Участник:Albedo/Сущ bg

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску
{{сущ bg 11}}
Ед. {{{1}}}ъм
Ед. об. {{{1}}}ма
Ед. суб. {{{1}}}мът
Мн. {{{1}}}ми
Мн. сов. {{{1}}}мите
Числ. {{{1}}}ъма
Зв.

{{{1}}}

Существительное, мужской род, неодушевлённое, склонение 11.

{{сущ bg 14a}}
Ед. {{{1}}}к
Ед. об. {{{1}}}ка
Ед. суб. {{{1}}}кът
Мн. {{{1}}}ци
Мн. сов. {{{1}}}ците
Числ. {{{1}}}ка
Зв. {{{1}}}ко

{{{1}}}к

Существительное, мужской род, склонение 14a, одушевлённое.

{{сущ bg 15}}
Ед. {{{1}}}г
Ед. об. {{{1}}}га
Ед. суб. {{{1}}}гът
Мн. {{{1}}}зи
Мн. сов. {{{1}}}зите
Числ. {{{1}}}га
Зв.

{{{1}}}г

Существительное, мужской род, склонение 15.

{{сущ bg 1}}
Ед. {{{1}}}
Ед. об. {{{1}}}а
Ед. суб. {{{1}}}ът
Мн. {{{1}}}ове
Мн. сов. {{{1}}}овете
Числ. {{{1}}}а
Зв.

{{{1}}}

Существительное, мужской род, склонение 1.

{{сущ bg 201}} (мужской род)

а (женский род)

Существительное. Имя собственное.

{{сущ bg 23}}
Ед. {{{1}}}ин
Ед. об. {{{1}}}ина
Ед. суб. {{{1}}}инът
Мн. {{{1}}}а
Мн. сов. {{{1}}}ата
Числ.
Зв. {{{1}}}ине

{{{1}}}

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 23.

{{сущ bg 28a}}
Ед. {{{1}}}й
Ед. об. {{{1}}}я
Ед. суб. {{{1}}}ят
Мн. {{{1}}}йове
Мн. сов. {{{1}}}йовете
Числ. {{{1}}}я
Зв.

{{{1}}}й

Существительное, мужской род, склонение 28a.

{{сущ bg 2}}
Ед. {{{1}}}я{{{2}}}
Ед. об. {{{1}}}е{{{2}}}а
Ед. суб. {{{1}}}е{{{2}}}ът
Мн. {{{1}}}е{{{2}}}ове
Мн. сов. {{{1}}}е{{{2}}}овете
Числ. {{{1}}}я{{{2}}}а
Зв.

{{{1}}}я{{{2}}}

Существительное, мужской род, склонение 2.

{{сущ bg 32a}}
Ед. {{{1}}}й
Ед. об. {{{1}}}я
Ед. суб. {{{1}}}ят
Мн. {{{1}}}и
Мн. сов. {{{1}}}ите
Числ.
Зв. {{{1}}}ю

{{{1}}}

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 32a.

{{сущ bg 35a}}
Ед. {{{1}}}
Ед. об. {{{1}}}я
Ед. суб. {{{1}}}ят
Мн. {{{1}}}е
Мн. сов. {{{1}}}ете
Числ. {{{1}}}я
Зв. {{{1}}}ю

{{{1}}}

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 35a.

{{сущ bg 40a}}
Ед. {{{1}}}
Ед. об. {{{1}}}а
Ед. суб. {{{1}}}ът
Мн.
Мн. сов.
Числ.
Зв.

{{{1}}}

Существительное, мужской род, склонение 40a (не имеет формы мн. ч.).

{{сущ bg 41}}
Ед. {{{1}}}а
Ед. об. {{{1}}}а
Ед. суб. {{{1}}}ата
Мн. {{{1}}}и
Мн. сов. {{{1}}}ите
Числ.
Зв.

{{{1}}}а

Существительное, женский род, склонение 41.

{{сущ bg 43}}
Ед. {{{1}}}я{{{2}}}а
Ед. об. {{{1}}}я{{{2}}}а
Ед. суб. {{{1}}}я{{{2}}}ата
Мн. {{{1}}}е{{{2}}}и
Мн. сов. {{{1}}}е{{{2}}}ите
Числ.
Зв.
{{{1}}}я{{{2}}}а

Существительное, женский род, склонение 43.

{{сущ bg 46}}
Ед. {{{1}}}га
Ед. об. {{{1}}}га
Ед. суб. {{{1}}}гата
Мн. {{{1}}}зи
Мн. сов. {{{1}}}зите
Числ.
Зв.

{{{1}}}га

Существительное, женский род, склонение 46.

{{сущ bg 4ьо}}
Ед. {{{1}}}я
Ед. об. {{{1}}}я
Ед. суб. {{{1}}}ята
Мн. {{{1}}}и
Мн. сов. {{{1}}}ите
Числ.
Зв. {{{1}}}ьо
{{{1}}}я

Существительное, женский род, склонение 47.

{{сущ bg 4}}
Ед. {{{1}}}я{{{2}}}ър
Ед. об. {{{1}}}я{{{2}}}ъра
Ед. суб. {{{1}}}я{{{2}}}ърът
Мн. {{{1}}}е{{{2}}}рове
Мн. сов. {{{1}}}е{{{2}}}ровете
Числ. {{{1}}}я{{{2}}}ъра
Зв.

{{{1}}}я{{{2}}}ър

Существительное, мужской род, склонение 4.

{{сущ bg 63}}
Ед. {{{1}}}ко
Ед. об. {{{1}}}ко
Ед. суб. {{{1}}}кото
Мн. {{{1}}}чи
Мн. сов. {{{1}}}чите
Числ.
Зв.

{{{1}}}ко

Существительное, средний род, склонение 63.

{{сущ bg 66}}
Ед. {{{1}}}е
Ед. об. {{{1}}}е
Ед. суб. {{{1}}}ето
Мн. {{{1}}}а
Мн. сов. {{{1}}}ата
Числ.
Зв.

{{{1}}}е

Существительное, средний род, склонение 66.

{{сущ bg 73}}
Ед. {{{1}}}
Ед. об. {{{1}}}
Ед. суб. {{{1}}}то
Мн. {{{1}}}та
Мн. сов. {{{1}}}тата
Числ.
Зв.

{{{1}}}

Существительное, средний род, склонение 73.

{{сущ bg 7b}}
Ед. {{{1}}}
Ед. об. {{{1}}}а
Ед. суб. {{{1}}}ът
Мн. {{{1}}}и
Мн. сов. {{{1}}}ите
Числ. {{{1}}}а
Зв. {{{1}}}о

{{{1}}}

Существительное, мужской род, склонение 7b.

{{сущ bg 8a}}
Ед. {{{1}}}ец
Ед. об. {{{1}}}еца
Ед. суб. {{{1}}}ецът
Мн. {{{1}}}ци
Мн. сов. {{{1}}}ците
Числ.
Зв. {{{1}}}ецо
{{{1}}}ец

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 8a.

{{сущ bg 9a}}
Ед. {{{1}}}ъ{{{2}}}
Ед. об. {{{1}}}ъ{{{2}}}а
Ед. суб. {{{1}}}ъ{{{2}}}ът
Мн. {{{1}}}{{{2}}}ове
Мн. сов. {{{1}}}{{{2}}}овете
Числ. {{{1}}}ъ{{{2}}}а
Зв.

{{{1}}}ъ{{{2}}}

Существительное, мужской род, склонение 9a.

{{сущ bg 1}}
Ед. {{{1}}}а
Ед. об. {{{1}}}а
Ед. суб. {{{1}}}ата
Мн. {{{1}}}и
Мн. сов. {{{1}}}ите
Числ.
Зв. {{{1}}}е

{{{1}}}

Существительное, женский род, склонение 1.

Мужской род[править]

{{сущ bg m 11}}
Ед. {{{1}}}ъм
Ед. об. {{{1}}}ма
Ед. суб. {{{1}}}мът
Мн. {{{1}}}ми
Мн. сов. {{{1}}}мите
Числ. {{{1}}}ъма
Зв.

{{{1}}}

Существительное, мужской род, неодушевлённое, склонение 11.

{{сущ bg m 14a}}
Ед. {{{1}}}к
Ед. об. {{{1}}}ка
Ед. суб. {{{1}}}кът
Мн. {{{1}}}ци
Мн. сов. {{{1}}}ците
Числ. {{{1}}}ка
Зв. {{{1}}}ко

{{{1}}}к

Существительное, мужской род, склонение 14a, одушевлённое.

{{сущ bg m 15}}
Ед. {{{1}}}г
Ед. об. {{{1}}}га
Ед. суб. {{{1}}}гът
Мн. {{{1}}}зи
Мн. сов. {{{1}}}зите
Числ. {{{1}}}га
Зв.

{{{1}}}г

Существительное, мужской род, склонение 15.

{{сущ bg m 17}}
Ед. {{{1}}}к
Ед. об. {{{1}}}ка
Ед. суб. {{{1}}}кът
Мн. {{{1}}}ни
Мн. сов. {{{1}}}ните
Числ. {{{1}}}ка
Зв.

Существительное, мужской род, склонение 17.

{{сущ bg m 19}}
Ед. {{{1}}}ък
Ед. об. {{{1}}}ъка
Ед. суб. {{{1}}}ъкът
Мн. {{{1}}}ци
Мн. сов. {{{1}}}ците
Числ.
Зв. {{{1}}}ко
{{{1}}}к

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 19.

{{сущ bg m 20}}
Ед. {{{1}}}{{{2}}}ец
Ед. об. {{{1}}}{{{2}}}еца
Ед. суб. {{{1}}}{{{2}}}ецът
Мн. {{{1}}}ъ{{{2}}}еци
Мн. сов. {{{1}}}ъ{{{2}}}еците
Числ.
Зв. {{{1}}}{{{2}}}ецо

Существительное, мужской род, склонение 20

{{сущ bg m 23}}
Ед. {{{1}}}ин
Ед. об. {{{1}}}ина
Ед. суб. {{{1}}}инът
Мн. {{{1}}}а
Мн. сов. {{{1}}}ата
Числ.
Зв. {{{1}}}ине

{{{1}}}

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 23.

{{сущ bg m 25}}
Ед. {{{1}}}
Ед. об. {{{1}}}а
Ед. суб. {{{1}}}ът
Мн. {{{1}}}я
Мн. сов. {{{1}}}ята
Числ.
Зв. {{{1}}}е

{{{1}}}

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 25.

{{сущ bg m 28a}}
Ед. {{{1}}}й
Ед. об. {{{1}}}я
Ед. суб. {{{1}}}ят
Мн. {{{1}}}йове
Мн. сов. {{{1}}}йовете
Числ. {{{1}}}я
Зв.

{{{1}}}й

Существительное, мужской род, склонение 28a.

{{сущ bg m 2}}
Ед. {{{1}}}я{{{2}}}
Ед. об. {{{1}}}е{{{2}}}а
Ед. суб. {{{1}}}е{{{2}}}ът
Мн. {{{1}}}е{{{2}}}ове
Мн. сов. {{{1}}}е{{{2}}}овете
Числ. {{{1}}}я{{{2}}}а
Зв.

{{{1}}}я{{{2}}}

Существительное, мужской род, склонение 2.

{{сущ bg m 32a}}
Ед. {{{1}}}й
Ед. об. {{{1}}}я
Ед. суб. {{{1}}}ят
Мн. {{{1}}}и
Мн. сов. {{{1}}}ите
Числ.
Зв. {{{1}}}ю

{{{1}}}

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 32a.

{{сущ bg m 35a}}
Ед. {{{1}}}
Ед. об. {{{1}}}я
Ед. суб. {{{1}}}ят
Мн. {{{1}}}е
Мн. сов. {{{1}}}ете
Числ. {{{1}}}я
Зв. {{{1}}}ю

{{{1}}}

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 35a.

{{сущ bg m 36}}
Ед. {{{1}}}й
Ед. об. {{{1}}}я
Ед. суб. {{{1}}}ят
Мн. {{{1}}}ища
Мн. сов. {{{1}}}ищата
Числ. {{{1}}}я
Зв.

{{{1}}}й

Существительное, мужской род, склонение 36.

{{сущ bg m 38}}
Ед. {{{1}}}а
Ед. об. {{{1}}}ата
Ед. суб. {{{1}}}ата
Мн. {{{1}}}и
Мн. сов. {{{1}}}ите
Числ.
Зв. {{{1}}}а

{{{1}}}а

Существительное, мужской род, склонение 38.

{{сущ bg m 40a}}
Ед. {{{1}}}
Ед. об. {{{1}}}а
Ед. суб. {{{1}}}ът
Мн.
Мн. сов.
Числ.
Зв.

{{{1}}}

Существительное, мужской род, склонение 40a (не имеет формы мн. ч.).

{{сущ bg m 4}}
Ед. {{{1}}}я{{{2}}}ър
Ед. об. {{{1}}}я{{{2}}}ъра
Ед. суб. {{{1}}}я{{{2}}}ърът
Мн. {{{1}}}е{{{2}}}рове
Мн. сов. {{{1}}}е{{{2}}}ровете
Числ. {{{1}}}я{{{2}}}ъра
Зв.

{{{1}}}я{{{2}}}ър

Существительное, мужской род, склонение 4.

{{сущ bg m 6}}
Ед. {{{1}}}
Ед. об. {{{1}}}а
Ед. суб. {{{1}}}ът
Мн. {{{1}}}а, {{{1}}}и, {{{1}}}я
Мн. сов. {{{1}}}а, {{{1}}}ите, {{{1}}}ята
Числ. {{{1}}}а
Зв.

{{{1}}}

Существительное, мужской род, склонение 6.

{{сущ bg m 7b}}
Ед. {{{1}}}
Ед. об. {{{1}}}а
Ед. суб. {{{1}}}ът
Мн. {{{1}}}и
Мн. сов. {{{1}}}ите
Числ. {{{1}}}а
Зв. {{{1}}}о

{{{1}}}

Существительное, мужской род, склонение 7b.

{{сущ bg m 8a}}
Ед. {{{1}}}ец
Ед. об. {{{1}}}еца
Ед. суб. {{{1}}}ецът
Мн. {{{1}}}ци
Мн. сов. {{{1}}}ците
Числ.
Зв. {{{1}}}ецо
{{{1}}}ец

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 8a.

{{сущ bg m 9a}}
Ед. {{{1}}}ъ{{{2}}}
Ед. об. {{{1}}}ъ{{{2}}}а
Ед. суб. {{{1}}}ъ{{{2}}}ът
Мн. {{{1}}}{{{2}}}ове
Мн. сов. {{{1}}}{{{2}}}овете
Числ. {{{1}}}ъ{{{2}}}а
Зв.

{{{1}}}ъ{{{2}}}

Существительное, мужской род, склонение 9a.

{{сущ bg m 54}}
Ед. {{{1}}}о
Ед. об. {{{1}}}о
Ед. суб. {{{1}}}ото
Мн. {{{1}}}а
Мн. сов. {{{1}}}ата
Числ.
Зв.

{{{1}}}о

Существительное, средний род, склонение 54.

Женский род[править]

{{сущ bg f 41}}
Ед. {{{1}}}а
Ед. об. {{{1}}}а
Ед. суб. {{{1}}}ата
Мн. {{{1}}}и
Мн. сов. {{{1}}}ите
Числ.
Зв.

{{{1}}}а

Существительное, женский род, склонение 41.

{{сущ bg f 43}}
Ед. {{{1}}}я{{{2}}}а
Ед. об. {{{1}}}я{{{2}}}а
Ед. суб. {{{1}}}я{{{2}}}ата
Мн. {{{1}}}е{{{2}}}и
Мн. сов. {{{1}}}е{{{2}}}ите
Числ.
Зв.
{{{1}}}я{{{2}}}а

Существительное, женский род, склонение 43.

{{сущ bg f 45}}
Ед. {{{1}}}ка
Ед. об. {{{1}}}ка
Ед. суб. {{{1}}}ката
Мн. {{{1}}}це
Мн. сов. {{{1}}}цете
Числ.
Зв.

{{{1}}}ка

Существительное, женский род, склонение 45.

{{сущ bg f 47}}
Ед. {{{1}}}я
Ед. об. {{{1}}}я
Ед. суб. {{{1}}}ята
Мн. {{{1}}}и
Мн. сов. {{{1}}}ите
Числ.
Зв.
{{{1}}}я

Существительное, женский род, склонение 47.

{{сущ bg f 48}}
Ед. {{{1}}}я
Ед. об. {{{1}}}я
Ед. суб. {{{1}}}ята
Мн. {{{1}}}е
Мн. сов. {{{1}}}ете
Числ.
Зв. {{{1}}}ьо
{{{1}}}я

Существительное, женский род, склонение 48.

{{сущ bg f 49}}
Ед. {{{1}}}
Ед. об. {{{1}}}
Ед. суб. {{{1}}}та
Мн. {{{1}}}и
Мн. сов. {{{1}}}ите
Числ.
Зв.
{{{1}}}

Существительное, женский род, склонение 49.

{{сущ bg f неизм}}
Ед. {{{1}}}
Ед. об. {{{1}}}
Ед. суб. {{{1}}}
Мн. {{{1}}}
Мн. сов. {{{1}}}
Числ. {{{1}}}
Зв.

Существительное, женский род, неизменяемое.

Средний род[править]

{{сущ bg n 59}}
Ед. {{{1}}}о
Ед. об. {{{1}}}о
Ед. суб. {{{1}}}ото
Мн. {{{1}}}ене
Мн. сов. {{{1}}}енете
Числ.
Зв.

{{{1}}}о

Существительное, средний род, склонение 59.

{{сущ bg n 63}}
Ед. {{{1}}}ко
Ед. об. {{{1}}}ко
Ед. суб. {{{1}}}кото
Мн. {{{1}}}чи
Мн. сов. {{{1}}}чите
Числ.
Зв.

{{{1}}}ко

Существительное, средний род, склонение 63.

{{сущ bg n 65}}
Ед. {{{1}}}
Ед. об. {{{1}}}
Ед. суб. {{{1}}}то
Мн. {{{1}}}та
Мн. сов. {{{1}}}тата
Числ.
Зв.

{{{1}}}

Существительное, средний род, склонение 65.

{{сущ bg n 69}}
Ед. {{{1}}}
Ед. об. {{{1}}}
Ед. суб. {{{1}}}то
Мн. {{{1}}}на
Мн. сов. {{{1}}}ната
Числ.
Зв.

{{{1}}}

Существительное, средний род, склонение 69.

{{сущ bg n 72-}}
Ед. {{{1}}}е
Ед. об. {{{1}}}е
Ед. суб. {{{1}}}ето
Мн. *{{{1}}}я
Мн. сов. *{{{1}}}ята
Числ.
Зв.

{{{1}}}е

Существительное, средний род, склонение 72; формы мн. ч. предположительны или неупотребимы.

{{сущ bg n 73}}
Ед. {{{1}}}
Ед. об. {{{1}}}
Ед. суб. {{{1}}}то
Мн. {{{1}}}та
Мн. сов. {{{1}}}тата
Числ.
Зв.

{{{1}}}

Существительное, средний род, склонение 73.