Участник:Albedo/Сущ bg

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску
{{сущ bg 11}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}ъм {{{1}}}ми
опред. {{{1}}}ма
{{{1}}}мът
{{{1}}}мите
счётн. {{{1}}}ъма
зват.

{{{1}}}

Существительное, мужской род, неодушевлённое, склонение 11.

{{сущ bg 14a}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}к {{{1}}}ци
опред. {{{1}}}ка
{{{1}}}кът
{{{1}}}ците
счётн. {{{1}}}ци
зват. {{{1}}}ко

{{{1}}}к

Существительное, мужской род, склонение 14a, одушевлённое.

{{сущ bg 15}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}г {{{1}}}зи
опред. {{{1}}}га
{{{1}}}гът
{{{1}}}зите
счётн. {{{1}}}га
зват.

{{{1}}}г

Существительное, мужской род, склонение 15.

{{сущ bg 1}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}} {{{1}}}ове
опред. {{{1}}}а
{{{1}}}ът
{{{1}}}овете
счётн. {{{1}}}а
зват.

{{{1}}}

Существительное, мужской род, склонение 1.

{{сущ bg 201}} (мужской род)

а (женский род)

Существительное. Имя собственное.

{{сущ bg 23}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}ин {{{1}}}а
опред. {{{1}}}ина
{{{1}}}инът
{{{1}}}ата
счётн.
зват. {{{1}}}ине

{{{1}}}

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 23.

{{сущ bg 28a}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}й {{{1}}}йове
опред. {{{1}}}я
{{{1}}}ят
{{{1}}}йовете
счётн. {{{1}}}я
зват.

{{{1}}}й

Существительное, мужской род, склонение 28a.

{{сущ bg 2}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}я{{{2}}} {{{1}}}е{{{2}}}ове
опред. {{{1}}}е{{{2}}}а
{{{1}}}е{{{2}}}ът
{{{1}}}е{{{2}}}овете
счётн. {{{1}}}я{{{2}}}а
зват.

{{{1}}}я{{{2}}}

Существительное, мужской род, склонение 2.

{{сущ bg 32a}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}й {{{1}}}и
опред. {{{1}}}я
{{{1}}}ят
{{{1}}}ите
счётн.
зват. {{{1}}}ю

{{{1}}}

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 32a.

{{сущ bg 35a}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}} {{{1}}}е
опред. {{{1}}}я
{{{1}}}ят
{{{1}}}ете
счётн. {{{1}}}я
зват. {{{1}}}ю

{{{1}}}

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 35a.

{{сущ bg 40a}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}
опред. {{{1}}}а
{{{1}}}ът
счётн.
зват.

{{{1}}}

Существительное, мужской род, склонение 40a (не имеет формы мн. ч.).

{{сущ bg 41}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}а {{{1}}}и
опред. {{{1}}}а
{{{1}}}ата
{{{1}}}ите
счётн.
зват.

{{{1}}}а

Существительное, женский род, склонение 41.

{{сущ bg 43}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}я{{{2}}}а {{{1}}}е{{{2}}}и
опред. {{{1}}}я{{{2}}}а
{{{1}}}я{{{2}}}ата
{{{1}}}е{{{2}}}ите
счётн.
зват.
{{{1}}}я{{{2}}}а

Существительное, женский род, склонение 43.

{{сущ bg 46}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}га {{{1}}}зи
опред. {{{1}}}га
{{{1}}}гата
{{{1}}}зите
счётн.
зват.

{{{1}}}га

Существительное, женский род, склонение 46.

{{сущ bg 4ьо}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}я {{{1}}}и
опред. {{{1}}}я
{{{1}}}ята
{{{1}}}ите
счётн.
зват. {{{1}}}ьо
{{{1}}}я

Существительное, женский род, склонение 47.

{{сущ bg 4}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}я{{{2}}}ър {{{1}}}е{{{2}}}рове
опред. {{{1}}}я{{{2}}}ъра
{{{1}}}я{{{2}}}ърът
{{{1}}}е{{{2}}}ровете
счётн. {{{1}}}я{{{2}}}ъра
зват.

{{{1}}}я{{{2}}}ър

Существительное, мужской род, склонение 4.

{{сущ bg 63}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}ко {{{1}}}чи
опред. {{{1}}}ко
{{{1}}}кото
{{{1}}}чите
счётн.
зват.

{{{1}}}ко

Существительное, средний род, склонение 63.

{{сущ bg 66}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}е {{{1}}}а
опред. {{{1}}}е
{{{1}}}ето
{{{1}}}ата
счётн.
зват.

{{{1}}}е

Существительное, средний род, склонение 66.

{{сущ bg 73}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}} {{{1}}}та
опред. {{{1}}}
{{{1}}}то
{{{1}}}тата
счётн.
зват.

{{{1}}}

Существительное, средний род, склонение 73.

{{сущ bg 7b}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}} {{{1}}}и
опред. {{{1}}}а
{{{1}}}ът
{{{1}}}ите
счётн. {{{1}}}а
зват. {{{1}}}о

{{{1}}}

Существительное, мужской род, склонение 7b.

{{сущ bg 8a}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}ец {{{1}}}ци
опред. {{{1}}}еца
{{{1}}}ецът
{{{1}}}ците
счётн.
зват. {{{1}}}ецо
{{{1}}}ец

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 8a.

{{сущ bg 9a}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}ъ{{{2}}} {{{1}}}{{{2}}}ове
опред. {{{1}}}ъ{{{2}}}а
{{{1}}}ъ{{{2}}}ът
{{{1}}}{{{2}}}овете
счётн. {{{1}}}ъ{{{2}}}а
зват.

{{{1}}}ъ{{{2}}}

Существительное, мужской род, склонение 9a.

{{сущ bg 1}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}а {{{1}}}и
опред. {{{1}}}а
{{{1}}}ата
{{{1}}}ите
счётн.
зват. {{{1}}}е

{{{1}}}

Существительное, женский род, склонение 1.

Мужской род[править]

{{сущ bg m 11}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}ъм {{{1}}}ми
опред. {{{1}}}ма
{{{1}}}мът
{{{1}}}мите
счётн. {{{1}}}ъма
зват.

{{{1}}}

Существительное, мужской род, неодушевлённое, склонение 11.

{{сущ bg m 14a}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}к {{{1}}}ци
опред. {{{1}}}ка
{{{1}}}кът
{{{1}}}ците
счётн. {{{1}}}ци
зват. {{{1}}}ко

{{{1}}}к

Существительное, мужской род, склонение 14a, одушевлённое.

{{сущ bg m 15}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}г {{{1}}}зи
опред. {{{1}}}га
{{{1}}}гът
{{{1}}}зите
счётн. {{{1}}}га
зват.

{{{1}}}г

Существительное, мужской род, склонение 15.

{{сущ bg m 17}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}к {{{1}}}ни
опред. {{{1}}}ка
{{{1}}}кът
{{{1}}}ните
счётн. {{{1}}}ка
зват.

Существительное, мужской род, склонение 17.

{{сущ bg m 19}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}ък {{{1}}}ци
опред. {{{1}}}ъка
{{{1}}}ъкът
{{{1}}}ците
счётн.
зват. {{{1}}}ко
{{{1}}}к

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 19.

{{сущ bg m 20}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}{{{2}}}ец {{{1}}}ъ{{{2}}}еци
опред. {{{1}}}{{{2}}}еца
{{{1}}}{{{2}}}ецът
{{{1}}}ъ{{{2}}}еците
счётн.
зват. {{{1}}}{{{2}}}ецо

Существительное, мужской род, склонение 20

{{сущ bg m 23}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}ин {{{1}}}а
опред. {{{1}}}ина
{{{1}}}инът
{{{1}}}ата
счётн.
зват. {{{1}}}ине

{{{1}}}

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 23.

{{сущ bg m 25}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}} {{{1}}}я
опред. {{{1}}}а
{{{1}}}ът
{{{1}}}ята
счётн.
зват. {{{1}}}е

{{{1}}}

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 25.

{{сущ bg m 28a}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}й {{{1}}}йове
опред. {{{1}}}я
{{{1}}}ят
{{{1}}}йовете
счётн. {{{1}}}я
зват.

{{{1}}}й

Существительное, мужской род, склонение 28a.

{{сущ bg m 2}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}я{{{2}}} {{{1}}}е{{{2}}}ове
опред. {{{1}}}е{{{2}}}а
{{{1}}}е{{{2}}}ът
{{{1}}}е{{{2}}}овете
счётн. {{{1}}}я{{{2}}}а
зват.

{{{1}}}я{{{2}}}

Существительное, мужской род, склонение 2.

{{сущ bg m 32a}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}й {{{1}}}и
опред. {{{1}}}я
{{{1}}}ят
{{{1}}}ите
счётн.
зват. {{{1}}}ю

{{{1}}}

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 32a.

{{сущ bg m 35a}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}} {{{1}}}е
опред. {{{1}}}я
{{{1}}}ят
{{{1}}}ете
счётн. {{{1}}}я
зват. {{{1}}}ю

{{{1}}}

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 35a.

{{сущ bg m 36}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}й {{{1}}}ища
опред. {{{1}}}я
{{{1}}}ят
{{{1}}}ищата
счётн. {{{1}}}я
зват.

{{{1}}}й

Существительное, мужской род, склонение 36.

{{сущ bg m 38}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}а {{{1}}}и
опред. {{{1}}}ата
{{{1}}}ата
{{{1}}}ите
счётн.
зват. {{{1}}}а

{{{1}}}а

Существительное, мужской род, склонение 38.

{{сущ bg m 40a}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}
опред. {{{1}}}а
{{{1}}}ът
счётн.
зват.

{{{1}}}

Существительное, мужской род, склонение 40a (не имеет формы мн. ч.).

{{сущ bg m 4}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}я{{{2}}}ър {{{1}}}е{{{2}}}рове
опред. {{{1}}}я{{{2}}}ъра
{{{1}}}я{{{2}}}ърът
{{{1}}}е{{{2}}}ровете
счётн. {{{1}}}я{{{2}}}ъра
зват.

{{{1}}}я{{{2}}}ър

Существительное, мужской род, склонение 4.

{{сущ bg m 6}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}} {{{1}}}а, {{{1}}}и, {{{1}}}я
опред. {{{1}}}а
{{{1}}}ът
{{{1}}}а, {{{1}}}ите, {{{1}}}ята
счётн. {{{1}}}а
зват.

{{{1}}}

Существительное, мужской род, склонение 6.

{{сущ bg m 7b}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}} {{{1}}}и
опред. {{{1}}}а
{{{1}}}ът
{{{1}}}ите
счётн. {{{1}}}а
зват. {{{1}}}о

{{{1}}}

Существительное, мужской род, склонение 7b.

{{сущ bg m 8a}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}ец {{{1}}}ци
опред. {{{1}}}еца
{{{1}}}ецът
{{{1}}}ците
счётн.
зват. {{{1}}}ецо
{{{1}}}ец

Существительное, мужской род, одушевлённое, склонение 8a.

{{сущ bg m 9a}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}ъ{{{2}}} {{{1}}}{{{2}}}ове
опред. {{{1}}}ъ{{{2}}}а
{{{1}}}ъ{{{2}}}ът
{{{1}}}{{{2}}}овете
счётн. {{{1}}}ъ{{{2}}}а
зват.

{{{1}}}ъ{{{2}}}

Существительное, мужской род, склонение 9a.

{{сущ bg m 54}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}о {{{1}}}а
опред. {{{1}}}о
{{{1}}}ото
{{{1}}}ата
счётн.
зват.

{{{1}}}о

Существительное, средний род, склонение 54.

Женский род[править]

{{сущ bg f 41}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}а {{{1}}}и
опред. {{{1}}}а
{{{1}}}ата
{{{1}}}ите
счётн.
зват.

{{{1}}}а

Существительное, женский род, склонение 41.

{{сущ bg f 43}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}я{{{2}}}а {{{1}}}е{{{2}}}и
опред. {{{1}}}я{{{2}}}а
{{{1}}}я{{{2}}}ата
{{{1}}}е{{{2}}}ите
счётн.
зват.
{{{1}}}я{{{2}}}а

Существительное, женский род, склонение 43.

{{сущ bg f 45}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}ка {{{1}}}це
опред. {{{1}}}ка
{{{1}}}ката
{{{1}}}цете
счётн.
зват.

{{{1}}}ка

Существительное, женский род, склонение 45.

{{сущ bg f 47}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}я {{{1}}}и
опред. {{{1}}}я
{{{1}}}ята
{{{1}}}ите
счётн.
зват.
{{{1}}}я

Существительное, женский род, склонение 47.

{{сущ bg f 48}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}я {{{1}}}е
опред. {{{1}}}я
{{{1}}}ята
{{{1}}}ете
счётн.
зват. {{{1}}}ьо
{{{1}}}я

Существительное, женский род, склонение 48.

{{сущ bg f 49}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}} {{{1}}}и
опред. {{{1}}}
{{{1}}}та
{{{1}}}ите
счётн.
зват.
{{{1}}}

Существительное, женский род, склонение 49.

{{сущ bg f неизм}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}} {{{1}}}
опред. {{{1}}}
{{{1}}}
{{{1}}}
счётн. {{{1}}}
зват.

Существительное, женский род, неизменяемое.

Средний род[править]

{{сущ bg n 59}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}о {{{1}}}ене
опред. {{{1}}}о
{{{1}}}ото
{{{1}}}енете
счётн.
зват.

{{{1}}}о

Существительное, средний род, склонение 59.

{{сущ bg n 63}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}ко {{{1}}}чи
опред. {{{1}}}ко
{{{1}}}кото
{{{1}}}чите
счётн.
зват.

{{{1}}}ко

Существительное, средний род, склонение 63.

{{сущ bg n 65}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}} {{{1}}}та
опред. {{{1}}}
{{{1}}}то
{{{1}}}тата
счётн.
зват.

{{{1}}}

Существительное, средний род, склонение 65.

{{сущ bg n 69}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}} {{{1}}}на
опред. {{{1}}}
{{{1}}}то
{{{1}}}ната
счётн.
зват.

{{{1}}}

Существительное, средний род, склонение 69.

{{сущ bg n 72-}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}}е *{{{1}}}я
опред. {{{1}}}е
{{{1}}}ето
*{{{1}}}ята
счётн.
зват.

{{{1}}}е

Существительное, средний род, склонение 72; формы мн. ч. предположительны или неупотребимы.

{{сущ bg n 73}}
форма ед. ч. мн. ч.
общая {{{1}}} {{{1}}}та
опред. {{{1}}}
{{{1}}}то
{{{1}}}тата
счётн.
зват.

{{{1}}}

Существительное, средний род, склонение 73.