Приложение:Списки Сводеша для балтийских языков

Материал из Викисловаря
Перейти к навигации Перейти к поиску
Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеГреческийДене-енисейскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские
Исходный: Русский Литовский Латышский Латгальский Жемайтский Древнепрусский
1 я es es, æś as
2 ты tu tu tu to
3 он jis viņš jis ans, ons tāns
4 мы mes mēs mes, mæś mes mes
5 вы jūs jūs jius jūs jūs
6 они jie, jos viņi anėi tenei
7 этот šis, šitas šis, šitais šys, itys - šis
8 тот tas tas tys tas stas
9 здесь, тут čia šeit ite, te, iťa šen stwi
10 там ten tur tinās stwen
11 кто kas kas, kurš kurs kas kas
12 что kas kas kas kas kawīds
13 где kur, kame kur kur, kimā kamė, kor kwēi
14 когда kada kad kod kumet kadan
15 как kaip kai kāp kāi
16 не ne ne ne ni
17 всё viskas viss vyss vėskos wisāi
18 много daug daudz daudzi, namoz daug tūlan
19 несколько kai kurie daži, kautcik nazcik, kuri nakuri kaži kėik deli
20 немного, мало nedaug, mažai nedaudz, maz nadaudzeji nedaug, mažā
21 другой, иной kitas cits cyts kėts kitan
22 один vienas viens vīns vėins ains
23 два, две du, dvi divi div, diveji do, dvė dwai
24 три trys trīs treis trīs trijan
25 четыре keturi četri četri ketorė keturjāi
26 пять penki pieci pīci pėnkė pēnkjāi
27 большой, великий didelis liels lels dėdėlis debīkan
28 длинный, долгий ilgas garš, ilgs gars, ilgs ėlgs ilgāi
29 широкий platus plats plots platos platus
30 толстый storas biezs, resns bīzs stuors
31 тяжёлый sunkus smags gryuts smagos brendus
32 маленький mažas mazs mozs mažos līkuts
33 короткий trumpas īss eiss tromps īnsan
34 узкий siauras šaurs šaurs siaurs
35 тонкий plonas plāns, tievs plõns tēvs
36 женщина moteris sieviete sīvīts muotrėška wīrina, gena
37 мужчина vyras vīrietis veirīts vīrs wīrikan
38 человек žmogus cilvēks cilvāks žemalieniškis zmānenawins
39 ребёнок, дитя vaikas, kūdikis bērns bārns vāks mālnīks, mālnīkiks
40 жена, супруга žmona, sutuoktinė sieva sīva - gena
41 муж, супруг vyras, sutuoktinis vīrs veirs vīrs Sallūbaiwīrins
42 мать, мама motina, motė māte muote muotina mātē
43 отец, папа tėvas, tėtis tēvs tāvs tievs tāws
44 зверь, животное žvėris, gyvūnas zvērs, dzīvnieks dzeivinīks, žeivots gīvūns zwērins
45 рыба žuvis zivs zivs žovs zuks
46 птица paukštis putns putnys paukštis pipelis
47 собака, пёс šuo suns suņs šou sunis
48 вошь utėlė uts vuts otis
49 змея gyvatė, angis čūska čyuska, tuorps gīvatė angis
50 червь, червяк kirmėlė tārps tuorps, tuorpeņš kėrmėnā kīrmis
51 дерево medis koks kūks medis
52 лес miškas mežs mežs medė medjan
53 палка lazda žagars, nūja vāza brūklis lagzdē
54 плод vaisius auglis - vaisios
55 семя sėkla sēkla sākla siekla, sieklė sēmen
56 лист lapas lapa lopa laps lapan
57 корень šaknis sakne sakne šaknės saknis
58 кора žievė miza - žėivie sakstis
59 цветок gėlė zieds, puķe puče kvietka
60 трава žolė zāle zuole žuolė zālīs
61 верёвка, шнур virvė virve, aukla, striķis, šņore vierve šniurs, štrekis wīrbē
62 кожа, шкура oda āda uoda skūra skārdā
63 мясо mėsa gaļa gala mēsa mēnsā
64 кровь kraujas asinis asnis kraus krāujā
65 кость kaulas kauls kauls - kaūlan
66 жир, сало taukai tauki, taukums tauki, tuklums taukā taūks
67 яйцо kiaušinis ola, pauts ūla kiaušis
68 рог ragas rags rogs rags ragis
69 хвост uodega aste, ļipa aste oudega stags
70 перо plunksna spalva spolva plonksna plāugzdā
71 волосы plaukai mats mots - skebelīs
72 голова galva galva golva galva, makaulė galwā
73 ухо ausis auss auss ausės ausins
74 глаз akis acs ocs akis akīs
75 нос nosis deguns nuoss nuosės nozy
76 рот burna mute mute borna austa
77 зуб dantis zobs zūbs dontės dantis
78 язык liežuvis mēle mēle lėižovis inzuwis
79 ноготь nagas nags nogs - nagutīs
80 стопа pėda pēda pāds - pēdā
81 нога koja kāja kuoja staibis aulinis
82 колено kelis celis ceļs - klupstis
83 рука ranka roka rūka ronka rānkā
84 крыло sparnas spārns spuorns - skreīlīs
85 живот pilvas vēders vādars - wēdērs
86 внутренности, кишки viduriai, žarna iekšas, zarnas vydspuse, vydi -
87 шея kaklas kakls koklys, reikle kaklos winzus
88 спина nugara mugura mugora nogara ritiznan
89 грудь krūtinė krūtis kryuts krauklėnė kreklan
90 сердце širdis sirds sirds šėrdis sēris
91 печень kepenys aknas oknys jeknas jakna
92 пить gerti dzert dzert, teļst - pōtwēi
93 есть valgyti ēst ēst jiestė ēstwen
94 кусать kąsti kost kūst -
95 сосать čiulpti, žįsti sūkt, zīst suļkt solptė
96 плевать spjauti spļaut - - wemtweī
97 рвать, блевать vemti vemt vemt vemtė sjaūtweī
98 дуть pūsti pūst pyust -
99 дышать kvėpuoti elpot, elsot dvašuot, pyustīs -
100 смеяться juoktis smieties smītīs, krēkt, kecinēt -
101 видеть matyti redzēt, skatīt, manīt redzēt matītė, iveizietė, primatītė
102 слышать girdėti dzirdēt, klausīties dzierdēt, izdzierst -
103 знать žinoti zināt zynuot žėnoutė waīsten
104 думать galvoti domāt, gudrot, smadzeņot guoduot, dūmuot mėslītė
105 нюхать, чуять kvepėti, uostyti, uosti ost, saost ūst, smuorduot -
106 бояться bijoti baidīties, bīties beitīs, beisteitīs - bijāsnan
107 спать miegoti gulēt, dusēt, snaust, čučēt gulēt mėiguotė gulētun
108 жить gyventi dzīvot dzeivuot - gijwans
109 умирать mirti mirt miert, paguļt mėrtė, mėrtė žemien aulaut
110 убивать žudyti galināt, nāvēt, nosist nūsist, nuoveit, nūnuoveit zurduotė
111 бороться kovoti cīnīties, kauties ceikstētīs, veiktīs, atsaturēt - wālint
112 охотиться medžioti medīt medeit - medjānē
113 ударить smogti, kirsti, trenkti sist, uzsist, iesist, triekt, uztriekt, ietriekt sist, laubt - bruktēt
114 резать, рубить pjauti, rėžti, nukirsti griezt, cirst grīzt - wartint
115 делить skelti, dalinti dalīt, šķelt daleit -
116 кольнуть, колоть durti, smeigti, besti durt, smelgt, dzelt dūrt, dūrsteit - bādīnt
117 царапать drėksti, draskyti, brėžti, brozdinti, zulinti, kasyti, krapštyti skrāpēt - -
118 копать, рыть kasti, rausti, rakinėti rakt rakt, best -
119 плавать plaukti peldēt maut -
120 летать skristi, lėkti, skrieti, skraidyti lidot skraideit, laistīs liektė
121 идти, ходить eiti, žengti iet, staigāt īt ėitė eit, zengt
122 приходить, прийти ateiti, atvykti nākt, atnākt atīt -
123 ложиться, лежать gulti (действие), gulėti (состояние) gulties (действие), gulēt (состояние) guļtīs (действие), gulēt (состояние) - gulētun (состояние)
124 садиться, сидеть sėsti (действие) , sėdėti (состояние) sēsties (действие) , sēdēt (состояние) sǣst (действие) , sǣdǣt (состояние) -
125 вставать, стоять stoti (действие), stovėti (состояние) stāties, stāt (действие), stāvēt (состояние) stõtīsʲ, stõtʲ (действие) , stõvǣtʲ (состояние) - stalēt
126 обращать, перевернуть apsisukti, krypti, kreipti, gręžtis, verstis apgriezt, apvērst apsagrīzt -
127 падать kristi, pulti, virsti, griūti krist, kristies krist kristė, kristė žemien
128 давать duoti, teikti dot dūt doutė dātwei
129 держать laikyti, turėti turēt turēt torietė lāikāitē
130 сжать spausti, slėgti, mygti spiest, žmiegt spīst, mīgt -
131 тереть trinti trīt, berzt treit, bruozuot -
132 мыть plauti, skalbti, mazgoti mazgāt mozguot plautė
133 мести šluoti, valyti slaucīt slauceit -
134 тянуть traukti, tempti, vilkti vilkt, stiept viļkt -
135 пихать, толкать stumti, grūsti stumt, grūst -
136 кидать, бросать mesti, sviesti mest, sviest svīst laistė
137 вязать, связывать rišti, sieti siet, sasiet sīt -
138 шить siūti šūt šyut -
139 считать skaičiuoti, skaityti skaitīt skaiteit skaitlioutė
140 сказать, говорить sakyti, byloti, tarti, teikti sacīt, runāt, teikt saceit, runuot - tārt
141 петь dainuoti, giedoti dziedāt dzīduot dainioutė
142 играть žaisti spēlēt kaitavuot -
143 плыть plūduriuoti peldēt, pludināt mauduot -
144 течь tekėti, srūti, plūsti tecēt tecēt, skrīt -
145 мёрзнуть šalti salt saļt šaltė
146 пухнуть tinti, brinkti, pursti, tvinkti, pūstis tūkt, briest satyukšt porptė
147 солнце saulė saule saule saulė saūlē
148 луна, месяц mėnulis, mėnesis mēness mienesnīks mienolis mēniks
149 звезда žvaigždė zvaigzne zvaigzne žvaizdė
150 вода vanduo ūdens, vandens (стар.) iudiņs ondou wundan
151 дождь lietus lietus leits lītos aglō
152 река upė upe upe - ape
153 озеро ežeras ezers azars ežers assaran
154 море jūra jūra jiura jūra jūrjāi
155 соль druska sāls suoļs droska sālis
156 камень akmuo akmens akmiņs kūlis stabs
157 песок smėlis, žvirgždas, smiltys smiltis smiļkts smėltės
158 пыль dulkės putekļi puteklis -
159 земля žemė zeme zeme žemė seme
160 туча, облако debesis mākonis muokuļs drankis wupyan
161 туман rūkas, migla, ūkas migla mygla megla migla
162 небо dangus debesis, debess dabasi dongos dāngus
163 ветер vėjas, vėtra vējš viejs vies, viesos wētra
164 снег sniegas sniegs snīgs sneigs snāigs
165 лёд ledas ledus lads leds leds
166 дым dūmai dūmi dyumi - dūms
167 огонь ugnis uguns guņs ognes pannō
168 зола, пепел pelenai pelni palni - pelanē
169 жечь, гореть degti degt degt -
170 дорога, путь kelias ceļš ceļš -
171 гора kalnas kalns kolns kalns grabis
172 красный raudonas sarkans sorkons, raudons rauduons
173 зелёный žalias zaļš zaļs - zaljan
174 жёлтый geltonas dzeltens dzaltons, voskons (поэт.) geltuons gēltāinan
175 белый baltas balts bolts, boltons balts
176 чёрный juodas melns malns juods kīrsnan
177 ночь naktis nakts nakts - naktis
178 день diena diena dīna dīna deinan
179 год metas gads, laikmets (много годов) gods metā meta, metan
180 тёплый šiltas silts sylts -
181 холодный šaltas auksts, salts solts šalts saltan
182 полный pilnas, kupinas pilns pylns - pilnan
183 новый naujas jauns jauns -
184 старый senas vecs, sens vacs, senejais sens wārs
185 хороший, добрый geras labs lobs gerā labs
186 злой, плохой blogas, netikęs, prastas, vargingas slikts, ļauns, nelabs nalobs bluogs
187 гнилой supuvęs, sutrūnijęs sapuvis - -
188 грязный nešvarus, purvinas, netyras netīrs nateirs -
189 прямой tiesiai taisns, tiešs taysnis statē
190 круглый apskritas, apvalus apaļš opols ožvės
191 острый aštrus ass oss -
192 тупой bukas, atšipęs, neaštrus neass, truls neoss -
193 гладкий, ровный glotnus, nugludintas, švelnus, lygus gluds, līdzens gluds, leidzons -
194 мокрый šlapias, drėgnas slapjš, mitrs, izmircis slapnis, volgons - mārks
195 сухой sausas sauss sauss -
196 правильный teisingas pareizs pareizs - tikārs
197 близкий arti, šalia tuvs, tuvais tyvs tiveims šalėp
198 далёкий, дальний tolus, tolimas, atokus, atstus tāls, tālais toleims tuolėi
199 правый dešinė labais lobais, pa lobai -
200 левый kairė kreisais kairais, kairuo puse -
201 при, у, возле prie pie pi i prēi
202 в į iekš vyd i
203 с, со su ar ar - sa, san
204 и ir un i - be
205 если jei, jeigu ja ka, kod -
206 потому что nes, todel, kad tāpēc (ka), jo kam, partū ka, deļtuo ka todėl, dėl to begi
207 имя vardas vārds vuords - wīrdan, ēmens, ēmen, wirdan
Списки Сводеша для разных языков
Абхазо-адыгскиеАфразийскиеБалтийскиеБантуГерманскиеГреческийДене-енисейскиеИндоарийскиеИндоиранскиеИскусственныеКельтскиеМонгольскиеНахско-дагестанскиеПалеоазиатскиеРоманскиеСамодийскиеСино-тибетскиеСлавянскиеТунгусо-маньчжурскиеТупи-гуараниТюркскиеФинно-угорскиеКартвельские