θάνατος

Материал из Викисловаря

Греческий

Морфологические и синтаксические свойства

падеж ед. ч. мн. ч.
Им. θάνατος θάνατοι
Род. θανάτου
θανάτων
Вин. θάνατο θανάτους
Зв. θάνατε θάνατοι

θά-να-τος

Существительное, мужской род, склонение Ο19 (тип склонения — άγγελος).

Корень: -θάνατ-; окончание: -ος.

Произношение

Семантические свойства

Значение

 1. смерть, кончина, гибель ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
 2. перен. смерть, конец, гибель ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы

Антонимы

 1. ζωή, γέννηση
 2. ?

Гиперонимы

Гипонимы

Родственные слова

Ближайшее родство

Этимология

От др.-греч. θάνατος «смерть»

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Древнегреческий

Морфологические и синтаксические свойства

падеж ед. ч. дв. ч. мн. ч.
Им. θάνᾰτος θᾰνάτω θάνᾰτοι
Р. θᾰνάτου θᾰνάτοιν θᾰνάτων
Д. θᾰνάτῳ θᾰνάτοιν θᾰνάτοις
В. θάνᾰτον θᾰνάτω θᾰνάτους
Зв. θάνᾰτε θᾰνάτω θάνᾰτοι

θάνατος

Существительное, мужской род, второе склонение.

Корень: --.

Произношение

МФА: [tʰá.na.tos][ˈθa.na.tos][ˈθa.na.tos]

 • Аттическое произношение: [tʰá.na.tos]
 • Египетское произношение: [ˈtʰa.na.tos]
 • Койне: [ˈθa.na.tos]
 • Византийское произношение: [ˈθa.na.tos]
 • Константинопольское произношение: [ˈθa.na.tos]

Семантические свойства

Значение

 1. смерть ◆ καὶ οὗ ἐὰν ἀποθάνῃς, ἀποθανοῦμαι κἀκεῖ ταφήσομαι· τάδε ποιήσαι μοι κύριος καὶ τάδε προσθείη, ὅτι θάνατος διαστελεῖ ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ. — и где ты умрешь, там и я умру и погребена буду; пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает; смерть одна разлучит меня с тобою. «Книга Руфь», 1:17 // «Септуагинта»
 2. труп ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы

Антонимы

Гиперонимы

Гипонимы

Родственные слова

Ближайшее родство

Этимология

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания