Приложение:Списки Сводеша для славянских языков

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску
Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские
Русский Польский Чешский Болгарский Белорусский Украинский Македонский Хорватский Сербский
1 я ja аз я я јас ja ја
2 ты ty ty ти ты ти ти ti ти
3 он on on той ён він тој on он
4 мы my my ние мы ми ние mi ми
5 вы wy vy вие вы ви вие vi ви
6 они oni , one oni, ony, ona те яны, тыя вони тие oni, one они, оне, она
7 этот, эта, это ten, ta, to tento, tato, toto този, тази, това;
тоя, тая, туй
гэты, гэта цей, ця, це овој, оваа, ова ovo, ovaj, ova овај, ова, ово
8 тот, та, то tamten, tamta, tamto tamten, tamta, tamto онзи, онази, онова;
оня, оная, онуй
той, тая, тое той, та, те тој, таа, тоа ono, onaj, ona тај, та, то
9 здесь, тут tutaj, tu zde, tu, tady, sem тук тут тут овде, тука ovdje, ovamo овдје, овде
10 там tam tam там там там таму tamo, onamo, ondje тамо
11 кто kto kdo кой хто хто кој tko ко, тко
12 что co co какво, що што що што što шта, што
13 где gdzie kde къде, где дзе де каде gdje где, гдје
14 когда kiedy kdy кога калі коли кога kada, kad кад
15 как jak jak как як як како kako како
16 не nie ne не не не не ne не
17 весь, вся, всё wszystko všechno, všecko, vše всичко, все усё усе(все) сѐ, сите sve све
18 много wiele mnoho, hodně много шмат, багата багато многу mnogo много
19 несколько kilka několik, pár, trocha няколко некалькі, колькі декілька, кілька неколку nekoliko неколико
20 мало, немного parę, mało, niewiele nemnoho, málo малко, малцина няшмат, небагата, мала небагато, мало малку malo мало
21 другой, иной inny druhý, jiný друг іншы інший друг, инаков drugi други, ини
22 один jeden jeden един адзін один еден jedan један
23 два dwa dva два два два два dva два
24 три trzy tři три тры три три tri три
25 четыре cztery čtyři четири чатыры чотири четири četiri четири
26 пять pięć pět пет пяць п'ять пет pet пет
27 большой, великий duży, wielki velký голям вялікі великий голем velik велик
28 длинный, долгий długi dlouhý дълъг доўгі довгий долг dug дуг
29 широкий szeroki široký широк шырокі широкий широк širok широк
30 толстый gruby, tłusty hrubý, tlustý дебел тоўсты товстий, дебелий, грубий дебел debeo дебео
31 тяжёлый ciężki těžký тежък цяжкі важкий, тяжкий тежок težak тежак
32 маленький, малый mały malý малък маленькі малий, маленький мал, ситен mali мал
33 короткий krótki krátký къс кароткі короткий краток kratak кратак
34 узкий wąski úzký тесен вузкі вузький тесен uzak узак
35 тонкий cienki tenký тънък тонкі тонкий тенок tanak танак
36 женщина kobieta žena жена жанчына, кабета, баба жінка жена žena жена
37 мужчина mężczyzna muž мъж мужчына чоловік, мужчина маж muž, muškarac мушкарац
38 человек człowiek člověk човек чалавек людина, чоловік човек čovjek човек, човјек
39 ребёнок, дитя dziecko dítě дете дзіця, дзіцёнак, немаўля дитина, дитя дете dijete дете, дијете
40 жена żona žena, manželka, choť съпруга, жена жонка дружина, жінка сопруга, жена supruga, žena супруга, жена
41 муж mąż muž, manžel, choť съпруг, мъж муж, гаспадар чоловiк, муж сопруг, маж suprug, muž супруг, муж
42 мать, мама matka matka, máma, 'стар.' mateř майка маці, матка мати, матір, неня, мама мајка majka мајка, мати
43 отец, тятя ojciec otec баща, татко бацька, тата батько, тато, татусь татко otac отац
44 зверь, животное zwierzę zvíře животно жывёла, звер, істота тварина, звір животно životinja животиња, звер, звијер
45 рыба ryba ryba риба рыба риба риба riba риба
46 птица ptak pták птица птушка птах, птиця птица ptica птица
47 собака, пёс pies pes куче, пес сабака собака, пес пес, куче pas пас
48 вошь wesz veš въшка вош воша вошка vaš, ваш, уш
49 змея, гад wąż had змия змяя змія, гад змија zmija змија
50 червь, червяк robak červ червей чарвяк хробак, черв'як црв crv црв
51 дерево drzewo strom, dřevo дърво дрэва дерево дрво drvo дрво
52 лес las les гора, лес лес ліс шума šuma шума, гора
53 палка patyk, pręt, pałka hůl, klacek, prut, kůl, pálka палка, пръчка, бастун кій, палка палиця палка palica прут, палица
54 плод, овощ owoc ovoce, plod плод, овошка садавіна, гароднiна (збір.) овоч, плід плод, овошје plod, povrće воће, плод
55 семя, семена nasienie, nasionko semeno, 'стар.' sémě семе насенне (збір.), зерне насіння, сім'я семе sjeme семе, сјеме
56 лист liść list лист ліст, лiсце листок лист list, folija лист
57 корень korzeń kořen корен корань, карэнне коріння, корінь корен korijen корен, коријен
58 кора kora kůra кора кара кора кора kora кора
59 цветок kwiat květ цвете кветка квітка цвет cvijet цвет, цвијет
60 трава trawa tráva трева трава трава трева trava трава
61 верёвка lina, sznur lano, provaz, šňůra въже; вяроўка, аборка, ланцуг мотузка јаже, ортома uže уже, конопац, канап
62 кожа, шкура skóra kůže кожа скура шкіра кожа koža кожа
63 мясо mięso maso месо мяса м'ясо месо meso месо
64 кровь krew krev кръв кроў кров крв krv крв
65 кость kość kost кост, кокал костка кістка коска kost кост
66 жир, сало tłuszcz, sadło tuk, sádlo, maz мазнина тлушч, тук жир, сало маст, сало mast дебљина, сало
67 яйцо jajko vejce яйце яйка яйце јајце jaje јаје
68 рог róg roh рог рог ріг рог rog рог
69 хвост ogon ocas, ohon, chvost опашка хвост хвіст опашка rep реп
70 перо pióro pero перо пяро перо, пір'я перо pero перо
71 волосы włosy vlasy коса, косъм валоссе, косы, космы волосся коса kosa коса, влас
72 голова głowa hlava глава галава голова глава glava глава
73 ухо ucho ucho ухо вуха вухо уво uho уво, ухо
74 глаз, око oko oko око вока око око oko око
75 нос nos nos нос нос ніс нос nos нос
76 рот, уста usta ústa, pusa уста вусны, рот вуста, рот уста usta уста
77 зуб ząb zub зъб зуб зуб заб zub зуб
78 язык język jazyk език язык язик јазик jezik језик
79 ноготь paznokieć nehet нокът ногаць ніготь нокт nokat нокат
80 стопа, ступня stopa noha, chodidlo, stopa крак, стъпало ступня стопа стапало, табан stopalo, stopa, taban стопа, стопало
81 нога noga noha крак нага нога нога noga нога
82 колено kolano koleno коляно калена коліно колено koljeno колено, кољено
83 ладонь, рука dłoń, ręka dlaň, ruka ръка далонь, рука долоня, рука рака ruka рука
84 крыло skrzydło křídlo крило крыло крило крило krilo крило
85 живот, брюхо, пузо brzuch břicho корем бруха, пуза живіт, брюхо стомак želudac, stomak трбух, стомак
86 внутренности, кишки wnętrzności vnitřnosti, útroby вътрешности вантробы нутрощi, кишки утроба utroba црева, утроба, цријева
87 шея szyja krk, šíje врат, шия шыя шия врат, шија vrat, šija врат
88 спина plecy záda, hřbet гръб спіна спина грб leđa, hrbat леђа, хрбат
89 грудь pierś prs, hruď, ňadro гръд грудзі груди града, дојка dojka, prsi, grudi прса, груди
90 сердце serce srdce сърце сэрца серце срце srce срце
91 печень wątroba játra черен дроб печань печінка џигер, црн дроб jetra, jetrica јетра
92 пить pić pít пия пiць пити пие piti пити
93 есть, кушать jeść jíst храня се, ям есці їсти јаде jesti јести
94 грызть, кусать gryźć hryzat, kousat хапя грызці гризти гризе gristi гристи
95 сосать ssać sát, cucat суча ссаць, смактаць смоктати цица sisati сисати
96 плевать pluć plivat плюя пляваць плювати плука pljuvati пљувати
97 рвать, блевать wymiotować zvracet, blít, dávit повръщам ванітаваць рвати блуе, повраќа bljuvati, povraćati, izrigati повраћати, бљувати
98 дуть dąć, wiać foukat, vanout, vít духам дзьмуць дути дува puhati дувати, пухати
99 дышать oddychać dýchat дишам дыхаць дихати дише disati дисати
100 смеяться śmiać się smát se смея се смяяцца, рагатаць сміятись се смее smijati se смејати, смијати
101 видеть widzieć vidět виждам бачыць бачити види vidjeti видети, видјети
102 слышать słyszeć slyšet чувам чуць, слухаць чути слуша, чуе slušati, čuti слушати, чути
103 знать wiedzieć vědět, znát зная ведаць відати, знати знае znati знати
104 думать myśleć myslet, myslit, dumat мисля думаць думати, міркувати мисли misliti мислити
105 нюхать, чуять wąchać čichat, cítit помирисвам нюхаць нюхати мириса, душка njušiti, mirisati мирисати, њушити
106 бояться bać się bát se, strachovat se боя се, страхувам се баяцца, лякацца боятися, страхатися, лякатися се плаши bojati se, plašiti se бојати, страховати
107 спать spać spát спя спаць спати спие spavati спавати
108 жить żyć žít живея жыць жити живее živjeti живети, живјети
109 умирать; умереть umierać umírat умирам паміраць помирати умира umrijeti умрети, умријети
110 убивать zabijać zabít, usmrtit убивам забіваць вбивати убива ubijati убити
111 бороться walczyć bojovat, válčit бия се змагацца боротись, змагатись бори, се бори boriti se борити, бојевати
112 охотиться polować lovit ловувам паляваць полювати лови loviti ловити
113 ударить uderzać udeřit удрям ударыць, даць вдарити удира, чука udarati, lupati ударити
114 резать, рубить ciąć řezat, tít/tnout, sekat режа рэзаць різати реже rezati резати, сећи, сјећи
115 разделить rozdzielać rozdělit цепя раздзялiць, падзяліць розділяти дели, цепи razdijeliti раздијелити
116 кольнуть, колоть pchnąć bodnout, píchnout промушвам кальнуць, калоць вколоти, колоти боде, прободува ubadati, ubosti убости
117 царапать drapać škrábat чеша драпаць дряпати чеша grebati чешати
118 копать, рыть kopać kopat копая капаць, рыць копати копа, рие kopati копати
119 плавать pływać plavat плувам плаваць плавати плива plivati пливати
120 летать latać letět летя лятаць літати лета letiti летети, летјети
121 ходить, идти iść jít, kráčet, chodit вървя ісці, хадзіць іти (йти), ходити оди ići, hodati ходати
122 приходить, прийти przychodzić přijít идвам прыходзіць, прыйсці приходити, прийти доаѓа doći, dolaziti доћи
123 лежать lezeć ležet лежа ляжаць лежати лежи ležati лежати
124 сидеть siedzieć sedět седя сядзець сидіти седи sjediti сјести, сједити, седети
125 стоять stać stát стоя стаяць стояти стои stajati стати
126 вращать, вертеть obracać obrátit завивам круцiць, паварочваць крутити врти okretati, vrtjeti скренути, обрнути
127 падать upadać padat, upadnout падам падаць падати паѓа padati пасти, падати
128 давать dawać dát давам даваць давати дава davati дати, давати
129 держать trzymać držet държа трымаць тримати држи držati држати
130 сжимать ściskać, zgniatać stlačit, zmáčknout, stisknout стискам, изцеждам сціскаць стискати стиска stiskati стиснути, стискати
131 тереть zawijać třít трия церці терти трие gubiti трљати, трти
132 мыть, умывать myć mýt, umývat мия мыць мити, умивати мие umivati, prati прати
133 вытирать wycierać utírat бърша выціраць витирати брише brisati брисати
134 тянуть ciagnać tahat дърпам цягнуць тягнути тегне vući вући
135 толкать, пихать pchać tlačit натискам штурхаць штовхати притиска gurati гурати
136 бросать, кидать rzucać házet хвърлям кідаць кидати фрла baciti бацити, бацати
137 вязать, связывать wiązać vázat връзвам вязаць в'язати, зв'язувати врзува vezati везати
138 шить szyć šít шия шыць шити шие šiti шити, шивати
139 считать liczyć počítat броя лічыць лічити, рахувати брои brojati бројати
140 говорить, сказать mówić mluvit, říkat казвам размаўляць, казаць, гутарыць казати, говорити, балакати говори, кажува, зборува govoriti, kazati рећи, казати
141 петь śpiewać zpívat пея спяваць співати пее pjevati певати, пјевати
142 играть grać hrát играя гуляць грати игра, глуми, свири igrati, glumiti играти
143 плыть płynąć plout плувам, плыць пливти плови ploviti плутати
144 течь płynąć, przepływać téci тека цячы, цекчы текти тече teći тећи
145 замёрзнуть, замерзать zamarzać mrznout, zmrznout замръзвам змерзнуць змерзнути замрзнува zamrznuti заледити, смрзнути
146 пухнуть puchnąć otékat подувам се пухнуць пухнути отекува oticati отећи, отекнути
147 солнце słońce slunce слънце сонца, сонейка сонце сонце sunce сунце
148 луна, месяц księżyc měsíc, luna луна, месец месяц місяць месечина mjesec месец, мјесец
149 звезда gwiazda hvězda звезда зорка зірка, зоря ѕвезда zvijezda, zvijezdica звезда, звијезда
150 вода woda voda вода вада вода вода voda вода
151 дождь deszcz déšť дъжд дождж дощ дожд kiša киша, дажд
152 река rzeka řeka река рака річка река rijeka река, ријека
153 озеро jezioro jezero езеро возера озеро езеро jezero језеро
154 море morze moře море мора море море more море
155 соль sól sůl сол соль сіль сол sol со, сол
156 камень kamień kámen камък камень камінь камен kamen камен
157 песок piasek písek пясък пясок пісок песок pijesak песак, пијесак
158 пыль kurz prach прах пыл прах, пил прав prah прашина
159 земля ziemia země земя зямля земля земја zemlja земља
160 туча, облако chmura mrak, oblak облак хмара, воблака хмара облак oblak облак
161 туман mgła mlha мъгла імгла, туман туман магла magla магла
162 небо niebo nebe небе неба небо небо nebo небо
163 ветер wiatr vítr вятър вецер вітер ветер vjetar ветар, вјетар
164 снег śnieg sníh сняг снег сніг снег snijeg снег, снијег
165 лёд lód led лед лёд крига, лід мраз, лед led лед
166 дым dym kouř, dým пушек, дим дым дим чад, дим dim дим
167 огонь ogień oheň огън агонь вогонь, ватра оган vatra, oganj ватра, огањ
168 зола, пепел popiół popel пепел попел попіл пепел pepeo пепео
169 жечь palić hořet горя паліць палити гори, пали paliti горети, горјети
170 дорога, путь droga silnice, cesta път, дарога, шлях дорога, шлях пат, друм cesta, put пут, цеста
171 гора góra hora планина гара гора гора, планина gora, planina планина, гора
172 красный, червонный czerwony červený червен чырвоны червоний црвен crven црвен
173 зелёный zielony zelený зелен зялёны зелений зелен zelen зелен
174 жёлтый żółty žlutý жълт жоўты жовтий жолт žut жут
175 белый biały bílý бял белы білий бел bijel бео, бијел
176 чёрный czarny černý черен чорны чорний црн crn црн
177 ночь noc noc нощ ноч ніч ноќ noć ноћ
178 день dzień den ден дзень день ден dan дан
179 год rok rok година год рік година godina година, љето, лето
180 тёплый ciepły teplý топъл цёплы теплий топол topao топао
181 холодный zimny studený, chladný студен, хладен халодны, сцюдзёны, зімны холодний ладен, студен hladan, studen хладноћа, студен
182 полный pełny plný пълен поўны повний полн pun пун
183 новый nowy nový нов новы новий нов nov нов
184 старый stary starý стар стары старий, давній стар star стар
185 хороший;
добрый
dobry dobrý добър добры добрий, гарний, хороший, справний добар dobar добар
186 злой, плохой zły špatný, zlý лош, зъл дрэнны, кепскі, благі злий, поганий лош, зол loš, zao лош, зао
187 гнилой zgniły shnilý гнил гнілы гнилий гнил gnjio гњио,труо
188 грязный brudny špinavý мръсен, нечист брудны брудний нечист, валкан prljav прљав
189 прямой prosty přímý прав прамы, просты прямий прав, рамен prav, ravan прав, раван
190 круглый okrągły kulatý кръгъл круглы круглий округол, тркалезен okrugao округао
191 острый ostry ostrý остър востры, гостры гострий остар oštar оштар
192 тупой tępy tupý тъп тупы тупий тап tup туп
193 гладкий, ровный gładki hladký гладък гладкі гладкий, рівний гладок gladak гладак
194 мокрый mokry mokrý мокър мокры, вільготны мокрий мокар mokar, vlažan мокар
195 сухой suchy suchý сух сухі сухий сув suh сув, сух
196 правильный poprawny, prawidłowy správný правилен правільны, слушны правильний, вірний правилен ispravan, pravilan исправан, правилан
197 близкий bliski blízký близък блізкі близький близок blizak близак
198 далёкий, дальний daleki daleký далечен далёкі далекий далек, далечен dalek далек
199 правый prawy pravý десен правы правий десен desni десни
200 левый lewy levý ляв левы лівий лев lijevi леви, лијеви
201 при, у, возле przy u, při в, на, при, до каля, ля, пры біля, коло, при на, во, крај oko, pri, pored у, при, код
202 в w v в, у у/ў у, в во, в u, kod у
203 с, со z s с, със з з, зі со sa, s, uz с, са
204 и i a, i и ды, і і, й, та и i и
205 если jeśli jestliže, jestli ако калі якщо ако, кога ako, kad ако
206 потому что bo, ponieważ protože защото бо, таму што бо, тому що затоа што, бидејќи, заради jer, zato, zbog због, зато што, јер
207 имя imię, nazwa jméno име імя ім'я име ime име
Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские