PEPEL. Slugt tänker du ut det...

Василиса. В речах моих — всё ясно...

VASILISSA. Jag säger ju allt tydligt och klart.

Только глупый не поймет, чего я хочу...

Man ska vara en dumbom för att inte fatta, vad jag vill.

Костылёв осторожно входит и крадётся вперёд.

Kastiljoff kommer försiktigt in och smyger sig fram.

Пепел (Василисе). Ну... иди!

PEPEL till Vasilissa. Gå nu!

Василиса. Подумай! (Видит мужа.) Ты — что? За мной?

VASILISSA. Tänk på saken! Blir varse mannen. Du? Söker du mig?

Пепел вскакивает и дико смотрит на Костылёва.

Pepel rusar upp och stirrar vilt på Kastiljoff.

Костылёв. Это я... я! А вы тут... одни?

KASTILJOFF. Det är jag... jag! Och ni är här... ensamma?

А-а... Вы — разговаривали?

Aha! Ni har pratat med varandra?

(Вдруг топает ногами и громко визжит.)

Stampar plötsligt och gnäller högt.

Васка... поганая! Нищая... шкура!

Vasilissa... din ohyra! Ditt djävla stycke!

(Пугается своего крика, встреченного молчанием и неподвижностью.)

Blir rädd för sitt skrik, som mötes av ljudlös tystnad.

Прости, господи... опять ты меня, Василиса, во грех ввела...

Förlåt, o Gud... omigen har du förlett mig till synd, Vasilissa...

Я тебя ищу везде...

Jag har sökt dig överallt...

(Взвизгивая.) Спать пора! Масла в лампады забыла налить...

Gnällande. Det är sovdags! Du har glömt att hälla olja i helgonlampan...

у, ты! Нищая... свинья...

U, du! Tiggarpack!

(Дрожащими руками машет на неё.)

Vinkar med skälvande händer åt henne.

Василиса медленно идёт к двери в сени, оглядываясь на Пепла.

Vasilissa går långsamt till farstudörren med blicken fästad på Pepel.

Пепел (Костылёву). Ты! Уйди... пошёл!..

PEPEL till Kastiljoff. Du! Gå... gå din väg!

Костылёв (кричит). Я — хозяин! Сам пошёл, да! Вор...

KASTILJOFF skriker. Jag är herre här! Gå själv! Tjuv —

Пепел (глухо). Уйди, Мишка...

PEPEL dovt. Gå, Mischka!

Костылёв. Не смей! Я тут... я тебя...

KASTILJOFF. Våga inte! Jag... jag ska...

Пепел хватает его за шиворот и встряхивает.

Pepel griper honom i kragen och skakar om honom.

На печи раздаётся громкая возня и воющее позевыванье.

Från ugnen höres ljudligt buller och en pipig gäspning.

Пепел выпускает Костылёва, старик с криком бежит в сени.

Pepel släpper Kastiljoff, som med ett skrik rusar till farstun.

Пепел (вспрыгнув на нары). Кто это... кто на печи?

PEPEL hoppar upp på britsen. Vem är det... vem är där uppe på ugnen?

Лука (высовывая голову). Ась?

LUKA sticker fram huvudet. Va?

Пепел. Ты?!

PEPEL. Du?!

Лука (спокойно). Я... я самый... о, господи Исусе Христе!

LUKA lugnt. Jag... jag själv... å, Herre Jesus Kristus! —

Пепел (затворяет дверь в сени, ищет запора и не находит).

PEPEL öppnar farstudörren, söker regeln, men finner den inte.

А, черти... Старик, слезай!

Å, djävlar... Gubbe, kom ner!

Лука. Сейча-ас... лезу...

LUKA. Ge-enast... kommer jag...

Пепел (грубо). Ты зачем на печь залез?

PEPEL bryskt. Varför har du krupit upp på ugnen?

Лука. А куда надо было?

LUKA. Vart skulle jag annars ha krupit?

Пепел. Ведь... ты в сени ушёл?

PEPEL. Du... du gick ju ut i farstun?

Лука. В сенях, браточек, мне, старику, холодно...

LUKA. Farstun... bror lille, är kall för gubben —

Пепел. Ты... слышал?

PEPEL. Har du... hört?

Лука. А — слышал! Как не слышать? Али я — глухой?

LUKA. Visst! Hur skulle jag kunna undgå det? Eller är jag kanske döv?

Ах, парень, счастье тебе идёт... Вот идёт счастье!

Ack, gosse, lycka har du med dig... Aj, en sån tur du har!

Пепел (подозрительно). Какое счастье? В чём?

PEPEL misstänksamt. Tur? På vad sätt?

Лука. А вот в том, что я на печь залез.

LUKA. Jo, på så sätt att jag kröp upp på ugnen.

Пепел. А... зачем ты там возиться начал?

PEPEL. Men varför började du bullra där uppe?

Лука. Затем, значит, что — жарко мне стало... на твоё сиротское счастье...

LUKA. Därför — att jag fick det så hett... till din otroliga lycka...

И — опять же — смекнул я, как бы, мол, парень-то не ошибся... не придушил бы старичка-то...

Och så tänkte jag som så att han, gunstig herrn, måtte väl inte i misstag... strypa gubbstackarn...

Пепел. Да-а... я это мог... ненавижу...

PEPEL. Jaa... det hade kunnat hända... jag hatar honom...

Лука. Что мудрёного? Ничего нет трудного...

LUKA. Inte är det väl så konstigt, inte? Ingenting är lättare...

Часто эдак-то ошибаются...

Tockna där misstag förekommer ofta...

Пепел (улыбаясь). Ты — что? Сам, что ли, ошибся однажды?

PEPEL. Du har kanske själv en gång misstagit dig — va?

Лука. Парень! Слушай‑ка, что я тебе скажу: бабу эту — прочь надо!

LUKA. Pojke, hör på vad jag säger dig... Kvinnan där måste bort!

Ты её — ни-ни! — до себя не допускай...

Du ska inte låta henne komma dig nära — inte så mycket som så, en gång!

Мужа — она и сама со света сживёт, да ещё половчее тебя, да!

Mannen sin äter hon nog ut själv, och det mycket ledigare än du, var säker på det!

Ты её, дьяволицу, не слушай... Гляди — какой я?

Hör inte på det satans ynglet, du! Se på mig, hurdan jag är!

Лысый... А отчего? От этих вот самых разных баб...

Skallig... Och av vad? Jo, just av allt det där kvinnfolket...

Я их, баб-то, может, больше знал, чем волос на голове было...

Jag har kanske känt flera av den sorten än jag haft hår på huvudet...

А эта Василиса — она... хуже черемиса!

Och... den här Vasilissa — hon är sämre än du kan ana!

Пепел. Не понимаю я... спасибо тебе сказать, или ты... тоже...

PEPEL. Jag vet inte riktigt, om jag ska tacka dig, eller om du... också...

Лука. Ты — не говори! Лучше моего не скажешь!

LUKA. Säg ingenting! Bättre än jag talar du ändå inte!

Ты слушай: которая тут тебе нравится, бери её под руку,

Hör på: henne som du tycker om här — ta henne under armen,

да отсюда — шагом марш! — уходи! Прочь уходи...

och — marsch framåt, härifrån! Gå!... Gå bort!

Пепел (угрюмо). Не поймёшь людей!

PEPEL dystert. Svårt att förstå människorna!

Которые — добрые, которые — злые?.. Ничего не понятно...

Vem är god och vem är dålig?... Ingenting kan man förstå...

Лука. Чего там понимать?

LUKA. Vad är det att förstå!

Всяко живёт человек... как сердце налажено, так и живёт... сегодня — добрый, завтра — злой...

Människor är så olika... som hjärtat är stämt, lever de... i dag — god, i morgon — dålig...

А коли девка эта за душу тебя задела всурьёз... уйди с ней отсюда, и кончено...

Men om du nu på fullaste allvaret är fäst vid flickan där... så gå härifrån med henne, och därmed jämnt.

А то — один иди... Ты — молодой, успеешь бабой обзавестись...

Annars gå ensam... Du är ung och hinner nog lägga dig till med ett fruntimmer...

Пепел (берёт его за плечо). Нет, ты скажи — зачем ты всё это...

PEPEL griper honom i axeln. Nej, du ska säga, varför du bryr dig om allt detta...

Лука. Погоди‑ка, пусти... Погляжу я на Анну... чего-то она хрипела больно...

LUKA. Vänta då, släpp mig!... Jag ska se på Anna... hon rosslade nyss så underligt...

(Идёт к постели Анны, открывает полог, смотрит, трогает рукой.)

Går till Annas bädd, öppnar förhänget, ser på henne och rör vid henne.

Пепел задумчиво и растерянно следит за ним.

Pepel iakttar honom tankfullt och bortkommen.

Исусе Христе, многомилостивый! Дух новопреставленной рабы твоей Анны с миром прими...

Jesus Kristus, tag för din stora barmhärtighets skull din nyss hädangångna tjänarinna Annas själ till dig!

Пепел (тихо). Умерла?..

PEPEL sakta. Död?

(Не подходя, вытягивается и смотрит на кровать.)

Utan att närma sig rätar han på sig och ser på bädden.

Лука (тихо). Отмаялась!.. А где мужик-то её?

LUKA. Hon har slocknat!... Var är hennes man?

Пепел. В трактире, наверно...

PEPEL. På krogen, antagligen...

Лука. Надо сказать...

LUKA. Han bör underrättas...

Пепел (вздрагивая). Не люблю покойников...

PEPEL rysande. Jag tycker inte om döda...

Лука (идёт к двери). За что их любить?.. Любить — живых надо... живых...

LUKA går till dörren. Varför tycka om dem?... De levande bör man tycka om... de levande...

Пепел. И я с тобой...

PEPEL. Jag går med dig...

Лука. Боишься?

LUKA. Är du rädd?

Пепел. Не люблю...

PEPEL. Jag tycker inte om döda...

Торопливо выходят. Пустота и тишина.

De gå hastigt ut. Tomt och tyst.

За дверью в сени слышен глухой шум, неровный, непонятный.

Bakom farstudörren hörs ett dovt buller, ojämnt och obegripligt.

Потом — входит Актёр.

Därpå inträder Aktören.

Актёр (останавливается, не затворяя двери, на пороге и, придерживаясь руками за косяки, кричит).

AKTÖREN stannar, utan att stänga dörren, på tröskeln och skriker, medan han håller sig fast i dörrposten.

Старик, эй! Ты где? Я — вспомнил... слушай.

Hallå, gubbe! Var är du? Nu minns jag... Hör på!

(Шатаясь, делает два шага вперёд и, принимая позу, читает.)

Raglar två steg framåt, ställer sig i pose och deklamerar:

Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет, —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

Om vår samtid den heliga ström,
som är sanningens, vilseförd skändar —
hell fantasten, som samtiden bländar
med en gyllene salighetsdröm!

Наташа является сзади Актёра в двери.

Natascha synes i dörren bakom Aktören.

Старик!..

AKTÖREN. Gubbe!...

Если б завтра земли нашей путь
Осветить наше солнце забыло,
Завтра ж целый бы мир осветила
Мысль безумца какого-нибудь...

och om solens evärdliga bloss
bleve trött att belysa vår bana,
skall dock svärmarens Fata Morgana
lysa vägen för jorden och oss!

Наташа (смеётся). Чучело! Нализался...

NATASCHA skrattar. Den fågelskrämman! Alldeles plakat igen!

Актёр (оборачиваясь к ней). А-а, это ты?

AKTÖREN vänder sig om mot henne. A-ah... är det du?

А — где старичок... милый старикашка?

Men var är gubben — den rara, lilla gubben?

Здесь, по-видимому, — никого нет... Наташа, прощай! Прощай... да!

Här ser ut att inte finnas någon alls. — Natascha, adjö! Adjö med dig!

Наташа (входя). Не здоровался, а прощаешься...

NATASCHA kommer fram. Inte har du hälsat, men ändå säger du adjö...

Актёр (загораживает ей дорогу).

AKTÖREN ställer sig i hennes väg.

Я — уезжаю, ухожу... Настанет весна — и меня больше нет...

Jag far bort, bort... När våren kommit, finns jag inte mera här...

Наташа. Пусти‑ка... куда это ты?

NATASCHA. Släpp fram mig då... vart är det du ska ta vägen?

Актёр. Искать город... лечиться...

AKTÖREN. Jag ska söka upp en stad... och böta mig...

Ты — тоже уходи... Офелия... иди в монастырь...

Gå du bort, du också! — Gå i kloster, Ofelia!...

Понимаешь — есть лечебница для организмов... для пьяниц...

Vet du, det finns ett sjukhus för organismer... för drinkare...

Превосходная лечебница... Мрамор... мраморный пол!

Ett härligt sjukhus... Marmor... marmorgolv!...

Свет... чистота, пища... всё — даром! И мраморный пол, да!

Ljust... och snyggt, mat... allt — gratis! Och marmorgolv, ja!

Я её найду, вылечусь и... снова буду...

Jag ska finna det, och bli botad och... åter bli...

Я на пути к возрожденью... как сказал... король... Лир!

Jag är på väg till uppståndelse... som... Kung Lear säger...

Наташа... по сцене моё имя Сверчков-Заволжский... никто этого не знает, никто!

Natascha... mitt artistnamn är Svertschkoff-Savolschski... ingen vet det, ingen!

Нет у меня здесь имени... Понимаешь ли ты, как это обидно — потерять имя?

Här har jag inget namn... Förstår du hur skymfligt det är — att förlora sitt namn?

Даже собаки имеют клички...

Till och med hundarna har namn...

Наташа осторожно обходит Актёра, останавливается у кровати Анны, смотрит.

Natascha går försiktigt förbi Aktören, stannar vid Annas bädd och betraktar henne.

Без имени — нет человека...

AKTÖREN. Namnlös — är man ju ingen människa...

Наташа. Гляди... голубчик... померла ведь...

NATASCHA. Se då... kära vän... hon är död...

Актёр (качая головой). Не может быть...

AKTÖREN skakar på huvudet. Omöjligt...

Наташа (отступая). Ей-богу... смотри...

NATASCHA stiger åt sidan. Vid Gud... se då!

Бубнов (в двери). Чего смотреть?

BUBNOFF i dörren. Se — på vad då?

Наташа. Анна-то... померла!

NATASCHA. Anna är död!

Бубнов. Кашлять перестала, значит.

BUBNOFF. Då hostar hon alltså inte mera.

(Идёт к постели Анны, смотрит, идёт на своё место.)

Går till Annas bädd, betraktar henne, därpå tillbaka till sin plats.

Надо Клещу сказать... это — его дело...

Kleschtsch måste få veta det... det är hans sak...

Актёр. Я иду... скажу... потеряла имя!.. (Уходит.)

AKTÖREN. Jag går... och säger... att hon är — namnlös... Går.

Наташа (посреди комнаты). Вот и я... когда-нибудь так же... в подвале... забитая...

NATASCHA mitt i rummet. Så ska kanske också jag... en gång... i en källare... slagen...

Бубнов (расстилая на своих нарах какое-то тряпьё). Чего? Ты чего бормочешь?

BUBNOFF breder ut en lumptrasa på sin brits. Vad? Vad gnäller du där för?

Наташа. Так... про себя...

NATASCHA. Ingenting... bara för mig själv...

Бубнов. Ваську ждешь? Гляди — сломит тебе голову Васька...

BUBNOFF. Väntar du på Vasjka? Pass på, Vasjka slår nog in skallen på dig en gång...

Наташа. А не всё равно — кто сломит? Уж пускай лучше он...

NATASCHA. Sak samma, vem som gör det! Lika gott han...

Бубнов (ложится). Ну, твоё дело...

BUBNOFF lägger sig. Nå, det är ju din sak...

Наташа. Ведь вот... хорошо, что она умерла... а жалко...

NATASCHA. Ja, nog är det bra... att hon fick dö... Men sorgligt...

Господи!.. Зачем жил человек?

Herregud!... Varför har då människan levat?

Бубнов. Все так: родятся, поживут, умирают.

BUBNOFF. Så är det med alla: man föds, lever en tid och dör.

И я помру... и ты... Чего жалеть?

Också jag ska dö... och du... vad det är för sorgligt!

Входят Лука, Татарин, Кривой Зоб и Клещ.

Luka, Tataren, Krumma Krävan och Kleschtsch inträda.

Клещ идёт сзади всех, медленно, съёжившись.

Kleschtsch sist, långsamt och hopsjunken.

Наташа. Ш-ш! Анна...

NATASCHA. Sch-sch! Anna...

Кривой Зоб. Слышали... царство небесное, коли померла...

KRUMMA KRÄVAN. Vi har hört... Gud vare hennes själ nådig... eftersom hon nu dött...

Татарин (Клещу). Надо вон тащить! Сени надо тащить!

TATAREN till Kleschtsch. Hon måste skaffas bort! Föras ut i farstun!

Здесь — мёртвый — нельзя, здесь — живой спать будет...

Här — får inga döda ligga... här ska levande sova...

Клещ (негромко). Вытащим...

KLESCHTSCH. Ja, vi ska väl föra ut henne...

Все подходят к постели. Клещ смотрит на жену через плечи других.

Alla fram till bädden. Kleschtsch betraktar sin hustru över de andras axlar.

Кривой Зоб (Татарину). Ты думаешь — дух пойдёт?

KRUMMA KRÄVAN till Tataren. Tror du hon kommer att lukta?

От неё духа не будет... она вся ещё живая высохла...

Hon luktar nog inte... hon var förtorkad redan när hon levde...

Наташа. Господи! Хоть бы пожалели... хоть бы кто слово сказал какое-нибудь! Эх вы...

NATASCHA. Herregud! Om ni hade förbarmande... om någon sa ett ord åtminstone!... Ack, ni...

Лука. Ты, девушка, не обижайся... ничего!

LUKA. Tyck inte illa vara, lilla vän... det betyder ingenting! —

Где им... куда нам — мёртвых жалеть?

Hur skulle de... hur skulle vi... kunna ha förbarmande med döda?

Э, милая! Живых — не жалеем... сами себя пожалеть-то не можем... где тут!

Ack, kära du, tänk inte på det! De levande — har vi ju inte förbarmande med... inte ens med oss själva kan vi ha förbarmande...

Бубнов (зевая). И опять же — смерть слова не боится!.. Болезнь — боится слова, а смерть — нет!

BUBNOFF gäspande. Och dessutom är döden inte rädd för ord... mot sjukdomar hjälper ord, men inte mot döden!

Татарин (отходя). Полицию надо...

TATAREN stiger åt sidan. Polisen måste få...

Кривой Зоб. Полицию — это обязательно! Клещ! Полиции заявил?

KRUMMA KRÄVAN. Polisen — naturligtvis! Kleschtsch! Har du anmält det för polisen?

Клещ. Нет... Хоронить надо... а у меня сорок копеек всего...

KLESCHTSCH. Nej... Hon måste begravas... och jag har fyrtio kopek allt som allt...

Кривой Зоб. Ну, на такой случай — займи... а то мы соберем...

KRUMMA KRÄVAN. Nå, låna i så fall... eller vi salar ihop...

кто пятак, кто — сколько может...

var och en ger, vad han kan... fem kopek eller mera...

А полиции заяви... скорее! А то она подумает — убил ты бабу... или что...

Men anmäl det för polisen... fort! Annars tror de, att du dödat henne... eller att...

(Идёт к нарам и собирается лечь рядом с Татарином.)

Går till britsen och gör sig i ordning att lägga sig bredvid Tataren.

Наташа (отходя к нарам Бубнова). Вот... будет она мне сниться теперь...

NATASCHA går till Bubnoffs brits. Nu kommer jag att drömma om henne...

мне всегда покойники снятся... Боюсь идти одна... в сенях — темно...

jag drömmer jämt om döda... jag är rädd att gå ensam... farstun är så mörk!

Лука (следуя за ней). Ты — живых опасайся... вот что я скажу...

LUKA efter henne. Var rädd för de levande... säger jag dig...

Наташа. Проводи меня, дедушка...

NATASCHA. Följ mig, farfar lille...

Лука. Идём... идём, провожу!

LUKA. Kom... kom, jag följer dig.

Уходят. Пауза.

De gå. Paus.

Кривой Зоб. Охо-хо-о! Асан! Скоро весна, друг... тепло нам жить будет!

KRUMMA KRÄVAN. Åhå... hå-å! Hassan! Snart är det vår, kära vän... det blir varmt igen!

Теперь уж в деревнях мужики сохи, бороны чинят... пахать налаживаются... н-да!

Nu gör bönderna redan i ordning plogar och harvar... och börjar plöja... n-ja!

А мы... Асан!.. Дрыхнет уж, Магомет окаянный...

Och vi?... Hassan? Han snarkar ju redan... den satans Muhammed!

Бубнов. Татары спать любят...

BUBNOFF. Tatarerna tycker om att sova...

Клещ (стоит посредине ночлежки и тупо смотрит пред собой).

KLESCHTSCH står mitt i rummet och stirrar slött framför sig.

Чего же мне теперь делать?

Vad ska jag nu ta mig till?

Кривой Зоб. Ложись да спи... только и всего...

KRUMMA KRÄVAN. Lägg dig och sov — och därmed basta!

Клещ (тихо). А... она... как же?

KLESCHTSCH sakta. Och... hon... där?

Никто не отвечает ему. Сатин и Актёр входят.

Ingen svarar honom. Satjin och Aktören in.

Актёр (кричит). Старик! Сюда, мой верный Кент...

AKTÖREN ropar. Gubbe! Hitåt, min trogne Kent!

Сатин. Миклуха-Маклай идёт... х-хо!

SATJIN. Mikluscha-Maclay kommer — h-hå!

Актёр. Кончено и решено! Старик, где город... где ты?

AKTÖREN. Beslut och handling —! Gubbe, var finns staden... var är du?

Сатин. Фата-моргана! Наврал тебе старик...

SATJIN. Fata Morgana! Lurat dig har gubben...

Ничего нет! Нет городов, нет людей... ничего нет!

Det finns ingenting! Inga städer, inga människor... ingenting alls!

Актёр. Врёшь!

AKTÖREN. Du ljuger!

Татарин (вскакивая). Где хозяин? Хозяину иду!

TATAREN rusar upp. Var är värden? Jag går till värden!

Нельзя спать — нельзя деньги брать... Мёртвые... пьяные...

Man får inte sova, och då tänker jag inte heller betala... Lik... fyllhundar...

(Быстро уходит.) Сатин свистит вслед ему.

Hastigt ut. Satjin visslar efter honom.

Бубнов (сонным голосом). Ложись, ребята, не шуми... ночью — спать надо!

BUBNOFF sömnigt. Lägg er, barn, väsnas inte — om natten ska man sova!

Актёр. Да... здесь — ага! Мертвец...

AKTÖREN. Ja... här... aha... här finns ju ett lik...

«Наши сети притащили мертвеца»... стихотворение... Б-беранжера!

"Uti nätet — funno plötsligt vi ett lik!"... det är en dikt av... B-Béranger!

Сатин (кричит). Мертвецы — не слышат! Мертвецы не чувствуют...

SATJIN ropar. Lik — hör inte! Lik — känner inte...

Кричи... реви... мертвецы не слышат!..

Skrik... tjut gärna!... Lik hör inte!...

В двери является Лука.

I dörren Luka.

Занавес

RIDÅ.

Акт третий[править]

Tredje akten.

«Пустырь» — засорённое разным хламом и заросшее бурьяном дворовое место.

Öde plats mellan hus, fylld med allt slags skräp och bevuxen med ogräs.

В глубине его — высокий кирпичный брандмауер. Он закрывает небо. Около него — кусты бузины.

I fonden en hög brandmur av tegel, som skymmer himlen. Längs muren fläderbuskar.

Направо — тёмная, бревенчатая стена какой-то надворной постройки: сарая или конюшни.

Till höger en mörk bjälkvägg, tillhörande något slags uthus, ett lider eller ett stall.

А налево — серая, покрытая остатками штукатурки стена того дома,

Till vänster en grå, med rappningsrester här och där betäckt vägg av huset,

в котором помещается ночлежка Костылёвых.

i vilket Kastiljoffs natthärbärge inrymmes.

Она стоит наискось, так что её задний угол выходит почти на средину пустыря.

Den står snett, så att dess bakre knut nästan skjuter in på mitten av platsen.

Между ею и красной стеной — узкий проход. В серой стене два окна:

Mellan den och tegelmuren en trång gång. I den grå väggen två fönster:

одно — в уровень с землей, другое — аршина на два выше и ближе к брандмауеру.

det ena i nivå med marken, det andra cirka två arschin (halvannan meter) högre och närmare brandmuren.

У этой стены лежат розвальни кверху полозьями и обрубок бревна, длиною аршина в четыре.

Vid den grå väggen ligga en upp- och nedvänd, låg och bred släde och en bjälke, ungefär fyra arschin lång.

Направо у стены — куча старых досок, брусьев.

Till höger vid väggen en hög gamla bräder och plankor.

Вечер, заходит солнце, освещая брандмауер красноватым светом. Ранняя весна, недавно стаял снег.

Afton. Solnedgång med rött sken över brandmuren. Förvår; snön har nyss smält.

Чёрные сучья бузины ещё без почек.

De svarta fläderkvistarna ha ännu ej knoppats.

На бревне сидят рядом Наташа и Настя. На дровнях — Лука и Барон.

På bjälken sitta Natascha och Nastja bredvid varandra. På släden Luka och Baronen.

Клещ лежит на куче дерева у правой стены. В окне у земли — рожа Бубнова.

Kleschtsch ligger på brädhögen vid högra väggen. I fönstret vid marken synes Bubnoffs ansikte.

Настя (закрыв глаза и качая головой в такт словам, певуче рассказывает).

NASTJA talar i sjungande ton, med slutna ögon och rör huvudet i takt till sin berättelse.

Вот приходит он ночью в сад, в беседку, как мы уговорились...

Och så kommer han på natten till paviljongen i trädgården, som vi avtalat...

а уж я его давно жду и дрожу от страха и горя.

och jag har väntat länge på honom och skakar av ångest och sorg.

Он тоже дрожит весь и — белый как мел, а в руках у него леворверт...

Och han skakar också i hela kroppen — och är kritvit, och i handen har han en revolver...

Наташа (грызет семечки). Ишь!

NATASCHA tuggar kärnor. Nej, vad säger du!

Видно, правду говорят, что студенты — отчаянные...

Nog lär det väl vara sant ändå att de där studenterna är oregerliga.

Настя. И говорит он мне страшным голосом: «Драгоценная моя любовь...»

NASTJA. Och så säger han till mig med färfärlig röst: — du min dyra älskade...

Бубнов. Хо-хо! Драгоценная?

BUBNOFF. Å-hå! Dyra?

Барон. Погоди! Не любо — не слушай, а врать не мешай... Дальше!

BARONEN. Tig! Vill du inte höra på, så låt bli, men hindra henne inte att ljuga på... Vidare!

Настя. «Ненаглядная, говорит, моя любовь!

NASTJA. Du min oförlikneliga, säger han, min kärlek!

Родители, говорит, согласия своего не дают, чтобы я венчался с тобой...

Mina föräldrar, säger han, giva ej sitt samtycke till mitt giftermål med dig...

и грозят меня навеки проклясть за любовь к тебе.

och hota mig med sin eviga förbannelse för min kärlek till dig.

Ну и должен, говорит, я от этого лишить себя жизни...»

Och därför, säger han, måste jag beröva mig livet...

А леворверт у него — агромадный и заряжен десятью пулями...

Och hans pistol är rysligt stor och laddad med tio kulor...

«Прощай, говорит, любезная подруга моего сердца! —

Farväl, säger han, du mitt hjärtas älskade vän!

решился я бесповоротно... жить без тебя — никак не могу».

Mitt beslut är oåterkalleligt... leva utan dig — förmår jag ej.

И отвечала я ему: «Незабвенный друг мой... Рауль...»

Men jag svarade honom: du min oförgätlige vän... Raoul...

Бубнов (удивленный). Чего-о? Как? Краул?

BUBNOFF häpen. Va-ad? Hur var det? — Patrull?

Барон (хохочет). Настька! Да ведь... ведь прошлый раз — Гастон был!

BARONEN skrattar. Nastjka! Ja, men... men förra gången var det ju — Gaston!

Настя (вскакивая). Молчите... несчастные! Ах... бродячие собаки!

NASTJA springer upp. Tig... olycklige!... Ack... ni era hundar!

Разве... разве вы можете понимать... любовь? Настоящую любовь?

Begriper... begriper ni kanske... kärleken? Den sanna kärleken?

А у меня — была она... настоящая!

Men jag, jag har känt den... den riktiga kärleken!

(Барону.) Ты! Ничтожный!.. Образованный ты человек... говоришь — лёжа кофей пил...

Till Baronen. Du! Stackare!... En bildad karl... påstår dig ha druckit kaffe på säng...

Лука. А вы — погоди-ите! Вы — не мешайте!

LUKA. Ni där — låt bli då! Ni ska inte störa henne!

Уважьте человеку... не в слове — дело, а — почему слово говорится? —

Visa aktning för människan... inte kommer det an på ord, utan på varför orden sägs —

вот в чём дело! Рассказывай, девушка, ничего!

det är huvudsaken! Berätta, lilla vän, bry dig inte om dem!

Бубнов. Раскрашивай, ворона, перья... валяй!

BUBNOFF. Pråla, du din kråka, med lånta fjädrar... gå på bara!

Барон. Ну — дальше!

BARONEN. Nå — vidare!

Наташа. Не слушай их... что они? Они — из зависти это... про себя им сказать нечего...

NATASCHA. Hör inte på dem... vad är de för ena? Det är bara avundsjuka... om sig själva har de ingenting att berätta...

Настя (снова садится). Не хочу больше! Не буду говорить...

NASTJA sätter sig. Jag vill inte! Jag berättar inte mera...

Коли они не верят... коли смеются...

När de inte tror... när de skrattar åt mig...

(Вдруг, прерывая речь, молчит несколько секунд и, вновь закрыв глаза,

Avbryter sig plötsligt, tiger några sekunder och fortsätter, med slutna ögon,

продолжает горячо и громко, помахивая рукой в такт речи и точно вслушиваясь в отдалённую музыку.)

passionerat och ljudligt, slår handen i takt med orden och liksom lyssnar till avlägsen musik.

И вот — отвечаю я ему: «Радость жизни моей! Месяц ты мой ясный!

Och så... svarar jag honom: du min levnads fröjd, du min klara måne!

И мне без тебя тоже вовсе невозможно жить на свете...

Ej heller jag mäktar leva på jorden utan dig,

потому как люблю я тебя безумно и буду любить, пока сердце бьётся во груди моей!

alldenstund jag så vansinnigt älskar och skall älska dig, så länge hjärtat klappar i mitt bröst!

Но, говорю, не лишай себя молодой твоей жизни...

Men — säger jag — beröva dig ej ditt unga liv...

как нужна она дорогим твоим родителям, для которых ты — вся их радость... Брось меня!

ty dina dyra föräldrar, vilkas hela glädje du är, de behöver dig... Övergiv mig!

Пусть лучше я пропаду... от тоски по тебе, жизнь моя... я — одна... я — таковская!

Må hellre jag gå under... av saknad efter dig, du mitt liv... jag är ensam... jag är ju en sådan!

Пускай уж я... погибаю, — всё равно!

Må jag då... gå i kvav — vad betyder väl det!

Я — никуда не гожусь... и нет мне ничего... нет ничего...»

Jag duger ingenting till... och jag äger intet... intet...

(Закрывает лицо руками и беззвучно плачет.)

Täcker ansiktet med händerna och gråter stilla.

Наташа (отвертываясь в сторону, негромко). Не плачь... не надо!

NATASCHA vänder sig åt sidan, sakta. Gråt inte... vad tjänar det till...

Лука, улыбаясь, гладит голову Насти.

Luka stryker småleende Nastjas huvud.

Бубнов (хохочет). Ах... чёртова кукла! а?

BUBNOFF gapskrattar. Det var mig en satans docka! — Va?

Барон (тоже смеётся). Дедка! Ты думаешь — это правда?

BARONEN skrattar också. Farfar lille, tror du det är sant?

Это всё из книжки «Роковая любовь»... Всё это — ерунда! Брось её!..

Det är ju allt ur boken... "En ödesdiger kärlek"... Alltsammans är ju nonsens! Bry dig inte om henne!

Наташа. А тебе что? Ты! Молчи уж... коли бог убил...

NATASCHA. Vad rör det dig? Tig hellre! Du — som redan är straffad av Gud!

Настя (яростно). Пропащая душа! Пустой человек! Где у тебя — душа?

NASTJA ursinnigt. Du din förtappade varelse! Eländiga människa! Var är din själ?

Лука (берёт Настю за руку). Уйдём, милая! ничего... не сердись!

LUKA fattar Nastjas hand. Kom, kära du! Bry dig inte om att vara ledsen!

Я — знаю... Я — верю! Твоя правда, а не ихняя...

Jag vet ju... Jag tror dig!... Du har rätt och inte de där!...

Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь... значит — была она! Была!

När du tror, att du känt den riktiga kärleken... så har du gjort det! Ja visst!

А на него — не сердись, на сожителя-то...

Men på honom ska du inte vara ond, på honom här...

Он... может, и впрямь из зависти смеётся...

Han... skrattar kanske bara av ren avundsjuka...

у него, может, вовсе не было настоящего-то... ничего не было! Пойдём‑ка!..

kanske har han aldrig prövat på något sådant där... äkta... säkert aldrig! Kom bara!

Настя (крепко прижимая руки ко груди). Дедушка!

NASTJA pressar handen hårt mot sitt bröst. Farfar lille!

Ей-богу... было это! Всё было!.. Студент он... француз был...

Vid Gud!... Det är sant! Allt är sant!... Han var student... en fransman...

Гастошей звали... с чёрной бородкой... в лаковых сапогах ходил...

Gastoschka hette han... med svart litet skägg... och gick i lackskor...

разрази меня гром на этом месте!

Må så åskan slå ner på mig, där jag står, om det inte är sant!

И так он меня любил... так любил!

Och hur han älskade mig... hur han älskade mig!

Лука. Я — знаю! Ничего! Я верю! В лаковых сапогах, говоришь?

LUKA. Jag vet, jag vet! Bry dig inte om — jag tror dig! I lackskor, säger du?

А-яй-ай! Ну — и ты его тоже — любила?

Aj, aj, aj! Nå — och du — älskade honom också?

Уходят за угол.

Båda ut förbi knuten.

Барон. Ну и глупа же эта девица... добрая, но... глупа — нестерпимо!

BARONEN. Å, vad den flickan är dum... snäll, men — odrägligt dum!

Бубнов. И чего это... человек врать так любит? Всегда — как перед следователем стоит... право!

BUBNOFF. Och att människan ska tycka så om att ljuga sen... Jämt och samt — ackurat som inför rätta!

Наташа. Видно, враньё-то... приятнее правды... Я — тоже...

NATASCHA. Lögnen måtte visst vara angenämare än sanningen... Också jag...

Барон. Что — тоже? Дальше?!

BARONEN. Vad — "också"? Vidare!

Наташа. Выдумываю... Выдумываю и — жду...

NATASCHA. Fantiserar ofta... fantiserar och — väntar...

Барон. Чего?

BARONEN. På vad?

Наташа (смущённо улыбаясь). Так... Вот, думаю, завтра... приедет кто-то... кто-нибудь... особенный...

NATASCHA småler förläget. Allt möjligt... I morgon, tänker jag... kommer någon... någon... särskild...

Или — случится что-нибудь... тоже — небывалое... Подолгу жду... всегда — жду...

Eller händer nånting... nånting riktigt ovanligt... Länge har jag väntat... jämt väntar jag...

А так... на самом деле — чего можно ждать?

Och — när allt kommer omkring — vad kan man egentligen vänta sig?

Пауза.

Paus.

Барон (с усмешкой). Нечего ждать... Я — ничего не жду!

BARONEN med ett leende. Ingenting alls... Jag — väntar ingenting alls!

Всё уже... было! Прошло... кончено!.. Дальше!

Allt — har redan varit! Varit... och farit! Vidare!

Наташа. А то... воображу себе, что завтра я... скоропостижно помру...

NATASCHA. Eller också — föreställer jag mig, att jag i morgon... ska dö plötsligt...

И станет от этого — жутко... Летом хорошо воображать про смерть...

Och då blir jag så — ängslig... Om sommarn kommer man lätt att tänka på döden —

грозы бывают летом... всегда может грозой убить...

det är ofta oväder om sommarn... och då kan man när som helst dö...

Барон. Нехорошо тебе жить... эта сестра твоя... дьявольский характер!

BARONEN. Du har det inte så lätt att leva... din syster... hon är en riktig djävel!

Наташа. А кому — хорошо жить? Всем плохо... я вижу...

NATASCHA. Vem har egentligen lätt att leva? Alla har det ju svårt... vad jag kan se...

Клещ (до этой поры неподвижный и безучастный — вдруг вскакивает).

KLESCHTSCH hittills orörlig och passiv, rusar plötsligt upp.

Всем? Врёшь! Не всем! Кабы — всем... пускай! Тогда — не обидно... да!

Alla?... Det är lögn! Inte alla! Om det vore så väl!... Då vore det ju ingen nöd... ja!

Бубнов. Что тебя — чёрт боднул? Ишь ты... взвыл как!

BUBNOFF. Rider dig fan själv! Har man sett på maken — att gasta på det viset!

Клещ снова ложится на своё место и ворчит.

Kleschtsch lägger sig ånyo på sin plats och brummar.

Барон. А... надо мне к Настёнке мириться идти... не помиришься — на выпивку не даст...

BARONEN. Jag får ändå gå och försona mig med Nastjenjka... annars ger hon ingenting till en sup...

Бубнов. Мм... Любят врать люди... Ну, Настька... дело понятное!

BUBNOFF. Mm... Att folk ska tycka om att ljuga... Nå, hos Nastjka begriper jag det ändå.

Она привыкла рожу себе подкрашивать... вот и душу хочет подкрасить... румянец на душу наводит...

Hon är van att måla sig i synen... och så vill hon måla själen också... och sminka den röd...

А... другие — зачем? Вот — Лука, примерно...

Men — alla andra — varför? Se nu på Luka till exempel...

много он врёт... и без всякой пользы для себя...

han ljuger ju en massa... och utan ringaste nytta för sig själv...

Старик уж... Зачем бы ему?

Och han är gammal till på köpet... Vad ska det tjäna till?

Барон (усмехаясь, отходит).

BARONEN går småleende ut.

У всех людей — души серенькие... все подрумяниться желают...

Alla människor — har gråa själar... alla smetar gärna lite rött på...

Лука (выходит из-за угла). Ты, барин, зачем девку тревожишь?

LUKA kommer fram förbi knuten. Du, herre, varför retas du med flickan?

Ты бы не мешал ей... пускай плачет-забавляется...

Du skulle inte störa henne... låt henne roa sig med att gråta...

Она ведь для своего удовольствия слёзы льёт... чем тебе это вредно?

Det är ju för sitt nöjes skull hon fäller tårar... vad kan det skada dig?

Барон. Глупо, старик! Надоела она...

BARONEN. Dumheter, gubbe! Jag har fått nog av det...

Сегодня — Рауль, завтра — Гастон... а всегда одно и то же!

I dag Raoul, i morgon Gaston... men alltid ett och detsamma.

Впрочем — я иду мириться с ней... (Уходит.)

För resten går jag och försonar mig med henne. Går.

Лука. Поди‑ка, вот... приласкай! Человека приласкать — никогда не вредно...

LUKA. Ja, gå du... och var vänlig mot henne! Vänlighet skadar aldrig!

Наташа. Добрый ты, дедушка... Отчего ты — такой добрый?

NATASCHA. Du är god, farfar lille. Varför är du så god?

Лука. Добрый, говоришь? Ну... и ладно, коли так... да!

LUKA. God, säger du! Nå, det är ju bra, om det är så... ja!

За красной стеной тихо звучит гармоника и песня.

Bakom den röda muren hörs dämpad dragspelsmusik och sång.

Надо, девушка, кому-нибудь и добрым быть... жалеть людей надо!

Någon bör ju också vara god, lilla vän... man bör ha medlidande med varandra!

Христос-от всех жалел и нам так велел...

Kristus hade medlidande med alla och bjöd oss likna honom...

Я те скажу — вовремя человека пожалеть... хорошо бывает!

Jag ska säga dig: att i tid visa medlidande... det är en god sak!

Вот, примерно, служил я сторожем на даче... у инженера одного под Томском-городом...

Till exempel nu jag... jag tjänade som vakt i en villa... hos en ingenjör nära staden Tomsk...

Ну, ладно! В лесу дача стояла, место — глухое...

Nå ja! Villan stod mitt i skogen, en öde plats!

а зима была, и — один я, на даче-то...

Det var vinter — och jag var alldeles ensam där i villan...

Славно-хорошо! Только раз — слышу — лезут!

Det var härligt — utmärkt! Men en gång — hör jag — någon smyger —!

Наташа. Воры?

NATASCHA. Tjuvar?

Лука. Они. Лезут, значит, да!.. Взял я ружьишко, вышел...

LUKA. Just det, ja! De smyger alltså, ja! Jag tog geväret och gick ut...

Гляжу — двое... открывают окно — и так занялись делом, что меня и не видят.

Två stycken — ser jag... som håller på att öppna fönstret — och de var så ivriga, så de inte alls märkte mig.

Я им кричу: ах вы!.. пошли прочь!.. А они, значит, на меня с топором...

Jag till att ropa: hallå där! Ge er i väg!... Men de, förstås, mot mig med yxan...

Я их упреждаю — отстаньте, мол! А то сейчас — стрелю!..

Jag varnar dem... låt bli, ropar jag, annars skjuter jag tvärt!

Да ружьишко-то то на одного, то на другого и навожу.

Och så riktar jag geväret från den ena till den andra.

Они — на коленки пали: дескать, — пусти!

Och de faller på knä och ber få slippa.

Ну, а я уж того... осердился... за топор-то, знаешь!

Nå, men jag var redan så ond... förstås... för yxan, kan du väl tänka! —

Говорю — я вас, лешие, прогонял, не шли...

Jag körde bort er, era skogstroll, sa jag, men ni gick inte...

а теперь, говорю, ломай ветки один который-нибудь! Наломали они.

och nu tar en av er genast och bryter några grenar åt mig, sa jag. Och de lydde.

Теперь, приказываю, один — ложись, а другой — пори его!

Och nu, sa jag, lägger sig den ena, och den andra pryglar på!

Так они, по моему приказу, и выпороли дружка дружку.

Och så pryglade de ordentligt upp varandra, som jag befallt.

А как выпоролись они... и говорят мне — дедушка, говорят, дай хлебца Христа ради!

Och när de var färdiga, så säger de: farfar lille, ge oss bröd för Kristi skull, säger de. —

Идём, говорят, не жрамши. Вот те и воры, милая

Vi är alldeles utsvultna, säger de. Så var det med de tjuvarna, kära vän...

(смеётся)... вот те и с топором! Да... Хорошие мужики оба...

Skrattar. Så var det med yxan! Ja! Duktiga bönder båda två...

Я говорю им: вы бы, лешие, прямо бы хлеба просили.

Ni skulle, säger jag, era skogstroll, strax ha bett om bröd.

А они — надоело, говорят... просишь-просишь, а никто не даёт... обидно!..

Det har vi ledsnat på, säger de... man ber och ber, men ingen ger något... och så blir man arg!

Так они у меня всю зиму и жили.

Sen bodde de hos mig hela vintern.

Один, — Степаном звать, — возьмёт, бывало, ружьишко и закатится в лес.

Den ena — Stjepan hette han — brukade ta geväret och ge sig i väg till skogs.

А другой — Яков был, всё хворал, кашлял всё...

Men den andra — Jakob — hostade bara och var skral...

Втроем, значит, мы дачу-то и стерегли.

Vi tre, vi vaktade sen villan...

Пришла весна — прощай, говорят, дедушка! И ушли...

Så kom våren — och adjö, farfar lille, sa de, och så gick de...

В Россию побрели...

Till Ryssland begav de sig...

Наташа. Они — беглые? Каторжане?

NATASCHA. Var det straffångar? Hade de rymt?

Лука. Действительно — так, — беглые... с поселенья ушли... Хорошие мужики!..

LUKA. Ja-a, det var allt rymlingar... som schappat där bortifrån... Bra bönder...

Не пожалей я их — они бы, может, убили меня... али ещё что...

Hade jag inte haft misskund med dem, skulle de kanske dödat mig... eller nånting i den vägen...

А потом — суд, да тюрьма, да Сибирь... что толку?

Och sen — rannsakning och fängelse och Sibirien — till vad nytta?

Тюрьма — добру не научит, и Сибирь не научит... а человек — научит... да!

Fängelset lär en ingenting gott, och inte Sibirien heller, inte... men människan, hon gör det... ja!

Человек — может добру научить... очень просто!

En människa kan lära en annan godhet... det är mycket enkelt!

Пауза.

Paus.

Бубнов. Мм-да!.. А я вот... не умею врать! Зачем?

BUBNOFF. M-m-ja!... Men jag — jag kan inte ljuga! Varför ljuga?

По-моему — вали всю правду, как она есть! Чего стесняться?

Ro fram med hela nakna sanningen — det är min mening! — Vad ska man genera sig för!

Клещ (вдруг снова вскакивает, как обожжённый, и кричит).

KLESCHTSCH rusar åter plötsligt upp som hade han bränt sig och ropar.

Какая — правда? Где — правда? (Треплет руками лохмотья на себе.)

Vilken sanning? Var finns sanningen? Sliter i sina lumpor.

Вот — правда! Работы нет... силы нет! Вот — правда!

Det här är sanning! Inget arbete — inga krafter! Det är sanning!

Пристанища... пристанища нету! Издыхать надо... вот она, правда! Дьявол!

Inte en egen vrå... inte en vrå! Dö ska man... det är sanningen, det! Djävlar anamma!

На... на что мне она — правда? Дай вздохнуть... вздохнуть дай!

Vad... vad behöver jag den till, sanningen? Låt en andas — andas fritt ut en gång!

Чем я виноват?.. За что мне — правду?

Vad har jag förbrutit? Vad gör jag med — sanningen?

Жить — дьявол — жить нельзя... вот она — правда!..

Leva — för satan! — leva kan man inte... där har du sanningen!

Бубнов. Вот так... забрало!..

BUBNOFF. Så den... fått sig i hatten!...

Лука. Господи Исусе... слышь‑ка, милый! Ты...

LUKA. Herre Jesus... hör då, kära vän! Du...

Клещ (дрожит от возбуждения). Говорите тут — пра-авда!

KLESCHTSCH skälver av sinnesrörelse. Ni talar alltid — om sa-anning!

Ты, старик, утешаешь всех... Я тебе скажу... ненавижу я всех!

Du gamling, tröstar alla... Jag ska säga dig... att jag hatar alla!...

И эту правду... будь она, окаянная, проклята! Понял? Пойми!

Och den där förbannade sanningen... åt helvete med den! Begriper du? Begrip!

Будь она — проклята! (Бежит за угол, оглядываясь.)

Åt helvete med den! Rusar bakom knuten, ser sig om under vägen.

Лука. Ай-яй-ай! Как встревожился человек... И куда побежал?

LUKA. Aj, aj, aj, så människan blev utom sig... Och vart rände han i väg?

Наташа. Всё равно как рехнулся...

NATASCHA. Alldeles som en galning...

Бубнов. Здорово пущено! Как в театре разыграл...

BUBNOFF. Den gav ordentligt ifrån sig! Som om han spelat teater...

Бывает это, частенько... Не привык ещё к жизни-то...

Sånt där händer ofta. — Han är ännu inte van vid livet...

Пепел (медленно выходит из-за угла). Мир честной компании!

PEPEL kommer långsamt fram bakom knuten. Frid, hela sällskapet!

Что, Лука, старец лукавый, всё истории рассказываешь?

Nå, Luka, din gamla räv, berättar du sagor igen?

Лука. Видел бы ты... как тут человек кричал!

LUKA. Du skulle ha hört — hur mänskan skrek här nyss!

Пепел. Это Клещ, что ли? Чего он? Бежит как ошпаренный...

PEPEL. Kleschtsch, va? Ja, vad gick åt honom? Ränner i väg, som om han blivit skållad.

Лука. Побежишь, если этак... к сердцу подступит...

LUKA. Nog ränner väl du också, om du får... tocke där... åt hjärtat...

Пепел (садится). Не люблю его... больно он зол да горд.

PEPEL. Jag tål honom inte... han är för elak och viktig.

(Передразнивая Клеща.) «Я — рабочий человек». И — все его ниже будто...

Härmande Kleschtsch. "Jag är en arbetare." Och — alla står under honom, kantänka. —

Работай, коли нравится... чем же гордиться тут?

Arbeta, om det behagar dig... vad är det att brösta sig över?

Ежели людей по работе ценить... тогда лошадь лучше всякого человека...

Om man skulle bedöma folk efter deras arbete — så vore ju hästen bättre än varenda människa...

возит и — молчит! Наташа! Твои — дома?

han drar och tiger! Natascha! Är de dina hemma?

Наташа. На кладбище ушли... потом — ко всенощной хотели...

NATASCHA. De har gått till kyrkogården — och sen ämnade de sig till aftonsången...

Пепел. То-то, я гляжу, свободна ты... редкость!

PEPEL. Nå, då så... jag ser, att du är ledig... det var ju rart!

Лука (задумчиво, Бубнову). Вот... ты говоришь — правда...

LUKA tankfullt till Bubnoff. Du talar om sanning...

Она, правда-то, — не всегда по недугу человеку...

Den är inte alltid lämpligt läkemedel för människan, sanningen...

не всегда правдой душу вылечишь...

Själen botas långtifrån alltid av sanningen...

Был, примерно, такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил...

Jag känner, till exempel, ett sånt här fall: det var en man som trodde på rättrådighetens land...

Бубнов. Во что-о?

BUBNOFF. På vad?

Лука. В праведную землю. Должна, говорил, быть на свете праведная земля...

LUKA. På rättrådighetens land. Det måste, sa han, på jorden finnas ett rättrådighetens land...

в той, дескать, земле — особые люди населяют... хорошие люди!

det landet, sa han, bebos av särskilda människor...

друг дружку они уважают, друг дружке — завсяко-просто — помогают...

goda människor, som har aktning för varandra, som — utan anspråk — hjälper varandra...

и всё у них славно-хорошо!

och allt hos dem är gott och utmärkt!

И вот человек всё собирался идти... праведную эту землю искать.

Och så beredde sig mannen länge och väl att gå... och söka upp rättrådighetens land.

Был он — бедный, жил — плохо...

Fattig var han, och dåligt hade han det...

и, когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай, —

men om det också var så skralt beställt med honom, så det bara var att lägga sig och dö —

духа он не терял, а всё, бывало, усмехался только да высказывал:

så fällde han ändå inte modet, utan smålog bara och sa:

«Ничего! потерплю! Ещё несколько — пожду... а потом —

strunt i det, jag ska hålla ut! En liten tid till väntar jag, och sen —

брошу всю эту жизнь и — уйду в праведную землю...»

sen lämnar jag hela det här livet och går bort till rättrådighetens land...

Одна у него радость была — земля эта...

Det var hans enda glädje, det landet...

Пепел. Ну? Пошёл?

PEPEL. Nå? Gick han?

Бубнов. Куда? Хо-хо!

BUBNOFF. Vart? Hå-hå!

Лука. И вот в это место — в Сибири дело-то было — прислали ссыльного, учёного...

LUKA. Och så skickades just till samma ort där mannen bodde... det var i Sibirien det hände... en lärd man...

с книгами, с планами он, учёный-то, и со всякими штуками...

med böcker och kartor kom han, den där lärde, och med alla möjliga instrument...

Человек и говорит учёному:

Och då säger mannen till den lärde:

«Покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога?»

gör mig den tjänsten och visa mig var rättrådighetens land ligger och var vägen går dit?

Сейчас это учёный книги раскрыл, планы разложил...

Genast öppnar den lärde sina böcker och breder ut sina kartor...

глядел-глядел — нет нигде праведной земли!

och tittar och tittar — men ingenstans finns rättrådighetens land!

Всё верно, все земли показаны, а праведной — нет!..

Allt är nog riktigt, alla länder utsatta — alla utom rättrådighetens!

Пепел (негромко). Ну? Нету?

PEPEL sakta. Nå? Fanns det inte?

Бубнов хохочет.

Bubnoff skrattar.

Наташа. Погоди ты... ну, дедушка?

NATASCHA. Vänta, du... Nå, farfar lille!

Лука. Человек — не верит... Должна, говорит, быть... ищи лучше!

LUKA. Mannen vill inte tro honom. Det måste finnas, säger han... sök bara bättre!

А то, говорит, книги и планы твои — ни к чему, если праведной земли нет...

Eljest, säger han, är ju dina böcker och kartor alls inget värda, om inte rättrådighetens land finns där...

Учёный — в обиду.

Då blev den lärde stött.

Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет.

Mina kartor, sa han, är de allra bästa, men rättrådighetens land existerar ingenstans.

Ну, тут и человек рассердился — как так?

Nå, mannen blev ond, han också, förstås.

Жил-жил, терпел-терпел и всё верил — есть!

Där hade han levat och levat och lidit och lidit och hela tiden trott, att det fanns, det där landet,

а по планам выходит — нету! Грабёж!..

men på kartorna — fanns det inte! Det var ju rent av rån!...

И говорит он учёному: «Ах ты... сволочь эдакой! Подлец ты, а не учёный...»

Och till den lärde sa han: du din slusk! En kanalje är du, och ingen lärd...

Да в ухо ему — раз! Да ещё!..

och så gav han honom på truten — ett! Och så — tu!

(Помолчав.) А после того пошёл домой — и удавился!..

Paus. Och sen gick han hem och — hängde sig!

Все молчат. Лука, улыбаясь, смотрит на Пепла и Наташу.

Alla tiga. Luka betraktar småleende Pepel och Natascha.

Пепел (негромко). Ч-чёрт те возьми... история — невесёлая...

PEPEL sakta. Fan ta dig... historien var inte vidare lustig...

Наташа. Не стерпел обмана...

NATASCHA. Han kunde inte bära besvikelsen...

Бубнов (угрюмо). Всё — сказки...

BUBNOFF surt. Sagor, alltsammans...

Пепел. Н-да... вот те и праведная земля... не оказалось, значит...

PEPEL. Hm-ja... där hade du nu rättrådighetens land... det fanns alltså inte...

Наташа. Жалко... человека-то...

NATASCHA. Stackars människa...

Бубнов. Всё — выдумки... тоже! Хо-хо! Праведная земля!

BUBNOFF. Påhitt alltsammans... Hå-hå! Rättrådighetens land!

Туда же! Хо-хо-хо! (Исчезает из окна.)

Tänk bara! Hå-hå-hå! Försvinner från fönstret.

Лука (кивая головой на окно Бубнова). Смеётся! Эхе-хе...

LUKA. Han skrattar! He-he!

Пауза.

Paus.

Ну, ребята!.. живите богато! Уйду скоро от вас...

Nå, barn, lycka till! Snart lämnar jag er...

Пепел. Куда теперь?

PEPEL. Varthän nu?

Лука. В хохлы... Слыхал я — открыли там новую веру... поглядеть надо... да!..

LUKA. Till lillryssarna... Jag har hört, att de uppfunnit en ny tro... får lov att titta på dem... Ja!...

Всё ищут люди, всё хотят — как лучше... Дай им, господи, терпенья!

Människorna söker beständigt, ständigt vill de finna något bättre... Gud give dem tålamod!

Пепел. Как думаешь... найдут?

PEPEL. Vad tror du? Finner de också?

Лука. Люди-то? Они — найдут! Кто ищет — найдёт... Кто крепко хочет — найдёт!

LUKA. Människorna? De finner nog! Den som söker och ärligt vill, han finner!

Наташа. Кабы нашли что-нибудь... придумали бы получше что...

NATASCHA. Om de bara funne något — något riktigt gott...

Лука. Они — придумают! Помогать только надо им, девонька... уважать надо...

LUKA. Det gör de nog! Man måste bara hjälpa dem, min dotter... ha aktning för dem...

Наташа. Как я помогу? Я сама... без помощи...

NATASCHA. Hur kan jag hjälpa? Jag är själv... hjälplös!

Пепел (решительно). Опять я... снова я буду говорить с тобой... Наташа...

PEPEL beslutsamt. Natascha!... Jag vill ännu en gång tala med dig. —

Вот — при нём... он — всё знает... Иди... со мной!

Nu — i hans närvaro... han vet allt! Kom... kom bort med mig!

Наташа. Куда? По тюрьмам?

NATASCHA. Vart? Till fängelset?

Пепел. Я сказал — брошу воровство! Ей-богу — брошу!

PEPEL. Jag har ju sagt, att jag slutar med tjuveriet! Vid Gud — jag slutar!

Коли сказал — сделаю! Я — грамотный... буду работать...

När jag sagt det, så gör jag det! Jag kan läsa och skriva... jag ska arbeta...

Вот он говорит — в Сибирь-то по своей воле надо идти...

Han här säger, att till Sibirien bör man gå frivilligt...

Едем туда, ну?.. Ты думаешь — моя жизнь не претит мне?

Ska vi fara dit, va? Du tror jag inte känner avsmak för det liv jag för?

Эх, Наташа! Я знаю... вижу!..

Ack, Natascha! Jag ser ju... och vet!...

Я утешаю себя тем, что другие побольше моего воруют, да в чести живут...

Jag söker trösta mig med att andra stjäl mer än jag och ändå lever i ära...

только это мне не помогает! Это... не то! Я — не каюсь... в совесть я не верю...

men vad hjälper det mig! Jag ångrar mig inte... på samvetet tror jag inte...

Но — я одно чувствую: надо жить... иначе! Лучше надо жить!

Men — ett känner jag. Jag bör leva... annorlunda! Bättre!

Надо так жить... чтобы самому себя можно мне было уважать...

Jag bör leva, så att jag känner aktning för mig själv...

Лука. Верно, милый! Дай тебе господи... помоги тебе Христос!

LUKA. Rätt så, käre vän! Herren vare med dig... Kristus hjälpe dig!

Верно: человек должен уважать себя...

Du har rätt: människan bör ha aktning för sig själv!

Пепел. Я — сызмалетства — вор...

PEPEL. Från det jag var liten har jag bara varit tjuven...

все, всегда говорили мне: вор Васька, воров сын Васька!

överallt fick jag höra: Vasjka tjuven, Vasjka tjuvynglet! —

Ага? Так? Ну — нате! Вот — я вор!..

Aha! På det viset? Nå, gott! Och nu är jag en tjuv!

Ты пойми: я, может быть, со зла вор-то...

Förstår du, att jag kanske bara på trots blev en tjuv...

оттого я вор, что другим именем никто никогда не догадался назвать меня...

att jag är en tjuv, därför att aldrig någon gett mig ett annat namn...

Назови ты... Наташа, ну?

Ge mig du det, Natascha... Nå?

Наташа (грустно). Не верю я как-то... никаким словам...

NATASCHA trist. Jag kan inte riktigt tro... på ord...

И беспокойно мне сегодня... сердце щемит... будто жду я чего-то.

Och så är jag så orolig i dag... mitt hjärta är så beklämt... som om jag väntade något...

Напрасно ты, Василий, разговор этот сегодня завёл...

Det var illa, Vasilji, att du just i dag begynte det där samtalet.

Пепел. Когда же? Я не первый раз говорю...

PEPEL. Hur så? Det är ju inte första gången...

Наташа. И что же я с тобой пойду? Ведь... любить тебя... не очень я люблю...

NATASCHA. Och varför ska jag då följa dig? Jag håller ju inte av dig... på det viset...

Иной раз — нравишься ты мне... а когда — глядеть на тебя тошно...

Ofta... tilltalar du mig ju... men så händer det igen att... det bjuder mig emot att se dig...

Видно — не люблю я тебя...

Jag tror nog inte... att jag håller av dig...

когда любят — плохого в любимом не видят... а я — вижу...

När man älskar... märker man ju inte det dåliga hos den man har kär... Men jag märker...

Пепел. Полюбишь — не бойся!

PEPEL. Du kommer nog att hålla av mig — var inte rädd för det!

Я тебя приучу к себе... ты только согласись!

Jag ska vänja dig vid mig, bara du samtycker!

Больше года я смотрел на тебя... вижу, ты девица строгая...

Över ett år har jag gått och sett på dig... och märkt, att du är en präktig flicka...

хорошая... надёжный человек... очень полюбил тебя!..

en bra och trofast människa... och fått dig innerligt kär!

Василиса, нарядная, является в окне и, стоя у косяка, слушает.

Vasilissa synes söndagsklädd i fönstret; hon lutar sig mot fönsterposten och lyssnar.

Наташа. Так. Меня — полюбил, а сестру мою...

NATASCHA. Så... mig har du kär, och min syster...

Пепел (смущённо). Ну, что она? Мало ли... эдаких-то...

PEPEL förläget. Hon? Det är väl inte detsamma... med den sorten...

Лука. Ты... ничего, девушка! Хлеба нету, — лебеду едят... если хлебушка-то нету...

LUKA. Du... bry dig inte om det, min dotter! I brist på bröd, äter man limpa.

Пепел (угрюмо). Ты... пожалей меня! Несладко живу... волчья жизнь — мало радует...

PEPEL dystert. Ha då medlidande med mig! Jag har det sannerligen inte så lätt.

Как в трясине тону... за что ни схватишься... всё — гнилое... всё — не держит...

Jag sjunker — som i ett gungfly. Vad jag griper efter... ruttnar bort... ingenting håller...

Сестра твоя... я думал, она... не то...

Din syster... jag trodde hon var... annorlunda...

Ежели бы она... не жадная до денег была — я бы её ради... на всё пошёл!..

Om hon inte... varit så sniken — hade jag för hennes skull... varit färdig till allt!...

Лишь бы она — вся моя была...

Om hon bara tillhört mig... mig ensam...

Ну, ей другого надо... ей — денег надо... и воли надо...

Nåja, hon behöver en annan... hon behöver pengar... och frihet...

а воля ей — чтобы развратничать. Она — помочь мне не может...

Frihet — för att kunna få vara liderlig. Hon — kan inte hjälpa mig...

А ты — как молодая ёлочка — и колешься, а сдержишь...

Men du... du är som en ung gran: du sticker visserligen, men håller också...

Лука. И я скажу — иди за него, девонька, иди! Он — парень ничего, хороший!

LUKA. Och jag säger dig — ta honom, min flicka, ta honom! Han är en bra gosse!

Ты только почаще напоминай ему, что он хороший парень, чтобы он, значит, не забывал про это!

Du ska allt som oftast påminna honom om att han är en bra gosse, så att han inte glömmer det, ser du!

Он тебе — поверит...

Han kommer nog att tro dig! —

Ты только поговаривай ему: «Вася, мол, ты — хороший человек... не забывай!»

Jämt och samt ska du säga: — Vasja, ska du säga, du är en bra karl... glöm inte det!...

Ты подумай, милая, куда тебе идти окроме-то? Сестра у тебя — зверь злой...

Tänk efter, vännen min, vart ska du annars ta vägen, va? Syster din är ett hår av hin,

про мужа про её — и сказать нечего: хуже всяких слов старик...

om mannen hennes ska vi inte ens tala: han är värre än alla fula ord tillsammans.

и вся эта здешняя жизнь... Куда тебе идти? А парень — крепкий...

Och hela det här livet — vart ska du ta vägen? Men han här är en duktig gosse...

Наташа. Идти некуда... я знаю... думала...

NATASCHA. Ingenstans kan jag ta vägen... det vet jag nog... har nog tänkt på det...

Только вот... не верю я никому... А идти мне — некуда...

Men... jag tror inte på någon... För mig finns ingen väg...

Пепел. Одна дорога... ну, на эту дорогу я не допущу... Лучше убью...

PEPEL. En finns det... men den låter jag dig inte gå... Förr dödar jag dig...

Наташа (улыбаясь). Вот... ещё не жена я тебе, а уж хочешь убить.

NATASCHA småleende. Där ser du själv... ännu är jag inte din hustru, och du vill redan döda mig.

Пепел (обнимает её). Брось, Наташа! Всё равно!..

PEPEL slår armen kring henne. Se så, Natascha! Säg ja!

Наташа (прижимаясь к нему). Ну... одно я тебе скажу, Василий...

NATASCHA trycker sig intill honom. Men ett säger jag dig, Vasilji...

вот как перед богом говорю! — как только ты меня первый раз ударишь... или иначе обидишь...

inför Gud säger jag... så snart du första gången slår mig... eller på annat vis sårar mig...

я — себя не пожалею... или сама удавлюсь, или...

så kommer jag inte att skona mig... antingen hänger jag mig, eller...

Пепел. Пускай у меня рука отсохнет, коли я тебя трону!..

PEPEL. Må min hand förtorka, om jag rör dig!

Лука. Ничего, не сумневайся, милая! Ты ему нужнее, чем он — тебе...

LUKA. Tvivla inte, vännen min, tvivla inte! Han behöver dig mer än du honom...

Василиса (из окна). Вот и сосватались! Совет да любовь!

VASILISSA från fönstret. Så där ja, nu är ni förlovade! Sämja och kärlek!

Наташа. Пришли!.. ох, господи! Видели... эх, Василий!

NATASCHA. De är här! Å Herregud! De har sett oss... ack Vasilji...

Пепел. Чего ты испугалась? Теперь никто не смеет тронуть тебя!

PEPEL. Vem är du rädd för? Nu vågar ingen röra dig!

Василиса. Не бойся, Наталья! Он тебя бить не станет...

VASILISSA. Var inte rädd, Natalja! Han kommer nog inte att slå dig...

Он ни бить, ни любить не может... я знаю!

Han kan varken slå eller älska... det vet jag!

Лука (негромко). Ах, баба... гадюка ядовитая...

LUKA sakta. Ack, den kvinnan... den giftormen!

Василиса. Он больше на словах удал...

VASILISSA. Han är stor i orden...

Костылёв (выходит). Наташка! Ты что тут делаешь, дармоедка?

KASTILJOFF uppträder. Nataschka! Vad har du här att göra, din snyltgäst?

Сплетни плетёшь? На родных жалуешься? А самовар не готов? На стол не собрано?

Skvallrar, va? Klagar på dina släktingar?... Kokar teet? Är bordet dukat?

Наташа (уходя). Да ведь вы в церковь идти хотели...

NATASCHA. Ja, men — ni ämnade ju gå i kyrkan...

Костылёв. Не твоё дело, чего мы хотели! Ты должна своё дело делать... что тебе приказано!

KASTILJOFF. Det angår dig inte, vad vi ämnat. Sköt du dina sysslor och gör vad man befallt dig!

Пепел. Цыц, ты! Она тебе больше не слуга... Наталья, не ходи... не делай ничего!..

PEPEL. Stopp, du! Hon är inte din piga längre... Natalja, gå inte... gör ingenting!

Наташа. Ты — не командуй... рано ещё! (Уходит.)

NATASCHA. Du ska inte kommendera... än så länge! Går.

Пепел (Костылёву). Будет вам! Поиздевались над человеком... достаточно! Теперь она — моя!

PEPEL till Kastiljoff. Nu är det slut! Ni har pinat flickan tillräckligt! Nu — är hon min!

Костылёв. Тво-оя? Когда купил? Сколько дал?

KASTILJOFF. Di-in? Köpt — när? Och betalat — hur mycket då?

Василиса хохочет.

VASILISSA skrattar högt.

Лука. Вася! Ты — уйди...

LUKA. Vasja! Gå!

Пепел. Глядите вы... весёлые! Не заплакать бы вам!

PEPEL. Skratta ni på bara... tills ni får gråta!

Василиса. Ой, страшно! Ой, боюсь!

VASILISSA ironiskt. Å, så förfärligt! Å, vad jag är rädd!

Лука. Василий — уйди! Видишь — подстрекает она тебя... подзадоривает — понимаешь?

LUKA. Vasilji, gå! Ser du inte, att hon hetsar och eggar dig — förstår du inte?

Пепел. Да... ага! Врёт... врёшь! Не быть тому, чего тебе хочется!

PEPEL. Ja visst... aha! Till Vasilissa. Du är lurad! Det blir ingenting av vad du vill...

Василиса. И того не будет, чего я не захочу, Вася!

VASILISSA. Och ingenting av vad jag inte vill, Vasja!

Пепел (грозит ей кулаком). Поглядим!.. (Уходит.)

PEPEL hotar henne med knytnäven. Det får vi se! Går.

Василиса (исчезая из окна). Устрою я тебе свадебку!

VASILISSA försvinner från fönstret. Jag ska nog ställa till ett nätt bröllop åt dig!

Костылёв (подходит к Луке). Что, старичок?

KASTILJOFF fram till Luka. Nåå, gubbe lilla?

Лука. Ничего, старичок!..

LUKA. Åjo, gubbe lilla!

Костылёв. Так... Уходишь, говорят?

KASTILJOFF. Så... Du går bort härifrån, sägs det?

Лука. Пора...

LUKA. Det är på tiden...

Костылёв. Куда?

KASTILJOFF. Vart?

Лука. Куда глаза поведут...

LUKA. Dit näsan pekar...

Костылёв. Бродяжить, значит...

KASTILJOFF. Landstrykare, alltså...

Неудобство, видно, имеешь на одном-то месте жить?

Det faller sig tydligen inte riktigt bekvämt för dig att bo på ett och samma ställe?

Лука. Под лежач камень — сказано — и вода не течёт...

LUKA. Under liggande sten rinner intet vatten, heter det...

Костылёв. То — камень. А человек должен на одном месте жить...

KASTILJOFF. Det rör stenarna, det där. Men varje människa bör bo någonstans...

Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили... Куда кто хочет — туда и ползёт...

Inte passar det att folk lever som strykare.

Человек должен определять себя к месту... а не путаться зря на земле...

Människan bör höra hemma på en viss ort... och inte flacka omkring på jorden i fåvitsko...

Лука. А если которому — везде место?

LUKA. Men om nu någon hör hemma — överallt?

Костылёв. Стало быть, он — бродяга... бесполезный человек...

KASTILJOFF. Då är han alltså en landstrykare... en onyttig människa...

Нужно, чтоб от человека польза была... чтобы он работал...

Människan bör göra nytta för sig... arbeta...

Лука. Ишь ты!

LUKA. Det må jag säga!

Костылёв. Да. А как же?.. Что такое... странник?

KASTILJOFF. Ja visst! Vad annars... Vad är en pilgrim?

Странный человек... непохожий на других...

En vandringsman... en som vandrar... och således är olika andra...

Ежели он — настояще странен... что-нибудь знает... что-нибудь узнал эдакое...

Om han nu är en verklig pilgrim och vet något... fått reda på något... eller annat...

не нужное никому... может, он и правду узнал там... ну, не всякая правда нужна... да!

som ingen har nytta av att veta... kanske det också är sanning — men inte all sanning är nyttig — ja...

Он — про себя её храни... и — молчи!

så behåller han det för sig... och tiger...

Ежели он настояще-то... странен... он — молчит!

Om han verkligen är en — riktig pilgrim... så tiger han!

А то — так говорит, что никому не понятно...

Eller också pratar han, så att ingen kan begripa något...

И он — ничего не желает, ни во что не мешается, людей зря не мутит...

Och han har ingen önskan och blandar sig inte i andras affärer — och kollrar inte bort folk i onödan...

Как люди живут — не его дело...

Hur andra lever... det rör honom inte...

Он должен преследовать праведную жизнь... должен жить в лесах... в трущобах... невидимо!

Han bör föra ett rättfärdigt liv... bo i skogar... och hålor... osedd av alla!

И никому не мешать, никого не осуждать... а за всех — молиться...

Och inte störa någon... och inte döma någon... Utan bedja för alla...

за все мирские грехи... за мои, за твои... за все!

för all världens synder... för mina och dina... för allas!

Он для того и суеты мирской бежит... чтобы молиться. Вот как...

Därför flyr han också världens fåfänglighet... att han må bedja... Just så, ja...

Пауза.

Paus.

А ты... какой ты странник?.. Пачпорта не имеешь...

Men du... vad är du för en pilgrim? Inte har du pass ens.

Хороший человек должен иметь пачпорт... Все хорошие люди пачпорта имеют... да!..

En ordentlig människa bör ha pass... Allt hyggligt folk har pass — ja!

Лука. Есть — люди, а есть — иные — и человеки...

LUKA. Det finns — folk, och det finns — människor...

Костылёв. Ты... не мудри! Загадок не загадывай...

KASTILJOFF. Inga hårklyverier! Och inga gåtor!...

Я тебя не глупее... Что такое — люди и человеки?

Jag är inte dummare än du... Vad vill det säga: folk och människor?

Лука. Где тут загадка? Я говорю — есть земля, неудобная для посева...

LUKA. Vari ligger gåtan? Jag menar, att det finns jord, som är oduglig för sådd...

и есть урожайная земля... что ни посеешь на ней — родит... Так-то вот...

och det finns bördig jord... vad man än sår, bär den frukt... Så att...

Костылёв. Ну? Это к чему же?

KASTILJOFF. Nå? Vad sen då?

Лука. Вот ты, примерно... Ежели тебе сам господь бог скажет: «Михаиле! Будь человеком!..»

LUKA. Du, till exempel... Om Gud Fader själv sade dig: Mihajlo, var en människa! —

Всё равно — никакого толку не будет... как ты есть — так и останешься...

så vore det förgäves... skulle inte leda till något. Sådan du är, förblir du också...

Костылёв. А... а — ты знаешь? — у жены моей дядя — полицейский? И если я...

KASTILJOFF. Såå... Men vet du vad? Min hustrus farbror är vid polisen, och om jag...

Василиса (входит). Михаила Иваныч, иди чай пить.

VASILISSA kommer in. Mihajlo Ivanovitsch, kom och drick te!

Костылёв (Луке). Ты... вот что: пошёл‑ка вон! долой с квартиры!..

KASTILJOFF till Luka. Hör på du... ge dig i väg du! Ut ur mitt hus!

Василиса. Да, убирайся‑ка, старик!.. Больно у тебя язычок длинен...

VASILISSA. Ja, ge dig i väg, gubbe! Du har alldeles för hal tunga.

Да и кто знает?.. может, ты беглый какой...

Och för resten... vem vet, om du inte är en rymling...

Костылёв. Сегодня же чтобы духа твоего не было!

KASTILJOFF. Se till, att det från och med i dag inte känns lukten av dig ens!

А то я... смотри!

Annars ska jag... ja, ja!

Лука. Дядю позовешь? Позови дядю... Беглого, мол, изловил...

LUKA. Ropa på farbror? Ropa du... och säg, att han kan knipa en rymling...

Награду дядя получить может... копейки три...

Kanske får han belöning... tre kopek, eller så...

Бубнов (в окне). Чем тут торгуют? За что — три копейки?

BUBNOFF i sitt fönster. Vad gör ni för affärer? Tre kopek — för vad?

Лука. Меня вот грозятся продать...

LUKA. De hotar att sälja mig...

Василиса (мужу). Идём...

VASILISSA till mannen. Kom!

Бубнов. За три копейки? Ну, гляди, старик... Они и за копейку продадут...

BUBNOFF. För tre kopek? Ja, pass upp, du gamling... de säljer dig nog för en kopek till och med.

Костылёв (Бубнову). Ты... вытаращился, ровно домовой из-под печки! (Идёт с женой.)

KASTILJOFF till Bubnoff. Vad blänger du och gormar för... alldeles som fan själv! Går med hustrun.

Василиса. Сколько на свете тёмных людей... и жуликов разных!..

VASILISSA. Så mycket tvetydigt folk det ändå finns i världen... och skojare!

Лука. Приятного вам аппетиту!..

LUKA. God aptit!

Василиса (оборачиваясь). Попридержи язык... гриб поганый! (Уходит с мужем за угол.)

VASILISSA. Håll du tungan din i styr... din giftblåsa! Ut förbi knuten med mannen.

Лука. Сегодня в ночь — уйду...

LUKA. I natt går jag härifrån!

Бубнов. Это — лучше. Вовремя уйти всегда лучше...

BUBNOFF. Det gör du rätt i. Det är alltid bäst att smita i tid.

Лука. Верно говоришь...

LUKA. Alldeles riktigt.

Бубнов. Я — знаю! Я, может, от каторги спасся тем, что вовремя ушёл.

BUBNOFF. Det tror jag, det... Jag slapp fängelset kanske bara för jag smet i tid!

Лука. Ну?

LUKA. Å?

Бубнов. Правда. Было так: жена у меня с мастером связалась...

BUBNOFF. Var så säker! Det var på det viset, att hustru min hade kuckel med min gesäll...

Мастер, положим, хороший... очень он ловко собак в енотов перекрашивал...

Slängd karl, för resten, det måste jag medge, en mästare i att färga hundar till isbjörnar...

кошек тоже — в кенгурий мех... выхухоль... и всяко.

och kattor till känguruskinn... och bisam med... och vad som helst, för resten.

Ловкач. Так вот — связалась с ним жена...

En riktig överdängare! Nå ja... honom kucklade nu hustru min med...

И так они крепко друг за друга взялись, что — того и гляди — либо отравят меня, либо ещё как со света сживут.

och det så grundligt, att jag ideligen fick hålla opp ögonen för att inte bli förgiftad eller på annat sätt få respass ur världen.

Я было — жену бить... а мастер — меня... Очень злобно дрался!

Jag piskade upp henne allt som oftast... och han mig... Det var en satan att slåss!

Раз — половину бороды выдрал у меня и ребро сломал.

En gång ryckte han av mig halva skägget och knäckte ett revben på mig.

Ну и я тоже обозлился... однажды жену по башке железным аршином тяпнул...

Nå, jag blev arg, jag med... en dag dängde jag hustru min i flinten med en järnaln...

и вообще — большая война началась!

och — ja, för det mesta gick det hett till.

Однако вижу — ничего эдак не выйдет... одолевают они меня!

Sen märkte jag ändå, att på det viset kom jag ingen vart... för de skulle nog till sist göra kål på mig!

И задумал я тут — укокошить жену...

Och då började jag fundera på att spräcka skallen på henne...

крепко задумал! Но вовремя спохватился — ушёл...

allvarsamt funderade jag på det! Men jag hejdade mig i tid — och smet...

Лука. Эдак-то лучше! Пускай их там из собак енотов делают!..

LUKA. Det var nog bäst, det! Låt du dem båda i frid fabricera isbjörnar av hundrackor!

Бубнов. Только... мастерская-то на жену была... и остался я — как видишь!

BUBNOFF. Dumt bara att verkstan stod i hustru mins namn... så där blev jag kvar — som jag går och står!

Хоть, по правде говоря, пропил бы я мастерскую... Запой у меня, видишь ли...

Fast, sanningen att säga, så skulle jag nog till slut supit upp verkstan... För jag har mina perioder, ska du veta...

Лука. Запой? А-а!

LUKA. Perioder? Aah...

Бубнов. Злющий запой! Как начну я заливать — весь пропьюсь, одна кожа остаётся...

BUBNOFF. Djävla perioder! När jag är i farten ordentligt, super jag upp allt, rubb och stubb...

И ещё — ленив я. Страсть как работать не люблю!..

Och så är jag lat dessutom. — Min avsmak för arbete är otrolig!

Сатин и Актёр входят, споря.

Satjin och Aktören komma grälande in.

Сатин. Чепуха! Никуда ты не пойдешь... всё это чертовщина!

SATJIN. Strunt! Ingenstans kommer du att gå... det är tokerier alltsammans!

Старик! Чего ты надул в уши этому огарку?

Gubbe, vad har du tutat i öronen på det här kräket?

Актёр. Врёшь! Дед! Скажи ему, что он — врёт! Я — иду!

AKTÖREN. Du ljuger! Farfar, säg honom, att han ljuger! Jag går verkligen bort!

Я сегодня — работал, мёл улицу... а водки — не пил!

Jag har arbetat i dag, sopat gatan — och inte smakat brännvin!

Каково? Вот они — два пятиалтынных, а я — трезв!

Vad tycks? Se hit — två femtonkopeker, och jag är nykter!

Сатин. Нелепо, и всё тут! Дай, я пропью... а то — проиграю...

SATJIN. Vad är det för dumheter! Ge hit, så super jag upp dem... eller spelar bort dem.

Актёр. Пошёл прочь! Это — на дорогу!

AKTÖREN. Dra åt helvete! Det är till resan!

Лука (Сатину). А ты — почто его с толку сбиваешь?

LUKA till Satjin. Du — varför vill du han ska få återfall?

Сатин. «Скажи мне, кудесник, любимец богов, — что сбудется в жизни со мною?»

SATJIN. "O, säg mig, du siare, gudarnas vän, vad än mig i livet skall hända!"

Продулся, брат, я — вдребезги!

Jag har blivit skinnad, kära bror, så jag är pank.

Ещё не всё пропало, дед, — есть на свете шулера поумнее меня!

För det finns slugare falskspelare i världen än jag! Men ännu är inte allt förlorat, farfar!

Лука. Весёлый ты, Костянтин... приятный!

LUKA. Du är en glad gosse, Konstantin — en angenäm karl...

Бубнов. Актёр! Поди‑ка сюда!

BUBNOFF. Aktör! Kom hit!

Актёр идёт к окну и садится пред ним на корточки. Вполголоса разговаривают.

Aktören går till fönstret och sätter sig framför det. Han och Bubnoff samtala lågt.

Сатин. Я, брат, молодой — занятен был! Вспомнить хорошо!..

SATJIN. När jag var ung, kära bror, var jag en munter fyr! Det är ett nöje att tänka på den tiden!

Рубаха-парень... плясал великолепно, играл на сцене, любил смешить людей... славно!

Jag dansade ypperligt, spelade teater, tyckte om att roa folk... det var härligt...

Лука. Как же это ты свихнулся со стези своей, а?

LUKA. Hur kom du då att spåra ur, va?

Сатин. Какой ты любопытный, старикашка! Всё бы тебе знать... а — зачем?

SATJIN. Vad du är nyfiken, gamling. Allt ska du ha reda på... varför det?

Лука. Понять хочется дела-то человеческие...

LUKA. Jag ville gärna förstå allt som rör... mänskliga angelägenheter...

а на тебя гляжу — не понимаю!

Men när jag ser dig — kan jag inte begripa dig!

Эдакий ты бравый... Костянтин... неглупый... и вдруг...

En så duktig en, som du, Konstantin... alls inte dum... och så med ens...

Сатин. Тюрьма, дед! Я четыре года семь месяцев в тюрьме отсидел... а после тюрьмы — нет ходу!

SATJIN. Fängelset, farfar! Fyra år och sju månader har jag suttit av... och efter fängelset — är det stopp!

Лука. Ого-го! За что сидел-то?

LUKA. Åhå! Varför satt du inne då?

Сатин. За подлеца... убил подлеца в запальчивости и раздражении...

SATJIN. För en skurks skull... jag var uppretad och slog i hettan ihjäl en skurk...

В тюрьме я и в карты играть научился...

Det var också i fängelset jag lärde mig spela kort.

Лука. А убил — из-за бабы?

LUKA. Och du dödade honom — för en kvinnas skull?

Сатин. Из-за родной сестры... Однако — ты отвяжись!

SATJIN. För min egen systers skull. Men nu kan du lämna mig i fred!

Я не люблю, когда меня расспрашивают... И... всё это было давно...

Jag tycker inte om att bli förhörd... Och... det är längesen allt det där hände...

Сестра — умерла... уже девять лет... прошло... Славная, брат, была человечинка сестра у меня!..

min syster är död... sen tio år... Hon var en präktig flicka, min syster!

Лука. Легко ты жизнь переносишь! А вот давеча тут... слесарь — так взвыл... а-а-яй!

LUKA. Du tar livet lätt, du! Men han... smeden... så han gnällde här nyss... oj oj oj!

Сатин. Клещ?

SATJIN. Kleschtsch?

Лука. Он. «Работы, кричит, нету... ничего нету!»

LUKA. Just han. Inget arbete, skrek han... ingenting!

Сатин. Привыкнет... Чем бы мне заняться?

SATJIN. Han vänjer sig nog! Vad ska jag nu ta mig till?

Лука (тихо). Гляди! Идёт...

LUKA sakta. Titta! Där kommer han!

Клещ идёт — медленно, низко опустив голову.

Kleschtsch kommer in långsamt och med sänkt huvud.

Сатин. Эй, вдовец! Чего нюхалку повесил? Что хочешь выдумать?

SATJIN. Hallå, unga änkling! Vad hänger du huvudet för? Vad funderar du på?

Клещ. Думаю... чего делать буду? Инструмента — нет... всё — похороны съели!

KLESCHTSCH. På vad jag nu ska göra! Jag har ju inga verktyg... allt slukade begravningen!

Сатин. Я тебе дам совет: ничего не делай! Просто — обременяй землю!..

SATJIN. Jag ska ge dig ett råd: gör ingenting! Betunga rätt och slätt jorden med din person!

Клещ. Ладно... говори... Я — стыд имею пред людьми...

KLESCHTSCH. Det är lätt att säga... jag skäms för folk...

Сатин. Брось! Люди не стыдятся того, что тебе хуже собаки живётся...

SATJIN. Skräp! Folk skäms inte att låta dig leva sämre än en hund...

Подумай — ты не станешь работать, я — не стану... ещё сотни... тысячи, все! —

Hör på, ponera, att du inte ids arbeta — och inte jag heller... att hundratals... tusentals andra... att alla —

понимаешь? все бросают работать! Никто ничего не хочет делать — что тогда будет?

begriper du, alla? — släpper allt arbete — vad skulle då inträffa?

Клещ. С голоду подохнут все...

KLESCHTSCH. Alla skulle hungra ihjäl.

Лука (Сатину). Тебе бы с такими речами к бегунам идти... Есть такие люди, бегуны называются...

LUKA till Satjin. Med sånt tal borde du vända dig till "löparna". — Det finns sånt folk; "löpare" kallas de.

Сатин. Я знаю... они — не дураки, дедка!

SATJIN. Känner till, känner till... det är inga dumhuvuden, farfar lilla...

Из окна Костылёвых доносится крик Наташи: «За что? Постой... за что-о?»

Från Kastiljoffs fönster hör man Natascha ropa: "Vad är det? Låt bli! Vad har jag gjort?"

Лука (беспокойно). Наташа? Она кричит? а? Ах ты...

LUKA oroligt. Natascha? Var det hon som skrek? Vad? Ack, du!

В квартире Костылёвых — шум, возня, звон разбитой посуды

Från Kastiljoffs bostad höres buller, larm, klirr av sönderslagna kärl

и визгливый крик Костылёва: «А-а... еретица... шкурёха...»

och Kastiljoffs pipiga skrik: "Aa — din skurk... ditt as!"

Василиса. Стой... погоди... Я её... вот... вот...

VASILISSA. Vänta... vänta... jag ska ge henne... så ja, så där!

Наташа. Бьют! Убивают...

NATASCHA. Mord! Jag dör...

Сатин (кричит в окно). Эй, вы там!

SATJIN ropar in genom fönstret. Hallå där!

Лука (суетясь). Василья бы... позвать бы Васю-то... ах, господи! Братцы... ребята...

LUKA. Vasilji borde... kalla hit Vasja!... Ack, herregud!... Kära bröder... barn...

Актёр (убегая). Вот я... сейчас его...

AKTÖREN springer ut. Jag ska hämta honom, genast...

Бубнов. Ну и часто они её бить стали...

BUBNOFF. De klår upp henne för ofta...

Сатин. Идём, старик... свидетелями будем!

SATJIN. Kom, gubbe... vi ska bli vittnen!

Лука (идёт вслед за Сатиным). Какой я свидетель!

LUKA följer Satjin. Vad är jag för ett vittne!

Куда уж... Василья-то бы скорее... Э-эхма!..

Vad duger jag till?... Om Vasilji bara ville komma.

Наташа. Сестра... сестрица... Ва-а-а...

NATASCHA. Syster... syster lilla... Va-a-a...

Бубнов. Рот заткнули... пойду взгляну...

BUBNOFF. Nu har de stoppat till munnen på henne, jag går och tittar...

Шум в квартире Костылёвых стихает, удаляясь, должно быть, в сени из комнаты.

Bullret i Kastiljoffs bostad avtar, det förefaller som droge det sig från rummet till farstun.

Слышен крик старика: «Стой!» Громко хлопает дверь,

Man hör gubbens skrik: "Stopp!" En dörr slås ljudligt igen,

и этот звук, как топором, обрубает весь шум. На сцене — тихо. Вечерний сумрак.

och ljudet därav skär som ett yxhugg av allt larm. På scenen tyst —. Skymning.

Клещ (безучастно сидит на дровнях, крепко потирает руки.

KLESCHTSCH sitter passiv på släden och gnider sina händer.

Потом начинает что-то бормотать, сначала — невнятно, далее:) Как же?.. Надо жить...

Därpå börjar han mumla, i början något obegripligt, sedan —: Vad ska man göra? Man måste ju leva!

(Громко.) Пристанище надо... ну? Нет пристанища... ничего нет!

Högt. En egen vrå behöver man... men nej! Inte en vrå en gång... ingenting!

Один человек... один, весь тут... Помощи нет... (Медленно, согнувшись, уходит.)

En ensam människa... ensam och hjälplös... Går långsamt och hopsjunken ut.

Несколько секунд зловещей тишины. Потом — где-то в проходе рождается смутный шум, хаос звуков.

Några sekunders andlös tystnad. Därpå börjar någonstädes i gången ett förvirrat larm, ett kaos av röster.

Он растёт, приближается. Слышны отдельные голоса.

Det tilltar och närmar sig. Man hör enstaka röster.

Василиса. Я ей — сестра! Пусти...

VASILISSA. Jag är hennes syster, släpp mig!...

Костылёв. Какое ты имеешь право?

KASTILJOFF. Vad har du för rättighet?

Василиса. Каторжник...

VASILISSA. Tukthushjon!

Сатин. Ваську зови!.. скорее... Зоб — бей его!

SATJIN. Kalla hit Vasjka! Kvickt! — Kräva, slå honom!

Полицейский свисток.

Polisvissling.

Татарин (выбегает. Правая рука у него на перевязи).

TATAREN springer fram. Hans högra arm i band.

Какой-такой закон есть — днём убивать?

Vad är det för lag och ordning — att mörda mitt på ljusa dan?

Кривой Зоб (за ним Медведев). Эх, и дал я ему разочек!

KRUMMA KRÄVAN bakom honom Medvedjeff. Äh, nu gav jag honom ordentligt!

Медведев. Ты — как можешь драться?

MEDVEDJEFF. Hur kan du ge dig till att slåss?

Татарин. А ты? Твоя какая обязанность?

TATAREN. Och du? Gör din plikt!

Медведев (гонится за крючником). Стой! Отдай свисток...

MEDVEDJEFF jagande Krumma Krävan. Stanna! Ge hit visselpipan!

Костылёв (выбегает). Абрам! Хватай... бери его! Убил...

KASTILJOFF störtar fram. Abram! Hugg honom!... Håll fast!... Han har slagit mig!

Из-за угла выходят Квашня и Настя — они ведут под руки Наташу, растрёпанную.

Förbi knuten komma Kvaschnja och Nastja, de hålla Natascha, som är alldeles tillrufsad, under armarna.

Сатин пятится задом, отталкивая Василису, которая, размахивая руками, пытается ударить сестру.

Satjin går baklänges, knuffar undan Vasilissa, som fäktande med armarna söker slå systern.

Около неё прыгает как бесноватый Алёшка, свистит ей в уши, кричит, воет.

Omkring henne hoppar som en besatt Aljoschka, visslar henne i öronen, skriker och ylar.

Потом ещё несколько оборванных фигур мужчин и женщин.

Dessutom några trasiga figurer — män och kvinnor.

Сатин (Василисе). Куда? Сова, проклятая...

SATJIN till Vasilissa. Vart ska du ta vägen? Förbannade uggla...

Василиса. Прочь, каторжник! Жизни решусь, а — растерзаю...

VASILISSA. Undan, ditt tukthushjon! Om jag så mister livet, ska jag slita henne i stycken!

Квашня (отводя Наташу). А ты, Карповна, полно... постыдись! Что зверствуешь?

KVASCHNJA för Natascha åt sidan. Du, Karpovna, det kan vara nog nu... skäms! Vad är du rasande för?

Медведев (хватает Сатина). Ага... попал!

MEDVEDJEFF griper Satjin. Aha... nu är du fast!

Сатин. Зоб! Лупи их!.. Васька... Васька!

SATJIN. Kräva! Klå dem! Vasjka! Vasjka!

Все сталкиваются в кучу около прохода, у красной стены.

Alla kollidera vid gången nära tegelväggen.

Наташу уводят направо и там усаживают на куче дерева.

Natascha förs till höger och sättes på brädhögen.

Пепел (выскочив из проулка, он молча сильными движениями расталкивает всех).

PEPEL rusar in från tvärgränden, vid vilken härbärget är beläget, och stöter med några kraftiga rörelser undan alla.

Где — Наталья? Ты...

Var är Natalja? Du...

Костылёв (скрываясь за углом). Абрам! Хватай Ваську...

KASTILJOFF gömmer sig bak knuten. Abram! Hugg Vasjka!

братцы — помогите Ваську взять! Вора... грабителя...

Bröder små, hjälp till att gripa Vasjka! Den tjuven, den rånarn...

Пепел. А ты... блудня старая! (Сильно размахнувшись, бьёт старика.)

PEPEL. Du, du, din gamla hund! Med en snabb rörelse slår han Kastiljoff,

Костылёв падает так, что из-за угла видна только верхняя половина его тела. Пепел бросается к Наташе.

som faller så att bakom knuten blott hans överkropp synes. Pepel störtar fram till Natascha.

Василиса. Бейте Ваську! Голубчики... бейте вора!

VASILISSA. Slå Vasjka! Kära vänner... slå tjuven!

Медведев (кричит Сатину). Не можешь...

MEDVEDJEFF ropar till Satjin. Du behöver inte blanda dig i det här...

тут — дело семейное! Они — родные... а ты кто?

det är en familjeangelägenhet!... De är släkt... och vad är du för en?

Пепел. Как... чем она тебя? Ножом?

PEPEL. Hur... vad slog hon dig med? Hade hon kniv?

Квашня. Гляди-ко, звери какие! Кипятком ноги девке сварили...

KVASCHNJA. Se bara, såna vilddjur! Kokhett vatten har de hällt över fötterna på flickstackarn!

Настя. Самовар опрокинули...

NASTJA. De slog ikull teköket...

Татарин. Может — нечаянно... надо — верно знать... нельзя зря говорить...

TATAREN. Kanske var det av misstag... man måste först veta noga — inte får man prata i vädret...

Наташа (почти в обмороке). Василий... возьми меня... схорони меня...

NATASCHA halvt vanmäktig. Vasilji... tag mig... göm mig...

Василиса. Батюшки! Глядите‑ка... смотрите‑ка... помер! Убили...

VASILISSA. Se hit, vänner! Titta, han är död! Mördad!

Все толпятся у прохода, около Костылёва. Из толпы выходит Бубнов, идёт к Василию.

Alla samla sig kring Kastiljoff vid gången. Från hopen träder Bubnoff ut och går till Vasilji.

Бубнов (негромко). Васька! Старик-то... того... готов!

BUBNOFF sakta. Vasjka! Gubben där... är färdig!

Пепел (смотрит на него, как бы не понимая).

PEPEL ser på honom, liksom utan att förstå.

Иди-зови... в больницу надо... ну, я рассчитаюсь с ними!

Gå... och sök... hon måste till lasarettet... Nå, med dem ska jag nog göra upp!

Бубнов. Я говорю — старика-то кто-то уложил...

BUBNOFF. Jag säger, att någon har täppt till munnen på gubben...

Шум на сцене гаснет, как огонь костра, заливаемый водою.

Bullret på scenen tystnar med ens.

Раздаются отдельные возгласы вполголоса «Неужто?», «Вот те раз!»,

Man hör enstaka, halvhöga utrop: "Är det sant?" — "Där har vi det!" —

«Ну-у?», «Уйдём‑ка, брат!», «Ах, чёрт!», «Теперь — держись!»,

"Nå?" — "Kom, så kilar vi, du!" — "Aj fan!" — "Håll i er nu!" —

«Айда прочь, покуда полиции нет!» Толпа становится меньше.

"Bäst att gå, innan polisen är här!" Mängden minskas, man går.

Уходят Бубнов, Татарин. Настя и Квашня бросаются к трупу Костылёва.

Bubnoff, Tataren, Nastja och Kvaschnja störta fram till Kastiljoffs lik.

Василиса (поднимаясь с земли, кричит торжествующим голосом).

VASILISSA reser sig från marken, ropar med triumferande stämma.

Убили! Мужа моего... вот кто убил! Васька убил!

Mord! Han där... han har mördat min man! Vasjka har mördat honom!

Я — видела! Голубчики — я видела! Что — Вася? Полиция!

Jag såg det! Mina vänner — jag såg det! Nå, Vasja? Polisen!

Пепел (отходит от Наташи). Пусти... прочь!

PEPEL går från Natascha. Släpp mig fram, undan!

(Смотрит на старика. Василисе.) Ну? рада?

Betraktar den döde. Till Vasilissa. Nå, är du glad nu?

(Трогает труп ногой.) Околел... старый пёс! По-твоему вышло...

Rör vid liket med foten. Stendöd! — Den gamla hunden! Det gick som du ville!...

А... не прихлопнуть ли и тебя? (Бросается на неё.)

Det vore kanske bäst... att knäppa dig också? Kastar sig över henne.

Сатин и Кривой Зоб быстро хватают его. Василиса скрывается в проулке.

Satjin och Krumma Krävan gripa honom hastigt. Vasilissa gömmer sig i gränden.

Сатин. Опомнись!

SATJIN. Ta dig i akt!

Кривой Зоб. Тпруу! Куда скачешь?

KRUMMA KRÄVAN. Ptro! Vart ränner du!

Василиса (появляясь). Что, Вася, мил друг?

VASILISSA träder åter fram. Nå, Vasja, min kära vän?

От судьбы — не уйдёшь... Полиция! Абрам... свисти!

Sitt öde undgår man inte... Polis! Abram — vissla!

Медведев. Свисток сорвали, дьяволы...

MEDVEDJEFF. De har knyckt pipan från mig, de djävlarna...

Алёшка. Вот он! (Свистит.)

ALJOSCHKA. Här är den! Visslar.

Медведев бежит за ним.

Medvedjeff efter honom.

Сатин (отводя Пепла к Наташе). Васька — не трусь!

SATJIN för Pepel till Natascha. Vasjka, var inte ängslig!

Убийство в драке... пустяки! Это — недорого сто́ит...

Dråp under slagsmål... är en småsak! Det kostar inte mycket...

Василиса. Держите Ваську! Он убил... я видела!

VASILISSA. Håll fast honom! Det var han... jag såg det!

Сатин. Я тоже раза три ударил старика...

SATJIN. Jag gav också gubben ett par nyp, jag...

Много ли ему надо! Зови меня в свидетели, Васька...

Inte behövde han ju mycket! Ta mig till vittne, Vasjka...

Пепел. Мне... оправдываться не надо...

PEPEL. Jag... behöver inte rentvå mig...

Мне — Василису надо подвести... я же её подведу!

Men för Vasilissa ska jag ställa det trevligt!

Она этого хотела... Она меня подговаривала мужа убить... подговаривала!..

Hon ville det... Hon övertalade mig att mörda mannen — ja, övertalade!

Наташа (вдруг громко). А-а... я поняла!.. Так, Василий?!

NATASCHA plötsligt, högt. Aha — nu förstår jag!... Jaså, Vasilji?!

Добрые люди! Они — заодно! Сестра моя и — он... они заодно!

Gott folk! De är sams! Min syster och han... de två är sams!

Они всё это подстроили! Так, Василий?..

De har ställt till alltsammans! Inte sant, Vasilji?...

Ты... для того со мной давеча говорил... чтобы она всё слышала?

Det var därför... du nyligen talade med mig på det viset... därför att hon skulle höra allt!

Люди добрые! Она — его любовница... вы — знаете... это — все знают... они — заодно!

Gott folk! Hon är hans älskarinna... det vet ni... det vet alla... de håller ihop!

Она... это она его подговорила мужа убить...

Hon... det var hon, som övertalade honom att mörda mannen...

муж им мешал... и я — мешала... Вот — изувечили меня...

han var i vägen för dem... och jag också. Och så har de lemlästat mig!

Пепел. Наталья! Что ты... что ты?!

PEPEL. Natalja! Vad tänker du på? Vad tänker du på?!

Сатин. Вот так... чёрт!

SATJIN. Det var då också fan!

Василиса. Врёшь! Врёт она... я... Он, Васька, убил!

VASILISSA. Du ljuger! Hon ljuger... Jag... Vasjka — han... var det!

Наташа. Они — заодно! Будь вы прокляты! Вы оба...

NATASCHA. De håller ihop! Förbannelse över er, båda två!

Сатин. Н-ну, игра!.. Держись, Василий! Утопят они тебя!..

SATJIN. Tvi, ett sånt spel!... Stå på dig, Vasilji! Annars är det ute med dig.

Кривой Зоб. Понять невозможно!.. Ах ты... дела!

KRUMMA KRÄVAN. Det är obegripligt! — Å, en sån historia!

Пепел. Наталья! Неужто ты... вправду? Неужто веришь, что я... с ней...

PEPEL. Natalja! Är det möjligt, att du menar allvar? Kan du verkligen tro, att jag... och hon...

Сатин. Ей-богу, Наташа, ты... сообрази!

SATJIN. Herregud, Natascha, var då förnuftig!

Василиса (в проулке). Убили мужа моего... ваше благородие...

VASILISSA i gränden. De har mördat min man... Ers välborenhet...

Васька Пепел, вор... он убил... господин пристав! Я — видела... все видели...

Vasjka Pepel, tjuven... har mördat honom... herr kommissarie! Jag såg det... alla såg det!

Наташа (мечется почти в беспамятстве).

NATASCHA kastar sig halvt vansinnig av och an.

Люди добрые... сестра моя и Васька убили! Полиция — слушай...

Gott folk — min syster och Vasja har mördat honom! Polis — hör på...

Вот эта, сестра моя, научила... уговорила... своего любовника...

hon här, min syster... har förlett... och övertalat... sin älskare...

вот он, проклятый! — они убили! Берите их... судите...

där är han... den förbannade... de har mördat! Grip dem! Döm dem!

Возьмите и меня... в тюрьму меня! Христа ради... в тюрьму меня!..

Sätt mig också... i fängelse! För Kristi skull... sätt mig... i fängelse!

Занавес

RIDÅ.

Акт четвёртый[править]

Fjärde akten.

Обстановка первого акта. Но комнаты Пепла — нет, переборки сломаны.

Första aktens miljö. Blott Pepels rum finns ej mera — brädväggen är borttagen.

И на месте, где сидел Клещ, — нет наковальни.

På stället, där Kleschtsch satt, finns intet städ.

В углу, где была комната Пепла, лежит Татарин, возится и стонет изредка.

I knuten, där Pepels rum fanns, ligger Tataren; han kastar sig av och an och stönar då och då.

За столом сидит Клещ; он чинит гармонию, порою пробуя лады.

Vid bordet sitter Kleschtsch. Han reparerar ett dragspel som han prövar alltemellanåt.

На другом конце стола — Сатин, Барон и Настя.

Vid andra ändan av bordet: Satjin, Baronen och Nastja.

Пред ними бутылка водки, три бутылки пива, большой ломоть чёрного хлеба.

Framför dem en flaska brännvin, tre flaskor öl och en stor skiva svart bröd.

На печи возится и кашляет Актёр.

På ugnen Aktören, som vrider sig och hostar.

Ночь. Сцена освещена лампой, стоящей посреди стола. На дворе — ветер.

Natt. Scenen är upplyst av en lampa, som står mittpå bordet. Ute blåst.

Клещ. Д-да... он во время суматохи этой и пропал...

KLESCHTSCH. Ja... mitt under den där villervallen var det som han försvann...

Барон. Исчез от полиции... яко дым от лица огня...

BARONEN. Han flydde för polisen... liksom dimman för solen...

Сатин. Тако исчезают грешники от лица праведных!

SATJIN. Så flyr syndarna de rättfärdigas åsyn!

Настя. Хороший был старичок!.. А вы... не люди... вы — ржавчина!

NASTJA. En präktig gubbe var han!... Men ni... är inga människor... ni är avskräde!

Барон (пьёт). За ваше здоровье, леди!

BARONEN. Er skål, madame!

Сатин. Любопытный старикан... да! Вот Настёнка — влюбилась в него...

SATJIN. En intressant gubbe, ja! Nastja, hon blev kär i honom...

Настя. И влюбилась... и полюбила! Верно! Он — всё видел... всё понимал...

NASTJA. Det är sant... riktigt kär! Det stämmer... Han såg allt... och förstod allt!

Сатин (смеясь). И вообще... для многих был... как мякиш для беззубых...

SATJIN skrattande. Och överhuvudtaget... passade han för allt och alla...

Барон (смеясь). Как пластырь для нарывов...

BARONEN skrattande. Som plåstret för bölden...

Клещ. Он... жалостливый был... У вас вот... жалости

KLESCHTSCH. Han var medlidsam... men ni... Ingen av er hyser medlidande...

Сатин. Какая польза тебе, если я тебя пожалею?..

SATJIN. Vad har du för gott av om jag hyser medlidande med dig?

Клещ. Ты — можешь... не то, что пожалеть можешь... ты умеешь не обижать...

KLESCHTSCH. Du... behöver inte precis... hysa medlidande med mig... men du kan låta bli att såra mig...

Татарин (садится на нарах и качает свою больную руку, как ребёнка).

TATAREN sätter sig på britsen och vaggar sin sjuka hand som ett barn.

Старик хорош был... закон душе имел! Кто закон душа имеет — хорош!

Gubben var god... han hade lagen i hjärtat! Den som har hjärtats lag, han är god!

Кто закон терял — пропал!..

Den som inte har den lagen — han är förlorad!

Барон. Какой закон, князь?

BARONEN. Vad för en lag, furste?

Татарин. Такой... Разный... Знаешь какой...

TATAREN. Just lagen... i allmänhet... Nog vet du vad för en lag.

Барон. Дальше!

BARONEN. Vidare!

Татарин. Не обижай человека — вот закон!

TATAREN. Gör ingen människa illa — det är lagen!

Сатин. Это называется «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных»...

SATJIN. Det där kallas "Förordning om kriminal- och korrektionsstraff"...

Барон. И ещё — «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями»...

BARONEN. Jämte "Reglemente angående straff, vilka åläggas av fredsdomare"...

Татарин. Коран называет... ваш Коран должна быть закон... Душа — должен быть Коран... да!

TATAREN. Koran kallas det... era lagar ska vara er koran... Er själ ska vara er koran... ja!

Клещ (пробуя гармонию). Шипит, дьявол!..

KLESCHTSCH prövar dragspelet. Den piper... den tusan!

А князь верно говорит... надо жить — по закону... по Евангелию...

Fursten har rätt... man ska leva efter lagen... enligt evangelium...

Сатин. Живи...

SATJIN. Lev då...

Барон. Попробуй...

BARONEN. Försök!

Татарин. Магомет дал Коран, сказал: «Вот — закон! Делай, как написано тут!»

TATAREN. Muhammed gav oss koranen, han sa: detta är lagen! Gör som däri står skrivet!

Потом придёт время — Коран будет мало... время даст свой закон, новый... Всякое время даёт свой закон...

Sen kommer en tid, när koranen inte räcker till... Den tiden ska ge sin lag, en ny lag... Varje tid ska ge sin lag!

Сатин. Ну да... пришло время и дало «Уложение о наказаниях»... Крепкий закон... не скоро износишь!

SATJIN. Nåja — tiden kom och gav... "Strafflagen"... En styv lag... den blir inte så snart utsliten!

Настя (ударяет стаканом по столу). И чего... зачем я живу здесь... с вами?

NASTJA knackar med glaset i bordet. Och varför... varför lever jag här... med er?

Уйду... пойду куда-нибудь... на край света!

Jag går min väg... vart som helst... till världens ända!

Барон. Без башмаков, леди?

BARONEN. Utan skor, madame?

Настя. Голая! На четвереньках поползу!

NASTJA. Spritt naken! På alla fyra ska jag krypa!

Барон. Это будет картинно, леди... если на четвереньках...

BARONEN. Det blir ju mycket pittoreskt, madame... på alla fyra...

Настя. Да, и поползу! Только бы мне не видеть твоей рожи...

NASTJA. Ja, det ska jag! Bara jag slipper se dig...

Ах, опротивело мне всё! Вся жизнь... все люди!..

Ack, vad allt äcklar mig! Hela livet... alla människor!...

Сатин. Пойдешь — так захвати с собой Актёра... Он туда же собирается...

SATJIN. Om du går... så ta Gycklarn med dig... Han ämnar sig också ditåt...

ему известно стало, что всего в полуверсте от края света стоит лечебница для органонов...

han har tagit reda på att bara en halv verst från världens ända finns ett sjukhus för organoner...

Актёр (высовываясь с печи). Орга-ни-змо-в, дурак!

AKTÖREN sticker fram huvudet ur ugnen. Orga-nis-mer, fårskalle!

Сатин. Для органонов, отравленных алкоголем...

SATJIN. För organoner, som är alkoholförgiftade.

Актёр. Да! Он — уйдёт! Он уйдёт... увидите!

AKTÖREN. Ja! Han går bort! Han går... Ni ska få se!

Барон. Кто — он, сэр?

BARONEN. Vem är han, monsieur?

Актёр. Я!

AKTÖREN. Jag!

Барон. Merci, служитель богини... как её?

BARONEN. Merci, du tjänare hos gudinnan... vad heter hon igen?

Богиня драм, трагедии... как её звали?

Dramats, tragediens gudinna... vad kallades hon?

Актёр. Муза, болван! Не богиня, а — муза!

AKTÖREN. Musa, idiot! Inte gudinna, utan musa!

Сатин. Лахеза... Гера... Афродита... Атропа... чёрт их разберёт!

SATJIN. Lachesis... Hera... Afrodite... Atropos... det kan inte fan hålla reda på dem!

Это всё старик... навинтил Актёра... понимаешь, Барон?

Det där har allt gubben kört i honom... förstår du, Baron?

Барон. Старик — глуп...

BARONEN. Gubben var dum...

Актёр. Невежды! Дикари! Мель-по-ме-на! Люди без сердца! Вы увидите — он уйдёт!

AKTÖREN. Tölpar! Vildar! Mel-po-me-ne! Hjärtlösa människor! Ni ska få se, att han går!

«Обжирайтесь, мрачные умы»... стихотворение Беранжера... да!

"Frossen blott, I mörka andar!"... det är en dikt av Béranger... ja!

Он — найдёт себе место... где нет... нет...

Han ska finna ett ställe... där ingenting... ingenting...

Барон. Ничего нет, сэр?

BARONEN. Ingenting existerar, monsieur?

Актёр. Да! Ничего! «Яма эта... будет мне могилой...

AKTÖREN. Ja! Ingenting! "Grottan här — den är mitt gravvalv vorden...

умираю, немощный и хилый!» Зачем вы живёте? Зачем?

Arm och maktlös... lämnar jag nu jorden!" Varför lever ni? Varför?

Барон. Ты! Кин, или гений и беспутство! Не ори!

BARONEN. Du! "Kean, eller snille och... dille!" Yla inte!

Актёр. Врёшь! Буду орать!

AKTÖREN. Håll mun! Jag kommer att yla!

Настя (поднимая голову со стола, взмахивает руками). Кричи! Пусть слушают!

NASTJA lyfter huvudet från bordet och slår ut med armarna. Skrik! Låt dem höra!

Барон. Какой смысл, леди?

BARONEN. Är det reson i det, madame!

Сатин. Оставь их. Барон! К чёрту!..

SATJIN. Bry dig inte om dem, Baron! Åt helvete med dem!

Пускай кричат... разбивают себе головы... пускай! Смысл тут есть!..

Låt dem skrika... så de spränger skallarna på sig... Det är det reson i...

Не мешай человеку, как говорил старик...

Stör inte någon människa, som gubbstuten sa...

Да, это он, старая дрожжа, проквасил нам сожителей...

Ja, den gamle jästklimpen har genomsyrat dem allesammans här...

Клещ. Поманил их куда-то... а сам — дорогу не сказал...

KLESCHTSCH. Han har lockat dem alla någonstans bort... men själv — kände han inte vägen...

Барон. Старик — шарлатан...

BARONEN. Han var en charlatan...

Настя. Врёшь! Ты сам — шарлатан!

NASTJA. Det är inte sant! Charlatan är du själv!

Барон. Цыц, леди!

BARONEN. Kusch, madame!

Клещ. Правды он... не любил, старик-то... Очень против правды восставал...

KLESCHTSCH. Sanningen... tyckte han inte om, gubben... Jämt och ständigt var han obstinat mot sanningen.

так и надо! Верно — какая тут правда? И без неё — дышать нечем...

Men det var också rätt!... För vad är det egentligen med sanningen? Vad tjänar den till, om jag inte kan hålla mig uppe...

Вон князь... руку-то раздавил на работе... отпилить напрочь руку-то придётся, слышь... вот те и правда!

Se bara på Fursten! Han har krossat sin arm under arbetet... och nu måste den sågas av, förstås... Där har ni sanningen!

Сатин (ударяя кулаком по столу). Молчать! Вы — все — скоты! Дубьё... молчать о старике!

SATJIN slår knytnäven i bordet. Tig! Ni är ena fä allesammans! — Dumskallar!... Låt bli att tala om gubben!

(Спокойнее.) Ты, Барон, — всех хуже!.. Ты — ничего не понимаешь... и — врёшь!

Lugnare. Du, Baron, är sämre än alla andra! Du begriper ingenting... och ljuger!

Старик — не шарлатан! Что такое — правда? Человек — вот правда!

Gubben är ingen charlatan! Vad är sanningen för något? Människan är sanningen!

Он это понимал... вы — нет! Вы — тупы, как кирпичи...

Det förstod han... men inte ni! Ni är slöa som träbockar...

Я — понимаю старика... да! Он врал... но — это из жалости к вам, чёрт вас возьми!

Jag, jag förstår gubben... ja! Han ljög... men det var av medlidande med er, era djävlar!

Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему... я — знаю! я — читал!

Det finns många, som ljuger av medlidande med sin nästa... det vet jag... det har jag läst om!...

Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут!..

De ljuger så skönt, så upphöjt, så väckande!...

Есть ложь утешительная, ложь примиряющая...

Det finns en lögn, som tröstar, som försonar...

Ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего... и обвиняет умирающих с голода...

den lögnen friar bördan, som krossar arbetarens arm, och fäller den som dör av hunger...

Я — знаю ложь! Кто слаб душой... и кто живёт чужими соками — тем ложь нужна...

Jag — känner lögnen! Den som är svag... och den som när sig av andras safter — han behöver lögnen...

одних она поддерживает, другие — прикрываются ею...

Några inger den mod; andra begagnar den som täckmantel.

А кто — сам себе хозяин... кто независим и не жрёт чужого — зачем тому ложь?

Men den som är sin egen... den som är oberoende... och inte snyltar på andra — vad behöver han lögnen till?

Ложь — религия рабов и хозяев... Правда — бог свободного человека!

Lögnen är herrars och drängars religion... Sanningen är den fria människans Gud!

Барон. Браво! Прекрасно сказано! Я — согласен! Ты говоришь... как порядочный человек!

BARONEN. Bravo! Förträffligt sagt! Jag håller med dig! Du talar... som en anständig människa!

Сатин. Почему же иногда шулеру не говорить хорошо, если порядочные люди... говорят, как шулера?

SATJIN. Varför ska inte en skojare en gång få tala anständigt, när anständigt folk... talar som skojare!

Да... я много позабыл, но — ещё кое-что знаю!

Ja... jag har glömt mångt och mycket, men ännu har jag något i behåll!

Старик? Он — умница!..

Gubben? — han var en slug karl!

Он... подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету... Выпьем, за его здоровье! Наливай...

Han... verkade på mig som syra på ett gammalt smutsigt mynt... Skål för honom! Slå i!

Настя наливает стакан пива и даёт Сатину.

Nastja slår i ett glas öl och räcker Satjin.

(Усмехаясь.) Старик живёт из себя... он на всё смотрит своими глазами.

SATJIN leende. Gubben — han lever sitt eget liv... han har sin egen syn på allt!

Однажды я спросил его: «Дед! зачем живут люди?..»

En gång frågade jag honom: farfar, varför lever människorna?

(Стараясь говорить голосом Луки и подражая его манерам.)

Söker härma Lukas röst och gester.

«А — для лучшего люди-то живут, милачок!

"Varför? För något bättre lever de, käraste!

Вот, скажем, живут столяры и всё — хлам-народ...

Där lever nu till exempel snickarna, och stackare är de allesammans...

И вот от них рождается столяр... такой столяр,

Och så föds bland dem en snickare... en tocken snickare,

какого подобного и не видала земля, — всех превысил, и нет ему во столярах равного.

som världen ännu aldrig sett; han står över alla andra, och bland snickare finns inte hans like.

Всему он столярному делу свой облик даёт... и сразу дело на двадцать лет вперёд двигает...

Och på allt snickeri trycker han sin prägel... och med ens går hela yrket tjugu år framåt...

Так же и все другие... слесаря, там... сапожники и прочие рабочие люди...

Så är det också med alla andra... skomakarna, till exempel... och allt annat arbetsfolk...

и все крестьяне... и даже господа — для лучшего живут!

och bönderna — och herrarna till och med — alla lever de för något bättre!

Всяк думает, что для себя проживает, ан выходит, что для лучшего!

Var och en tänker, att han lever för sin egen skull, men så, när allt kommer omkring, så är det för något bättre!

По сту лет... а может, и больше — для лучшего человека живут!»

Hundra år... och kanske ännu längre... lever de för något bättre!"

Настя упорно смотрит в лицо Сатина. Клещ перестает работать над гармонией и тоже слушает.

Nastja ser Satjin stint i ansiktet. Kleschtsch upphör att arbeta med dragspelet och lyssnar likaså.

Барон, низко наклонив голову, тихо бьёт пальцами по столу.

Baronen trummar sakta, med huvudet djupt sänkt, med fingrarna på bordet.

Актёр, высунувшись с печи, хочет осторожно слезть на нары.

Aktören, som klivit fram ur ugnen, söker försiktigt krypa ner på britsen.

«Все, милачок, все, как есть, для лучшего живут!

SATJIN. "Alla, käraste, alla — så många de är — lever för något bättre!

Потому-то всякого человека и уважать надо...

Därför bör man också ha aktning för varje människa...

неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем родился и чего сделать может...

man må sen inte veta vad hon är för en, varför hon blivit född och vad hon kan...

может, он родился-то на счастье нам... для большой нам пользы?..

kanske är hon född till lycka för oss — till stor nytta?...

Особливо же деток надо уважать... ребятишек! Ребятишкам — простор надобен!

I all synnerhet bör vi ha aktning för barnen... för de små barnen. Små barn — behöver frihet!

Деткам-то жить не мешайте... Деток уважьте!» (Смеётся тихо.)

Barn i synnerhet ska man inte lägga band på... Ha aktning för barnen!"

Пауза.

Paus.

Барон (задумчиво). Мм-да... для лучшего? Это... напоминает наше семейство...

BARONEN fundersamt. Mm-ja... något bättre! Det — det påminner mig om vår familj...

Старая фамилия... времён Екатерины дворяне... вояки!.. выходцы из Франции...

En gammal familj... från Katarinas tider... adelsfolk... militärer!... Av franskt ursprung...

Служили, поднимались всё выше... При Николае Первом дед мой, Густав Дебиль...

Tjänade... och steg allt högre... Under Nikolaj I beklädde min farfar, Gustave Deville...

занимал высокий пост... Богатство... сотни крепостных... лошади... повара...

en hög post... rikedom... hundratals livegna... hästar... kockar...

Настя. Врёшь! Не было этого!

NASTJA. Du ljuger! Det är inte sant!

Барон (вскакивая). Что-о? Н-ну... дальше?!

BARONEN rusar upp. Va-ad? Nå-nå... vidare?!

Настя. Не было этого!

NASTJA. Det är inte sant!

Барон (кричит). Дом в Москве! Дом в Петербурге! Кареты... кареты с гербами!

BARONEN skriker. Hus i Moskva! Hus i Petersburg! Vagnar... Vapenprydda vagnar!

Клещ берёт гармонию, встаёт и отходит в сторону, откуда наблюдает за сценой.

Kleschtsch tar dragspelet, stiger upp och går åt sidan, varifrån han iakttar scenen.

Настя. Не было!

NASTJA. Det är lögn!

Барон. Цыц! Я говорю... десятки лакеев!..

BARONEN. Håll käft! Tiotals lakejer — säger jag!

Настя (с наслаждением). Н-не было!

NASTJA med förtjusning. L-lögn!

Барон. Убью!

BARONEN. Jag slår ihjäl dig!

Настя (приготовляясь бежать). Не было карет!

NASTJA beredd att rymma fältet. Vagnar? Det är lögn!

Сатин. Брось, Настёнка! Не зли его...

SATJIN. Sluta, Nastjenjka! Reta honom inte!

Барон. Подожди... ты, дрянь! Дед мой...

BARONEN. Vänta du... ditt kräk! Min farfar...

Настя. Не было деда! Ничего не было!

NASTJA. Det har inte funnits någon farfar! Ingenting har det funnits!

Сатин хохочет.

Satjin skrattar.

Барон (усталый от гнева, садится на скамью). Сатин, скажи ей... шлюхе...

BARONEN sätter sig på en stol, matt av vrede. Satjin, säg henne... den slinkan...

Ты — тоже смеёшься? Ты... тоже — не веришь?

Du — du skrattar också! Du... tror inte heller!

(Кричит с отчаяньем, ударяя кулаками по столу.) Было, чёрт вас возьми!

Skriker i förtvivlan, slår knytnävarna i bordet. Det är sant — må satan ta er!

Настя (торжествуя). А-а, взвыл? Понял, каково человеку, когда ему не верят?

NASTJA triumferande. A-ha, tjuter du nu? Förstår du nu, hur det känns, när man inte blir trodd?

Клещ (возвращаясь к столу). Я думал — драка будет...

KLESCHTSCH återvänder till bordet. Jag tänkte det skulle bli slagsmål av.

Татарин. А-ах, глупы люди! Очень плохо!

TATAREN. A-ack, så dumt folk! Det är ju ynkligt!

Барон. Я... не могу позволить издеваться надо мной! У меня — доказательства есть... документы, дьявол!

BARONEN. Jag... kan inte tillåta, att man driver med mig! Jag har bevis... dokument, för fan!

Сатин. Брось их! И забудь о каретах дедушки... в карете прошлого — никуда не уедешь...

SATJIN. Kasta bort dem! Och glöm din farfars vagnar... i det förflutnas vagn far du ändå inte långt...

Барон. Как она смеет, однако!

BARONEN. Men — att hon understår sig!

Настя. Ска-ажите! Как смею!..

NASTJA. Tä-änk bara! Att jag understår mig!

Сатин. Видишь — смеет! Чем она хуже тебя?

SATJIN. Du ser, att hon gör det! Är hon kanske sämre än du?

Хотя у неё в прошлом, уж наверное, не было не только карет и — дедушки, а даже отца с матерью...

Fast... i hennes förflutna har det då säkert funnits varken vagn eller farfar — inte ens far och mor...

Барон (успокаиваясь). Чёрт тебя возьми... ты... умеешь рассуждать спокойно...

BARONEN lugnad. Fan anamma... du... du har en förmåga att resonera lugnt. —

А у меня... кажется, нет характера...

Men jag har tydligen ingen karaktär...

Сатин. Заведи. Вещь — полезная...

SATJIN. Skaffa dig! Det är en nyttig sak...

Пауза.

Paus.

Настя! Ты ходишь в больницу?

Nastja! Brukar du gå till sjukhuset?

Настя. Зачем?

NASTJA. Varför det?

Сатин. К Наташе?

SATJIN. För — Nataschas skull.

Настя. Хватился! Она — давно вышла... вышла и — пропала! Нигде её нет...

NASTJA. Nu högg du i sten! Hon är för längesen ute... ute och — försvunnen! Ingenstans finns hon...

Сатин. Значит — вся вышла...

SATJIN. Alltså — totalt försvunnen...

Клещ. Интересно — кто кого крепче всадит? Васька — Василису, или она его?

KLESCHTSCH. Få se vem som ska ordna det bäst för sig — Vasjka eller Vasilissa?

Настя. Василиса — вывернется! Она — хитрая. А Ваську — в каторгу пошлют...

NASTJA. Vasilissa klarar sig nog! Hon är slipad, hon! Men Vasjka skickas till gruvorna...

Сатин. За убийство в драке — только тюрьма...

SATJIN. För dråp under slagsmål blir det bara fängelse...

Настя. Жаль. В каторгу — лучше бы... Всех бы вас... в каторгу...

NASTJA. Skada... gruvorna vore bättre. Till gruvorna skulle ni... allesammans...

смести бы вас, как сор... куда-нибудь в яму!

sopas ihop i en enda hög... och vräkas ned i en avskrädesgrop!

Сатин (удивленно). Что ты? Сбесилась?

SATJIN förvånat. Vad går åt dig? Är du vriden?

Барон. Вот я ей в ухо дам... за дерзости!

BARONEN. Den fräckheten ska hon få på huden för!

Настя. Попробуй! Тронь!

NASTJA. Försök! Rör mig bara!

Барон. Я — попробую!

BARONEN. Ja, det ska jag!

Сатин. Брось! Не тронь... не обижай человека! У меня из головы вон не идёт... этот старик!

SATJIN. Låt bli! Rör henne inte... såra ingen människa! Jag får inte den där gubben ur mina tankar!

(Хохочет.) Не обижай человека!.. А если меня однажды обидели и —

Gapskrattar. Såra ingen människa! Mem om jag en gång blivit sårad —

на всю жизнь сразу! Как быть? Простить? Ничего. Никому...

och det för hela mitt liv — hur ska jag då bete mig? Förlåta? Aldrig i livet!

Барон (Насте). Ты должна понимать, что я — не чета тебе! Ты... мразь!

BARONEN till Nastja. Du borde begripa, att du inte är min jämlike! Du ditt luder!

Настя. Ах ты, несчастный! Ведь ты... ты мной живёшь, как червь — яблоком!

NASTJA. Ack du, din stackare! Du — du lever ju på mig, som masken på äpplet!

Дружный взрыв хохота мужчин. Samfällt skratt från männen.

Клещ. Ах... дура! Яблочко!

KLESCHTSCH. Din gås! Just ett skönt äpple!

Барон. Нельзя... сердиться... вот идиотка!

BARONEN. Det är omöjligt... att bli förargad på en sån idiot...

Настя. Смеётесь? Врёте! Вам — не смешно!

NASTJA. Ni skrattar? Men ni har nog inte roligt!

Актёр (мрачно). Катай их!

AKTÖREN dystert. Ge dem, du!

Настя. Кабы я... могла! я бы вас

NASTJA. Om jag bara kunde! Jag skulle ge er alla...

(берёт со стола чашку и бросает на пол) — вот как!

Tar en kopp från bordet och kastar den i golvet, så där!...

Татарин. Зачем посуда бить? Э-э... болванка!..

TATAREN. Varför slå sönder kärl? Ä-ä... din träkloss!

Барон (вставая). Нет, я её сейчас... научу манерам!

BARONEN stiger upp. Nej, nu ska jag genast... lära henne folkvett!

Настя (убегая). Чёрт вас возьми!

NASTJA springer undan. Måtte fan ta er...

Сатин (вслед ей). Эй! Полно! Кого ты пугаешь? В чём дело, наконец?

SATJIN efter henne. Håll upp! Det är nog! Vem tror du, att du skrämmer? Vad vill du egentligen?

Настя. Волки! (Убегает.) Чтоб вам издохнуть! Волки!

NASTJA. Fähundar! Måtte ni storkna! Fähundar!

Актёр (мрачно). Аминь!

AKTÖREN dystert. Amen!

Татарин. У-у! Злой баба — русский баба! Дерзкий... вольна!

TATAREN. U-u! Elakt folk — rysk kvinna! Fräck!... Vild!

Татарка — нет! Татарка — закон знает!

Tatarskan — inte så! Tatarskan vet lagen!

Клещ. Трёпку ей надо дать...

KLESCHTSCH. En örfil borde hon få!

Барон. М-мерзавка!

BARONEN. Ett sånt as!

Клещ (пробуя гармонию). Готова! А хозяина её — всё нет... Горит парнишка...

KLESCHTSCH provar dragspelet. Klart! Men ägarn är ute och borta!... Visst ute och suddar igen...

Сатин. Теперь — выпей!

SATJIN. Nu ska du dricka!

Клещ. Спасибо! Да и на боковую пора...

KLESCHTSCH. Tack! Fast — det är visst sängdags.

Сатин. Привыкаешь к нам?

SATJIN. Börjar du vänja dig vid oss?

Клещ (выпив, отходит в угол к нарам). Ничего...

KLESCHTSCH dricker ur, går därpå till sin brits i vrån. Det reder sig...

Везде — люди... Сначала — не видишь этого...

Överallt finns det ju människor... I början så märker man det inte...

потом — поглядишь, окажется, все люди... ничего!

sen, när man ser närmare efter, så visar det sig, att alla är människor... Nog ordnar det sig!

Татарин расстилает что-то на нарах, становится на колени и — молится.

Tataren breder ut något på britsen, faller på knä och ber.

Барон (указывая Сатину на Татарина). Гляди!

BARONEN visar Satjin på Tataren. Titta!

Сатин. Оставь! Он — хороший парень... не мешай!

SATJIN. Låt honom vara! Det är en bra pojke... stör honom inte!

(Хохочет.) Я сегодня — добрый... чёрт знает почему!..

Skrattar högt. I dag är jag god... fan vete varför!

Барон. Ты всегда добрый, когда выпьешь... И умный...

BARONEN. Du är alltid god och förståndig... när du super...

Сатин. Когда я пьян... мне всё нравится.

SATJIN. När jag är full... tycker jag om allt.

Н-да... Он — молится? Прекрасно! Человек может верить и не верить... это его дело!

N-ja... Han ber? Det är utmärkt! Människan kan tro eller inte tro... det är hennes ensak!

Человек — свободен... он за всё платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум —

Människan är fri... hon betalar själv för allt: för tro, för otro, för kärlek, för vett.

человек за всё платит сам, и потому он — свободен!..

Människan betalar själv för allt, och därför är hon fri!

Человек — вот правда! Что такое человек?..

Människan — hon är sanningen! Vad är människan?

Это не ты, не я, не они... нет! — это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном!

Det är inte du, inte jag, inte de... nej! Det är du, jag, de, Luka, Napoleon, Muhammed... alla tillsammans!

(Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека.)

Ritar med fingret i luften en människofigur.

Понимаешь? Это — огромно! В этом — все начала и концы...

Förstår du? Det är ofantligt! Och däri är all början och allt slut...

Всё — в человеке, всё для человека!

Allt är i människan, allt är för människan!

Существует только человек, всё же остальное — дело его рук и его мозга!

Bara människan finns till, allt det övriga är verk av hennes händer och hjärna!

Чело-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век!

Män-niskan! Det är storartat! Det klingar... stolt! Män-niskan!

Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью...

Man bör akta människan! Inte hysa medlidande... inte förnedra henne genom medlidande...

уважать надо! Выпьем за человека, Барон!

akta henne bör man! Skål för människan, Baron!

(Встаёт.) Хорошо это... чувствовать себя человеком!..

Stiger upp. Det är skönt — att känna sig som människa!

Я — арестант, убийца, шулер... ну, да!

Jag är en straffånge, en mördare, en falskspelare. — Nåja!

Когда я иду по улице, люди смотрят на меня как на жулика... и сторонятся и оглядываются...

När jag går på gatan, ser folk på mig som på en bandit, och viker undan och vänder sig om efter mig...

и часто говорят мне — «Мерзавец! Шарлатан! Работай!»

och ofta säger de till mig: "Slusk! Rackare! Arbeta!" —

Работать? Для чего? Чтобы быть сытым? (Хохочет.)

Arbeta! Varför? För att bli mätt! Skrattar.

Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми...

Jag har alltid föraktat folk, som gör sig bekymmer för att bli mätta.

Не в этом дело, Барон! Не в этом дело!

Inte kommer det an på det, Baron! Inte är det huvudsaken!

Человек — выше! Человек — выше сытости!..

Människan står högre! Människan är för mer än en mätt mage!

Барон (качая головой). Ты — рассуждаешь... Это — хорошо...

BARONEN skakar på huvudet. Du... filosoferar... Det är bra —

это, должно быть, греет сердце... У меня — нет этого... я — не умею!

det värmer visst hjärtat. Jag har inte sinne för det... jag kan inte!

(Оглядывается и — тихо, осторожно.)

Ser sig omkring, därpå tyst, försiktigt.

Я, брат, боюсь... иногда. Понимаешь? Трушу... Потому — что же дальше?

Jag är ofta rädd, bror... Förstår du? Jag blir feg — för... vad kommer sen?

Сатин (уходит). Пустяки! Кого бояться человеку?

SATJIN går av och an. Skräp! Vem har människan att vara rädd för?

Барон. Знаешь... с той поры, как я помню себя... у меня в башке стоит какой-то туман.

BARONEN. Ser du... så långt jag kan minnas tillbaka... har det legat liksom en dimma över hjärnan på mig...

Никогда и ничего не понимал я. Мне... как-то неловко...

Aldrig har jag riktigt förstått något. Det... är så genant...

мне кажется, что я всю жизнь только переодевался...

men det förefaller mig som hade jag hela mitt liv bara klätt om mig...

а зачем? Не понимаю!

Men varför? Det har jag ingen aning om!

Учился — носил мундир дворянского института... а чему учился? Не помню...

Jag kom i skola... bar adelsinstitutets uniform... men, vad lärde jag? Minns inte! —

Женился — одел фрак, потом — халат...

Jag gifte mig... klädde mig i frack, sedan i nattrock...

а жену взял скверную и — зачем? Не понимаю...

fick mig ett hår av hin till hustru — varför? Ingen aning...

Прожил всё, что было, — носил какой-то серый пиджак и рыжие брюки...

Jag levde upp allt vad jag hade — gick klädd i någon sorts grå jackett och glansiga byxor...

а как разорился? Не заметил...

men hur blev jag egentligen ruinerad? Det har jag inte ett begrepp om...

Служил в казённой палате... мундир, фуражка с кокардой...

Jag tjänade vid uppbördsverket — uniform, mössa med kokard...

растратил казённые деньги, — надели на меня арестантский халат... потом — одел вот это...

försnillade kronomedel... kläddes i fångdräkt — sen... tog jag på mig det här. —

И всё... как во сне... а? Это... смешно?

Och allt som i en dröm — va? Det är löjligt...

Сатин. Не очень... Скорее — глупо...

SATJIN. Inte så värst... Snarare — dumt...

Барон. Да... и я думаю, что глупо... А... ведь зачем-нибудь я родился... а?

BARONEN. Ja... också jag tycker det är dumt. Men... för någonting har väl jag blivit född — jag också — va?

Сатин (смеясь). Вероятно... Человек рождается для лучшего!

SATJIN ler. Antagligen. — Människan föds för något bättre!

(Кивая головой.) Так... хорошо!

Nickar med huvudet. Stämmer... Det är ypperligt!

Барон. Эта... Настька!.. Убежала... куда?

BARONEN. Denna Nastjka! Sprang sin väg — vart?

Пойду, посмотрю... где она? Всё-таки... она... (Уходит.)

Jag går och ser efter var hon är. I alla fall... är hon... Går.

Пауза.

Paus.

Актёр. Татарин!

AKTÖREN. Tatar!

Пауза.

Paus.

Князь!

Furste!

Татарин поворачивает голову.

Tataren vänder på huvudet.

За меня... помолись...

AKTÖREN. Bed... för mig...

Татарин. Чего?

TATAREN. Va?

Актёр (тише). Помолись... за меня!..

AKTÖREN lägre. Bed... för mig?

Татарин (помолчав). Сам молись...

TATAREN efter en kort paus. Bed själv!...

Актёр (быстро слезает с печи, подходит к столу,

AKTÖREN hoppar plötsligt ner från ugnen, går fram till bordet,

дрожащей рукой наливает водки, пьёт и — почти бежит — в сени).

häller med darrande hand i ett glas brännvin, tömmer det och nästan rusar ut i farstun.

Ушёл!

TATAREN. Han gick!

Сатин. Эй ты, сикамбр! Куда? (Свистит.)

SATJIN. Hallå du, sigamber! Vart ska du? Visslar. —

Входят — Медведев в женской ватной кофте и Бубнов; оба — выпивши, но не очень.

In: Medvedjeff, i vadderad fruntimmerskofta, och Bubnoff, båda äro druckna, men ej starkt.

В одной руке Бубнова — связка кренделей, в другой — несколько штук воблы,

I Bubnoffs ena hand ett knippe kringlor, i den andra några rökta fiskar,

под мышкой — бутылка водки, в кармане пиджака — другая.

under armen en butelj brännvin, i rockfickan en till.

Медведев. Верблюд — он вроде... осла! Только без ушей...

MEDVEDJEFF. Kamelen är... ett slags åsna! Men utan öron?

Бубнов. Брось! Ты сам — вроде осла.

BUBNOFF. Håll mun! Du är själv ett slags åsna.

Медведев. Ушей вовсе нет у верблюда... он — ноздрёй слышит...

MEDVEDJEFF. Öron har kamelen alls inga... den hör med näsborrarna...

Бубнов (Сатину). Друг! Я тебя искал по всем трактирам-кабакам!

BUBNOFF till Satjin. Kära vän! Jag har sökt dig på alla syltor och krogar!

Возьми бутылку, у меня все руки заняты!

Ta flaskan, jag har händerna fulla!

Сатин. А ты — положи крендели на стол — одна рука освободится...

SATJIN. Lägg du kringlorna på bordet, så blir ena handen fri...

Бубнов. Верно. Ах ты... Бутарь, гляди! Вот он, а? Умница!

BUBNOFF. Stämmer! Till Medvedjeff. Ack, du byling, hör på den! Va? Ett sånt slughuvud!

Медведев. Жулики — все умные... я знаю! Им без ума — невозможно.

MEDVEDJEFF. Alla skojare är sluga... det vet jag! Utan slughet är de omöjliga.

Хороший человек, он — и глупый хорош, а плохой — обязательно должен иметь ум.

En bra människa är alltid bra, om hon också är dum, men en dålig bör nödvändigt vara slug. —

Но насчёт верблюда ты — неверно... он — животная ездовая... рогов у него нет... и зубов нет...

Men beträffande kamelen har du orätt... den är ett riddjur... den har inga horn... och inga tänder!

Бубнов. Где — народ? Отчего здесь людей нет? Эй, вылезай... я — угощаю! Кто в углу?

BUBNOFF. Var är alla? Varför finns här ingen? Hallå, kryp fram!... Jag bjuder! Vem är i vrån!

Сатин. Скоро ты пропьёшься? Чучело!

SATJIN. Har du snart supit dig pank, din fågelskrämma?

Бубнов. Я — скоро! В этот раз капитал я накопил — коротенький... Зоб! Где Зоб?

BUBNOFF. Mycket snart! Den här gången var min samlade förmögenhet mera blygsam... Kräva! Var är Krävan?

Клещ (подходя к столу). Нет его...

KLESCHTSCH kommer fram till bordet. Han är inte här!

Бубнов. У-у-ррр! Барбос! Бррю, брлю, брлю! Индюк!

BUBNOFF. U-u-rrr! Brrju, brlju, brlju! Påfågel!

Не лай, не ворчи! Пей, гуляй, нос не вешай...

Inte skälla och inte morra! Sup och fläng — men näsan ej häng!

Я — всех угощаю! Я, брат, угощать люблю!

Jag bjuder alla! Jag tycker om att bjuda, min bror!

Кабы я был богатый... я бы... бесплатный трактир устроил! Ей-богу!

Om jag vore rik... skulle jag... sätta upp en gratiskrog! Vid Gud!

С музыкой и чтобы хор певцов... Приходи, пей, ешь, слушай песни... отводи душу!

Med musik och sångkör... stig in bara, sup och ät och hör på musiken... och vederkvick själen!

Бедняк-человек... айда ко мне в бесплатный трактир!

Fattiglapp, fattiglapp... stig på, här är min gratiskrog!

Сатин! Я бы... тебя бы... бери половину всех моих капиталов! Вот как!

Satjin! Jag vill... ge dig... Ta hälften av hela mitt kapital!... Där har du!

Сатин. Ты мне сейчас отдай всё...

SATJIN. Ge mig genast alltsammans!

Бубнов. Весь капитал? Сейчас? На!

BUBNOFF. Hela kapitalet! Genast? Nå!

Вот — рубль... вот ещё... двугривенный... пятаки... семишники... всё!

Där — en rubel... en till... en tjugukopek... femmorna... småkrafset... allt!

Сатин. Ну и ладно! У меня — целее будет... Сыграю я на них...

SATJIN. Bra! hos mig är det säkrare. Jag kommer att vinna med dem...

Медведев. Я — свидетель... отданы деньги на сохранение... числом — сколько?

MEDVEDJEFF. Jag är vittne... pengar har deponerats... en summa, stor?

Бубнов. Ты? Ты — верблюд... Нам свидетелей не надо...

BUBNOFF. Du? Du är en kamel... Vi behöver inga vittnen...

Алёшка (входит босый). Братцы! Я ноги промочил!

ALJOSCHKA in barfota. Bröder! Jag är våt om fötterna!

Бубнов. Иди — промочи горло... Только и всего!

BUBNOFF. Kom och vät strupen... och därmed jämnt!

Милый ты... поёшь ты и играешь, очень это хорошо!

Du är en trevlig karl... du sjunger och spelar... och det är mycket bra!

А — пьёшь — напрасно! Это, брат, вредно... пить — вредно!..

Men supa borde du inte! Det är skadligt, min bror; allt superi är skadligt!

Алёшка. По тебе вижу! Ты — только пьяный и похож на человека...

ALJOSCHKA. Det syns på dig! Du är ju inte människa, förrän du fått sprit i dig...

Клещ! Гармошку — починил? (Поёт, приплясывая.)

Kleschtsch! Har du reparerat dragspelet? Sjunger, dansande till sången.

Эх, кабы моё рыло
Не красиво было —
Так меня бы кума моя
Вовсе не любила!

Fager är jag under
mina ögonbryn.
Därför kallar gudmor också
mig sitt sockergryn.

Озяб я, братцы! Х-холодно!

Jag är frusen, bröder! Det är kallt!

Медведев. Мм... а если спросить — кто такая кума?

MEDVEDJEFF. Mm... och om man får fråga: vem är gudmor då?

Бубнов. Отстань! Ты, брат, теперь — тю-тю! Ты уж не бутошник... кончено! И не бутошник, и не дядя...

BUBNOFF. Dra du... ! Bäste bror, du är inte byling mera... det är slut med det! Varken byling eller farbror!

Алёшка. А просто — тёткин муж!

ALJOSCHKA. Utan helt sonika — tantens man!

Бубнов. Одна твоя племянница — в тюрьме, другая — помирает...

BUBNOFF. Din ena brorsdotter är inburad, och den andra ligger för döden...

Медведев (гордо). Врёшь! Она — не помирает, она у меня без вести пропала!

MEDVEDJEFF stolt. Det är lögn! Hon ligger inte för döden: hon är spårlöst försvunnen!

Сатин хохочет.

Satjin gapskrattar.

Бубнов. Всё равно, брат! Человек без племянниц — не дядя!

BUBNOFF. Det gör detsamma, bror — en människa utan brorsbarn är ingen farbror!

Алёшка. Ваше превосходительство! Отставной козы барабанщик!

ALJOSCHKA. Ers Exellens! Avskedade positivbocktrumslagare!

У кумы — есть деньги,
У меня — ни гроша!
Зато я весёлый мальчик,
Зато я — хороший!

Gudmor min har kovan,
min åt skogen for.
Men i stället är jag alltid
nyter och toujours.

Холодно!

Det är kallt!

Входит Кривой Зоб; потом — до конца акта — ещё несколько фигур мужчин и женщин.

Krävan kommer in; senare — ända till aktslutet — några figurer, män och kvinnor.

Они раздеваются, укладываются на нары, ворчат.

De kläda av sig, sträcka ut sig på britsarna och mumla.

Кривой Зоб. Бубнов! Ты чего сбежал?

KRUMMA KRÄVAN. Bubnoff! Varför sprang du din väg?

Бубнов. Иди сюда! Садись... запоём мы, брат! Любимую мою... а?

BUBNOFF. Kom hit! Sätt dig, så ska vi sjunga, bror! Min favoritvisa... va?

Татарин. Ночь — спать надо! Песня петь днём надо!

TATAREN. Det är natt, man ska sova! Visor ska man sjunga på dagen.

Сатин. Ну, ничего, князь! Ты — иди сюда!

SATJIN. Ä strunt, furste! Kom hit du!

Татарин. Как — ничего? Шум будет... когда песня поют, шум бывает...

TATAREN. Vasa — "strunt?" Det blir buller... När man sjunger visor, brukar det bullra.

Бубнов (идя к нему). Князь! Что — рука? Отрезали тебе руку?

BUBNOFF går fram till honom. Furste! Hur är det med handen? Är den avskuren?

Татарин. Зачем? Погодим... может — не надо резать...

TATAREN. Avskuren? Hur så? Vi ska allt vänta... Kanske behöver den inte skäras av.

Рука — не железный, резать — недолго...

Handen är inte av järn, att skära av är så lätt gjort!

Кривой Зоб. Яман твоё дело, Асанка! Без руки ты — никуда не годишься!

KRUMMA KRÄVAN. Det är en ruskig historia, Hassan lille! Utan händer duger du inget till!

Наш брат по рукам да по спине ценится... Нет руки — и человека нет!

Såna som vi taxeras efter händer och rygg... Utan händer är man ingen människa...

Табак твоё дело!.. Иди водку пить... больше никаких!

Du är inte värd en pris snus en gång! Kom och ta dig en sup! Och krusa inte!

Квашня (входит). Ах, жители вы мои милые! На дворе-то, на дворе-то!

KVASCHNJA kommer in. Ack, ni mina kära barn! Ett sånt väder!

Холод, слякоть... Бутошник мой здесь? Бутарь!

Köld och rusk... Är min söta byling här? Byling!

Медведев. Я!

MEDVEDJEFF. Här är jag!

Квашня. Опять мою кофту таскаешь?

KVASCHNJA. Omigen stryker du omkring i min kofta?

И как будто ты... немножко того, а? Ты что же это?

Och så... ser det ut som om... du hade fått dig en liten jamare, va? Va ska det betyda?

Медведев. По случаю именин... Бубнов... и — холодно... слякоть!

MEDVEDJEFF. I anledning av Bubnoffs... namnsdag... och kölden... och rusket...

Квашня. Ты гляди у меня... слякоть! Не балуй... Иди‑ка спать...

KVASCHNJA. Jag ska lära dig... rusket! Hoppa inte över skacklarna... Gå och lägg dig!

Медведев (уходит в кухню). Спать — я могу... я хочу... пора!

MEDVEDJEFF går till köket. Lägga mig? Det kan jag nog... det vill jag... det är tid att krypa till kojs!

Сатин. Ты чего... больно строга с ним?

SATJIN. Varför är du så hemskt sträng mot honom?

Квашня. Нельзя, дружок, иначе... Подобного мужчину надо в строгости держать.

KVASCHNJA. Det går inte annars, kära vän! En karl som han ska hållas på mattan.

Я его в сожители взяла, — думала, польза мне от него будет...

Jag tog honom att leva med, för jag tänkte jag skulle ha nytta av honom...

как он — человек военный, а вы — люди буйные...

han är ju en militärperson, och ni bråkigt folk...

моё же дело — бабье... А он — пить! Это мне ни к чему!

Och mitt göra är ju fruntimmersgöra. Men så började han supa! Det var som beställt!

Сатин. Плохо ты выбрала помощника...

SATJIN. Du har valt din assistent illa.

Квашня. Нет — лучше-то... Ты со мной жить не захочешь... ты вон какой!

KVASCHNJA. Nej, ganska bra... Du vill ju inte leva med mig... en sån gosse är du!

А и станешь жить со мной — не больше недели сроку... проиграешь меня в карты со всей моей требухой!

Och skulle du också börja leva med mig — så varade det inte mer än en vecka, förrän du spelat bort mig med hull och hår!

Сатин (хохочет). Это верно, хозяйка! Проиграю...

SATJIN skrattar. Stämmer! Det skulle jag göra.

Квашня. То-то! Алёшка!

KVASCHNJA. Ser du det! — Aljoschka!

Алёшка. Вот он — я!

ALJOSCHKA. Här är jag! Hallå!

Квашня. Ты — что про меня болтаешь?

KVASCHNJA. Vad är det du går omkring och pladdrar om mig?

Алёшка. Я? Всё! Всё, по совести.

ALJOSCHKA. Jag? Allt — bara sanning! Allt... på heder och samvete!

Вот, говорю, баба! Удивительная!

Se, det är en kvinna, det, brukar jag säga. En ovanlig kvinna!

Мяса, жиру, кости — десять пудов, а мозгу — золотника нету!

Kött, fläsk och ben... tio pud; men hjärna — inte ett uns!

Квашня. Ну, это ты врёшь! Мозг у меня даже очень есть...

KVASCHNJA. Nå, där ljög du! Hjärna har jag — och det så den räcker till...

Нет, ты зачем говоришь, что я бутошника моего бью?

Nej, men varför berättar du, att jag slår min lilla byling...

Алёшка. Я думал, ты его била, когда за волосы таскала...

ALJOSCHKA. Jag trodde du slog honom, när du drog honom i håret...

Квашня, (смеясь). Дурак! А ты — будто не видишь.

KVASCHNJA skrattande. Dumhuvud! Du ska låtsa som om du ingenting visste!

Зачем сор из избы выносить?.. И, опять же, обидно ему...

Sin smutsiga byk ska man tvätta hemma... Och så är det förolämpande för honom...

Он от твоего разговору пить начал...

Efter ditt sladder har han börjat dricka!

Алёшка. Стало быть, правду говорят, что и курица пьёт!

ALJOSCHKA. Nå, då måste det vara sant, som man säger, att också tuppen dricker!

Сатин, Клещ — хохочут.

Satjin, Kleschtsch skratta.

Квашня. У, зубоскал! И что ты за человек, Алёшка?

KVASCHNJA. U — din spefågel! Vad är du egentligen för en karl, Aljoschka?

Алёшка. Самый первый сорт человек! На все руки! Куда глаз мой глянет, туда меня и тянет!

ALJOSCHKA. Prima karl! I alla avseenden! Vart än mitt öga blickar — ditåt mig hjärtat skickar!

Бубнов (около нар Татарина). Идём!

BUBNOFF vid tatarens brits. Kom!

Всё равно — спать не дадим! Петь будем... всю ночь! Зоб!

Vi låter dig i alla fall inte sova! Vi ska sjunga... hela natten... Kräva!

Кривой Зоб. Петь? Можно...

KRUMMA KRÄVAN. Sjunga? Varför inte...

Алёшка. А я — подыграю!

ALJOSCHKA. Och jag ackompanjerar!

Сатин. Послушаем!

SATJIN. Låt höra!

Татарин (улыбаясь). Ну, шайтан Бубна... подноси вина!

TATAREN småleende. Nå, satans Bubna där... hämta vin!

Пить будим, гулять будим, смерть пришол — помирать будим!

Dricka ska vi, och festa ska vi, kommer döden — ska vi dö!

Бубнов. Наливай ему, Сатин! Зоб, садись! Эх, братцы!

BUBNOFF. Slå i åt honom, Satjin! Kräva, sätt dig! Ähh, bröder!

Много ли человеку надо? Вот я — выпил и — рад!

Så lite människan ändå behöver! Jag, till exempel — jag har druckit lite — och är glad!

Зоб!.. Затягивай... любимую! Запою́... запла́чу!..

Kräva! Stäm upp!... Min favoritvisa! Jag vill sjunga... och gråta!

Кривой Зоб (запевает). Со-олнце всходит и захо-оди-ит...

KRUMMA KRÄVAN stämmer upp. Solen brinner Och fö-örsvin-ner...

Бубнов (подхватывая). А-а в тюрьме моей темно-о!

BUBNOFF faller in. Jämt min cell är mörk ändå-å!

Дверь быстро отворяется.

Dörren öppnas häftigt.

Барон (стоя на пороге, кричит). Эй... вы! Иди... идите сюда!

BARONEN står på tröskeln, skriker. Hallå! Kom... kom hit!

На пустыре... там... Актёр... удавился!

På gården... där... har Aktören... hängt sig!

Молчание. Все смотрят на Барона.

Tystnad. Alla stirra på Baronen.

Из-за его спины появляется Настя и медленно, широко раскрыв глаза, идёт к столу.

Bakom honom synes Nastja, hon går långsamt, med vitt uppspärrade ögon till bordet.

Сатин (негромко). Эх... испортил песню... дур-рак!

SATJIN sakta. Ähh! Nu fördärvade han visan för oss... den idioten!

Занавес

RIDÅ.