λίθος

Материал из Викисловаря

Греческий[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

λίθος

Существительное.

Корень: --.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. камень ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

  1. -

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От др.-греч. λίθος «камень», далее из неустановленной формы.

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Древнегреческий[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

λίθος

Существительное.

Корень: --.

Произношение[править]

МФА: [lí.tʰos][ˈli.θos][ˈli.θos]

  • Аттическое произношение: [lí.tʰos]
  • Египетское произношение: [ˈli.tʰos]
  • Койне: [ˈli.θos]
  • Византийское произношение: [ˈli.θos]
  • Константинопольское произношение: [ˈli.θos]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

  1. камень ◆ καὶ προ­σελθὼν ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένων­ται — И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. «Мф.4:3» ◆ καὶ ὁ λίθος οὗτος, ὃν ἔστησα στήλην, ἔσται μοι οἶκος θεοῦ, καὶ πάντων, ὧν ἐάν μοι δῷς, δεκάτην ἀποδεκατώσω αὐτά σοι. — то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим; и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть. «Книга Бытие», 28:22 // «Септуагинта»

Синонимы[править]

  1. πέτρα

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

Ближайшее родство

Этимология[править]

От неустановленной формы.

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]